نمایش جدول مسابقات

چاپ جدول
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 جوشن حامد ن کارایل شاپرک 0 0 0 حلیم جباری رجب قلیچ گوگ نژاد طاهر گوگ نژاد 52 01:21.760 6
2 بچه کولاک م کولاک طوفان 3 0 0 0 محمد و آرتق عاشوری فر آتا نفس انفاس یعقوب انفاس 50 01:14.400 4
3 صوفیا سرمدی م آرش درویش صوفیا 0 0 0 مهندس سرمدی عبدالعزیز گوگ نژاد پیمان قلرعطا 50 01:13.170 1
4 استاربوی شاهین ن خان تاتار رداستار 0 0 0 مهدی شاهین عبدالعزیز گوگ نژاد نورمحمد بهادر 52 01:13.570 2
5 آتش سعیدی ن مله قوش بدراق خورشید 0 0 0 مرحوم قربان گلدی دهش یوسف دهش یوسف دهش 52 01:22.730 7
6 تی روژ م دلدل2 آی پارا 0 0 0 متین حاجی قوجق یوسف خوجملی آق اویلی بشگرد 50 01:13.780 3
7 اطلس سروش م بختیار صحرا گیت سم گلر 0 0 0 آسا سرمدی عبدالکریم گوگ نژاد مهرداد خوجملی 50 01:14.960 5
8 آی سن شاهی م بچه آرش مارال 0 0 0 حاج داود شاهی عبدالعزیز گوگ نژاد 50
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 بای بای گزل م گلداسفینکس بای بای کید 1 0 0 علی رضا شیری کاکا سارلی آق اویلی بشگرد 50 01:14.980 5
2 رد شدو ن سجبرگ رد هپی 0 0 0 محمد حسین ساوجی امید جهانیان آرمین آق آتابای 52 01:14.600 4
3 پی کاسو ن گلداسفینکس مانلیتا 1 0 0 حمیدسلیمخانی و ایمان محمدزاده رشید روشنی کمال دالی جه عطا 52 01:12.190 1
4 پامادور ن المرام پیکولوبیب 0 2 0 صوفیا رضوانی مجید ایری جواد آچاک 52 01:13.620 3
5 لرداسفینکس ن گلداسفینکس لیدی آگوگ 1 1 0 شیخ حاجی و امانقلی برنجی ابراهیم بدویزاده 54
6 طلادار ن بورن توبی کینگ ساراناطلایی 1 1 0 رضا حاجی زاده و بهاالدین صحراگرد محمد آق ارکاکلی بنیامین جرجانی 54 01:12.450 2
7 گلدن بل ن گلداسفینکس ریونوبل 1 0 0 حامد جباری رشید روشنی 52
8 ریومیرا م سامردولدرومز ریوناز 1 0 0 آرش و امین وطن دوست امیر جعفرپور 50
9 پارسیا ن پوملاتو میامی 1 0 0 مهدی عطایی فرهاد جرجانی 52
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 گلدن ری ن متوهج ویانا 0 0 0 بهمن میرزاعلی عبدالعزیز مهرانی بنیامین جرجانی 52 01:06.860 7
2 تری گر ن لهن گرین ویتالیا 0 0 0 کاکاجان پقه یونس کسلخه پیمان قلرعطا 52 01:06.760 6
3 طوفنده کالیفورنیا کروم ن جاست جنی سیووا 0 0 0 ایمان و اورهان ایگدری منصور بای پور محمد خوجملی 52 01:06.250 4
4 ال فلامینو م گلداسفینکس بای برد 0 0 0 یاسین و سونیا موحد قوجق صالح بردی گوگ کمال دالی جه عطا 50 01:03.120 1
5 لان زا ن لاودگاس غنچه 0 0 0 عاشور لخی حمید فرود نورمحمد بهادر 52 01:04.410 2
6 والا2 ن مای جوی مونالیزا 0 0 0 صوفیا و شایان شایان فر رمضان آچاک جواد آچاک 52 01:08.280 9
7 آیدا م پرشین دریم برایت مون 0 0 0 فردوس فکوری عمر مهرانی رامین قهرمان 50 01:07.820 8
8 داگلاس ن والاس گل جهان 0 0 0 حسین و محمد آبایی و حاج نور محمد سیدی قوجق غفور سیدی آق اویلی بشگرد 52 01:04.490 3
9 مکس رویال م تریفیک چلنچ گل مرام 0 0 0 ماهور جعفر آقائی حمید روشنی 50
10 دایان آتلان ن کینگ او دسان سکویاد 0 0 0 بنیامین و محمد امین و آرمین اونق بهمن اونق علی رضا قرنجیک 52 01:06.460 5
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 گلسا م گلداسفینکس مهسا 0 1 2 سارا سینا شیخ پور عبیدالله سخاوت آق اویلی بشگرد 50 01:15.160 3
2 ایل سویر ن نیوجرسی هستی 0 2 0 کمال الدین غلامی عوض خوجملی نورمحمد بهادر 52 01:15.350 4
3 بن جوی ن مای جوی پرنسس اودسان 1 0 0 ثنا اسکندری و نیهاد کوچکی محمد آق ارکاکلی کمال دالی جه عطا 52 01:15.500 5
4 کارا دل ن جانادل کاری ماما 1 0 0 حاج آنه محمد پنق محمداسلم محمدی امین محمدی 52 01:16.990 8
5 سام ن تاواش پیشرو 1 0 0 طاهر امیری رحیم بردی مهرانی 52
6 شیدابن ن سیتی لیدر آریزونا 1 0 0 کاکا شیدایی یوسف کلته رامین قهرمان 52 01:16.700 7
7 ایل طاها ن سیتی لیدر آی سا 0 1 3 مرحوم بهاره کلته بهمن اونق محمد خوجملی 53 01:13.620 2
8 اریس م پرایوت اجندا حیران 1 0 1 امیرارسلان و شهریار قادری قارمحمد گری بنیامین جرجانی 51 01:17.460 9
9 میراث بندر م پرشین دریم وارث بندر 1 1 1 مرحوم اراز دردی قره قول اسماعیل بدویزاده آرمین آق آتابای 53 01:13.490 1
10 آیهان 2 ن پایدار اولترا 1 1 1 داداش میکائیل و دنیز شیر محمدلی صالح بردی گوگ نادر صالح پور 55 01:15.980 6
11 آریس گلد م لهن گرین ناندینا 1 1 1 حاج قادیر میرابی عثمان پساوند عبدالرحیم آرامیده 53 01:17.910 10
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 خوش خوش ن ایرامینم آهو 1 3 2 عبدالکریم آق آتابای عوض خوجملی کمال دالی جه عطا 52 01:40.720 6
2 تابنده ن لهن گرین پرشین تاج گل 1 3 2 نادر طعنه کاکا بنداد 52
3 آرای م آگوگ امپلیو 2 2 0 محمد صفا وطن خواه و نازنین آهی رمضان آچاک رامین قهرمان 50 01:43.030 7
4 ایل هان ن ایرامینم پروانه 2 1 3 ایل هان آرخی و عرفان آق نصرت ا... خوجملی ابوطالب چاریزاده 53 01:40.020 4
5 ترمه2 م گلداسفینکس رزبیوتی 2 1 3 فرید عموزاده عبدالکریم گوگ نژاد محمد خوجملی 51 01:40.680 5
6 چه گوارا ن القاسی نازفر 1 2 6 عزیز طعنه مهربان ایری نورمحمد بهادر 54 01:39.420 2
7 ایل یاسین ن ایرامینم سولیناز 2 3 0 مهندس عبدالحکیم سلاق حمید روشنی 54
8 تیپ انتل م دویل مون استارواز 3 1 2 مرحوم صالح بردی سوقی عبدالباسط مخدومی آق اویلی بشگرد 54 01:39.500 3
9 شمیم م گلداسفینکس هیدروژن 2 2 4 علی شعبانی جمشید مختومی ستار مهرانی 55 01:39.260 1
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 سیگان ن سامردولدرومز سلویه 2 0 0 طاهر کر شهرام خوجملی محمد خوجملی 52 01:41.990 1
2 تریتا م متوهج چیوا 1 2 0 فرهاد ترکمنی مجید ایری نورمحمد بهادر 50 01:43.590 9
3 مهسانور م المرام هانا 0 3 3 مرحوم آنه چیره نور حمید روشنی جواد آچاک 51 01:43.680 10
4 اگتروس م آگوگ تروستکا 1 1 3 امین پنق و یحیی میر حسینی حمید صالح پور نادر صالح پور 51 01:42.380 2
5 فرسام2 م سامردولدرومز فریال صبا 1 2 2 علیرضا و نصیر نوروزی بهمن حاجی زاده یاسر جرجانی 52 01:42.470 4
6 دازقوش م الوسیوترادر دازمرضیه 1 1 4 ابراهیم پقه رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 52 01:42.560 5
7 سل اشتون م سامردولدرومز ریبا 2 1 0 مرحوم حاج اردی مرجانی بهروز مرجانی مهرداد خوجملی 52 01:43.540 8
8 تاوالیزا م تاواش کاندولیزا 2 0 3 محمد طاها مهدیخانی رسول خرمالی آق اویلی بشگرد 53 01:43.280 7
9 وفا خالق م پوملاتو طناز1 1 1 5 عبدالخالق رهنی اراز قربان اونق عبدالرحیم آرامیده 53 01:42.390 3
10 اسکانیا ن لهن گرین هانهل 2 1 1 ایل گلدی قاری کرد و بهنام اونق محمد شریف تاتاری آرمین آق آتابای 55 01:43.180 6