نمایش جدول مسابقات

چاپ جدول
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 آهوی نوروزی ن آهوی مرندی پریسا نوروزی 0 0 0 محمد احمدی آتا نفس انفاس یعقوب انفاس 52 01:27.070 5
2 تک آهو ن تکه گل صحرا 0 0 0 عرشی و محمود وجدانی رجب قلیچ گوگ نژاد طاهر گوگ نژاد 52 01:28.050 6
3 آهوجه ن قزل یلدز آهوگل 2 0 0 0 مهندس میر حیدری عبدالعزیز گوگ نژاد علی عطایی 52 01:27.050 4
4 استاربوی2 ن شهاب رداستار 0 0 0 ناصر یلقی رجب محمد گوگ نژاد نورمحمد بهادر 52 01:26.270 2
5 اوکتای خان ن سربه سر سونادور ایشانی 0 0 0 قاسم کوچک نژاد مراد تاجی زاده 52
6 نجات م بتو جانانه 0 0 1 سنجر سیاه پوش ادریس قلیچی 51
7 روزگار سنجر ن آمیگو یاقوت 0 0 1 سنجر سیاه پوش ادریس قلیچی کمال دالی جه عطا 53 01:26.760 3
8 جادوسنجر ن بتو جانانه 0 0 2 امید صلاحی عثمان تاجی زاده ستار مهرانی 54 7
9 ونوس سرمدی م توسن 2 گل براق 0 0 2 آسا سرمدی جمشید مختومی آق اویلی بشگرد 52 01:26.150 1
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 تماشا ن گلداسفینکس لاله ناز 1 0 0 مهدی و قیوم کرد عبیدالله سخاوت رامین قهرمان 52 01:00.770 1
2 ایلیا ن تاواش رادیکا 1 0 0 ایلیا چرکزی مجید صالح پور 52
3 لادی ماری م گلداسفینکس ماریا 1 0 0 ماریا کلته محمداسلم محمدی امین محمدی 50 01:02.520 10
4 طهران ن تریفیک چلنچ وی وی ین 1 0 0 مرحوم غلامرضا تیموری یوسف ایری محمد خوجملی 50 01:02.500 9
5 سام ن تاواش پیشرو 1 0 0 طاهر امیری رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 52 01:02.110 5
6 وروجک گمیشان م سیتی لیدر سیلای 0 2 0 ناز دوردی کلته یوسف کلته متین جرجانی 50 01:01.890 4
7 ال فلامینو م گلداسفینکس بای برد 1 0 0 یاسین و سونیا موحد قوجق صالح بردی گوگ آق اویلی بشگرد 50 01:02.120 6
8 نارسیس ن تریفیک چلنچ نوا 1 0 1 هورس ایران تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 51 01:01.870 3
9 فریدا م سیتی لیدر سلویه 1 1 0 حاج نوروز قلی آتابای ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 52 01:02.350 8
10 آریس گلد م لهن گرین ناندینا 1 1 1 حاج قادیر میرابی عثمان پساوند امیر مختومی 53 01:01.770 2
11 گلسا م گلداسفینکس مهسا 0 2 3 ناصر کلته عبیدالله سخاوت کمال دالی جه عطا 53 01:02.270 7
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 گلدن استیت ن گلداسفینکس اسکارلت 1 0 0 رامین رحمت و ریحانه قوجق نژاد امانقلی خوجملی عبدالرحیم آرامیده 52 01:00.320 3
2 اورگیت ن سیتی لیدر برون هیلد 1 0 0 حسام شهرکردی رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 52 01:01.440 8
3 مستردن ن گلداسفینکس سولگری 0 2 0 علیرضا صالحپور و ایلیاد اوغانی مجید صالح پور نادر صالح پور 52 01:00.590 5
4 پارسیا ن پوملاتو میامی 1 0 0 مهدی عطایی فرهاد جرجانی مهرداد خوجملی 52 01:02.630 10
5 بای بای گزل م گلداسفینکس بای بای کید 1 0 0 علی رضا شیری کاکا سارلی جواد آچاک 50 00:59.960 2
6 پایرسون ن تریفیک چلنچ فالومی 0 1 2 امید میرزاعلی امید ایری نورمحمد بهادر 52 01:01.720 9
7 گلدن بل ن گلداسفینکس ریونوبل 1 0 0 حامد جباری رشید روشنی کمال دالی جه عطا 52 01:01.050 6
8 اکسل هج م متوهج اکسلنس 0 2 1 داود مشرقی عبدالرحمن کلته آق اویلی بشگرد 51 00:59.870 1
9 لرداسفینکس ن گلداسفینکس لیدی آگوگ 1 1 0 شیخ حاجی و محمد صفا برنجی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 54 01:01.220 7
10 سرخان هج م متوهج لاله سرخ 1 1 1 محمد هاشمی و رضا شیرازی جمشید روشنی متین جرجانی 53 01:00.530 4
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 بالاهج م متوهج ترن بلاش 3 5 3 حسین دیزجی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 50 01:11.260 5
2 فلاور هج م متوهج بال آف جوی 5 2 2 حاج نادر موحد احمد ایری 51
3 کاررا ن پوملاتو شه گل 6 3 0 سردار و سولماز آزمون ناصر حاجی زاده آرمین آق آتابای 53 01:10.580 2
4 پهلوان ن بد ازآی وانابی دیزی دریمر 6 2 4 سیدمسعود صمدی حکیم بردی اندروا پیمان قلرعطا 53 01:12.600 6
5 ایلوسیو ن الوسیوترادر امپوتیس 10 6 2 حاج رحمان سوقی بهرام خانقلی زاده قزل ستار مهرانی 60 01:10.790 4
6 هچ دیو ن متوهج سونانت 14 10 5 جلیل قره جه عبدالرحیم چپرلی آق اویلی بشگرد 58 01:10.420 1
7 لاکی بویز ن سامردولدرومز لاکی مون 3 2 1 عرفان وفرهان محمدی رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 52 01:10.610 3
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 نان آور ن ایرامینم برایت مون 0 2 0 رجب ورشیدمهرانی عبدالحکیم مهرانی مهران عطا 52 01:47.690 6
2 آرنیکا م نیوجرسی زندگی بانو 0 1 2 المیرا قلندرمحله احمد خوجملی مهرداد خوجملی 50 01:45.260 5
3 وننو م الوسیوترادر سیگل 1 0 1 حالت قلی ناظری طاهر صالح پور عبدالقادر(کمال)صالحپور 51 01:54.510 9
4 پاریس2 ن اسپشیال باند آلباتراس 0 2 1 حاجی بایرام قربان سلاق امانقلی خوجملی ستار مهرانی 53 01:43.430 1
5 داکسی ن بوکیتو شهمیرزاد 0 2 1 دکتر حسین رحمانی و کیمیا رشد بهمن صداقت ابوطالب چاریزاده 53 01:44.870 3
6 نیتروژن ن المرام گل قهرمان 1 0 1 محمد عدنان چپرلی احسان جرجانی 53
7 شوقی م پوملاتو دیبا 1 1 1 مسلم و محمد طیب یلمه عبدالباسط مخدومی 53
8 سلطانه م ایرامینم مائده 0 1 3 محمدامین و متین جرجانی جمشید روشنی جواد آچاک 51 01:47.800 7
9 سیاتل ویو م اسپشیال باند گل هیهات 0 2 2 حامد کوچکی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 52 01:44.740 2
10 بلک حمید ن سامردولدرومز تارا 1 1 1 حمید رضا دانیالی رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 55 01:44.970 4
11 الوسی ن الوسیوترادر آی دن 0 1 0 حاج میرعلی میرزاعلی تیمور میرزاعلی پیمان قلرعطا 52 01:48.070 8
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 امیرپاشا ن اسپشیال باند دازگل 3 2 2 آنه محمد و همراه کسلخه اراز زارعی کسلخه محمد خوجملی 52 01:43.560 5
2 ساواش ن تاواش سرسام 3 2 2 کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی بنیامین جرجانی 52 01:40.700 1
3 آلکس ن اسپشیال باند بوسه 2 4 3 مهسان عسگریان بهمن حاجی زاده جواد آچاک 53 01:41.500 2
4 مهگل م آگوگ مهسا 4 0 3 کمال خندان اراز زارعی کسلخه آق اویلی بشگرد 51 01:41.560 3
5 شمیم م گلداسفینکس هیدروژن 3 2 4 علی شعبانی جمشید مختومی ستار مهرانی 53 01:44.340 6
6 خان یلمه ن نیوهالو بانوشتاب 4 3 1 حاج رجب یلمه سلیمان توسلی توماچ آرمین آق آتابای 57 01:42.180 4
7 ایل هان ن ایرامینم پروانه 2 1 3 مهدی آرخی نصرت ا... خوجملی 52
8 آرشا ن آگوگ یولیا 1 7 3 کریم چوگان اراز قربان اونق 55