نمایش جدول مسابقات

چاپ جدول
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 شادکام ن طاغن شادلیق 1 1 3 مهندس میرحیدری عبدالعزیز گوگ نژاد آرمین آق آتابای 52 02:03.370 6
2 پیمانه زمان م فایترهورس حسرت زمان 2 0 1 مهندس اصغر امینی یعقوب نفس پور رامین قهرمان 50 02:01.560 5
3 قاینار ن بال ساید گل چاپارقویمه 2 1 0 آریا الهامی عثمان تاجی زاده ستار مهرانی 53 01:59.600 4
4 آریاگز ن قیصر روژان بهرام 2 1 0 حاجی نوری یزدانی امید یزدانی جواد آچاک 53 01:58.420 3
5 بشوتن ن بایداق آهو 2 1 0 مهندس ابراهیم محمدزاده زمان بابایی امین محمدی 53 01:56.730 2
6 خان بولگ ن سرخوش بهاره 1 2 2 حاج حسن و مرحوم عاشوربردی جرجانی منصور بای پور پیمان قلرعطا 53 01:56.430 1
7 سرکش پوریا ن سیناخ گل چمن 2 1 0 حمید وفرهاد نوروزی یوسف دهش یوسف دهش 53 02:03.410 7
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 سلطان صحرا ن پایدار گل الگا 2 0 1 82 حمیدرضا کاووسی جمشید جرجانی یاسر جرجانی 53 01:00.780 2
2 بای بای گلد ن گلداسفینکس دیبا 0 3 3 81 محمد امین مهرانی احمد خوجملی ستار مهرانی 53 01:00.970 3
3 تامارا م تریفیک چلنچ هورا 2 0 1 87 فرهاد ترکمنی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 51 01:00.530 1
4 آریس گلد م لهن گرین ناندینا 1 2 1 76 حاج نورگلدی پساوند عثمان پساوند امیر مختومی 51 01:01.550 6
5 جانام م مای جوی سونی دور 2 1 0 75 احسان ایزدی احمد ایری پیمان قلرعطا 52 01:02.540 9
6 پرگار م سیتی لیدر نازکملر 1 2 3 80 میکائیل جان کردی رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 53 01:01.620 7
7 شلیک ن دارنل بنفشه 2 1 1 60 عبدالوهاب پقه رحیم بردی مهرانی 55
8 لندی ن والاس مهاسانا 2 1 1 80 مرحوم دوردی محمد کوچک نژاد نورمحمد کوچک نژاد آق اویلی بشگرد 55 01:01.430 5
9 سیتی دنسر ن سیتی لیدر لاله امان پور 1 2 0 71 حاج موسی مهدوی و سهیل کوسلی اراز قربان اونق عید محمد غراوی 52 01:02.290 8
10 بارون ن تریفیک چلنچ گل امید 1 1 2 76 حاج عبدالکریم ناعمی کاکش عطایی رامین قهرمان 52 01:01.240 4
11 تماشا ن گلداسفینکس لاله ناز 2 0 0 67 کاکاجان و صلاح الدین سخاوت عبیدالله سخاوت 52
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 وابل ن پایدار درنام 0 2 3 59 جواد قدیری و فرهاد آذری آشجان قزل جواد آچاک 53 01:03.320 5
2 شوقی م پوملاتو دیبا 1 1 1 مسلم و محمد طیب یلمه عبدالباسط مخدومی 53
3 طوفان سرخ ن وات سکرت ناتاشا 1 1 1 63 پرویز پوربهمردیان سید جمال میر دهقان آق اویلی بشگرد 55 01:03.100 3
4 آی سارا م بوکیتو آی مایام 0 2 0 58 بهمن توماچ بهمن صداقت عید محمد غراوی 50 01:03.010 2
5 فرانه م جانادل فرانک 1 0 0 42 عبدالغفار روشنی جمشید روشنی بنیامین جرجانی 50 01:09.580 9
6 آچلیا م گلداسفینکس دازگلاب 2 1 0 0 61 دکتر میکائیل و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 50 01:02.520 1
7 نان آور ن ایرامینم برایت مون 0 2 0 57 رجب ورشیدمهرانی عبدالحکیم مهرانی متین مهرانی 52 01:03.380 6
8 نازسینا م ایرامینم بیانکا 0 2 0 25 مهندس عبدالحی قریشی ابراهیم خوجملی 50
9 ردگلد م سلتیک سایلنس زهره جان 0 1 2 29 حاج فتح الله کردی بهرام رجال علی رجال 50 01:04.040 8
10 آتنا گل م تاواش لولیتا 1 0 2 خلیل باستان و ادریس پقه محمداسلم محمدی امین محمدی 52
11 بنهور ن بد ازآی وانابی درفام 0 2 2 59 احمدو بنیامین موحد عبدالرحمن قربانی کمال دالی جه عطا 54 01:03.980 7
12 آرنیکا م نیوجرسی زندگی بانو 0 1 2 57 المیرا قلندرمحله احمد خوجملی مهرداد خوجملی 50 01:03.310 4
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 المینا م سامردولدرومز المیرا 2 1 2 68 مرحوم حاج ارازقلی صداقت رسول صداقت امیر مختومی 50 01:08.890 9
2 دومنیک ن پریمووالنتینو عقیق ناز 2 2 0 76 محمدتقی بابالولی حمید روشنی نورمحمد بهادر 52 01:01.510 5
3 دراگل م پوملاتو دلار 1 2 4 76 مهندس حاج عبدالحکیم کر یوسف ایری جواد آچاک 50 01:01.500 4
4 سامرسا م سامردولدرومز آی سا 2 1 3 79 حاجی گراد دوجی اسماعیل بدویزاده آرمین آق آتابای 51 01:01.120 2
5 وی وی تو م پوملاتو وی وین 0 6 1 78 رئوف و ثنا مختومی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 51 01:01.490 3
6 لیلی ناز م پوملاتو لیلی 2 2 1 3 75 عبدالستار کر عبدالستار کر ابوطالب چاریزاده 51 01:01.990 7
7 چرنویل ن بلی ریور ناندینا 3 0 1 آرال تاتار محمد شریف تاتاری 53
8 ژاکلینا م ایرامینم 22بهمن 3 1 0 87 شاه عبدالعظیم تاتاری محمدرضا تاتاری پیمان قلرعطا 52 01:00.520 1
9 ابرو م کینگ او دسان گلسن ناز 3 1 1 77 جعفر بابایی نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 53 01:02.780 8
10 آتلانتیک ن مای جوی نازعاطفه 1 5 1 68 آنه قربان یلمه حسین اونق 55
11 مبارک ن الوسیوترادر راشل 2 3 1 80 حاج الله بردی مهرانی عبدالعزیز مهرانی بنیامین جرجانی 55 01:01.680 6
12 فیروزه م مای جوی یکتا 2 3 2 ایوب رستگار ابراهیم قلرعطا 54
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 سکرت لاو قره سو ن راک ست کولیز ناز 0 1 1 44 عرازمحمد و مرحوم حاج جماقلی کم عرازمحمد کم امیر مختومی 55 01:18.320 5
2 ژتون بارانی ن بد ازآی وانابی پلوتون 0 0 0 علی بارانی رجب قلیچ گوگ نژاد 52
3 الوتک ن الوسیوترادر سناریا 0 0 0 45 امان ناظری امانقلی مخدومی عید محمد غراوی 52 01:16.060 3
4 شیرین صحرا م لهن گرین شیتل 0 0 0 جلیل تاتار و مراد اونق ایل محمد غراوی امین محمدی 50
5 اوکی ناز م پوملاتو ماشال 0 0 1 54 دکتر اوکتای یگان محمدی رحیم بردی مهرانی آق اویلی بشگرد 51 01:14.430 1
6 چکامه م تاواش روزالین 0 0 1 48 سرکار خانم گلدوست کاکا سارلی جواد آچاک 51 01:15.260 2
7 استیو ن سامردولدرومز خوشناز 0 1 0 شرکت کانسار کاندوگان شرق صالح بردی گوگ 54
8 راحیل م القاسی افرودیت 0 0 2 47 ناصر متمکن رسول خرمالی رامین قهرمان 52 01:18.150 4
9 آرتانیا ن کامانگراند سیبل جان 0 1 0 42 رضا کاظمی قربان محمد قولرعطا محمد خوجملی 54 01:18.340 6
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 میلواکی ن الوسیوترادر پرشین گلد 1 1 2 65 نادر زیتون عبدالحی مهرانی متین مهرانی 52 01:14.490 8
2 تیگره م الکتریک بیت ب ارل کوئین 0 0 0 61 داریو خامسی جبارصالح پور نادر صالح پور 50 01:22.430 10
3 فیوره م تایچی جولیه سالسا 1 0 1 71 حسام جمالی حمید روشنی نورمحمد بهادر 51 01:13.020 6
4 مسترواندرفول ن تیشتر شاهدخت 0 2 5 71 حسین آیت اللهی ابراهیم قلرعطا آرمین آق آتابای 53 01:12.990 5
5 آنیک م جانادل سیلوعت 1 1 3 78 ایلیاد و بهزادو امید اوده رسول خرمالی آق اویلی بشگرد 51 01:12.140 2
6 سلطانا م تریفیك چلنجه شلفا 2 0 1 79 سایا و صوفیا رضوانی امید ایری جواد آچاک 51 01:11.980 1
7 عقیق لیدی م پریمووالنتینو عقیق 2 0 2 69 باشگاه سوارکاری عقیق کمال قربانی عبدالرحیم آرامیده 52 01:14.310 7
8 رای هارد ن تاواش پرشین دنسر 1 3 0 75 پرورش اسب رایبد هورس فرهاد خانقلی زاده قزل کمال دالی جه عطا 54 01:12.970 4
9 تایم هج م متوهج تایم بل 2 1 1 جمیل عاشوری رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 53
10 لیانا م آگوگ کول سکرت 0 1 0 63 حسام الدین بختیار امانگلدی توماچ امیر مختومی 50 01:15.620 9
11 ای پی ایندی ن المرام فتوس کید 1 0 1 75 سارا آرخی نصرت ا... خوجملی محمد خوجملی 52 01:12.240 3