نمایش جدول مسابقات

چاپ جدول
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 بچه کولاک م کولاک طوفان 3 0 0 0 محمد و آرتق عاشوری فر آتا نفس انفاس یعقوب انفاس 50 01:20.440 6
2 آتش سعیدی ن مله قوش بدراق خورشید 0 0 0 مرحوم قربان گلدی دهش یوسف دهش 52
3 بوران کلهر م دلدل2 سلاق غایب 0 0 0 حاج روح الله کلهری تقان قلیچ فداکار رامین قهرمان 50 01:14.020 1
4 یونا م تکه شفق 0 0 0 باشگاه یاسین یاسر پرورش اسب یاسین یاسر آرمین آق آتابای 50 01:29.590 7
5 لوتو سیاه پوش ن آمیگو الیوزا یک 0 0 0 سنجر سیاه پوش پرورش اسب یاسین یاسر جواد آچاک 52 01:14.230 2
6 یلدا مختاری م بارال خاطره 0 0 0 یلدا مختاری عثمان تاجی زاده پیمان قلرعطا 50 01:17.150 5
7 ترکمن ناز م بارال گل ترکمن 0 0 0 حاجی نازدردی سوقی رجب قلیچ گوگ نژاد 50
8 آرام امین م هالتوشان مارال صاحبی 0 0 0 اصغر قاید امینی عبدالکریم گوگ نژاد بنیامین جرجانی 50 01:15.410 4
9 اطلس سروش م بختیار صحرا گیت سم گلر 0 0 0 مختومقلی چپرلی احمد خوجملی مهرداد خوجملی 50 01:15.090 3
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 آتام ن لهن گرین شیرمایه 1 0 0 59 حاج خلیل مختومی رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 52
2 گل آشورآباد م لهن گرین امیدآشورآباد 0 2 0 60 حاج علی یمودی بهروز کمی آرمین آق آتابای 50 01:03.040 7
3 کیک قانقرمه م بوکی تو سولماز 0 2 0 54 مرحومان آنه بای و آیدوقدی کاظمی بهمن صداقت ابوطالب چاریزاده 50 01:07.640 9
4 یاشار2 ن تریفیک چلنچ مائده 1 0 0 62 مایسا فردوس و عرفان مرجانی بهروز مرجانی رامین قهرمان 52 01:02.410 6
5 مای ناز م مای جوی وستینگ ناز 0 2 0 59 محمد حافظ پقه عثمان ایری جواد آچاک 50 01:03.230 8
6 ماه مارال ن سامردولدرومز ماه محل 0 2 0 65 آرین رهبری کمال جمشیدی امین محمدی 52 01:01.700 2
7 سامین ن تاواش گل وین 1 1 0 68 محمد امین جرجانی آنه محمد خوجملی آق اویلی بشگرد 54 01:01.790 3
8 بادیگارد م مای جوی آذرشاد 0 2 2 70 عبدالله هیوه چی فرهاد اورگلی متین جرجانی 54 01:02.350 5
9 دنیلا م اسپشیال باند میترا 0 2 0 63 هیفا ارازگلدی زاده اراز قربان اونق عبدالرحیم آرامیده 50 01:02.310 4
10 ایل سویر ن نیوجرسی هستی 0 2 0 60 عارف کسلخه فیض الله رجال 52
11 ریحان گل م گلداسفینکس هدیه 1 1 0 72 محمدرضا و ریحانه قزل یوسف ایری یعقوب توسلی 52 01:01.620 1
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 گل بوته م مای جوی پری وش 2 1 1 76 مرکز تولید و پرورش اسب مهیار دمیرچی امانقلی خوجملی ستار مهرانی 53 01:01.850 4
2 دازبهار م القاسی زبیده 2 0 3 74 عبدی پقه آق اویلی کارساز جواد آچاک 53 01:02.580 9
3 آی داز م کینگ او دسان گل گوزان 0 3 2 71 قولجان خوجم نظری ایل محمد غراوی عید محمد غراوی 50 01:01.760 3
4 مانلی م ایرامینم دلفینیوم 1 1 2 71 جمشید منتظرنظام یوسف کلته بنیامین جرجانی 50 01:01.710 2
5 دازثمر م پوملاتو دازبانو 0 3 2 71 یاشار و سولماز و صفیه اونق رجب محمد گوگ نژاد آق اویلی بشگرد 50 01:01.920 6
6 تاتیانا م تاواش کلاری گلد 2 0 0 72 کاوه اختراعی مجید صالح پور نادر صالح پور 50 01:01.580 1
7 آروشا م دویل مون دلفینیوم 2 0 0 70 عارف و عرفان نیازی نوریقدی خوجملی کمال دالی جه عطا 50 01:02.010 7
8 آلتن کارا م تاواش تپش 2 0 1 70 کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی یاسر جرجانی 51 01:02.690 10
9 پرسا م ایرامینم ایرن 1 2 1 72 السا و الینا آرخی نصرت ا... خوجملی پیمان قلرعطا 51 01:01.900 5
10 هیستوریا ن مای جوی دلار 1 1 3 68 امان تاتار محمد شریف تاتاری یعقوب توسلی 53 01:03.980 12
11 گوهرناز م اسپشیال باند گوهر 1 2 2 74 جمال الدین ایری اراز قربان اونق عبدالرحیم آرامیده 52 01:02.330 8
12 آزالیا م لهن گرین آی سل 2 1 1 72 نوروزقلی و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 53 01:03.220 11
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 عروسک م نیوجرسی برق آسا 0 0 1 43 مرحوم حاجی نور محمد کاظمی حاجی محمد نوایی نورمحمد بهادر 50 01:03.490 5
2 ویودنس ن اسپشیال باند میس دنیس 0 0 1 46 قوجق قلی قوجق نژاد عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 52 01:02.850 2
3 آژدر ن تاواش سیلوانا 0 0 1 54 ملا احمد تراچ اراز قربان اونق امیر مختومی 52 01:01.870 1
4 بالریانقاق ن پرشین دریم ملکه 0 0 1 42 حاج عطابردی تاجی زاده همراه نعمتی متین جرجانی 52 01:04.780 8
5 دارنل بوی ن دارنل سحرگل 0 0 1 40 جلیل دوگونچی و ایوب وجدانی احمد خوجملی مهرداد خوجملی 52 01:05.620 9
6 یوهان بلیک ن راک ست گودایونت 0 1 0 48 حاجی محمد قریشی قربان محمد قولرعطا محمد خوجملی 53 01:03.130 3
7 لان زا ن لاودگاس غنچه 0 1 0 45 عاشور لخی حمید فرود ابوطالب چاریزاده 53 01:03.840 6
8 سرگل2 م نیوجرسی دوربن 0 0 1 41 محمد خان شهرکردی رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 50 01:04.350 7
9 گزل شاه م بوکیتو بلموندیزد 0 0 1 38 دانیال چشته و منان ارازلی آشجان قزل پیمان قلرعطا 50 01:05.660 10
10 طاهانور ن المرام صوفیا2 0 1 0 مرحوم آنه چیره نور مهران خوجملی 53
11 والا2 ن مای جوی مونالیزا 0 1 0 33 بهرام شایان فر رمضان آچاک 53
12 سویلای م سیتی لیدر دلتکین 0 0 1 45 مرحوم حاج مشهد قلی سلاق یوسف ایری آق اویلی بشگرد 50 01:03.260 4
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 تومیریس م گلداسفینکس سیلورسین 3 2 3 89 شاهین و ماریوس سپهری قارمحمد گری 50
2 کوانتوم ن گلداسفینکس ونیز 3 3 2 89 بهنام دیه جی عبدالرحیم چپرلی ستار مهرانی 53 01:11.400 3
3 پریزمتیک ن پریمووالنتینو دالگا 2 6 1 82 سیدامیررضا وسیدآرمین گلزاری سیدجمال میردهقان پیمان قلرعطا 54 01:13.360 5
4 بابوی ن اسپشیال باند آرقاداغ 4 2 1 95 آرتین بهمنی صالح بردی گوگ آق اویلی بشگرد 54 01:10.860 2
5 آلکس ن اسپشیال باند بوسه 2 5 3 81 مهسان و مهرداد عسگریان بهمن حاجی زاده 54
6 آرشا ن آگوگ یولیا 1 8 3 72 کریم چوگان اراز قربان اونق 56
7 آکام ن کینگ او دسان کبری 5 1 1 103 عارف وعرفان نیازی نوریقدی خوجملی کمال دالی جه عطا 56 01:10.550 1
8 آسپایر م کینگ او دسان گرازا 3 1 1 80 حاج کاکا مفیدی عبدالعزیز مهرانی آرمین آق آتابای 50 01:12.410 4
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 ماه سلطان م لهن گرین آی مایام 3 5 3 مهرشاد و متین توماچ رحیم بردی مهرانی 50
2 بوی بلا ن بلی ریور آنابلا 4 4 1 صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور عبدالقادر(کمال)صالحپور 52 01:52.870 7
3 جم استون ن سیتی لیدر ساغر دریم 7 0 0 120 علی سارینا و سامیار زمانی کاکا سارلی آق اویلی بشگرد 53 01:40.110 4
4 ویمتو ن سامردولدرومز لرویا 7 2 5 121 رحیم و رسول قوجق نژاد رشید روشنی کمال دالی جه عطا 56 01:39.850 1
5 عالم ناب ن سامردولدرومز تک عالم 5 6 6 116 خدرحاجی و احد آخوند پرویز ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 54 01:40.070 3
6 پاراکس ن گریکاس ساغر دریم 7 4 3 113 مهران و رسول نظر خانی مهربان ایری نورمحمد بهادر 53 01:40.560 5
7 کومانچی م کینگ او دسان زیبال 7 5 6 119 متین پوری ناز محمد قره داشلی ستار مهرانی 54 01:39.910 2
8 ایل هان ن ایرامینم پروانه 2 1 4 106 امیر آرخی نصرت ا... خوجملی محمد خوجملی 52 01:40.790 6