نمایش جدول مسابقات

چاپ جدول
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 پروانه زمان م سمند مارال صاحبی 0 0 1 ویلا ژست احمد خوجملی مهرداد خوجملی 51 01:27.830 5
2 استاربوی2 ن شهاب رداستار 0 1 0 ناصر یلقی رجب محمد گوگ نژاد 54
3 روزگار سنجر ن آمیگو یاقوت 0 0 2 سنجر سیاه پوش ادریس قلیچی کمال دالی جه عطا 54 01:25.640 2
4 آهو نوروزی ن آهو بزرگ پریسا 0 0 0 محمد احمدی آتا نفس انفاس یعقوب انفاس 52 01:26.920 3
5 آهوجه ن قزل یلدز آهوگل 2 0 0 0 مهندس میر حیدری عبدالعزیز گوگ نژاد علی عطایی 52 01:25.280 1
6 ردری ن طاغن قره قوش صوفیان 0 0 0 مهدی صادقی مهدی صادقی آرمین آق آتابای 52 01:28.590 6
7 مارقوش قره تپه ن قزل یلدز یلدرم قره تپه 0 0 0 امید فرود و نوری عطایی حمید فرود پیمان قلرعطا 52 01:27.670 4
8 بهاره پژواک م شاهین19 گل اندام شاتوت 0 0 0 حسین محمدی یوسف دهش رامین قهرمان 50 01:31.370 7
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 بای بای ناز م مای جوی نادیا 0 0 0 27 ساتی اینچه برون سلیم خوجملی 50
2 کروم ن تریفیک چلنچ ایده آل 0 0 0 44 عثمان ایری عثمان ایری محمد خوجملی 52 01:06.560 7
3 مارکو ن مای جوی گل هلاکو 0 0 0 37 عبدالمعید اسکندرلی و سعید عطایی عبدالرحمن اروکلی نورمحمد بهادر 52 01:10.650 9
4 باب جوی ن مربوش آرامه 0 0 0 62 بهزاد حیدری بهروز ایری پیمان قلرعطا 52 01:01.110 1
5 سان اسکای م تریفیک چلنچ لیدی اسکای 0 0 0 47 عامر و عابد مراد چله نوریقدی یلقی جواد آچاک 50 01:04.920 5
6 کاپریکس ن الوسیوترادر کاپی کورن 0 0 0 بنیامین خوجملی احسان جرجانی 52
7 تک آث بندر م لهن گرین دشت بانو 0 0 0 38 حاج آنه شاه ایری اراز زارعی کسلخه یعقوب توسلی 50 01:08.660 8
8 دایان آتلان ن کینگ او دسان سکویاد 0 0 0 51 حاج فریدون تمنی بهمن اونق ستار مهرانی 52 01:03.360 2
9 آیدا م پرشین دریم برایت مون 0 0 0 44 قربان داز گنبدی عمر مهرانی متین مهرانی 50 01:06.550 6
10 ایران مربو م مربوش ایران دوخت 0 0 0 24 زاهد آخوند بندیشه و خدای بردی شب بو بهزاد پرویز 50
11 شاهیتا م تریفیک چلنچ آناهیتا 0 0 0 53 بصیر گل چشمه نوری قورچایی نادر صالح پور 50 01:03.500 3
12 طوفنده کالیفورنیا کروم ن جاست جنی سیووا 0 0 0 49 یوسف ایگدری منصور بای پور مهرداد خوجملی 52 01:04.040 4
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 آژدر ن تاواش سیلوانا 1 0 1 54 ملا احمد تراچ اراز قربان اونق امیر مختومی 53
2 جیران م پرشین دریم شایلی 1 1 0 67 بهروز کوبش و عبدالحی سیامی حاجی محمد نوایی ابوطالب چاریزاده 52 01:00.870 3
3 سلوی ناز م اسپشیال باند سلوی 1 0 1 63 عارف و امیر حافظ میرزاعلی الیاس زارعی کسلخه جواد آچاک 51
4 گنجلر م گلداسفینکس هالیتا 1 0 0 61 عبدالجمیل و نصیر حسن قاسمی عبدالباسط مخدومی نورمحمد بهادر 50 01:01.360 5
5 سوخو م گلداسفینکس سوناتا 1 0 0 66 صالح بردی گوگ صالح بردی گوگ آق اویلی بشگرد 50 01:00.680 1
6 بن جوی ن مای جوی پرنسس اودسان 1 0 0 66 ثنا اسکندرلی و نیهاد کوچکی محمد آق ارکاکلی ستار مهرانی 52 01:00.980 4
7 ایل سویر ن نیوجرسی هستی 0 2 0 60 عارف کسلخه فیض الله رجال 52
8 یاشار2 ن تریفیک چلنچ مائده 1 0 0 62 محمد امین قزاقی بهروز مرجانی 52
9 گل نسیم م لهن گرین نسیم 0 1 2 58 محمد سالاری عبدالرحمان مختومی نادر صالح پور 50 01:02.190 6
10 آچیلای م تریفیک چلنچ آلباتراس 1 0 0 54 بصیر نیازپور گنبدی و محمد هاتف کلته ابراهیم مهرانی کمال دالی جه عطا 50 01:03.550 8
11 گلدبوی ن گلداسفینکس آلتین آی 1 0 0 57 آنا پقه نصرت ا... خوجملی محمد خوجملی 52 01:02.260 7
12 منوکید ن گلداسفینکس نیلای 1 0 1 66 عبدالله بابایی رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 53 01:00.810 2
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 عروسک م نیوجرسی برق آسا 0 0 1 49 رحمت الله و عبدالوهاب کاظمی حاجی محمد نوایی نورمحمد بهادر 50 01:02.760 3
2 سویلای م سیتی لیدر دلتکین 0 0 1 48 حاج محمد سلاق یوسف ایری پیمان قلرعطا 50 01:03.540 8
3 اوچربانو م پایدار زندگی بانو 0 0 1 47 محمد مرصاد و داود مهرانی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 50 01:03.850 9
4 لبخند2 م پایدار بوسه 0 0 1 49 تولید و پرورش اسب پایدار ناصر حاجی زاده ابوطالب چاریزاده 50 01:02.900 4
5 بایرام خان ن گلداسفینکس هریک 0 0 1 48 الکام سن سبلی عبدالکریم گوگ نژاد ستار مهرانی 52 01:03.110 5
6 لادی هانی ن جانادل هانیه 0 1 0 25 مبین کلته محمداسلم محمدی 53
7 گل زیبا م ریوسان پاریس 0 1 0 48 حاج حمید رادان امید جرجانی یاسر جرجانی 51 01:03.470 6
8 آیدفل سرداری م ریو میلینیوم دلار 0 1 0 55 محمد امین بخفم نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 51 01:02.330 1
9 مارادونا ن پرایوت اجندا نازلرقرق 0 1 0 فاطمه خوجه بهنام تاجی زاده 53
10 دازجاوید ن گلداسفینکس مگاتن 0 1 1 54 مهندس عبدالحی قریشی ابراهیم خوجملی محمد خوجملی 54 01:02.620 2
11 سرگل2 م نیوجرسی دوربن 0 0 1 47 محمد خان شهرکردی رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 50 01:03.480 7
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 سیتی گل م سیتی لیدر فیفا 0 0 1 67 محمد حسین گلستان پور مجید صالح پور نادر صالح پور 51 01:40.620 1
2 پرنسس م پوملاتو سیزده بدر 0 0 1 53 رادین صفایی و امادجان طعنه اراز زارعی کسلخه یعقوب توسلی 51 01:45.120 4
3 تراول ن بوکیتو سورینا 0 0 2 58 محمد حسین و محسن لک نوری قورچایی آق اویلی بشگرد 54 01:44.260 3
4 لیانا م آگوگ کول سکرت 0 1 0 68 حسام الدین بختیار امانگلدی توماچ بنیامین جرجانی 52 01:40.930 2
5 فارلپ ن المرام سرورناز 0 0 0 32 محمد صدیق توماج امانگلدی توماچ علی رضا شامیر 52 01:56.920 6
6 میس دنسر م بد ازآی وانابی تلاش 0 0 0 مشهد یلمه بهروز مرجانی 50
7 مهدیارهورس ن المرام تیکا 0 0 0 47 آمنه علیپور محمداسلم محمدی نثار محمدی 52 01:47.620 5
8 آت رو ن تاواش بتیس 0 0 0 امیر میرمحمدی حمید صالح پور 52
9 گریفین ن تاواش فایراستار 0 0 0 خانم تکتم اسلامی امید جهانیان نورمحمد بهادر 52
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 دومنیک ن پریمووالنتینو عقیق ناز 2 2 0 93 محمدتقی بابالوئی حمید روشنی یاسر جرجانی 52 01:38.260 3
2 دراگل م پوملاتو دلار 1 2 4 مهندس حاج عبدالحکیم کر یوسف ایری 50
3 یوتاب م گلداسفینکس ژوان تارد 3 0 0 54 امید گرکز ناصر حاجی زاده 50
4 برند ن سامردولدرومز خوشکل 2 2 1 96 دادجان اونق امید ایری نورمحمد بهادر 53 01:37.990 2
5 وی وی تو م پوملاتو وی وین 0 6 2 77 رئوف و ثنا مختومی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 52 01:39.330 6
6 ایل هان ن ایرامینم پروانه 2 1 4 99 امیر آرخی نصرت ا... خوجملی محمد خوجملی 54 01:37.910 1
7 اگتروس م آگوگ تروستکا 2 2 3 97 دکتر نوید اوده و عبدالصالح تجری ابراهیم بدویزاده آق اویلی بشگرد 53 01:38.490 4
8 آسپایر م کینگ او دسان گرازا 3 1 1 96 رمیصا و سما عالی عبدالعزیز مهرانی بنیامین جرجانی 53 01:39.070 5
9 چه گوارا ن القاسی نازفر 1 3 6 76 عزیز طعنه مهربان ایری آرمین آق آتابای 56 01:40.780 7