جدول مسابقات هفته 35 فصل پاییز گنبد کاووس 1396/12/24

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 8 تا 14 امتیاز ) (2 سال) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 13:15 پنج شنبه 1396/12/24
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 54.0 -
19 روز پیش 3-3-4-1
2-0-1/4
01:58.290
2
2 50.0 -
13 روز پیش 3-2-3-6
2-1-0/4
مهندس داریوش سرمدی یوسف خوجملی مهرداد خوجملی
01:58.300
3
2 53.0 -
13 روز پیش 1-3-3-4-3
3-0-1/5
ارازقلی خوجملی و نادر نوری یعقوب چپرلی آق اویلی بشگرد
01:58.310
4
2 50.0 -
48 روز پیش 1
0-0-1/1
01:59.550
5
2 52.0 -
55 روز پیش 2-1
0-1-1/2
سنجر سیاه پوش ادریس قلیچی جواد آچاک
02:00.910
6
2 50.0 -
6 روز پیش 1
0-0-1/1
محمد رضا جهان آرا و منور دنکوب خان محمد چپرلی بنیامین جرجانی
2 52.0 -
69 روز پیش 5-1-2
0-1-1/3
مهندس معظمی یعقوب چپرلی
2 50.0 -
26 روز پیش 1-8
0-0-1/2
حاج روح الله کلهری تقان قلیچ فداکار
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 2 تا 6 امتیاز ) (2 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 14:30 پنج شنبه 1396/12/24
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
13 روز پیش 4-3-4-3-4
3-0-0/12
سردار آتابای و آیدین قولرعطا قربان محمد قولرعطا محمد خوجملی
01:44.320
2
2 50.0 -
5 روز پیش 6-4-3-8
1-0-0/4
01:44.590
3
2 50.0 -
13 روز پیش 5-9-6-7-3
1-0-0/7
ایوب وجدانی و داود مهرانی بهمن حاجی زاده آق اویلی بشگرد
01:44.750
4
2 52.0 -
5 روز پیش 5-8-8-10-3
1-0-0/7
حاج نور محمد سیدی قوجق جمشید جرجانی یاسر جرجانی
01:44.820
5
2 54.0 -
13 روز پیش 3-2-5-5-8
1-1-0/5
حاج فریدون تمنی بهمن اونق ستار مهرانی
01:46.030
6
2 52.0 -
12 روز پیش 3-6-6-4-6
1-0-0/5
01:46.150
7
2 52.0 -
13 روز پیش 7-5-6-3-7
1-0-0/8
ناصر مارامایی و حامد اونق عبدالکریم گوگ نژاد آرمین آق آتابای
01:46.200
8
2 51.0 -
20 روز پیش 3-5-10-3-6
2-0-0/5
حاج رحمت الله و پرویز کاظمی حاجی محمد نوایی کمال دالی جه عطا
01:48.030
9
2 54.0 -
13 روز پیش 8-6-5-8-2
0-1-0/6
01:48.070
10
2 52.0 -
5 روز پیش 8-8-11-3-5
1-0-0/6
داریوش تاجی زاده همراه نعمتی امیر مختومی
01:48.540
2 50.0 -
13 روز پیش 10-3-6
1-0-0/3
مرحوم بایرام بردی قورچای نوری قورچایی مهرداد خوجملی
2 52.0 -
5 روز پیش 3-7
1-0-0/2
شمس الدین خاکپور مشتی برهان عثمان ایری
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 16 تا 22 امتیاز ) (2 سال) جایزه اول: 75,000,000 ریال جایزه دوم: 37,500,000 ریال جایزه سوم: 18,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 15:00 پنج شنبه 1396/12/24
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 54.0 -
12 روز پیش 1-2-2-2
0-3-1/4
01:42.010
2
2 52.0 -
12 روز پیش 4-1-4-9-6
0-1-2/11
محمد رضا و ریحانه قزل اراز زارعی کسلخه کمال دالی جه عطا
01:43.660
3
2 55.0 -
5 روز پیش 4-7-8-3-5
1-1-2/10
آی دیس و سویلن سن سبلی امید ایری نورمحمد بهادر
01:43.810
4
2 52.0 -
6 روز پیش 5-1-3-4-3
3-0-1/7
01:43.900
5
2 52.0 -
41 روز پیش 1-1
0-0-2/2
منصور قانقرمه و بهروز کر نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد
01:44.520
6
2 52.0 -
48 روز پیش 1-3-5-5-5
2-0-2/7
01:44.700
7
2 54.0 -
12 روز پیش 2-8-7-5-2
0-3-1/10
شاگلدی و سهیل کوسلی اراز قربان اونق امیر مختومی
01:46.110
8
2 50.0 -
5 روز پیش 4-6-6-4-7
1-0-0/8
01:47.490
9
2 54.0 -
5 روز پیش 7-1-4-4-7
0-1-2/12
تاچ محمد آخوند آتابای عوض خوجملی ابوطالب چاریزاده
01:47.820
10
2 52.0 -
6 روز پیش 6-6-7-1-4
0-0-1/6
01:48.290
2 52.0 -
12 روز پیش 5-6-3-6-2
2-1-1/9
شهید اترک طیار بهروز ایری
4
گنبد کاووس نژاد تروبرد وارداتی (هندیکاپ ) (از 3 تا 5 سال) جایزه اول: 79,000,000 ریال جایزه دوم: 39,500,000 ریال جایزه سوم: 19,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1700 متر 15:30 پنج شنبه 1396/12/24
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
5 57.0 -
19 روز پیش 1-6-6-6-7
3-2-4/21
01:45.320
2
4 55.0 -
6 روز پیش 8-3-?-6-2
4-4-2/22
دکتر رزیتا امیری فر کمال قربانی ستار مهرانی
01:46.730
3
3 54.0 -
12 روز پیش 3-2-2-1-3
2-4-2/11
بهنام و حامد چاوش رشید روشنی کمال دالی جه عطا
01:46.750
4
3 52.0 -
12 روز پیش 7-3-3-4-5
5-2-1/15
01:49.380
5
4 53.0 -
19 روز پیش 6-1-2-3-3
5-1-2/10
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته آق اویلی بشگرد
01:49.390
6
3 50.0 -
6 روز پیش 6-5-2-6-3
3-2-1/13
ایلیاد و بهزاد و امید اوده رسول خرمالی بنیامین جرجانی
01:52.730
7
3 52.0 -
42 روز پیش 3-7-2-3-2
3-4-0/13
01:56.120
3 52.0 -
12 روز پیش 4-5-5-1-2
0-4-1/9
محمد صابر کریمی و امیررضا هداوند فرهاد کریمی نادر صالح پور
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 14 امتیاز ) (2 سال) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 16:15 پنج شنبه 1396/12/24
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 55.0 -
20 روز پیش 2-5-3-1
1-1-1/4
ناصر و محمد امین و عدنان بابائی رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی
01:41.070
2
2 54.0 -
12 روز پیش 2-4-5-6-4
0-1-1/6
ثنا اسکندرلی و نیهاد کوچکی محمد آق ارکاکلی بنیامین جرجانی
01:43.170
3
2 50.0 -
6 روز پیش 8-8-5-2-2
0-2-0/6
امیر حسین گری عثمان ایری جواد آچاک
01:43.230
4
2 55.0 -
13 روز پیش 1-7-2-4-4
1-1-1/7
01:43.910
5
2 53.0 -
12 روز پیش 5-1-7-2-5
1-1-1/9
01:43.970
6
2 54.0 -
12 روز پیش 3-5-3-1
2-0-1/4
سردار و سولماز آزمون باشگاه درخشش نادر صالح پور
01:44.360
7
2 53.0 -
26 روز پیش 1-7-3-5-10
1-0-1/5
01:44.530
8
2 54.0 -
12 روز پیش 6-5-3-2-3
2-2-0/11
عبدالله هیوه چی فرهاد اورگلی محمد خوجملی
01:44.790
9
2 53.0 -
13 روز پیش 2-2-7-3-4
1-2-0/5
01:45.250
2 52.0 -
41 روز پیش 7-8-1
0-0-1/3
حاج آنه محمد پنق محمداسلم محمدی
2 51.0 -
12 روز پیش 4-6-1-5-3
1-0-1/10
2 53.0 -
20 روز پیش 2-3-2
1-2-0/3
آرمان اعظمی ابراهیم خوجملی
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (مبتدی و نبرده ) (2 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16:45 پنج شنبه 1396/12/24
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
132 روز پیش 7
0-0-0/1
حاج عبدالرحیم تراچ و حاج خلیل کر عبدالعزیز اونق آق اویلی بشگرد
01:03.030
2
2 50.0 -
-
0-0-0/0
دکتر رزیتا امیری فر عبدالسلام کلته کمال دالی جه عطا
01:03.270
3
2 52.0 -
82 روز پیش 4
0-0-0/1
01:04.260
4
2 52.0 -
75 روز پیش 6
0-0-0/1
01:04.300
5
2 50.0 -
76 روز پیش 6-7-10
0-0-0/3
محمود پقه و شایان پیر هادی ایل محمد غراوی عبدالحلیم قبادی
01:04.380
6
2 50.0 -
12 روز پیش 9-8
0-0-0/2
ثنا و نسا غراوی و سمیرو سونیا محمدی محمداسلم محمدی امین محمدی
01:04.810
7
2 50.0 -
12 روز پیش 6-9
0-0-0/2
مسعود و نعمان مهرور اراز زارعی کسلخه جواد آچاک
01:04.850
8
2 50.0 -
222 روز پیش 10
0-0-0/1
01:05.290
10
2 50.0 -
20 روز پیش 8
0-0-0/1
بهنام و محمد مهدی ایری اراز زارعی کسلخه یعقوب توسلی
01:06.800
11
2 50.0 -
-
0-0-0/0
ایمان و سیناو مسیح و محمد امین پقه سبحان پقه آرمین آق آتابای
01:09.680
2 52.0 -
110 روز پیش 7-8
0-0-0/2
بنیامین و دانیال عمادی مولام نفس قلرعطا
7
گنبد کاووس نژاد تروبرد وارداتی (از 0 تا 6 امتیاز ) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17:15 پنج شنبه 1396/12/24
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 51.0 -
55 روز پیش 5-3-8
1-0-0/3
01:01.670
2
3 52.0 -
62 روز پیش 5-4-7
0-0-0/3
01:01.800
3
4 55.0 -
20 روز پیش 3-5-6-6-3
3-0-0/11
محمد حسین و مصطفی لک نوری قورچایی یاسر جرجانی
01:03.600
4
4 51.0 -
20 روز پیش 4-8-7-?-3
1-0-0/8
01:03.940
5
3 50.0 -
13 روز پیش 6-6-5-10-4
0-0-0/6
مرحوم ارازبای مرجانی بهروز مرجانی رامین قهرمان
01:04.380
6
3 52.0 -
20 روز پیش 5-?
0-0-0/2
01:04.480
4 52.0 -
441 روز پیش 7
0-0-0/1
امیر میرمحمدی حمید صالح پور