نمایش جدول مسابقات

چاپ جدول
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 آهوجه ن قزل یلدز آهوگل 2 1 0 0 مهندس میر حیدری عبدالعزیز گوگ نژاد علی عطایی 52 02:52.750 1
2 نیتروژن بارانی ن فایترهورس گل طاغن 1 0 1 ندا بارانی علی گوگ نژاد نورمحمد بهادر 53 02:53.910 5
3 آردین رهسپار ن ارشک گلشاد جرگلان 1 0 1 هاشم رهسپار نور محمد اوکش ستار مهرانی 53 02:52.960 2
4 فولاد سنجر ن آمیگو تمنا 1 1 0 هاشم رهسپار نور محمد اوکش ابوطالب چاریزاده 54 02:53.680 3
5 بل ن هالتوشان آی بانو ایمان 1 0 3 اصغر قاید امینی رجب محمد گوگ نژاد 55
6 مارقوش قره تپه ن قزل یلدز یلدرم قره تپه 0 0 0 امید فرود و نوری عطایی حمید فرود قهرمان آق 52 03:00.590 7
7 آهوی نوروزی ن آهوی مرندی پریسا نوروزی 0 0 0 محمد احمدی آتا نفس انفاس یعقوب انفاس 52 02:53.770 4
8 سورنا بارانی ن مله قوش بدراق ستاره ندا 0 0 0 علی بارانی رجب قلیچ گوگ نژاد طاهر گوگ نژاد 52 03:00.550 6
9 ونوس سرمدی م توسن 2 گل براق 1 0 2 آسا سرمدی جمشید مختومی 52
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 آرای م آگوگ امپلیو 2 2 0 78 حاج فرشید وطن خواه جمشید مختومی عبدالحلیم قبادی 50 02:25.910 4
2 دازقوش م الوسیوترادر دازمرضیه 1 2 4 77 دایان قرباش و حامد و هادی پقه بهروز ایری پیمان قلرعطا 50 02:26.070 5
3 اکسیر م الوسیوترادر هیلدا 2 2 1 78 ناصر و ایوب و آرمان و پیمان امان زاده ایل محمد غراوی عید محمد غراوی 51 02:27.340 6
4 پاریس2 ن اسپشیال باند آلباتراس 2 2 2 81 حاجی بایرام قربان سلاق امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا 54
5 آتلانتیک ن مای جوی نازعاطفه 1 5 1 فرهاد و عبدالحکیم یلمه حسین اونق موسی قلرعطا 55
6 آسپایر م کینگ او دسان گرازا 3 1 1 96 عبدالجلیل غراوی و حاج امان گلدی کر عبدالعزیز مهرانی نادر صالح پور 53
7 برند ن سامردولدرومز خوشکل 2 3 1 90 دادجان اونق امید ایری نورمحمد بهادر 55 02:23.990 2
8 اگتروس م آگوگ تروستکا 2 2 3 88 آرتین و سلین اوده ابراهیم بدویزاده آق اویلی بشگرد 53 02:24.790 3
9 چه گوارا ن القاسی نازفر 1 3 6 76 کمال ریاضی و جمشید قرنجیک مهربان ایری جواد آچاک 56
10 دومنیک ن پریمووالنتینو عقیق ناز 2 4 1 96 محمدمهدی بابالوئی حمید روشنی ستار مهرانی 57 02:23.980 1
11 وابل ن پایدار درنام 1 2 3 71 جواد قدیری و فرهاد آذری آشجان قزل امیر مختومی 50 02:28.260 7
12 بلک حمید ن سامردولدرومز تارا 1 1 2 75 مهندس عزت الله و منوچهر ایری بهرام خانقلی زاده قزل عبدالقادر(کمال)صالحپور 52 02:28.510 8
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 امیرپاشا ن اسپشیال باند دازگل 3 2 2 87 احمد کسلخه اراز زارعی کسلخه امین محمدی 52 02:33.740 7
2 ایل هان ن ایرامینم پروانه 3 1 4 99 باشگاه سوارکاری اطلس آرخی نصرت ا... خوجملی ستار مهرانی 52
3 طاهاهورس ن لهن گرین ایلنازخانم 2 5 2 88 عثمان باستان محمداسلم محمدی 53
4 مهگل م آگوگ مهسا 4 0 4 100 امان یامپی عبدالرحمن زارعی آق اویلی بشگرد 52 02:25.190 3
5 آلکس ن اسپشیال باند بوسه 2 5 3 96 مهسان و مهرداد عسگریان بهمن حاجی زاده ابوطالب چاریزاده 53 02:26.440 4
6 بازنوش قره بولاغ ن سامردولدرومز کلودیا 3 4 4 105 امید میرابی و مسعود تراچ محمد شریف تاتاری بنیامین جرجانی 55 02:24.640 2
7 شه راد ن کینگ او دسان دازچشمه 3 5 3 106 مرحوم آنه بای خوجم لی محمد خوجملی محمد خوجملی 57 02:24.590 1
8 مشکل ن تاواش داز ایلیم 4 3 3 104 عبدی پقه احمد ایری پیمان قلرعطا 57 02:26.540 5
9 فرسام2 م سامردولدرومز فریال صبا 1 2 2 91 علیرضا و نصیر نوروزی بهمن حاجی زاده یاسر جرجانی 50 02:29.110 6
10 سیاتل ویو م اسپشیال باند گل هیهات 0 4 2 74 مرحوم خوجه محمد کوچکی رشید روشنی 50
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 کلیپر م پوملاتو میترا 1 0 0 59 داود وحاجی طومی کاکا میرابی یونس کسلخه عید محمد غراوی 50 01:45.230 1
2 بای کال ن چکیت نورمایه 0 2 0 58 شیرمحمد سلیمانی امانگلدی توماچ امیر مختومی 52 01:45.510 3
3 آرنیکا م نیوجرسی زندگی بانو 0 1 2 54 مهندس مهاجر مسعود خوجملی مهرداد خوجملی 50 01:46.780 6
4 اوکی ناز م پوملاتو ماشال 1 0 1 58 دکتر اوکتای یگان محمدی رحیم بردی مهرانی آق اویلی بشگرد 51 01:45.500 2
5 چکامه م تاواش روزالین 0 2 1 56 سرکار خانم گلدوست کاکا سارلی بنیامین جرجانی 51 01:46.430 5
6 شوقی م پوملاتو دیبا 1 1 1 مسلم و محمد طیب یلمه عبدالباسط مخدومی نورمحمد بهادر 53
7 نان آور ن ایرامینم برایت مون 0 2 1 60 کاکا مهرانی و علی نویدی ناصر مهرانی 53
8 استیو ن سامردولدرومز خوشناز 0 1 1 56 احمد بالاخان نوری قورچایی پیمان قلرعطا 52 01:45.530 4
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 سای چلنج م تریفیک چلنچ بالسای 1 2 4 96 مرحومان قربان گلدی و صفرجان سیدی قوجق خان محمد چپرلی رامین قهرمان 50 01:13.970 9
2 لندی ن والاس مهاسانا 2 1 2 93 مرحوم دوردی محمد کوچک نژاد نورمحمد کوچک نژاد نورمحمد فیض الله 52 01:12.990 7
3 آل مرد ن لاودگاس ویواسروین 2 2 1 101 پهلوان عظیم تراچ اراز قربان اونق آرمین آق آتابای 53 01:11.880 2
4 شوالیه ن الوسیوترادر تروستکا 3 1 0 102 فرسام و آرتین اوده و عمران بدویزاده ابراهیم بدویزاده آق اویلی بشگرد 54 01:12.060 3
5 آسیکس م گلداسفینکس ردنایس 1 4 2 101 آمان محمد آرخی دوردی حاجی عطایی نورمحمد بهادر 52 01:12.490 4
6 سلطان صحرا ن پایدار گل الگا 3 1 1 99 حمیدرضا کاووسی جمشید جرجانی یاسر جرجانی 55 01:12.910 6
7 اوسین بولت ن سیتی لیدر لهارا 4 0 0 125 قربان گلدی حاجی رحمان و مهندس عبدالعزیز ایری یوسف قلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 56 01:10.830 1
8 اوزان ن لهن گرین گل زبیده 2 3 2 102 امان یامپی اراز زارعی کسلخه ابوطالب چاریزاده 56 01:12.830 5
9 شلیک ن دارنل بنفشه 2 1 2 93 غفور پقه رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 52 01:13.270 8
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 ریوآچا م القاسی دریم آچا 1 0 1 96 حاجی قربان کدخدا قائمی تویلی قربانی ابوطالب چاریزاده 50 01:12.170 5
2 پی کاسو ن گلداسفینکس مانلیتا 2 0 0 97 حمیدسلیمخانی و ایمان محمدزاده رشید روشنی بنیامین جرجانی 52 01:12.110 4
3 طلادار ن بورن توبی کینگ ساراناطلایی 1 2 1 111 فرهاد پاکزاد عبدالرحمان مختومی ستار مهرانی 53 01:11.360 1
4 بای بای گزل م گلداسفینکس بای بای کید 2 1 0 100 علیرضا شیری کاکا سارلی آرمین آق آتابای 52 01:12.190 6
5 اکسل هج م متوهج اکسلنس 1 3 1 105 داود مشرقی عبدالرحمن کلته آق اویلی بشگرد 53 01:11.850 2
6 ارس م بورن توبی کینگ اورلاود 3 0 2 105 هلدینگ حاجی آقازاده تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 55 01:11.990 3
7 رد شدو ن سجبرگ رد هپی 1 0 0 96 محمد حسین ساوجی امید جهانیان نورمحمد بهادر 52 01:12.720 7
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 تایم هج م متوهج تایم بل 2 1 1 93 تولید و پرورش اسب مشرقی جمال آموت عید محمد غراوی 50 01:12.760 8
2 نجیب خان ن جانادل روفیان 4 2 2 110 کوروش خیری مهدی نوایی ستار مهرانی 56 01:11.210 2
3 دنی مون م شاهین میاکراست 2 0 1 96 حاج آقا آقازاده تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 50 01:11.810 5
4 لیدی هج م متوهج لیدی گودیوا 2 2 3 99 تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته آق اویلی بشگرد 51 01:11.400 3
5 رویال کلاسیک ن تریفیک چلنچ بیونسه 4 1 2 101 امیرعلی و حلما عرب کمال قولرعطا بنیامین جرجانی 55 01:11.850 6
6 لطیفه م گلداسفینکس اندالوزا 3 1 3 104 جعفر عابدینی تویلی قربانی ابوطالب چاریزاده 54 01:11.710 4
7 گلی م گلداسفینکس گل گل 4 1 0 108 جعفر عابدینی رشید روشنی نورمحمد بهادر 54 01:11.170 1
8 اکشن هج م متوهج اکشن رز 3 5 1 105 حاج شاپور ایزدی رشید روشنی آرمین آق آتابای 54 01:12.450 7