جدول مسابقات هفته 5 فصل تابستان تهران 1397/06/23

چاپ جدول
1
تهران نژاد عرب (Maiden) (3 ساله) جایزه اول: 62,000,000 ریال جایزه دوم: 25,000,000 ریال جایزه سوم: 13,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14:30 جمعه 1397/06/23
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
01:09.580 (54.3Kg)
2
3 54.0 -
14 روز قبل 5-4
0-0-0 /2
[3.0] 01:10.240 (54.5Kg)
3
3 54.0 -
14 روز قبل 4
0-0-0 /1
مزرعه پرورش اسب حسین آباد محمد خوجملی محمد خوجملی
[5.5] 01:10.620 (57.0Kg)
[6.5] 01:10.840 (55.0Kg)
5
3 52.0 -
-
0-0-0 /0
دکتر فتانه نقدی مرتضی دادار علیرضا رضایی
[7.25] 01:10.970 (55.5Kg)
6
3 52.0 -
-
0-0-0 /0
[11.5] 01:12.030 (55.0Kg)
[19.5] 01:13.820 (54.0Kg)
[19.5] 01:13.830 (55.3Kg)
[26.0] 01:15.360 (58.0Kg)
[32.0] 01:16.920 (52.0Kg)
01:21.350 (54.8Kg)
2
تهران نژاد دوخون (Maiden) (2 ساله) جایزه اول: 62,000,000 ریال جایزه دوم: 25,000,000 ریال جایزه سوم: 13,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر ۱۵:۴۵ جمعه 1397/06/23
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
01:03.340 (54.25Kg)
2
2 54.0 -
56 روز قبل 4
0-0-0 /1
[6.5] 01:04.770 (54.1Kg)
3
2 54.0 -
-
0-0-0 /0
رئوف و ثنا مختومی رشید روشنی مبین قلرعطا
[13.0] 01:06.410 (55.8Kg)
[18.5] 01:07.650 (55.2Kg)
2 54.0 -
-
0-0-0 /0
مختار و سودا جرجانی غفور خوجملی
3
تهران نژاد تروبرد (هندیکاپ کلاس 4) (3+ ساله) جایزه اول: 93,000,000 ریال جایزه دوم: 37,500,000 ریال جایزه سوم: 19,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر ۱۶:۱۵ جمعه 1397/06/23
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 51.0 65
7 روز قبل 3-1-5-3
2-0-1 /4
01:01.410 (51.8Kg)
2
3 50.0 62
7 روز قبل 1-3-4-3-4
2-0-1 /6
[3.5] 01:02.120 (53.3Kg)
3
3 50.0 59
7 روز قبل 2-3
1-1-0 /2
مزرعه پرورش اسب حسین آباد مسعود پورمانیان بنیامین جرجانی
[6.0] 01:02.500 (52.2Kg)
4
4 55.0 73
14 روز قبل 3-1-6-4-6
1-1-1 /9
باشگاه سوارکاری شهدای دومیرایی ابوالفضل یوسفی محمد سپهوند
[9.5] 01:03.230 (55.0Kg)
5
3 57.0 77
237 روز قبل 3-6-1
1-0-1 /3
رامین و ریحانه قوجق نژاد امانقلی خوجملی ستار مهرانی
[11.75] 01:03.690 (57.5Kg)
6
3 54.5 72
195 روز قبل 2-3-4-2-4
1-2-0 /5
[15.0] 01:04.300 (55.0Kg)
7
3 51.0 69
28 روز قبل 1
0-0-1 /1
ستاره و السا بزرگ نژاد رشید روشنی نادر صالح پور
[17.0] 01:04.690 (54.0Kg)
3 50.0 65
7 روز قبل 6-7
0-0-0 /2
پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته
4
تهران نژاد دوخون (هندیکاپ کلاس 1) (3+ ساله) جایزه اول: 140,000,000 ریال جایزه دوم: 60,000,000 ریال جایزه سوم: 32,500,000 ریال جایزه چهارم: 17,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16:45 جمعه 1397/06/23
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
5 52.0 87
217 روز قبل 8-1-2-1-1
0-2-5 /9
01:00.670 (53.0Kg)
2
4 60.0 115
147 روز قبل 3-5-1-5-1
6-2-8 /20
رحیم و رسول قوجق نژاد رشید روشنی ستار مهرانی
[2.5] 01:01.110 (60.0Kg)
3
5 51.0 80
244 روز قبل 7-6-4-5-6
3-3-3 /23
الیسا و آیلین و محمد غراوی کمال جمشیدی امین محمدی
[2.75] 01:01.170 (52.4Kg)
4
4 55.0 103
141 روز قبل 3-1-2-1-1
1-1-4 /7
[6.25] 01:01.740 (55.0Kg)
5
4 53.5 96
133 روز قبل 1-5-1-2-2
1-4-4 /16
محمد تقی بابالوئی حمید روشنی ابوطالب چاریزاده
[10.75] 01:02.520 (55.5Kg)
6
5 50.0 68
770 روز قبل 3-3-1-4-4
3-1-2 /14
محمد مهدیارسعادتمند کیا نوری قورچایی متین جرجانی
01:06.760 (51.5Kg)
4 53.5 95
279 روز قبل 1-1-4-2-4
0-2-4 /8
حاج شاپور ایزدی رشید روشنی
5
تهران نژاد عرب (هندیکاپ کلاس 5) (4+ ساله) جایزه اول: 62,000,000 ریال جایزه دوم: 25,000,000 ریال جایزه سوم: 13,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1400 متر 17:30 جمعه 1397/06/23
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 54.5 47
14 روز قبل 2-4-4-2-3
3-2-0 /10
01:43.170 (54.5Kg)
2
4 54.0 50
21 روز قبل 9-9-1-5-2
0-1-1 /5
[0.25] 01:43.210 (54.0Kg)
3
4 53.5 45
14 روز قبل 3-2-4-6-2
1-2-0 /5
مرحوم سید علی اکبر میردهقان سید جمال میردهقان کمال دالی جه عطا
[1.75] 01:43.480 (53.7Kg)
4
4 54.0 46
21 روز قبل 1-9
0-0-1 /2
[3.0] 01:43.870 (54.8Kg)
5
8 55.5 45
1757 روز قبل ?-?-?
0-0-0 /3
[10.5] 01:45.550 (58.0Kg)
6
6 58.0 50
21 روز قبل 3-?-3-?-?
2-0-0 /5
سید شهاب الدین میرکریم زاده تفتى حمید قندهاری آرمین آق آتابای
[18.0] 01:47.550 (58.1Kg)
[19.0] 01:47.740 (54.5Kg)
8
5 55.5 49
28 روز قبل 5-5-?-3-5
1-0-1 /8
[19.25] 01:47.750 (55.5Kg)
9
4 53.5 45
356 روز قبل 4-5-4-2
0-1-0 /4
[19.5] 01:47.910 (54.0Kg)
10
5 55.5 45
7 روز قبل 11-7-7-4-1
0-1-1 /14
مهدی حسینی حسین آبادی محسن فتاحی محمد خوجملی
[22.5] 01:48.810 (57.0Kg)
11
6 55.0 44
272 روز قبل 2-?-2
0-2-0 /3
[27.5] 01:50.000 (55.5Kg)
12
4 52.5 43
265 روز قبل 1-?-4-5
0-0-1 /4
مرتضی جلیلیان حسین امینی احمد پقه
[35.0] 01:51.530 (54.9Kg)
6
تهران نژاد تروبرد (هندیکاپ کلاس 3) (3+ ساله) جایزه اول: 98,000,000 ریال جایزه دوم: 42,000,000 ریال جایزه سوم: 22,750,000 ریال جایزه چهارم: 12,250,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 18:00 جمعه 1397/06/23
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 57.5 85
127 روز قبل 4-3-1-1-3
3-0-3 /8
رامین و آرمین عرازنژاد امانقلی خوجملی ستار مهرانی
01:01.260 (57.5Kg)
2
4 53.0 80
14 روز قبل 1-4-7-4-2
2-1-3 /12
امیر حسین اسلام کیش امیر جعفرپور بنیامین جرجانی
[1.25] 01:01.460 (53.0Kg)
3
4 56.0 82
14 روز قبل 2-4-5-5-1
0-5-1 /10
امیررضا و امیر علی هداوند فرهاد کریمی نادر صالح پور
[1.25] 01:01.465 (56.0Kg)
4
4 55.0 80
356 روز قبل 1-5-2-1-5
1-2-2 /8
[9.5] 01:02.810 (56.0Kg)
5
5 51.0 72
14 روز قبل 4-5-5-5-6
5-1-2 /14
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته آق اویلی بشگرد
[11.0] 01:03.080 (54.0Kg)
6
3 54.0 82
56 روز قبل 3-1-1-4
1-0-2 /4
حاج محمد رضا اختراعی مجید صالح پور کمال صالح پور
[11.5] 01:03.200 (54.8Kg)
7
تهران نژاد عرب (Maiden) (4+ ساله) جایزه اول: 62,000,000 ریال جایزه دوم: 25,000,000 ریال جایزه سوم: 13,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 18:30 جمعه 1397/06/23
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 54.0 48
-
0-0-0 /0
علی سرخه پوریان علی غمخوار آق اویلی بشگرد
01:09.030 (54.0Kg)
[2.25] 01:09.490 (54.3Kg)
[4.75] 01:10.970 (56.0Kg)
4
4 54.0 -
-
0-0-0 /0
تولید و پرورش اسب گلسا پوش وحید علایی قوجق کمال دالی جه عطا
[16.0] 01:12.810 (54.0Kg)
5
4 54.0 -
-
0-0-0 /0
حاج قاسم البوغبیش علیرضا سپهوند علیرضا سپهوند
[22.0] 01:14.320 (58.0Kg)
[26.5] 01:15.380 (54.2Kg)
[27.5] 01:15.600 (54.0Kg)
8
4 54.0 -
-
0-0-0 /0
حاج امین آهوصحرایی علی قانعی زاده علی محمد غراوی
[33.0] 01:16.600 (54.8Kg)
[40.0] 01:17.910 (54.0Kg)
4 52.0 -
-
0-0-0 /0
سمیر امین و خانم کوثری شهرام قلرعطا