دولاب نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1392 1 0 1 1 0.14 % 117
1391 6 3 3 6 1.01 % 24
1390 9 2 7 8 2.10 % 12
1389 7 2 5 7 1.96 % 13
1388 6 1 5 4 2.00 % 13
1387 3 2 1 2 0.80 % 31
1386 6 1 5 6 1.51 % 14
1385 12 4 8 10 2.11 % 10
1384 12 9 3 7 2.89 % 7
1383 17 8 9 12 5.13 % 2
1382 29 13 16 17 3.97 % 1
مجموع 108 45 63 80
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 آلکس2 ن دولاب کارولین 22 8 3 3 محمدصالح مرصاد قلرعطا عبدالحمید قلرعطا
2 دازپرنس م دولاب دازمرضیه 20 4 3 2 داوود پقه قربان دردی تیرغم
3 خجسته م دولاب ترانه 19 3 5 2 شادروان فرزادخداوردیان آق اویلی بشگرد
4 آگوستینوس م دولاب مایسا 20 4 3 2 محمدامین ایری بهروز ایری
5 جلیسکا م دولاب ماتیلدا 24 4 0 7 امید بدراقی محمدشریف تاتاری
6 هیهات ن دولاب زیبال 18 5 1 1 فرشته دارابی باشگاه صحرا محلات
7 گل آفرین م دولاب آفرین 19 3 3 2 آنجان کردی اراز زارعی کسلخه
8 ماریانا م دولاب لاله ناز 23 3 1 4 سایا رضوانی مجید ایری
9 پانته آ م دولاب پروین 11 2 3 3 آذین محمد زاده امانقلی خوجملی
10 کاتلین م دولاب اسکارلت 17 3 0 3 اسکندر پور قاز بهمن اونق
11 دیوید ن دولاب مرجانک 10 2 2 2 حاج رحمان اسماعیلی عبدالخالق ایری
12 گل آرزوی جلیل م دولاب سنگام 27 1 5 0 مرحوم تاج بردی کر اراز زارعی کسلخه
13 دی کانیو ن دولاب نازلرقرق 21 1 4 2 امران ومحشید آق خلیل جاهدی
14 سالک ن دولاب شایسته 21 2 2 2 عبدالعزیز بگجانی عبدالکریم گوگ نژاد
15 آرقاداغ م دولاب رومیکا 23 2 0 4 عبدالوحید محمی زاده نازمحمد محمی زاده
16 شادمهر ن دولاب مایسا 18 1 3 2 نوید نادیا زیتونلی احمد قلی قربانی
17 نیکان ن دولاب غزاله 16 2 1 1 نورگلدی پرویز رسول خرمالی
18 ردینگ تاپ م دولاب گل هایبات 15 1 3 1 محمد غفاری جمشید جرجانی
19 تکرو م دولاب تندیاز 27 1 2 3 طاهر امیری بهمن اونق
20 الدر بای ن دولاب گرما 21 1 2 3 محمد قرآن نویس علی خوجملی
21 ال نینو ن دولاب گل افشان 22 1 2 2 رضارادمنش وحامد قندالی سیدنقی سادات حسینی
22 همراه ن دولاب سپیده 2 15 1 3 0 عبدالظیم دوگونچی یعقوب زارعی کسلخه
23 بی بی لیا م دولاب گلر قرق 20 2 0 2 امید جرجانی جمشید جرجانی
24 گیسو طلا م دولاب گیتی 14 1 1 4 جلال اینچه برون یعقوب زارعی کسلخه
25 سهندغرب ن دولاب نگار 8 2 1 0 محمد میرزایی رحیم بردی مهرانی
26 ردلایت م دولاب تکاو 10 2 0 1 حاجی گوکی امانپور علی اونق
27 ملمنا م دولاب آشواریا 17 1 2 1 حمید دولت خواه خان محمد چپرلی
28 سوانا م دولاب ماریا 7 2 0 1 سینا و محمدصدرا خیرخواه ناز محمد قره داشلی
29 رحیم خان ن دولاب نازبندر 9 2 0 1 حاج داود آنه قره جه بهمن اونق
30 پریامهر م دولاب دازملکه 15 1 1 3 مسعود میرزاعلی اراز زارعی کسلخه
31 برایت مون م دولاب ماهم جان 15 1 1 2 جلیل جعفربای جمال آموت
32 آف م دولاب اسکارلت 2 2 0 0 حاج گلدی آخوند تراج نورمحمد اونق
33 تکاور ن دولاب یادگارهیهات 4 1 2 0 رسول و حوریه میرزاعلی بهروز ایری
34 شیده م دولاب دازمرضیه 7 2 0 0 مرحوم حاجی آق محمد زیرکی مصطفی عطایی
35 نگین م دولاب نگار 14 2 0 0 اشکان مختوم حمید روشنی
36 مونالیزا م دولاب رومیکا 11 0 4 0 علی صالح پور حکیم بردی اندروا
37 بی اسکات ن دولاب ساحره 7 1 1 1 محمد حسین خالویی عبدالعزیز مهرانی
38 ملکه م دولاب گلهان قرق 9 1 1 1 حمید طاهری عبدالناصر قربانی
39 آزالیا م دولاب آزالیا 10 1 0 3 آرش و آرمان قربانی تویلی قربانی
40 پیش ناز م دولاب ساوچی 9 1 0 2 مهندس آی تکین گرگانی یعقوب زارعی کسلخه
41 رولنس م دولاب بلموندیزد 6 1 1 0 حمید مجتهدزاده نورمحمد اونق
42 چکاوک2 ن دولاب نازنین 10 1 0 1 محسن کردی یحیی ایزدی
43 شالیز م دولاب بلموندیزد 8 1 0 1 آرمان پقه و همراه صداقت مجید ایری
44 آدیوس م دولاب سامیه1 11 1 0 1 حاجی مراد قلیچ یکدست بهمن صداقت
45 بی قرار2 ن دولاب گل مایه 16 0 2 1 آسنا محمدی یوسف دهش
46 وستینگ ناز م دولاب گنج آورایگدری 13 1 0 1 کاکاجان ایگدری حسن محمد قلرعطا
47 اویس ن دولاب حمایت 12 0 2 1 حاج خلیل حسین زاده آق اویلی کارساز
48 فلیپ ن دولاب سمیرا 13 0 1 3 سیدمحمد توسلی امانگلدی خوجملی
49 سارینا م دولاب دیده 2 0 2 0 حسین قرآن نویس علی خوجملی
50 گانجا م دولاب آپاسای 6 1 0 0 علی و کسری خسرو جردی شهرام خوجملی
51 آلبینا م دولاب آلمارال 4 1 0 0 شانتیک زینالوند حمید کلته
52 شیرتکین ن دولاب شیرمایه 9 1 0 0 اجه جان کلثوم پنق دوردی حاجی عطایی
53 یاسرخان ن دولاب دازطاهر 15 1 0 0 عبدالطیف ایری طواق بردی خوجه پور
54 فیگو ن دولاب تیده آ 6 1 0 0 کاکا رمزی کر اراز زارعی کسلخه
55 بیگ بال ن دولاب شتاب 9 0 1 1 مهدی صادقی مهدی صادقی
56 آلیش ن دولاب پوپک 14 0 1 1 امیرعلی سیدانی باشگاه در ساری
57 سرخوش ن دولاب روژان 8 0 1 1 تیمسار زارعی پیمان باقری
58 مژگان م دولاب قشنگی 7 0 1 0 محمد میرزایی رحیم بردی مهرانی
59 سروه م دولاب نگار 6 0 1 0 محمد میرزایی رحیم بردی مهرانی
60 ترمه م دولاب آوای ناز 9 0 1 0 مهسا صفری مرتضی ناظری
61 الوارس م دولاب هدیه 2 0 1 0 عماد ابوشمسیا محمد شیرمحمدلی
62 سیل آسا ن دولاب ارمغان 3 0 1 0 شاهرخ غراوی مجید خوجملی
63 آی تک م دولاب رزیتا 5 0 1 0 حاج یوسف جرجانی جمشید جرجانی
64 اسکار ن دولاب روژان 6 0 1 0 مسعود لیلاز بهرام حاجی زاده
65 داش کوپال ن دولاب غمزه 5 0 1 0 ثریا فرهمند کاکا سارلی
66 باربارو م دولاب گلاب 6 0 0 1 حسن رنگ بوی عبدالمجید کم
67 جسیکا م دولاب جیسی 10 0 0 1 حاج حسین قلی یازرلو امید جرجانی
68 خاطره 2 م دولاب ثمر مهرانی 3 0 0 1 مرتضی نوری کاکا سارلی
69 بلک کاپ ن دولاب کاپی کورن 3 0 0 1 آنه بردی مهرانی و حاج آخوند پرویز عبدالمنان پرویز
70 اشلی م دولاب شراره2 9 0 0 1 گلدی حاجی قره جه عبدالقیوم اونق
71 سی ناز م دولاب سونیا یزد 6 0 0 1 ایمان عرب اراز زارعی کسلخه
72 گیتانا م دولاب آریزونا 3 0 0 1 امانقلی هاشمن عبدالقیوم اونق
73 طوفان بندر ن دولاب نازنین2 8 0 0 1 عبدالغفار ایری عبدالمجید کم
74 گل پیکر م دولاب گل آرا 5 0 0 1 جمشید جرجانی امید جرجانی
75 نور طلای گری ن دولاب درود 5 0 0 1 حاج طواق محمد گری قربان دردی تیرغم
76 فلیپس م دولاب ثمر 2 0 0 1 مهدی شگفتی مجید ایری
77 آپولون م دولاب آزالیا 2 0 0 1 علیرضا توکل تویلی قربانی
78 آفرودیت م دولاب نازنین 7 0 0 1 آی نور مفیدی آنه محمد حاجی زاده
79 آنابل ن دولاب آربل 1 0 0 0 میلیکیان وشاهین زینالوند عبدالرحمن کلته
80 داداشی ن دولاب شیلا 6 0 0 0 عثمان پقه جمعه گلدی پقه
81 آی تک سرچشمه م دولاب رزیتا 2 0 0 0 امیر زعیم زاده علی صادقی
82 جیحون2 ن دولاب گل مارگیر 2 0 0 0 رضا سلطانی مرتضی نجات
83 هل بوی ن دولاب نیلوفر 2 0 0 0 احسان مرشد زاده احسان مرشد زاده
84 دولاب ناز م دولاب بگوناز 4 0 0 0 مالک سپهوند مالک سپهوند
85 فرواک ن دولاب باب کت 1 0 0 0 مرحوم حاج امیر قانقرمه احمد قلی قربانی
86 دستان ن دولاب ستایش 1 0 0 0 حامد عیدانی اصل رجب قلی ایگدری
87 جنسیس م دولاب پرنس لی 1 0 0 0 ابوالفضل غفاری دوردی حاجی عطایی
88 سوپرکوئین ن دولاب بیتا 1 0 0 0 آریا الهامی پرورش اسب یاسین یاسر
89 بنی خان ن دولاب آیناز 4 0 0 0 مهندس حسن خالقی امید جرجانی
90 ستایش 3 م دولاب سونیایزد 2 0 0 0 رضا علفچی طاهر صالح پور
91 درسا م دولاب نازاستار 2 0 0 0 محمدحسین گلستان پور محمد شیرمحمدلی
92 استرالیز ن دولاب شتیل 4 0 0 0 اسماء وثنا ایزدی مجید ایری
93 پونه م دولاب ترکان خاتون 1 0 0 0 پرهام و پانته آ یمین قارلی نفس قول لرعطا
94 آتوسا2 م دولاب بیانکا2 2 0 0 0 رضا علیخانی عبدالرحمان پرویز
95 دوتار ن دولاب ایزابلا 1 0 0 0 عبدالستار نعیمی توماچ طاغن ایگدری
96 الدرادو 2 م دولاب اریکسون 8 0 0 0 ارازبردی مهرانی عظیم مهرانی
97 گل پرویز م دولاب یادگارکردی 5 0 0 0 حاج قره کردی عبدالخالق ایری
98 ماکالو ن دولاب آرزوچکاوک 1 0 0 0 ولی محمد صفایی حکیم حاجی راد کوچک
99 هلیا2 م دولاب گل آذرخش 2 0 0 0 رسول طاهری احمد قلی قربانی
100 کارتیه م دولاب سوقی 2 0 0 0 مرحوم عبدالجبار رجب نژاد مجید خوجملی
101 آرینکا م دولاب قهرمان 5 0 0 0 پرویزوپریا حسن قاسمی یعقوب زارعی کسلخه
102 سان رایت ن دولاب سرشار 2 0 0 0 پیتزا خسروی فرهاد اورگلی
103 آیدفل ن دولاب سلطان بانو 4 0 0 0 آیدن وجیران آق یوسف آق
104 آی نور م دولاب نیلوفر 2 0 0 0 حاج حکیم قلی آرخی آنه گلدی اونق
105 تیان ن دولاب ملیسا 2 0 0 0 فرهاد قربانزاده امانگلدی خوجملی
106 ناتور ن دولاب نسترن 1 0 0 0 علی رشیدیان عبدالرحمن کلته
107 الیزه م دولاب گل رخ 2 0 0 0 ثریا فرهمند کاکا سارلی
108 ستاره م دولاب گلاویش 0 0 0 0