هریکن نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1392 4 1 3 4 0.56 % 42
1391 1 0 1 1 0.16 % 85
1390 6 2 4 6 1.40 % 19
1389 6 4 2 6 1.68 % 14
1388 4 1 3 2 1.33 % 21
1387 10 6 4 10 2.68 % 9
1386 9 5 4 9 2.27 % 7
1385 28 14 14 27 4.93 % 2
1384 12 7 5 11 2.89 % 7
1383 6 3 3 3 1.81 % 13
1382 5 2 3 0 0.68 % 17
مجموع 91 45 46 79
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 سلتیک ن هریکن رادا 58 24 7 14 محمدطاها ومائده قربانپور بهرام حاجی زاده
2 تک شیر ن هریکن عقاب صحرا 21 7 2 1 حاج نورجان کلته جمشید جرجانی
3 کاری ماما م هریکن گل آلیا 32 3 7 4 آرین شهبازی احمد ایری
4 سیلواگلد ن هریکن سلیقه 38 3 3 9 هورس ایران کورش بابازاده
5 مینیاتور ن هریکن جرسی 28 3 3 4 نوذر صحنه و ایوب جمالی اسماعیل مهرانی
6 کاکامامبو ن هریکن شادناز 16 3 2 5 حاج هادی ساعی آنه محمد حاجی زاده
7 مرکوری ن هریکن گلستان 30 3 3 1 فرشاد خداوردیان اراز قربان اونق
8 عقاب طلایی ن هریکن عقاب صحرا 21 4 0 2 حمید تیرغم قربان دردی تیرغم
9 کینگ هورس ن هریکن جهان آفرین 17 4 0 0 گوهرشاد و مائده ولی نژاد عبدالحمید قلرعطا
10 آلرمن ن هریکن شتاب 25 2 2 3 پهلوان عظیم تراج عبدالغفور گلی
11 اسپازیا م هریکن بای گل 20 2 0 4 محمد رضا تاتاری محمد شریف تاتاری
12 الکام داز م هریکن مینااوج 19 1 3 2 خوجه قلی پقه جمال آموت
13 آنوا م هریکن گل مشتاق 18 1 2 4 حاج عاشورمحمد سیدی احمد شیخ دوجی
14 سیمبابندر ن هریکن نازنین2 27 1 2 3 حاجی ارازدوردی ایری حمید توماچ
15 خوشکل م هریکن ثریا 13 1 3 1 دادجان اونق محمدشریف تاتاری
16 شایلین م هریکن گل افشان 18 1 1 3 عبدالرحیم پورقاز آنه گلدی اونق
17 ناز چکاوک م هریکن نور چکاوک 17 1 1 3 نازمحمد وبهمن صادقی سید آنه محمد حاجی زاده
18 شبنم م هریکن باز صحرا 17 1 2 1 حاج نظر ساعی عبدالناصر رجال
19 پان ریور م هریکن گل چین 18 2 0 1 منصور کمی میکائیل توماچ
20 پاپیتال ن هریکن راحله 12 1 1 2 عبداله وطن پرست علی خوجملی
21 سایکو م هریکن شایان طلا 12 1 1 2 علیرضا قزل قلیچ قزل
22 گل آرزو م هریکن آرزوقابل 20 1 1 2 جلال الدین و محمد رسول مهرانی محمود مکرری
23 یوناچی ن هریکن درود 18 1 2 0 سید محمد حافظی اراز زارعی کسلخه
24 شادیاد م هریکن پرین 6 1 1 1 حامد سالاری توماچ بهمن صداقت
25 آسیا م هریکن عالم جهان 7 1 1 1 حاج ارازگلدی پرویز ابراهیم بدویزاده
26 شیرشاد ن هریکن ایلناز خانم 8 0 3 0 عبدی جان مهرانی ابراهیم مهرانی
27 اورمیلا م هریکن مهتاب 14 1 1 0 محمد ثانی اراز قربان اونق
28 بهاره م هریکن آیلین 14 0 2 2 نازمحمد وبهمن صادقی سید قربان دردی تیرغم
29 جینو م هریکن گل ژینوس 11 0 2 1 مرحوم حاج ارازطاغن اونق عبدالرحیم چپرلی
30 ماکان کاکی ن هریکن مینااوچ 8 1 0 1 عبدالغفور آرتا عبدالغفور آرتا
31 بالسقر ن هریکن گل ستاره 13 0 2 1 حسن محمد مسافر جمشید روشنی
32 صایدجان م هریکن سیبل جان 11 0 1 3 کمال قربانی احمد ایری
33 کروز ن هریکن گل یلدا 9 1 0 1 حامد موحد عید قلی قربانی
34 گنجینه م هریکن چی توز 16 1 0 1 امان قلی بدراقی عبدالخالق ایری
35 گلستانه م هریکن سلطان بانو 10 0 2 0 امان محمد سواری امید جرجانی
36 کادیلاک ن هریکن راحله 4 1 0 0 محمد دوردی بابایی علی خوجملی
37 پرفکت اوراسیا م هریکن اوراسیا 6 1 0 0 امین تاتاروپیمان اونق یعقوب ایری
38 اسپارتا ن هریکن پرین 6 1 0 0 مهدی صادقی مهدی صادقی
39 گلوری م هریکن بریکسون 6 0 1 2 نگار عزیزی آنه محمد حاجی زاده
40 جیجی ال کلاسیکو م هریکن شاه دخت 5 0 1 2 حسین آیت اللهی جمشید روشنی
41 سایلنس ن هریکن گل هایبات 9 0 2 0 آرمین زیرکی مصطفی عطایی
42 کندی2 م هریکن جمهور 7 1 0 0 رضا ناهیدی نژاد وحید قره قوزی
43 آنر ن هریکن گل آلیا 5 1 0 0 عبدالعزیز مهرانی احمد ایری
44 روپیک ن هریکن ورونیکا 8 1 0 0 تاج محمد ایری مهدی صادقی
45 سرن آی م هریکن شادزیلا 7 1 0 0 حاج خلیل ایری شهرام خوجملی
46 شمشاد م هریکن شایلان 3 1 0 0 ثمین نیازی حکیم بردی اندروا
47 مندی م هریکن گل طاهر 5 1 0 0 شاه عبدالظیم تاتاری عبدالعزیز مهرانی
48 اسپیدی ن هریکن شبنم 8 1 0 0 امیررضا شیرنگی حمید توماچ
49 باراباس ن هریکن سوپرناز 12 0 1 1 سوگند میزانی موسی آق ارکاکلی
50 تی تی ناز م هریکن تیده آ 8 0 1 1 دادجان اونق اراز زارعی کسلخه
51 تیمیاد ن هریکن مها 12 0 0 2 حاج نورمحمد سیدی قوجق امید جرجانی
52 پوران ن هریکن سیلوانا 2 0 1 0 حاج آقا غلام پور حکیم حاجی راد کوچک
53 زمردیزد م هریکن دازطلا 6 0 0 1 جلیل مسعودی غفور خوجملی
54 دلمونت م هریکن دلناز 5 0 0 1 رضا خرمالی خلیل خوجملی
55 غزال م هریکن ساوچی 6 0 0 1 حاج یوسف صداقت رحمت الله رجال
56 هت تریک م هریکن آلکاتل 8 0 0 1 محمد ارمشی نصرت ا... خوجملی
57 شورش ن هریکن گل ناهید 7 0 0 1 مسعود دولتخواه عبدالرحمن قربانی
58 ثانی م هریکن گلستان 4 0 0 1 سید رهام حسینی پرورش اسب یاسین یاسر
59 فیلدمارشال2 ن هریکن الکام دشت 4 0 0 1 معصومه مهدیه وعاطفه قلرعطا عنایت اله قول لرعطا
60 ماندگار ن هریکن باب کت 6 0 0 1 آنه قلی بهشاد نوریقدی یلقی
61 سیناخان ن هریکن گل خانم 6 0 0 1 ارازمحمد آق خوجه حاجی گوگ نژاد
62 چریک ن هریکن سودا 5 0 0 1 پارسا سوقی ابراهیم مهرانی
63 زرو ن هریکن الیزا 3 0 0 0 حسین شمسایی اراز زارعی کسلخه
64 آشواریا م هریکن کبوتر 2 0 0 0 حمید دولت خواه خان محمد چپرلی
65 لی لی ناز م هریکن آلیمان 1 0 0 0 شهید قلی آموت ابراهیم بدویزاده
66 کال آف دیوتی م هریکن روزبری 2 0 0 0 علی صیامی نمینی جمال الدین علایی
67 سی دل ن هریکن دیدار 2 0 0 0 حاج جمعه قلی کردی اراز زارعی کسلخه
68 سالیوان ن هریکن گل مارگیر 2 0 0 0 احسان توکلی احسان توکلی
69 درینک ن هریکن راهبه 0 0 0 0 ناصر گوگ بهمن باستان
70 اقیانوس ترکمن ن هریکن افسانه 2 0 0 0 سید رهام حسینی احمد قلی قربانی
71 رام تین ن هریکن پرشینا 1 0 0 0 امیر حسین دربان رضایی امید جرجانی
72 لیولی م هریکن گل قوربلجه 5 0 0 0 سرکارخانم حاجی بابایی امین حاجی بابایی
73 سایمون ن هریکن گل اختر 6 0 0 0 حاجی یول گلدی بابایی نوری قورچایی
74 آریو ن هریکن رزیتا 1 0 0 0 حاج حمید طاهری امید جرجانی
75 دوتارم ن هریکن پریشاد 2 0 0 0 خانقلی و آنه محمد میکائیلی عبدالحکیم مهرانی
76 دنیز2 م هریکن تیبا 1 0 0 0 سیدامیرحسین حسینی اسکندر خوجملی
77 ول کام م هریکن ژری ناز 3 0 0 0 دیانا محمدی اسکندر خوجملی
78 یادگارونوس ن هریکن ونوس 1 0 0 0 فاطمه سماوفاطمه مهیا سعادتی یوسف کلته
79 ایفل2 ن هریکن دایان2 1 0 0 0 عدنان جرجانی حمید تیرغم
80 توبا م هریکن استیلا 4 0 0 0 محمد صفا خوجملی رحیم بردی مهرانی
81 تاپیک ن هریکن گل نورا 2 0 0 0 حمید تیرغم حمید تیرغم
82 بای بای گزل م هریکن 22بهمن 1 0 0 0 شاه عبدالظیم تاتاری محمدرضا تاتاری
83 راک ن هریکن گلدینا 1 0 0 0 حاج فتح الله کردی مجید احمد اوغلی
84 روژین م هریکن سیبل جان 3 0 0 0 دکتراسماعیل نعلبند اسماعیل نعلبند
85 نازمهری م هریکن گل طوفان 6 0 0 0 قربان حاجی توماج امانگلدی توماچ
86 جی جی الکلاسیکو م هریکن شاهدخت 1 0 0 0 علی و علیا نصیری محمدرضا نصیری زارچ
87 ناز مهری م هریکن گل طوفان 1 0 0 0 قربان حاجی توماج امانگلدی توماچ
88 زرین گل هیوه چی م هریکن آلپای 0 0 0 0 عبدالجبار هیوه چی عبدالعزیز مهرانی
89 ضد28 ن هریکن پرنسس 1 0 0 0 حامد شیخی رحیم بردی مهرانی
90 قلندر ن هریکن گل صحرا 3 0 0 0 مهدی صادقی مهدی صادقی
91 سی کنتس م هریکن شرر 9 0 0 0 زهراکر-حاج جمعه قلی کم رامین کم