کوپال نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1386 4 1 3 4 1.01 % 22
1385 21 12 9 20 3.70 % 5
1384 2 0 2 2 0.48 % 31
1383 2 2 0 0 0.60 % 35
مجموع 29 15 14 26
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 آهو م کوپال گل امید 17 5 6 4 حاجی قربان کلته عبدالرحمان مختومی
2 رولینو م کوپال ویلا 16 4 4 1 رجب قلی کردی بهمن اونق
3 آی آرا م کوپال گل راحله 33 1 3 9 محمدامین کسلخه جمشید جرجانی
4 امپریال م کوپال گل آلیا 12 2 1 3 محمد نصیری حاجی محمد نوایی
5 هشتار ن کوپال بهارگل 19 1 3 2 علی صالحی قلیچ قزل
6 آلامون م کوپال درود 10 2 1 0 عبدالعزیز یلمه حکیم بردی اندروا
7 کوهی با ن کوپال دیدار 15 1 0 2 ثریا فرهمند کاکا سارلی
8 گولینا م کوپال سحرناز 12 1 0 2 حمید شکیبا علی خوجملی
9 تیزبال ن کوپال تندتاز 7 1 0 1 طاهر امیری شهرام خوجملی
10 پگا سوس ن کوپال آرزو بندر 9 1 0 1 آشوربای-عیدمحمد ایگدری بایرام دردی سلاقی
11 آشورآباد ن کوپال امیدمن 6 1 0 1 احمد و غفور کلته اراز قربان اونق
12 گل من م کوپال سیبل جان 22 1 0 0 قربان محمد توماچ حمید توماچ
13 سرعت ن کوپال گل بشارت 2 8 1 0 0 مراد تاجی زاده مراد تاجی زاده
14 آشیل ن کوپال ثمر 2 6 0 1 1 نورالدین خانقلی زاده قزل زاهد کمی
15 ویکتوریا م کوپال گل آرا 10 0 1 1 ابراهیم وطاهر آق جمشید جرجانی
16 ویلیام ن کوپال گل یلدا 4 0 1 0 سایمازوساسان ایری رحمان بردی قوین پرور
17 فردوس ن کوپال صحراگزل 4 0 1 0 محمد حبیبی آق اویلی علایی قوجق
18 دازماهان ن کوپال دازالماس 9 0 0 1 شاهرخ وعاشور چیره نور علی خوجملی
19 رها م کوپال پدیده 4 0 0 1 عبداله چودری یعقوب چپرلی
20 رائول ن کوپال نازلی 3 0 0 1 حامد شیخی رحیم بردی مهرانی
21 کانزاس ن کوپال تیده آ 3 0 0 0 ایلیاوعزیز اونق بهمن اونق
22 خان بابایی ن کوپال ال ناز 3 0 0 0 عبدالغفور بهرا اراز قربان اونق
23 میرن م کوپال گل میناب 1 0 0 0 مصطفی ابراهیمی جلیل مهرانی
24 مشکین قرق م کوپال شهرک 4 0 0 0 محمد جمیل قلیچی حکیم بردی اندروا
25 سونیدور م کوپال نوشین 2 0 0 0 مرحوم مراد قلی توماچ یعقوب زارعی کسلخه
26 ترکمن گزل2 م کوپال گل تنگلی 3 0 0 0 حمید تیرغم قربان دردی تیرغم
27 جنیفر2 م کوپال اخلاص بدراقی 2 0 0 0 غلامرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد
28 یادگار 2 ن کوپال یادگار 0 0 0 0 احمد وشهرام اودک خلیل خوجملی
29 رزبال ن کوپال رز 2 0 0 0 ثریا فرهمند کاکا سارلی