سمند نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1394 1 1 0 0 0.17 % 72
1393 3 2 1 0 0.43 % 45
1392 16 8 8 0 2.24 % 6
1391 11 6 5 1 1.68 % 15
1390 5 2 3 0 1.16 % 22
1389 6 3 3 0 1.68 % 14
1388 3 3 0 0 1.00 % 25
1387 2 0 2 0 0.53 % 40
1386 16 8 8 0 4.04 % 1
1385 9 5 4 0 1.58 % 15
1384 19 9 10 0 4.57 % 2
1383 12 4 8 0 3.62 % 4
1382 7 1 6 0 0.96 % 11
مجموع 110 52 58 1
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 پروانه زمان م سمند مارال صاحبی 12 0 0 1 50 آسا سرمدی احمد خوجملی
2 عقاب سرخ ن سمند صدف 6 2 0 0 0 35 کیان سام امان یلقی
3 الوانی ن سمند گزل 18 8 2 3 ارازقلی خوجم یعقوب چپرلی
4 پرمان ن سمند حبیب ایشان 15 5 1 2 مرحوم حاج رضا ایشان خلیقی سیدی خلیل جاهدی
5 آی ایندی م سمند ای لالک 12 4 2 1 وکیل هلاکو نادر علایی قوجق
6 آبسند ن سمند کسلخه 9 4 1 2 عثمان پشمکی جبارصالح پور
7 آی تای2 م سمند ممتاز 14 4 0 2 عبدالرزاق نظرنژاد بهمن اونق
8 روباه صحرا م سمند جرن صحرا 16 2 4 1 حاجی ماقل ساعی رحمت الله رجال
9 آهو خانوم م سمند آهو ترکمن 14 2 3 2 ایمان محمدزاده آنه محمد حاجی زاده
10 فی لیز م سمند لویندر 10 2 2 1 حاج رحمان مهرپرور پرورش اسب یاسین یاسر
11 آلتن م سمند برناق 11 2 2 1 یاسین ویاسر قلیچی ادریس قلیچی
12 ماهک م سمند گل آهو 6 2 2 0 حاج حسین توکلی عبدالسخیدگران مایه
13 آون آلان ن سمند گل مامایی 23 0 4 3 اسماعیل پورقاز حاج امان تیرغم
14 چاندویل ن سمند مهتاب 10 1 1 4 حاج حسین قلی یازرلو عوض خوجملی
15 های بای م سمند کهرماهری 7 0 5 0 پرورش اسب یاسین یاسر پرورش اسب یاسین یاسر
16 الکام یلقی ن سمند آلتن قردالی 6 1 2 1 گلدن احمد اوغلی مجید احمد اوغلی
17 پگاه م سمند سابله 16 2 0 1 پرهام و پانته آ یمین نظرمحمد گوگ نژاد
18 انوش م سمند آق جون 9 2 0 1 سید هادی حسینی حمید قلرعطا
19 شمیم ناز م سمند گوهر4 11 1 2 1 محمد و سونیتا خوجملی خلیل خوجملی
20 ترکمن صحرا م سمند موج 6 1 1 2 زهراکر-حاج جمعه قلی کم رامین کم
21 عالم تاج م سمند آق قوش 12 1 1 2 باشگاه امین آنه محمد حاجی زاده
22 فاخته م سمند روشن گل 7 2 0 0 فرامرز شادمانی یعقوب چپرلی
23 شمیم م سمند گوهر 11 1 0 3 علی شعبانی جمشید مختومی
24 مارکیوس ن سمند لیوندر 10 1 1 1 امید صلاحی بهنام تاجی زاده
25 گل ساراصوفیان م سمند گلرآق بند 6 1 1 1 مکائیل بهادر نورمحمد بهادر
26 ایل امان ن سمند آق مایه 8 0 2 2 قادیر شاه قلی مجید احمد اوغلی
27 سرکش ن سمند مارال قیر 6 1 0 2 مرحوم بایرام بردی قورچای نوری قورچایی
28 دل دل م سمند بهلکه 8 1 0 1 ارازبردی مهرانی جمال آموت
29 پانیذ م سمند سابله 7 1 0 1 پرهام و پانته آ یمین جبار قلرعطا
30 بچه سمند ن سمند رف رف دزلوم 10 1 0 1 غفور سخاوی امانقلی سخاوی
31 پرشین مله قوش ن سمند قورپلجه 4 1 0 1 آنه دوردی و حامدصحبتی خان محمد چپرلی
32 آینام م سمند هلاکو 9 1 0 1 احمد عاشور محمدی سعدی سعدشیخی
33 سمند طلائی ن سمند گوزل 6 0 2 0 هانیه قولرعطا آنه محمد حاجی زاده
34 سمند2 ن سمند گلستان دیگجه 7 0 2 0 بهمن یلمه سلیم خوجملی
35 سمندقره ماخر م سمند گل قره ماخر 6 0 1 2 کمال آخوندی عبدالکریم گوگ نژاد
36 سن آی م سمند گزل 9 0 2 0 قربان نیازی نورمحمد ارمشی
37 برنا م سمند بی بی شیروان 2 1 0 0 سیدخلیل حسینی عبدالحمید قلرعطا
38 آفرین قورپلچه م سمند قورپلچه 9 1 0 0 محمد دوردی آق محمددوردی آق
39 دلاورکرمانشاه ن سمند رعداب 8 0 1 2 جلال فیض عسگری جمشید روشنی
40 سرمایه2 ن سمند گل کیوان 5 1 0 0 حاجی نوربردی توسلی نوریقدی یلقی
41 گل سمند م سمند تاج گل 2 1 0 0 حاج خلیل حسین زاده حکیم حاجی راد کوچک
42 یاسمین م سمند هدیه 3 0 1 1 فرامرز شادمانی یعقوب چپرلی
43 طوفان مرزعه ن سمند عشایر 7 0 0 3 محمد امین مهاجر خان محمد چپرلی
44 دنگیزخان ن سمند طلاقوش 2 0 1 0 دکتر ربیعی رجب قلی ایگدری
45 آق چشمه م سمند مله قیر 4 0 1 0 عثمان پیری امین واج
46 تارازیادگار ن سمند امینه امان 3 0 1 0 ملااحمد تراج امانگلدی خوجملی
47 بگندر م سمند آناهید 4 0 1 0 داریوش سرمدی یوسف خوجملی
48 کرال ایوب ن سمند گلشاد 8 0 1 0 متین نقی زاده علمداری یوسف خوجملی
49 دستم گل ایلم م سمند تازه گل 3 0 1 0 خدر دازی خان محمد چپرلی
50 ایلکای م سمند سفیدبال 5 0 0 2 یاسین ویاسر قلیچی عثمان تاجی زاده
51 ماه صنم م سمند دل آهو 1 0 1 0 حاجی دگش باستان عبدالخالق ایری
52 اسکای هورس ن سمند حبیب ایشان 3 0 1 0 دکتراسماعیل نعلبند رجب قلیچ گوگ نژاد
53 گیتسم گلر م سمند ناری 5 0 0 1 آق اویلی مهرانی ستار مهرانی
54 ایلکی آی لان ن سمند قزل دور 14 0 0 1 حاج غفور سخاوی فرهاد آق ارکاکلی
55 بارال شاد ن سمند پری شاد 5 0 0 1 حاج رحیم قره قوزی وحید قره قوزی
56 آی جرن م سمند آلتن قره بالقان 2 0 0 1 مجید ابک زاده سعدی سعدشیخی
57 یورگ دور ن سمند امانلر 5 0 0 1 دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد
58 گلاسکو2 ن سمند ترکمن تاج 1 0 0 0 حاج آنا سلاق رجب قلیچ گوگ نژاد
59 تندر ن سمند توران 5 0 0 0 آرش تبریزی یوسف دیدار
60 ارازقلیچ خان ن سمند امانلر 1 0 0 0 قلیچ دوردی بهلکه خان محمد چپرلی
61 یاسمن م سمند حبیب ایشان 2 0 0 0 علی خلیقی سید علی خلیقی سید
62 مقام ن سمند حبیب ایشان 3 0 0 0 نعمت اله خلیقی سیدی حمید توماچ
63 کیان ن سمند آلسقر 1 0 0 0 سعید منصوری عبدالعزیز گوگ نژاد
64 سویگلی ن سمند گل کیوان 2 0 0 0 عبدالبصیر توسلی نوریقدی یلقی
65 یونیک ن سمند ژولیت 2 0 0 0 ارسلان انصاری جمشید روشنی
66 آیدن آی م سمند کارال 1 0 0 0 بهشاد ترکمنی سعدی سعدشیخی
67 عالم قوشار کوچک ن سمند شاه صنم 1 0 0 0 بهرام حاجی زاده بهرام حاجی زاده
68 سهند ن سمند مرمر 3 0 0 0 سید هادی حسینی حمید قلرعطا
69 اکسترا ن سمند ستاره قودونه 2 0 0 0 امید چپرلی خان محمد چپرلی
70 آریانیکونام ن سمند لرزه 2 0 0 0 سید هادی حسینی حمید قلرعطا
71 اوغوزخان ن سمند گل ماهان 1 0 0 0 شرکت توران هورس شرکت توران هورس
72 گل سولماز م سمند سولماز 1 0 0 0 آیدا سلاق عبدالرحمان پرویز
73 جهان گلستان2 م سمند کسلخه 1 0 0 0 فرهاد وفرشاد خرمالی مسعود خوجملی
74 شایلان م سمند سایلان 4 0 0 0 عبدالرحمان خوجه نوریقدی یلقی
75 خان یلقی2 ن سمند گزل غلامان 1 0 0 0 حاجی وکیل مهرانی بهرام مهرانی
76 تیزرومهاجر ن مای جوی سمند 3 0 0 0 درویش علی مهاجر حمید توماچ
77 سرونازخاکسار م سمند تکین 3 0 0 0 حمیدرضا خاکسار اصغر گله دار
78 گل هایبات م سمند هایبات حبیب ایشان 2 0 0 0 فرهاد حمیدی تاج محمد گوگ نژاد
79 گزل سن م سمند گل جرگلان 4 0 0 0 ابوذر صحنه ومحمد رحیم آخوند جاور بهمن قربانی
80 ژیگل خان ن سمند دل آرا2 5 0 0 0 امیرعباس وابوالفضل آجودانی امان یلقی
81 چی چی م سمند لویندر 4 0 0 0 دکتر افشین مهرپرور داود جمشیدی
82 نارای م سمند ایل ای 5 0 0 0 ای ساتاجی قره جه حمید فرود
83 بروسک ن سمند اقبال 5 0 0 0 دکتر حسین رمضانی یوسف دهش
84 بادصبازمان م سمند گل جردن 4 0 0 0 مختومقلی چپرلی یوسف خوجملی
85 سهندگچی سو ن سمند گزل بدراق 3 0 0 0 ملا هوز عطایی یوسف گوگ نژاد
86 اشلی2 ن سمند گل طاوس 1 0 0 0 حوریه ونوریا علاقی عبدالکریم گوگ نژاد
87 پایلی م سمند سایه 1 0 0 0 مهندس اصغر امینی یعقوب چپرلی
88 آسنا سرمدی ن سمند ریتا 3 0 0 0 مرحوم قالجانق پهلوان عبدالعزیز گوگ نژاد
89 پورزاد ن سمند ایلخی 1 0 0 0 میترا فاضلی رحمت الله رجال
90 تارا ن سمند عشایر 2 0 0 0 مهندس امیرمهاجر خان محمد چپرلی
91 سقرقوش م سمند بلقیس 1 0 0 0 شاه دردی قلرعطا حکیم حاجی راد کوچک
92 اربنت2 ن سمند بهاران گل 2 0 0 0 محمد بارانی رجب قلیچ گوگ نژاد
93 سرمایه م سمند گل آخال 1 0 0 0 گل محمد توماچ حمید توماچ
94 گل صدف م سمند صدف 1 0 0 0 عیدجان وکیوان ارمشی امید جرجانی
95 آلمیلا م سمند سفیدبال 1 0 0 0 عبداله مخمی عبدالحمید قلرعطا
96 تاج محل م سمند آهوسفید 3 0 0 0 عیدی جرجانی رجب قلیچ گوگ نژاد
97 نازگل ایلم م سمند بندیشه 1 0 0 0 صالح گلیانی خان محمد چپرلی
98 جهان گلستان م سمند کسلخه 1 0 0 0 مرحوم دگیش باستان عطانوبری نوریقدی یلقی
99 اسکار90 ن سمند بزمان 1 0 0 0 یوسف ایگدری حکیم حاجی راد کوچک
100 مله قوش م سمند گلستان 2 0 0 0 امیروقاسم پقه طاغن رجال
101 گل اوسر م سمند مشکی 2 0 0 0 عطا نوبری نوریقدی یلقی
102 یل مایه م سمند گل شایلان2 1 0 0 0 نادر آسوبار خان محمد چپرلی
103 یلنا م سمند گل کیوان 1 0 0 0 خانم طالبیان عبدالحی مهرانی
104 امید2 ن سمند طلاقوش 0 0 0 0 غزل خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد
105 تقی بیک ن سمند پرستو 2 0 0 0 امین جاهد کسه خان محمد چپرلی
106 یاشار2 ن سمند حبیب ایشان 1 0 0 0 علی ایشان خلیقی سید خوجه حاجی گوگ نژاد
107 تاراکویر م سمند مله قوش صحرا 0 0 0 0 متین اسلام ناصری
108 نازگل م سمند ترکمن گل 0 0 0 0 سینا سعیدی ابراهیم هوشمند
109 آرمان اشموئیل ن سمند شرهانی 0 0 0 0 محمد حسین اشموعیل ابراهیم اشموعیل
110 بای سان ن سمند دل آهو 0 0 0 0 محسن زواره یعقوب چپرلی