طاغن نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1395 1 0 1 0 0.59 % 31
1394 1 0 1 0 0.24 % 50
1393 7 6 1 0 1.09 % 24
1392 2 1 1 0 0.28 % 83
1390 3 1 2 0 0.70 % 25
1389 2 1 1 0 0.56 % 35
1388 1 1 0 0 0.33 % 54
1386 5 2 3 0 1.26 % 21
1385 1 0 1 0 0.17 % 61
1384 6 2 4 0 1.44 % 16
1383 6 2 4 0 1.81 % 13
1382 2 1 1 0 0.45 % 47
؟ 1 0 1 0 0.00 % 0
مجموع 38 17 21 0
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 آتابیگ ن طاغن دل آهو 13 6 2 3 62 جلیل و کامران باستان امید ایری
2 گلالک م طاغن نازقوش 10 6 3 0 60 امین جاهد کسه عوض خوجملی
3 قره گوز ن طاغن گل سمن 22 4 2 3 46 مرصادومحمدصالح قلرعطا عبدالناصر رجال
4 دل آرا 3 م طاغن دل آهو 10 3 4 1 42 خانم دکتر احدی رجب قلیچ گوگ نژاد
5 جهان مارال م طاغن مادیان کسلخه 16 3 2 2 36 نورالدین طلابی جلال ایری
6 دلبراوچ قوئی م طاغن آی ایندی 8 1 4 0 24 سلیم وعظیم خرمالی نوریقدی یلقی
7 آتایار ن طاغن کسلخه 9 1 2 3 22 سرکارخانم سولماز خرمالی تاج محمد گوگ نژاد
8 نورشهریار ن طاغن گل صحرا 12 2 1 1 22 غزاله شایسته تاشجان توفیقی نژاد
9 باریت ن طاغن عرب گل 17 1 3 0 20 مهندس ضیایی خان محمد چپرلی
10 شادکام ن طاغن شادلیق 9 1 1 3 18 مهندس میرحیدری عبدالعزیز گوگ نژاد
11 فیروزقره تپه ن طاغن نسیم قره تپه 8 1 1 2 16 خانم فیروز نوریقدی یلقی
12 هما م طاغن گل چمن 3 1 0 2 12 مرحوم حاج هادی هاشمی آنه محمد حاجی زاده
13 سردارخان صوفیان ن طاغن گوگ جهان 7 0 2 1 10 احمد نیازی بهنام تاجی زاده
14 توران م طاغن گل ماهان 11 0 1 2 8 مهندس ضیایی پرورش اسب یاسین یاسر
15 نوید خان ن طاغن جمیله 3 1 0 0 8 عبداله چودری یعقوب چپرلی
16 گل گتیر م طاغن مادیان کسلخه 1 1 0 0 8 دگش باستان و عطا نوبری تاج محمد گوگ نژاد
17 دلدل بانو م طاغن اجو 4 0 1 1 6 قلیچ دوردی صفایی دوردی کوچک نژاد
18 تویلی ن طاغن ماهان 7 0 1 1 6 ارازگلدی نفس پور مشهد ایگدری
19 نازتاتار م طاغن گل تاتارعلیا 3 0 1 0 4 حاج امید رستگارمقدم یوسف دهش
20 گل بالقان م طاغن یل چشمه 1 0 1 0 4 عبدالحامد سعادتی بایرام دردی سلاقی
21 گزل م طاغن گل سوار 4 0 1 0 4 عزیز بهادر سعدی سعدشیخی
22 آیناز م طاغن صحرا 3 0 0 1 2 جلال موسوی سعدی سعدشیخی
23 قیربای جرگلان ن طاغن گزل 3 0 0 1 2 آتا نفس انفاس آتا نفس انفاس
24 لیدی جین م طاغن لیدی برد 1 0 0 1 2 خانم لوییز فیروز آنه طاغن قولاق
25 خانم گل م طاغن گوگ بهار 2 0 0 0 0 مهندس ضیایی عثمان تاجی زاده
26 عالم جهان م طاغن سمندر 1 0 0 0 0 باشگاه امین باشگاه امین
27 آی تکین2 ن طاغن لوهندر 3 0 0 0 0 اسحاق و احسان الهی حمید فرود
28 ایلخان ن طاغن گل ماهان 1 0 0 0 0 اوستا یوسف پور عبدالحی مهرانی
29 کیکل خان م طاغن آق قوش 3 0 0 0 0 باشگاه امین باشگاه امین
30 پرستو2 م طاغن سابله 1 0 0 0 0 پرهام و پانته آ یمین نظرمحمد گوگ نژاد
31 یاشار خان ن طاغن زیبال 1 0 0 0 0 نادر قرنجیک محمد یلقی
32 جیران م طاغن گل صحرا 3 0 0 0 0 فاضل شایسته عثمان تاجی زاده
33 قزل یلدز ن طاغن لیدی برد 1 0 0 0 0 خانم لوییز فیروز آنه طاغن قولاق
34 آیدفل2 م طاغن آهو 1 0 0 0 0 ناصر سعدبای سعدی سعدشیخی
35 گلسن م طاغن آلتن قره بالقن 1 0 0 0 0 مرحوم ابراهیم نفس پور سعدی سعدشیخی
36 ایلیاد2 ن طاغن گل آق بندی 3 0 0 0 0 مسعود غیاثی جمال الدین علایی
37 ردری ن طاغن قره قوش صوفیان 3 0 0 0 0 مهدی صادقی مهدی صادقی
38 ملایم م طاغن آل سقرقویی دره 1 0 0 0 0 باشگاه نفس پور سعدی سعدشیخی