طاغن نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1395 3 1 2 0 1.21 % 24
1394 3 1 2 0 0.62 % 36
1393 7 6 1 0 1.05 % 24
1392 2 1 1 0 0.27 % 82
1390 3 1 2 0 0.70 % 25
1389 2 1 1 0 0.56 % 36
1388 1 1 0 0 0.33 % 54
1386 5 2 3 0 1.26 % 21
1385 1 0 1 0 0.17 % 61
1384 6 2 4 0 1.44 % 16
1383 6 2 4 0 1.81 % 13
1382 2 1 1 0 0.37 % 47
؟ 1 0 1 0 0.00 % 0
مجموع 42 19 23 0
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 خانم گل م طاغن گوگ بهار 2 0 0 0 مهندس ضیایی عثمان تاجی زاده
2 آیناز م طاغن صحرا 3 0 0 0 جلال موسوی سعدی سعدشیخی
3 توران م طاغن گل ماهان 11 0 0 0 مهندس ضیایی پرورش اسب یاسین یاسر
4 نوید خان ن طاغن جمیله 3 0 0 0 عبداله چودری یعقوب چپرلی
5 عالم جهان م طاغن سمندر 1 0 0 0 باشگاه امین باشگاه امین
6 جهان مارال م طاغن مادیان کسلخه 16 0 0 0 نورالدین طلابی جلال ایری
7 آی تکین2 ن طاغن لوهندر 3 0 0 0 اسحاق و احسان الهی حمید فرود
8 گلالک م طاغن نازقوش 10 0 0 0 امین جاهد کسه عوض خوجملی
9 ایلخان ن طاغن گل ماهان 1 0 0 0 اوستا یوسف پور عبدالحی مهرانی
10 نازتاتار م طاغن گل تاتارعلیا 3 0 0 0 حاج امید رستگارمقدم یوسف دهش
11 کیکل خان م طاغن آق قوش 3 0 0 0 باشگاه امین باشگاه امین
12 پرستو2 م طاغن سابله 1 0 0 0 پرهام و پانته آ یمین نظرمحمد گوگ نژاد
13 قره گوز ن طاغن گل سمن 22 0 0 0 مرصادومحمدصالح قلرعطا عبدالناصر رجال
14 فیروزقره تپه ن طاغن نسیم قره تپه 8 0 0 0 خانم فیروز نوریقدی یلقی
15 دلبراوچ قوئی م طاغن آی ایندی 8 0 0 0 سلیم وعظیم خرمالی نوریقدی یلقی
16 آتابیگ ن طاغن دل آهو 13 0 0 0 112 جلیل و کامران باستان امید ایری
17 آتایار ن طاغن کسلخه 9 0 0 0 سرکارخانم سولماز خرمالی تاج محمد گوگ نژاد
18 قیربای جرگلان ن طاغن گزل 3 0 0 0 آتا نفس انفاس آتا نفس انفاس
19 یاشار خان ن طاغن زیبال 1 0 0 0 نادر قرنجیک محمد یلقی
20 هما م طاغن گل چمن 3 0 0 0 مرحوم حاج هادی هاشمی آنه محمد حاجی زاده
21 سردارخان صوفیان ن طاغن گوگ جهان 7 0 0 0 احمد نیازی بهنام تاجی زاده
22 گل بالقان م طاغن یل چشمه 1 0 0 0 عبدالحامد سعادتی بایرام دردی سلاقی
23 باریت ن طاغن عرب گل 17 0 0 0 مهندس ضیایی خان محمد چپرلی
24 دلدل بانو م طاغن اجو 4 0 0 0 قلیچ دوردی صفایی دوردی کوچک نژاد
25 تویلی ن طاغن ماهان 7 0 0 0 ارازگلدی نفس پور مشهد ایگدری
26 گزل م طاغن گل سوار 4 0 0 0 عزیز بهادر سعدی سعدشیخی
27 لیدی جین م طاغن لیدی برد 1 0 0 0 خانم لوییز فیروز آنه طاغن قولاق
28 جیران م طاغن گل صحرا 3 0 0 0 فاضل شایسته عثمان تاجی زاده
29 قزل یلدز ن طاغن لیدی برد 1 0 0 0 خانم لوییز فیروز آنه طاغن قولاق
30 نورشهریار ن طاغن گل صحرا 12 0 0 0 غزاله شایسته تاشجان توفیقی نژاد
31 آیدفل2 م طاغن آهو 1 0 0 0 ناصر سعدبای سعدی سعدشیخی
32 گلسن م طاغن آلتن قره بالقن 1 0 0 0 مرحوم ابراهیم نفس پور سعدی سعدشیخی
33 ایلیاد2 ن طاغن گل آق بندی 3 0 0 0 مسعود غیاثی جمال الدین علایی
34 گل گتیر م طاغن مادیان کسلخه 1 0 0 0 دگش باستان و عطا نوبری تاج محمد گوگ نژاد
35 دل آرا 3 م طاغن دل آهو 10 0 0 0 98 خانم دکتر احدی رجب قلیچ گوگ نژاد
36 شادکام ن طاغن شادلیق 10 0 0 0 70 مهندس میرحیدری عبدالعزیز گوگ نژاد
37 ردری ن طاغن قره قوش صوفیان 3 0 0 0 45 مهدی صادقی مهدی صادقی
38 ملایم م طاغن آل سقرقویی دره 1 0 0 0 باشگاه نفس پور سعدی سعدشیخی
39 ادهم مختار ن طاغن بهارایلم 2 0 0 0 رضا مختاری عثمان تاجی زاده
40 قزل گل م طاغن قره قوش صوفیان 2 0 0 0 شهید طاهر بهادر عثمان تاجی زاده
41 آرکا ن طاغن دل آهو 1 0 0 0 سردار آزمون رجب قلیچ گوگ نژاد
42 شوکا قره تپه م طاغن تارا ظهیر 0 0 0 0