دلدل2 نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1395 3 0 3 0 1.59 % 20
1394 5 1 4 0 1.17 % 22
1393 6 2 4 0 0.92 % 27
1392 3 2 1 0 0.42 % 55
1391 1 1 0 0 0.17 % 83
1382 1 1 0 0 0.20 % 70
مجموع 19 7 12 0
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 کمپانی م دلدل2 بهاراگل 7 5 1 0 44 قربان قلیچ و عبدالحکیم سوقی عبدالمطلب سوقی
2 مردانه رحمتی ن دلدل2 کهرماهری 7 2 3 1 30 فرهاد ماهری امان بردی گوگ
3 شاهو ن دلدل2 آی پارا 13 1 2 1 18 فاطمه زهرا و آتنا نادری علی گوگ نژاد
4 الماس م دلدل2 پری شاد 6 1 0 4 16 ارازقلی خوجملی و نادر نوری یعقوب چپرلی
5 ترنج ن دلدل2 آلتن داغ 8 0 2 1 10 اکبر دمیرچلی عبدالعزیز گوگ نژاد
6 آی گل جرجان م دلدل2 بهاره 4 1 0 1 10 حاج حسن و هانیه جرجانی فرهاد اورگلی
7 بوران کلهر م دلدل2 سلاق غایب 3 1 0 0 8 حاج روح الله کلهری تقان قلیچ فداکار
8 گلچین حبیب ایشان م دلدل2 یانباش حبیب ایشان 1 1 0 0 8 نعمت الله و ابراهیم خلیقی سید احمد ایری
9 مله کیک م دلدل2 زیبا 5 0 1 0 4 حاج آق اویلی بیک تاج محمد گوگ نژاد
10 لوئی طویهی ن دلدل2 شهلا حسینی 3 0 1 0 4 محمد لویمی جواد دغاغله
11 تی روژ م دلدل2 آی پارا 3 0 0 1 2 متین حاجی قوجق رجب محمد گوگ نژاد
12 یکه نور م دلدل2 کهرماهری 1 0 0 1 2 مرحوم آنه محمد خان عرازی نادر علایی قوجق
13 هیول خان ن دلدل2 شاه صنم 1 0 0 0 0 کریم پیری عبدالرحمان حرک عطا
14 آی ترک م دلدل2 ملکه 1 0 0 0 0 متین حاجی قوجق محمود مکرری
15 گل تای2 م دلدل2 ماهم جان 5 0 0 0 0 آسا سرمدی عبدالعزیز گوگ نژاد
16 آلرمن2 ن دلدل2 گل ماهان صوفی 1 0 0 0 0 شرکت پرورش اسب ترکمن رشید علایی
17 الماس سیاه م دلدل2 قره بلوت حبیب ایشان 1 0 0 0 0 سید مهدی حقگو احمد ایری
18 مرگن صحرا ن دلدل2 مارال 0 0 0 0 0 یوسف دهش یوسف دهش
19 سوگل آرشیدا م دلدل2 آی تای نظر 0 0 0 0 0 ارازقلی خوجم و نادر نوری یعقوب چپرلی