دلدل2 نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1395 13 3 10 0 3.41 % 7
1394 7 2 5 0 1.25 % 16
1393 6 2 4 0 0.87 % 28
1392 3 2 1 0 0.42 % 55
1391 1 1 0 0 0.16 % 84
1382 1 1 0 0 0.14 % 71
مجموع 31 11 20 0
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 مردانه رحمتی ن دلدل2 کهرماهری 9 2 4 1 98 محمذ امین ماهری یعقوب چپرلی
2 سردار سخاوی ن دلدل2 دلبرسخاوی 3 2 1 0 81 امانقلی سخاوی عبدالرحمان پرویز
3 الماس م دلدل2 پریشاد 6 1 0 4 77 ارازقلی خوجملی و نادر نوری یعقوب چپرلی
4 شاهو ن دلدل2 آی پارا 13 1 2 1 72 وحید شامبیاتی امید جرجانی
5 جواهر میر م دلدل2 پریشاد 4 0 3 0 72 نادر نوری و نادر میر یعقوب چپرلی
6 سارینا خرقان م دلدل2 سمندر 4 1 0 0 71 مهدی رحیمی یعقوب چپرلی
7 یکه نور م دلدل2 کهرماهری 5 0 1 3 69 عبدالرافع و محمد سام عرازی قوجق نادر علایی قوجق
8 آی گل جرجان م دلدل2 بهاره 6 1 0 1 66 حسنا و سدناخان جرجانی عبدالرحمن اروکلی
9 بوران کلهر م دلدل2 سلاق غایب 3 1 0 0 66 حاج روح الله کلهری تقان قلیچ فداکار
10 کمپانی م دلدل2 بهاراگل 7 5 1 0 قربان قلیچ و عبدالحکیم سوقی عبدالمطلب سوقی
11 ترنج ن دلدل2 آلتن داغ 8 0 2 1 اکبر دمیرچلی عبدالعزیز گوگ نژاد
12 گلچین حبیب ایشان م دلدل2 یانباش حبیب ایشان 3 1 0 0 حاج نعمت الله و ابراهیم خلیقی سید بهروز ایری
13 مله کیک م دلدل2 زیبا 5 0 1 0 حاج آق اویلی بیک تاج محمد گوگ نژاد
14 لوئی طویهی ن دلدل2 شهلا حسینی 3 0 1 0 محمد لویمی جواد دغاغله
15 شهرات خان ن دلدل2 توران 1 0 1 0 دکتر افشین مهرپرور محمداسلم محمدی
16 تی روژ م دلدل2 آی پارا 3 0 0 1 متین حاجی قوجق رجب محمد گوگ نژاد
17 سوگل آرشیدا م دلدل2 آی تای نظر 7 0 0 1 ارازقلی خوجم و نادر نوری یعقوب چپرلی
18 هیول خان ن دلدل2 شاه صنم 1 0 0 0 کریم پیری عبدالرحمان حرک عطا
19 آی ترک م دلدل2 ملکه 1 0 0 0 متین حاجی قوجق محمود مکرری
20 گل تای2 م دلدل2 ماهم جان 5 0 0 0 آسا سرمدی عبدالعزیز گوگ نژاد
21 آلرمن2 ن دلدل2 گل ماهان صوفی 1 0 0 0 شرکت پرورش اسب ترکمن رشید علایی
22 الماس سیاه م دلدل2 قره بلوت حبیب ایشان 1 0 0 0 سید مهدی حقگو احمد ایری
23 مرگن صحرا ن دلدل2 مارال 0 0 0 0 یوسف دهش یوسف دهش
24 گلرخ نیر م دلدل2 ماهرخ 3 1 0 0 0 علی و آریا حسنی مراد تاجی زاده
25 بارش2 م دلدل2 باروت 2 0 0 0 امان یامپی عبدالعزیز گوگ نژاد
26 سونیا پهلوان م دلدل2 زیبا پهلوان 2 0 0 0 محمد جواد پهلوان و ایوب وجدانی رحمان اورگلی
27 طوفان شرق ن دلدل2 طغرل 0 0 0 0
28 آترین توسکا م دلدل2 صدف 6 2 0 0 0 برادران محمد زاده یوسف خوجملی
29 مادو م دلدل2 بایرگل 1 0 0 0 یونس بایلری رحمت الله رجال
30 آی بن تاشلی م دلدل2 سقر 1 0 0 0 امین محمد تاشلی پور فیض الله رجال
31 جهان ناز بهرام ن دلدل2 آلسقر شکیبا 0 0 0 0