تکه نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1394 1 0 1 0 0.24 % 50
1393 7 4 3 0 1.09 % 24
1392 11 6 5 0 1.41 % 10
1391 12 6 6 0 2.07 % 9
1390 3 1 2 0 0.70 % 25
1387 2 0 2 0 0.53 % 40
1385 3 2 1 0 0.52 % 31
1384 4 1 3 0 0.96 % 21
1383 1 1 0 0 0.30 % 52
مجموع 44 21 23 0
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 آی بک م تکه فلامک 12 5 4 0 56 مائده وماهان باستان عبدالناصر رجال
2 گل تکه م تکه گل یسیرگچن 17 5 1 3 50 مسعود لیلاز عبدالمنان پرویز
3 گل بهار جاهد م تکه گلالک 12 4 3 0 44 امین نظر جاهد خان محمد چپرلی
4 آی تکه م تکه آی پاره 19 3 3 3 42 مهندس حاج رضا یلمه رحیم بردی مهرانی
5 آهوصحرا م تکه مایه اسکندر 16 1 6 4 40 اکبر دمیرچلی عبدالعزیز گوگ نژاد
6 آوچی ن تکه آق مایه 7 4 1 1 38 یاسمن و آیسا صفریان ادریس قلیچی
7 برلشیک ن تکه آناهید 14 2 5 0 36 امانگلدی پرویز عبدالرحمان پرویز
8 نیلوفرعقیل م تکه گل صنم 4 4 0 0 32 عیسی مومنی ملا احمد تراج
9 قزل دور م تکه مشکی 10 2 2 3 30 امان قلی سخاوی رحمت الله رجال
10 ملک روشن م تکه قره داغ 15 2 2 3 30 حسین میثمی و حسن سعادتی فر رضا ساجدی
11 امپراطوردریا ن تکه دل آهو 7 3 0 0 24 وانیا مهرپرور بهنام تاجی زاده
12 امیرشا ن تکه رف رف 8 1 3 0 20 محسن ایزی رجب قلیچ گوگ نژاد
13 یول بارس ن تکه فاخته 6 2 0 1 18 محمد چراغی یعقوب چپرلی
14 آلمیلا 2 م تکه کیمیا 4 2 0 0 16 مهدی شاهین یعقوب چپرلی
15 گلدن آی م تکه کسلخه 4 2 0 0 16 ارازقلی خوجم یوسف چپرلی
16 پاشابجنورد ن تکه مله سا 7 1 1 2 16 مهندس اصغر امینی عبدالکریم گوگ نژاد
17 براق ن تکه سومار 15 0 1 2 8 حاج رضا خراسانی دوردی حاجی عطایی
18 آی قایماق ن تکه بچه آشور 11 0 1 2 8 مهندس غفورماهری و خانقلی میکائیلی علی گوگ نژاد
19 جامگیر ن تکه سمندر 11 0 2 0 8 ارازبردی مهرانی احمد خوجملی
20 آی گون م تکه مهربان5 4 1 0 0 8 حاجی دولت قربان ساعدی یوسف دهش
21 اصلان خالخال ن صحرا تکه 4 1 0 0 8 السا گوگ نژاد علی گوگ نژاد
22 تیک آف ن تکه گل قره ماخر 7 0 0 1 2 حاج خوجه بردی عطازاده نوریقدی یلقی
23 آرمان2 ن تکه یلنا 2 0 0 1 2 پرورش اسب یاسین یاسر پرورش اسب یاسین یاسر
24 اوسرحبیب ایشان م تکه یان باش حبیب ایشان 6 0 0 1 2 مرحوم حاج رضا ایشان خلیقی سیدی بهروز مرجانی
25 ساواش2 ن تکه سمند طلایی 3 0 0 1 2 ایلکای حاجی زاده و مهدیه قلر عطا ناصر حاجی زاده
26 شهاب ن تکه خوبان 3 0 0 1 2 مهندس صالحی جمال الدین علایی
27 یادگارتکه ن تکه شرهانی 0 0 0 0 0 شیخ ناصر اشموعیل ابراهیم اشموعیل
28 گل جرن2 م تکه جرن داغ 0 0 0 0 0 مخد کاوه آنه بای خوجملی
29 توسن م تکه چناران 1 0 0 0 0 محسن امانی یوسف دهش
30 معجزه م تکه ستاره ندا 1 0 0 0 0 علی بارانی نظرمحمد گوگ نژاد
31 سودا2 م تکه گل قرنجیک 5 0 0 0 0 ملایعقوب پورقاز یعقوب کم
32 یوشکابور ن تکه آلتن 1 0 0 0 0 حاج صادق بور بور جلال ایری
33 آتلان ن تکه آهوناز 2 0 0 0 0 آنه محمد آقچلی نادر علایی قوجق
34 ادی ن تکه مارال 0 0 0 0 0 عبدالحسین عبدالله نژاد عبدالعزیز گوگ نژاد
35 مجنون خان ن تکه یانقاق 2 0 0 0 0 قربان نظرآخوند قلی پور پیرمحمد قلی پور
36 گل قاصدک م تکه شاپرک 2 0 0 0 0 یوسف خمبر تاج محمد گوگ نژاد
37 لیلی گلن م تکه یادگارشادی 2 0 0 0 0 غفور میکائیلی علی گوگ نژاد
38 هانابلوری م تکه الدوز 1 0 0 0 0 علیرضا بلوری ادریس قلیچی
39 تک آهو ن تکه گل صحرا 8 0 0 0 0 عدنان و رئوف وجدانی عبدالباسط مخدومی
40 پیروز مالک ن تکه خوبان 1 0 0 0 0 مالک یادگار سعدی سعدشیخی
41 آهو تک م تکه مارال 2 0 0 0 0 محمد عبادی و زاهد داغستانی یعقوب چپرلی
42 خوب ترین م تکه بهاران گل 2 0 0 0 0 محمد بارانی رجب قلیچ گوگ نژاد
43 گلشاد2 م تکه حبیب ایشان 2 0 0 0 0 یارجان خلیقی سید خان محمد چپرلی
44 یونا م تکه شفق 1 0 0 0 0 باشگاه یاسین یاسر پرورش اسب یاسین یاسر