تکه نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1394 1 0 1 0 0.20 % 58
1393 7 4 3 0 1.05 % 24
1392 11 6 5 0 1.39 % 10
1391 12 6 6 0 2.04 % 9
1390 3 1 2 0 0.70 % 25
1387 2 0 2 0 0.53 % 40
1385 3 2 1 0 0.52 % 31
1384 4 1 3 0 0.96 % 21
1383 1 1 0 0 0.30 % 52
مجموع 44 21 23 0
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 یادگارتکه ن تکه شرهانی 0 0 0 0 شیخ ناصر اشموعیل ابراهیم اشموعیل
2 گل جرن2 م تکه جرن داغ 0 0 0 0 مخد کاوه آنه بای خوجملی
3 آلمیلا 2 م تکه کیمیا 4 0 0 0 مهدی شاهین یعقوب چپرلی
4 تیک آف ن تکه گل قره ماخر 7 0 0 0 حاج خوجه بردی عطازاده نوریقدی یلقی
5 براق ن تکه سومار 15 0 0 0 حاج رضا خراسانی دوردی حاجی عطایی
6 قزل دور م تکه مشکی 10 0 0 0 امان قلی سخاوی رحمت الله رجال
7 توسن م تکه چناران 1 0 0 0 محسن امانی یوسف دهش
8 امپراطوردریا ن تکه دل آهو 7 0 0 0 وانیا مهرپرور بهنام تاجی زاده
9 معجزه م تکه ستاره ندا 1 0 0 0 علی بارانی نظرمحمد گوگ نژاد
10 آی تکه م تکه آی پاره 19 0 0 0 مهندس حاج رضا یلمه رحیم بردی مهرانی
11 آوچی ن تکه آق مایه 7 0 0 0 یاسمن و آیسا صفریان ادریس قلیچی
12 برلشیک ن تکه آناهید 14 0 0 0 امانگلدی پرویز عبدالرحمان پرویز
13 سودا2 م تکه گل قرنجیک 5 0 0 0 ملایعقوب پورقاز یعقوب کم
14 آی قایماق ن تکه بچه آشور 11 0 0 0 مهندس غفورماهری و خانقلی میکائیلی علی گوگ نژاد
15 گل تکه م تکه گل یسیرگچن 17 0 0 0 مسعود لیلاز عبدالمنان پرویز
16 آرمان2 ن تکه یلنا 2 0 0 0 پرورش اسب یاسین یاسر پرورش اسب یاسین یاسر
17 گل بهار جاهد م تکه گلالک 12 0 0 0 امین نظر جاهد خان محمد چپرلی
18 جامگیر ن تکه سمندر 11 0 0 0 ارازبردی مهرانی احمد خوجملی
19 نیلوفرعقیل م تکه گل صنم 4 0 0 0 عیسی مومنی ملا احمد تراج
20 یوشکابور ن تکه آلتن 1 0 0 0 حاج صادق بور بور جلال ایری
21 آی بک م تکه فلامک 12 0 0 0 مائده وماهان باستان عبدالناصر رجال
22 اوسرحبیب ایشان م تکه یان باش حبیب ایشان 6 0 0 0 مرحوم حاج رضا ایشان خلیقی سیدی بهروز مرجانی
23 یول بارس ن تکه فاخته 6 0 0 0 محمد چراغی یعقوب چپرلی
24 ساواش2 ن تکه سمند طلایی 3 0 0 0 ایلکای حاجی زاده و مهدیه قلر عطا ناصر حاجی زاده
25 آهوصحرا م تکه مایه اسکندر 16 0 0 0 اکبر دمیرچلی عبدالعزیز گوگ نژاد
26 آی گون م تکه مهربان5 4 0 0 0 حاجی دولت قربان ساعدی یوسف دهش
27 آتلان ن تکه آهوناز 2 0 0 0 آنه محمد آقچلی نادر علایی قوجق
28 ملک روشن م تکه قره داغ 15 0 0 0 حسین میثمی و حسن سعادتی فر رضا ساجدی
29 گلدن آی م تکه کسلخه 4 0 0 0 ارازقلی خوجم یوسف چپرلی
30 ادی ن تکه مارال 0 0 0 0 عبدالحسین عبدالله نژاد عبدالعزیز گوگ نژاد
31 اصلان خالخال ن صحرا تکه 4 0 0 0 السا گوگ نژاد علی گوگ نژاد
32 مجنون خان ن تکه یانقاق 2 0 0 0 قربان نظرآخوند قلی پور پیرمحمد قلی پور
33 گل قاصدک م تکه شاپرک 2 0 0 0 یوسف خمبر تاج محمد گوگ نژاد
34 پاشابجنورد ن تکه مله سا 7 0 0 0 مهندس اصغر امینی عبدالکریم گوگ نژاد
35 امیرشا ن تکه رف رف 8 0 0 0 محسن ایزی رجب قلیچ گوگ نژاد
36 لیلی گلن م تکه یادگارشادی 2 0 0 0 غفور میکائیلی علی گوگ نژاد
37 هانابلوری م تکه الدوز 1 0 0 0 علیرضا بلوری ادریس قلیچی
38 تک آهو ن تکه گل صحرا 8 0 0 0 43 عدنان و رئوف وجدانی عبدالباسط مخدومی
39 پیروز مالک ن تکه خوبان 1 0 0 0 مالک یادگار سعدی سعدشیخی
40 آهو تک م تکه مارال 2 0 0 0 محمد عبادی و زاهد داغستانی یعقوب چپرلی
41 شهاب ن تکه خوبان 3 0 0 0 مهندس صالحی جمال الدین علایی
42 خوب ترین م تکه بهاران گل 2 0 0 0 محمد بارانی رجب قلیچ گوگ نژاد
43 گلشاد2 م تکه حبیب ایشان 2 0 0 0 یارجان خلیقی سید خان محمد چپرلی
44 یونا م تکه شفق 1 0 0 0 باشگاه یاسین یاسر پرورش اسب یاسین یاسر