پریمووالنتینو نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1393 6 3 3 2 0.92 % 27
1392 4 0 4 1 0.56 % 42
1391 12 5 7 9 2.04 % 9
1390 2 0 2 1 0.47 % 37
1384 1 0 1 0 0.24 % 61
مجموع 25 8 17 13
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 پرشین گلد م پریمووالنتینو بولیون 21 5 4 7 70 حمید رضا کردی تویلی قربانی
2 دومنیک ن پریمووالنتینو عقیق ناز 17 4 4 1 50 محمد تقی بابالوئی حمید روشنی
3 پری مون م پریمووالنتینو هانی مون 10 5 1 1 46 باشگاه سوارکاری عقیق حمید روشنی
4 پریزمتیک ن پریمووالنتینو دالگا 17 2 6 1 42 سیدامیررضا وسیدآرمین گلزاری مرتضی دادار
5 پرای مر م پریمووالنتینو دالگا 10 2 2 3 30 باشگاه سوارکاری عقیق رحیم بردی مهرانی
6 پیرلو ن پریمووالنتینو ناتاشا 13 3 0 3 30 حامد عبادی آبدار یعقوب زارعی کسلخه
7 میس باتور م پریمووالنتینو تروستکا 14 3 1 1 30 حمید میرحسینی ابراهیم بدویزاده
8 پرای مل ن پریمووالنتینو سیووا 22 2 2 0 24 سید محمد حافظی رحیم بردی مهرانی
9 پریم رز م پریمووالنتینو بست سوسایتی 9 2 1 0 20 باشگاه سوارکاری عقیق حمید روشنی
10 عقیق لیدی م پریمووالنتینو عقیق 14 2 0 2 20 باشگاه سوارکاری عقیق کمال قربانی
11 آرلا2 م پریمووالنتینو تاسکندی 8 1 1 0 12 سید محمد حافظی عبدالرحمان مختومی
12 کامران خان ن پریمووالنتینو منگلی خان 14 1 0 2 12 رادوین ارازلی غیاث غفوری
13 پریموتیس م پریمووالنتینو آمپوتیس 9 1 0 1 10 باشگاه سوارکاری عقیق حمید روشنی
14 غزال م پریمووالنتینو آهو 9 1 0 1 10 مصطفی عطا سیدی رشید عطایی
15 پری تاج م پریمووالنتینو تاج محل 1 1 0 0 8 باشگاه سوارکاری عقیق رحیم بردی مهرانی
16 پرنسس عقیق م پریمووالنتینو یولونووا 1 1 0 0 8 سرکارخانم طناز محمدجان حمید روشنی
17 گیلماز م پریمووالنتینو گلاویش 5 1 0 0 8 افشین کربلائی منصور بای پور
18 بیترمون م پریمووالنتینو هانی مون 4 1 0 0 8 سرکارخانم محمدجان محمداسلم محمدی
19 پریموپرنس ن پریمووالنتینو یولونوا 4 0 1 0 4 باشگاه سوارکاری عقیق رحیم بردی مهرانی
20 همای ن پریمووالنتینو صاحب جمال 4 0 0 1 2 هادی اسحاقیه منصور بای پور
21 پریستین م پریمووالنتینو فریده مهبا 2 0 0 1 2 باشگاه سوارکاری عقیق حمید روشنی
22 جونیور م پریمووالنتینو جنی سیس 5 0 0 1 2 سیده فاطمه سالاری حمید روشنی
23 پگاسوس ن پریمووالنتینو مهری 3 0 0 1 2 محمدخان عشقان ملک ابوالفضل دهقان
24 سوزان قرق م پریمووالنتینو نازنین قرق 1 0 0 0 0 حمید خواجه عقدائی هورس ایساتیس
25 ماه سنا م پریمووالنتینو دازگلهان 1 0 0 0 0 یاسر منتظری اسماعیل کوچکی