لاکی دریم نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1393 1 1 0 1 0.15 % 79
1392 3 2 1 3 0.42 % 56
1390 2 1 1 1 0.47 % 37
1389 1 1 0 0 0.28 % 58
1388 1 0 1 0 0.33 % 54
1387 8 4 4 4 2.15 % 10
1386 6 1 5 3 1.51 % 14
1385 4 1 3 1 0.70 % 23
1384 4 1 3 1 0.96 % 21
مجموع 30 12 18 14
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 لاکی نایت ن لاکی دریم سوگند 24 3 5 5 54 یاسین و یاسر جاهد شهرام خوجملی
2 لاکی مون م لاکی دریم مون دنس 9 4 2 2 44 سیداحمد موسوی ایران توسعه
3 بیداد ن لاکی دریم ساغر4 23 3 3 3 42 حاج عزت الله دیزجی احمد قلی قربانی
4 لاکی وانس م لاکی دریم آدنیس 10 4 1 2 40 سیداحمد موسوی ایران توسعه
5 هیما م لاکی دریم سوگند 16 2 4 3 38 سعید قره حسنلو زین الدین جمشیدی
6 لاکی دی ن لاکی دریم سوگند 11 2 2 2 28 محمد تقی قربانی مهدی صادقی
7 لاکی پونه م لاکی دریم گل پونه 9 2 3 0 28 سیداحمد موسوی ایران توسعه
8 گلشن م لاکی دریم گل پونه 10 2 1 3 26 سیداحمد موسوی ایران توسعه
9 لاکی گریک م لاکی دریم ایندین گریک 6 2 1 1 22 سیداحمد موسوی ایران توسعه
10 میثاق ن لاکی دریم کارملا 10 1 3 1 22 علی چپرلی و احد خوجملی نصرت ا... خوجملی
11 لاکی تایپ ن لاکی دریم سرور 5 2 1 0 20 ایران توسعه سید احمد موسوی
12 گالین دریم م لاکی دریم گالین 4 2 0 1 18 سیداحمد موسوی ایران توسعه
13 ایندین لاکی م لاکی دریم ایندین گریک 5 1 1 2 16 سیداحمد موسوی ایران توسعه
14 ساغر دریم م لاکی دریم ساغر 3 1 1 1 14 سیداحمد موسوی ایران توسعه
15 ویکتوریادریم م لاکی دریم کارملا 10 1 1 1 14 امین بیرانوند جبارصالح پور
16 لاکی دنسر م لاکی دریم موندنس 3 0 2 0 8 سیداحمد موسوی ایران توسعه
17 لاکی کوئین م لاکی دریم کوئینزوینر 2 1 0 0 8 سیداحمد موسوی ایران توسعه
18 لونا م لاکی دریم لاچین 3 1 0 0 8 سیداحمد موسوی ایران توسعه
19 آرشا ن لاکی دریم لاسولون 2 1 0 0 8 سیداحمد موسوی ایران توسعه
20 تارولاک ن لاکی دریم کارملا 11 0 2 0 8 سردار عبدالحسین کیخانیا محمداسلم محمدی
21 جاسپردریم ن لاکی دریم کارملا 2 1 0 0 8 ایران توسعه سیداحمدموسوی
22 ملکه 2 م لاکی دریم کوئینزوینر 3 0 1 1 6 سیداحمد موسوی ایران توسعه
23 رویا م لاکی دریم بالالوپرا 4 0 0 1 2 سیداحمد موسوی ایران توسعه
24 لاکی لند ن لاکی دریم سوگند 2 0 0 0 0 سیداحمد موسوی ایران توسعه
25 لاکی دا م لاکی دریم ریوردا 2 0 0 0 0 سیداحمد موسوی ایران توسعه
26 لگین دینگ ن لاکی دریم گالین 0 0 0 0 0 سیداحمد موسوی ایران توسعه
27 ریور دریم م لاکی دریم ریوردا 2 0 0 0 0 سیداحمد موسوی ایران توسعه
28 لاکی رین ن لاکی دریم رین بووینر 2 0 0 0 0 سیداحمد موسوی ایران توسعه
29 لاکی ژان ن لاکی دریم ژوئن 1 0 0 0 0 سیداحمد موسوی ایران توسعه
30 لاکی بون م لاکی دریم سربن 1 0 0 0 0 سیداحمد موسوی ایران توسعه