لهن گرین نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1395 2 1 1 0 1.18 % 22
1394 22 11 11 21 5.44 % 2
1393 20 9 11 19 3.13 % 5
1392 13 5 8 13 1.83 % 8
1391 13 8 5 13 2.24 % 8
1390 2 0 2 1 0.47 % 37
1389 19 9 10 19 5.35 % 2
1388 5 2 3 4 1.65 % 17
1387 13 7 6 9 3.50 % 5
1386 15 5 10 15 3.79 % 2
1385 31 16 15 31 5.46 % 1
1384 2 1 1 2 0.48 % 31
مجموع 157 74 83 147
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 قلیچ خان ن لهن گرین دازگلاب 69 8 15 15 154 مهندس نورمحمد کر آشجان قزل
2 پالونیا ن لهن گرین افشانک 22 8 5 4 92 حاج عیسی جرجانی امانگلدی خوجملی
3 فرنیا م لهن گرین بانوشتاب 28 5 6 6 76 حاج نورمحمد طعنه بهمن صداقت
4 ویس ن لهن گرین پامینا 29 4 4 6 60 امیر کلانتری ابراهیم خوجملی
5 دازمارال م لهن گرین یادغضنفر 20 4 5 3 58 احسان و ایمان غراوی احمد ایری
6 آی تک م لهن گرین ماتیز 27 4 4 4 56 سامیه ساناز نهاد مهدی نوایی
7 شلیک ن لهن گرین بلیتون 26 1 10 3 54 مصطفی قربانی رحیم بردی مهرانی
8 کاماندر ن لهن گرین گلرقرق 31 4 3 4 52 جواد کارگر علیرضا سپهوند
9 دلتکین م لهن گرین دلبر 16 4 3 3 50 ایلیا نادرزاده حاجی محمد نوایی
10 اسپانول م لهن گرین ماشال 19 5 1 3 50 انیس بزمونه فرهاد خانقلی زاده قزل
11 ثانیه م لهن گرین دبورا 18 4 3 3 50 کمال الدین شیرمحمدلی آق اویلی صداقت
12 ماه سلطان م لهن گرین آی مایام 24 3 5 3 50 مهرشاد و متین توماچ رحیم بردی مهرانی
13 کاکل م لهن گرین افشانه 24 2 6 4 48 عرفان و شروین کردی بهرام خانقلی زاده قزل
14 کاکل2 م لهن گرین افشانه 21 5 1 0 44 ابراهیم کردی بهمن اونق
15 آرام ن لهن گرین نوبرجانم 34 3 4 2 44 اقبال و ایمان پورقاز شهرام خوجملی
16 جی پیک م لهن گرین ورونیکا 10 4 1 4 44 حاج یوسف جرجانی جمشید جرجانی
17 کوئیک هورس م لهن گرین آفرین 9 4 2 2 44 حاج داود آنه قره جه بهمن اونق
18 طاهاهورس ن لهن گرین ایلنازخانم 17 2 6 2 44 غفار باستان محمداسلم محمدی
19 رون تون هورس ن لهن گرین الهام 30 2 6 0 40 رامین طهماسبی عبدالخالق ایری
20 ارم ن لهن گرین گلزار 16 2 4 3 38 سیدعباس حافظی جمال آموت
21 عقاب مهر م لهن گرین تیدآ 16 3 2 3 38 دکتر نظری مهر عبدالقیوم اونق
22 اوزان ن لهن گرین گل زبیده 16 2 4 3 38 امید زارعی و فرزاد فیروزی اراز زارعی کسلخه
23 آث ن لهن گرین منگلی خان 22 3 3 0 36 حامدورسول تراج خلیل اونق
24 آگرو ن لهن گرین جهان آفرین 21 2 5 0 36 ارازمحمد ایشان استوار آرش ایری
25 ریوشاپ م لهن گرین پرشین شاپ 13 2 3 3 34 مهرسام کربلائی مراد رحیم بردی مهرانی
26 پلیس من ن لهن گرین گنج آور ایگدری 29 2 3 2 32 مختار ایگدری بهرام حاجی زاده
27 مهسا م لهن گرین دازثریا 13 3 2 0 32 محمدصفا کلته فرهاد خانقلی زاده قزل
28 زیباگل م لهن گرین کاپولا 17 1 3 5 30 مرحوم حاجی آق محمد زیرکی مصطفی عطایی
29 دوگل ن لهن گرین مجال 14 3 0 3 30 هادی قلیان مهدی صادقی
30 کینای ن لهن گرین ماتیز 25 2 1 5 30 آلمان دیده ور حمید کلته
31 کاسترا ن لهن گرین قاسوا 16 3 1 1 30 ایوب پورتوماچ قربان محمد اودک
32 کاپیتان ن لهن گرین میترا 26 2 2 3 30 داود میرابی عبدالقیوم اونق
33 سردار بندر ن لهن گرین هانهل 8 3 1 1 30 هادی یلقی نژاد و جلال مردانی اراز قربان اونق
34 لورسن دنجر ن لهن گرین سپیده2 24 2 2 2 28 حاجی محمد وقره جه شهبازی یعقوب زارعی کسلخه
35 جردن م لهن گرین گل الگا 16 3 1 0 28 مرحوم کاکش داز عبدالخالق ایری
36 نورسل م لهن گرین سویلی 9 3 1 0 28 فرزادومجید آتابای تویلی قربانی
37 کوه نور2 ن لهن گرین دازگلاب 13 2 1 3 26 کریم کر ابراهیم مهرانی
38 دانزیک م لهن گرین هایده 13 2 2 1 26 انیس بزمونه محمد بزمونه
39 گیومات ن لهن گرین گل شیدا 21 2 2 1 26 قاسم حسینی قاسم حسینی
40 ب ب تو ن لهن گرین گلچهره 20 2 1 3 26 آسیه ونادیا سوئین راد امید ایری
41 اخلاص2 ن لهن گرین گل سیجوال 7 2 2 1 26 سونای چوگان عبدالمجید کم
42 مهدیارطلایی ن لهن گرین آث میلان 17 2 2 1 26 حاج ایمان بدخشان ارازبای مرجانی
43 آنیسا م لهن گرین ماه ناز 7 3 0 1 26 عبدالناصر صانعی ناز محمد قره داشلی
44 آریس گلد م لهن گرین ناندینا 15 2 2 1 26 حاج نورگلدی پساوند عثمان پساوند
45 لیدی اسکای م لهن گرین سانازخانم 17 2 2 0 24 حاج عبدالقیوم مرادچله احمد شیخ دوجی
46 پانیذ م لهن گرین افسانه 24 2 0 4 24 منصور بابانیازی یعقوب زارعی کسلخه
47 هیرکان هورس ن لهن گرین آلماباش 15 1 3 2 24 وهاب وحمید کشیری احمد قلی قربانی
48 دازسالار ن لهن گرین دازمهین 19 2 1 2 24 میکائیل پقه شهرام خوجملی
49 تابنده ن لهن گرین پرشین تاج گل 8 1 3 2 24 نادر طعنه کاکا بنداد
50 ناناز() م لهن گرین ارازگل 12 2 1 1 22 حاج سیدحسن سید حسنی نورمحمد اونق
51 اسکانیا ن لهن گرین هانهل 20 2 1 1 22 یعقوب میرابی محمد شریف تاتاری
52 آزالیا م لهن گرین آی سل 14 2 1 1 22 نوروزقلی و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده
53 مگنوم ن لهن گرین گلی تا 7 2 0 2 20 مصطفی قربانی ارازقلی ایری
54 رعد3 ن لهن گرین ماهان 17 2 0 2 20 آرش قربانی تویلی قربانی
55 شانگهای ن لهن گرین بای بای شاد 12 1 2 2 20 حاج یوسف و سای هان جرجانی امید جرجانی
56 گلشاه م لهن گرین دازمزرعه 14 2 1 0 20 جلیل نیازی و مجید اونق عبدالعظیم اونق
57 لیدا م لهن گرین گل زرینچه 17 2 0 1 18 نورمحمد چابک رحمت الله رجال
58 لایتینگ م لهن گرین نازلی 14 2 0 1 18 غفور سیدی غفور سیدی
59 لیان کای م لهن گرین شکیلا 19 0 4 1 18 محسن حاجی زاده و عمر کوچکی عبدالله یلقی
60 صوت شکن ن لهن گرین اولدوز 10 0 4 1 18 اویس دوگونچی حکیم سوقی
61 سبیت خاطر ن لهن گرین آردجول 12 1 2 1 18 عبدالقیوم پقه سبحان پقه
62 ماریا م لهن گرین هانیه 14 1 0 4 16 کاکاجان مارامایی ارازقلی ایری
63 بای برد م لهن گرین الگانس 13 2 0 0 16 ماتجان حاجی آتابای تویلی قربانی
64 بالستیک م لهن گرین رزا 18 1 2 0 16 الهام و الناز افشنگ حکیم حاجی زاده
65 سیلای م لهن گرین لیلی2 18 1 1 2 16 مجید کلته یوسف کلته
66 رومیا م لهن گرین الکام بندر 12 1 1 2 16 یاسمین گلشاهی طواق بردی خوجه پور
67 آیدینا م لهن گرین دلبرناز 7 1 2 0 16 کاکا و حاجی قربان پقه رجب محمد گوگ نژاد
68 گل نسیم م لهن گرین نسیم 9 1 1 2 16 محمد سالاری عبدالرحمان مختومی
69 الکام قرق م لهن گرین نازلرقرق 14 1 0 3 14 حاجی محمدقلی قلیچی قربان محمد قولرعطا
70 نورشهاب ن لهن گرین نسا 11 0 2 3 14 سلما و نساء زاودی خسرو برزین
71 دلاور ن لهن گرین زبیده 11 1 1 0 12 وحید اسماعیلی اراز زارعی کسلخه
72 الیزا م لهن گرین آرمیتا 7 0 3 0 12 بهرام آقا رجب نژاد آنه گلدی اونق
73 آرتاک ن لهن گرین سیندرلا 16 1 1 0 12 محمد عدنان چپرلی غفور خوجملی
74 ریبرمن ن لهن گرین ویکتوریا 11 1 0 2 12 یوسف ایری حاج امان تیرغم
75 فان فارو م لهن گرین نگار 14 0 1 4 12 حاج ابوالفضل سعادتمندکیا خلیل جاهدی
76 رضوانه م لهن گرین مرزبان 8 1 0 2 12 رضوانا وعلیرضا کر امان قلیچ کر
77 تک استار م لهن گرین تکرو 3 1 1 0 12 طاهر امیری عبدالناصر قربانی
78 ملیکا1 م لهن گرین شایا 10 1 0 2 12 سخی جبار صداقت بهمن صداقت
79 مونیک م لهن گرین آی جهان 21 0 2 2 12 طاغن یلمه طواق یلمه
80 گلهان م لهن گرین کاترینا 11 1 0 2 12 حاج قادیر میرابی اراز قربان اونق
81 کوئین هورس م لهن گرین دشت بانو 7 1 1 0 12 حاج عاشور وایوب امیری اراز زارعی کسلخه
82 گلدن استورم ن لهن گرین ارازگل 7 1 1 0 12 عوض خوجملی عوض خوجملی
83 چیتانو م لهن گرین پرشین ماه گون 11 1 1 0 12 دکتر حمید رضا بهزاد بهمن صداقت
84 تاسارا م لهن گرین فراری 6 1 1 0 12 آرمان سن سبلی اراز زارعی کسلخه
85 مدالیوم ن لهن گرین پرین 7 1 0 1 10 وحید عراقی خان محمد چپرلی
86 کایلین م لهن گرین کاتلین 6 1 0 1 10 محمد جرجانی عید قلی قربانی
87 داز قره بلاق م لهن گرین دازناز 2 1 0 1 10 حاجی مشهد گلدی خان نظری نصرت ا... خوجملی
88 شریف خان ن لهن گرین گیتا 18 0 2 1 10 قاریقدی وعبدی سقر اراز زارعی کسلخه
89 شرمیلا م لهن گرین مهتاب 8 1 0 0 8 سعید محمد آلق جبار قلرعطا
90 ویندی م لهن گرین دلناز 5 1 0 0 8 امین ایگدری بهمن حاجی زاده
91 باربد ن لهن گرین طای ناز 6 0 2 0 8 حاج امان مشرقی ابراهیم بدویزاده
92 یاشار خان ن لهن گرین جرس 7 0 1 2 8 طاهر مامی پور قرنجیک حمید قلرعطا
93 بهار2 م لهن گرین گل کاملیا 8 0 2 0 8 مهندس رضایی حمید روشنی
94 ریونوبل م لهن گرین ریوفرمول 4 1 0 0 8 سیدمحمد یاسری رحیم بردی مهرانی
95 هدینگ بری م لهن گرین هدینگ پست 8 0 1 2 8 لنا زنوزی احمدی عبدالرحیم چپرلی
96 لهارا م لهن گرین دل آرا 5 1 0 0 8 بهروز ایری جمشید جرجانی
97 مگاتو ن لهن گرین منگلی 1 1 0 0 8 محمدرضا عارفی صدر امانگلدی توماچ
98 النازخانم م لهن گرین سپیده 2 9 1 0 0 8 اویس دوگونچی حکیم سوقی
99 آلو م لهن گرین پیشناز3 7 1 0 0 8 ایلتای اسماعیلی عبدالباسط مخدومی
100 آرزوی میلان م لهن گرین آث میلان 10 0 2 0 8 حاج آنه شاه ایری حکیم سوقی
101 دازمیلا م لهن گرین گل آیناز 7 1 0 0 8 علی پاکزاد رشید عطایی
102 قاصده م لهن گرین ایده آل 6 1 0 0 8 عبدالوهاب مهرانی احمد ایری
103 اجم جان م لهن گرین نور3 2 1 0 0 8 عبدالغفور ایری طواق بردی خوجه پور
104 گل آشورآباد م لهن گرین امیدآشورآباد 9 0 2 0 8 حاج علی یمودی بهروز کمی
105 آتام ن لهن گرین شیرمایه 6 1 0 0 8 حاج خلیل مختومی رضا کمالی
106 تری گر ن لهن گرین ویتالیا 4 1 0 0 8 شاه محمد شیر محمدی قارمحمد گری
107 به سیما ن لهن گرین نسیما 2 1 0 0 8 محسن بارگاهی منصور بای پور
108 ماندلا2 ن لهن گرین خوش قدم 12 0 1 1 6 مهرداد خادمی کر محمد اونق
109 همهمه م لهن گرین حورا 8 0 0 3 6 فرزانه خراسانی مجید خوجملی
110 داغ مایه ن لهن گرین یادگارآق مایه 13 0 1 1 6 محمد علاقی اویس رنجبر
111 میجر م لهن گرین رولینا 13 0 1 0 4 حاج احمد وجدانی آنه محمد حاجی زاده
112 کاپیتان ریو ن لهن گرین مزوپتیما 1 0 1 0 4 سرکارخانم رادان عبدالرحمن کلته
113 نازی ناز م لهن گرین نادیا 1 0 1 0 4 شادروان جلال لدین زاودی نورمحمد اونق
114 ویمبلدون م لهن گرین شرباد 5 0 1 0 4 سید علی حافظی غفور خوجملی
115 دازگلاب2 م لهن گرین دازگلاب 1 0 1 0 4 کریم کر بهروز ایری
116 اسکای بت ن لهن گرین شادیاد 6 0 1 0 4 حمید تیرغم حمید تیرغم
117 دنجرهورس م لهن گرین گل آفرین 3 0 1 0 4 آنجان کردی اراز زارعی کسلخه
118 روهام ن لهن گرین گوهر 2 0 1 0 4 حاج ارازقلی صداقت رسول صداقت
119 مهگرین م لهن گرین مها 7 0 0 2 4 غلامعلی نانچی خلیل اونق
120 کالوندرا ن لهن گرین فیروزه 8 0 1 0 4 حامد قابل غفور خوجملی
121 ناناز م لهن گرین ارازگل 11 0 1 0 4 تارا نعیمی مسعود خوجملی
122 گرین کاپ ن لهن گرین مای کاپ 4 0 1 0 4 مرحوم موسی قلی و یوسف ایری عبدالعزیز اونق
123 رف هان ن لهن گرین رف رف 2 0 0 1 2 حاج شاهین تراج ارازقلی ایری
124 آل ن لهن گرین منگلی خان 4 0 0 1 2 حاج گلدی آخوند تراج ارازقلی ایری
125 گودبای ن لهن گرین زنبق 4 0 0 1 2 فرهاد آتابای جمشید جرجانی
126 آل توماچ ن لهن گرین لازیکا 8 0 0 1 2 عبدالعزیز رجب نژاد یوسف رجب نژاد
127 آل پهلوان ن لهن گرین دلبرناز 10 0 0 1 2 فرزاد توماچ ومهندس قربانی امانگلدی توماچ
128 فیلادلفیا ن لهن گرین مژگان 6 0 0 1 2 عبدالقیوم دولتخواه الیاس زارعی کسلخه
129 دی ماریا ن لهن گرین گیسو طلا 7 0 0 1 2 نعمان مهروز الیاس زارعی کسلخه
130 سافیرا م لهن گرین پاپیلا 8 0 0 1 2 مرحوم حاج الله قلی قابل قربان دردی تیرغم
131 هیراد ن لهن گرین حماسه 1 0 0 1 2 حاجی بگ خان و حاجی قربان بردی خانی دوردی کوچک نژاد
132 دانهیل دنسر ن لهن گرین نورمایه 0 0 0 0 0 زهرا نمازدوست خان محمد چپرلی
133 خوش ناز م لهن گرین خوش قدم 7 0 0 0 0 آنه محمد اونق خسرو برزین
134 آنابل م لهن گرین صحرا 2 0 0 0 0 مصطفی مختومی سلیم خوجملی
135 میکاسیو م لهن گرین شتاب 6 0 0 0 0 حاجی گوکی امانپور آنه گلدی اونق
136 اولتیماتوم ن لهن گرین گیتی 2 0 0 0 0 مهندس حاج امین فرزاد آق اویلی بشگرد
137 ایلماز ن لهن گرین جان سور 2 0 0 0 0 سعید ایگدری جمال آموت
138 رکورد ن لهن گرین آرنیکا 1 0 0 0 0 پرویز حسن قاسمی عبدالخالق ایری
139 پاورفول ن لهن گرین دازطاهر 6 0 0 0 0 حاج عبدالله توماچ فیض الله رجال
140 میرانا ن لهن گرین ویانا 0 0 0 0 0 نادر موحد عید قلی قربانی
141 آی تک یزدانی ن لهن گرین تاکی 2 0 0 0 0 عبدالعزیز یزدانی نظرمحمد گوگ نژاد
142 ایل تای ن لهن گرین الیکا 3 0 0 0 0 عبدالغفار پنق میکائیل توماچ
143 شیربانو م لهن گرین شیرمایه 2 0 0 0 0 ایمان وسحر کتوکی دوردی حاجی عطایی
144 آلی چارمنز م لهن گرین گلستان 7 0 0 0 0 بنیامین پورقاز عبدالرحمان پرویز
145 گهرمان م لهن گرین یادگارقهرمان 1 0 0 0 0 حاجی قاریقدی حسن قاسمی اراز زارعی کسلخه
146 خان سیجوال ن لهن گرین گل پرویز 2 0 0 0 0 حاج قره کردی رحیم کم
147 شیرین صحرا م لهن گرین شیتل 9 0 0 0 0 همراه و حمزه صداقت اراز زارعی کسلخه
148 جانان م لهن گرین پرستو 3 0 0 0 0 محمد صفا طاطاری سلیم خوجملی
149 تارادیس ن لهن گرین ورونیکا 2 0 0 0 0 وهاب کم ابراهیم بدویزاده
150 تولفر م لهن گرین کوانتم لیب 0 0 0 0 0
151 تولفر م لهن گرین کوانتم لیب 1 0 0 0 0 حاج گلدی آخوند تراچ منصور بای پور
152 گل آقا ن لهن گرین سرسر 1 0 0 0 0 ملا بشر حسینی و جعفر قزل رسول خرمالی
153 لواندوفسکی ن لهن گرین اشلی 0 0 0 0 0
154 انفجار ن لهن گرین گل سما 3 0 0 0 0 کاکا چوگان عبدالمجید کم
155 تک آث بندر م لهن گرین دشت بانو 5 0 0 0 0 تقان بردی ایری امان قلیچ کر
156 یاد کبریا م لهن گرین کبریا 1 0 0 0 0 ایمان و سیناو مسیح و محمد امین پقه سبحان پقه
157 راسپینا م لهن گرین سی سی لیا 0 0 0 0 0 فرناز خراسانی نورمحمد کوچک نژاد