لهن گرین نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1395 3 1 2 0 1.21 % 24
1394 23 12 11 22 4.76 % 3
1393 20 9 11 19 3.00 % 5
1392 13 5 8 13 1.81 % 8
1391 13 8 5 13 2.21 % 8
1390 2 0 2 1 0.46 % 37
1389 19 9 10 19 5.32 % 2
1388 5 2 3 4 1.66 % 17
1387 13 7 6 9 3.50 % 5
1386 15 5 10 15 3.79 % 2
1385 31 16 15 31 5.46 % 1
1384 2 1 1 2 0.48 % 31
مجموع 159 75 84 148
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 آث ن لهن گرین منگلی خان 22 0 0 0 حامدورسول تراج خلیل اونق
2 میجر م لهن گرین رولینا 13 0 0 0 حاج احمد وجدانی آنه محمد حاجی زاده
3 ناناز() م لهن گرین ارازگل 12 0 0 0 حاج سیدحسن سید حسنی نورمحمد اونق
4 کاکل2 م لهن گرین افشانه 21 0 0 0 ابراهیم کردی بهمن اونق
5 ارم ن لهن گرین گلزار 16 0 0 0 سیدعباس حافظی جمال آموت
6 پلیس من ن لهن گرین گنج آور ایگدری 29 0 0 0 مختار ایگدری بهرام حاجی زاده
7 شرمیلا م لهن گرین مهتاب 8 0 0 0 سعید محمد آلق جبار قلرعطا
8 کوه نور2 ن لهن گرین دازگلاب 13 0 0 0 کریم کر ابراهیم مهرانی
9 شلیک ن لهن گرین بلیتون 26 0 0 0 مصطفی قربانی رحیم بردی مهرانی
10 ماریا م لهن گرین هانیه 14 0 0 0 کاکاجان مارامایی ارازقلی ایری
11 رون تون هورس ن لهن گرین الهام 30 0 0 0 رامین طهماسبی عبدالخالق ایری
12 لورسن دنجر ن لهن گرین سپیده2 24 0 0 0 حاجی محمد وقره جه شهبازی یعقوب زارعی کسلخه
13 لیدا م لهن گرین گل زرینچه 17 0 0 0 نورمحمد چابک رحمت الله رجال
14 دانزیک م لهن گرین هایده 13 0 0 0 انیس بزمونه محمد بزمونه
15 ویس ن لهن گرین پامینا 29 0 0 0 امیر کلانتری ابراهیم خوجملی
16 ماندلا2 ن لهن گرین خوش قدم 12 0 0 0 مهرداد خادمی کر محمد اونق
17 دلتکین م لهن گرین دلبر 16 0 0 0 ایلیا نادرزاده حاجی محمد نوایی
18 جردن م لهن گرین گل الگا 16 0 0 0 مرحوم کاکش داز عبدالخالق ایری
19 ویندی م لهن گرین دلناز 5 0 0 0 امین ایگدری بهمن حاجی زاده
20 الکام قرق م لهن گرین نازلرقرق 14 0 0 0 حاجی محمدقلی قلیچی قربان محمد قولرعطا
21 لیدی اسکای م لهن گرین سانازخانم 17 0 0 0 حاج عبدالقیوم مرادچله احمد شیخ دوجی
22 مگنوم ن لهن گرین گلی تا 7 0 0 0 مصطفی قربانی ارازقلی ایری
23 مهسا م لهن گرین دازثریا 13 0 0 0 محمدصفا کلته فرهاد خانقلی زاده قزل
24 آرام ن لهن گرین نوبرجانم 34 0 0 0 اقبال و ایمان پورقاز شهرام خوجملی
25 آی تک م لهن گرین ماتیز 27 0 0 0 سامیه ساناز نهاد مهدی نوایی
26 رف هان ن لهن گرین رف رف 2 0 0 0 حاج شاهین تراج ارازقلی ایری
27 پانیذ م لهن گرین افسانه 24 0 0 0 منصور بابانیازی یعقوب زارعی کسلخه
28 آل ن لهن گرین منگلی خان 4 0 0 0 حاج گلدی آخوند تراج ارازقلی ایری
29 دانهیل دنسر ن لهن گرین نورمایه 0 0 0 0 زهرا نمازدوست خان محمد چپرلی
30 گودبای ن لهن گرین زنبق 4 0 0 0 فرهاد آتابای جمشید جرجانی
31 دلاور ن لهن گرین زبیده 11 0 0 0 وحید اسماعیلی اراز زارعی کسلخه
32 کاماندر ن لهن گرین گلرقرق 31 0 0 0 جواد کارگر علیرضا سپهوند
33 نورسل م لهن گرین سویلی 9 0 0 0 فرزادومجید آتابای تویلی قربانی
34 الیزا م لهن گرین آرمیتا 7 0 0 0 بهرام آقا رجب نژاد آنه گلدی اونق
35 گیومات ن لهن گرین گل شیدا 21 0 0 0 قاسم حسینی قاسم حسینی
36 خوش ناز م لهن گرین خوش قدم 7 0 0 0 آنه محمد اونق خسرو برزین
37 جی پیک م لهن گرین ورونیکا 10 0 0 0 حاج یوسف جرجانی جمشید جرجانی
38 باربد ن لهن گرین طای ناز 6 0 0 0 حاج امان مشرقی ابراهیم بدویزاده
39 آنابل م لهن گرین صحرا 2 0 0 0 مصطفی مختومی سلیم خوجملی
40 زیباگل م لهن گرین کاپولا 17 0 0 0 مرحوم حاجی آق محمد زیرکی مصطفی عطایی
41 لایتینگ م لهن گرین نازلی 14 0 0 0 غفور سیدی غفور سیدی
42 میکاسیو م لهن گرین شتاب 6 0 0 0 حاجی گوکی امانپور آنه گلدی اونق
43 ب ب تو ن لهن گرین گلچهره 20 0 0 0 آسیه ونادیا سوئین راد امید ایری
44 قلیچ خان ن لهن گرین دازگلاب 69 0 0 0 مهندس نورمحمد کر آشجان قزل
45 اولتیماتوم ن لهن گرین گیتی 2 0 0 0 مهندس حاج امین فرزاد آق اویلی بشگرد
46 لیان کای م لهن گرین شکیلا 19 0 0 0 محسن حاجی زاده و عمر کوچکی عبدالله یلقی
47 یاشار خان ن لهن گرین جرس 7 0 0 0 طاهر مامی پور قرنجیک حمید قلرعطا
48 عقاب مهر م لهن گرین تیدآ 16 0 0 0 دکتر نظری مهر عبدالقیوم اونق
49 بای برد م لهن گرین الگانس 13 0 0 0 ماتجان حاجی آتابای تویلی قربانی
50 بالستیک م لهن گرین رزا 18 0 0 0 الهام و الناز افشنگ حکیم حاجی زاده
51 اسپانول م لهن گرین ماشال 19 0 0 0 انیس بزمونه فرهاد خانقلی زاده قزل
52 آگرو ن لهن گرین جهان آفرین 21 0 0 0 ارازمحمد ایشان استوار آرش ایری
53 ایلماز ن لهن گرین جان سور 2 0 0 0 سعید ایگدری جمال آموت
54 سیلای م لهن گرین لیلی2 18 0 0 0 مجید کلته یوسف کلته
55 دوگل ن لهن گرین مجال 14 0 0 0 هادی قلیان مهدی صادقی
56 بهار2 م لهن گرین گل کاملیا 8 0 0 0 مهندس رضایی حمید روشنی
57 ریونوبل م لهن گرین ریوفرمول 4 0 0 0 سیدمحمد یاسری رحیم بردی مهرانی
58 ریوشاپ م لهن گرین پرشین شاپ 13 0 0 0 مهرسام کربلائی مراد رحیم بردی مهرانی
59 کینای ن لهن گرین ماتیز 25 0 0 0 آلمان دیده ور حمید کلته
60 کوئیک هورس م لهن گرین آفرین 9 0 0 0 حاج داود آنه قره جه بهمن اونق
61 رعد3 ن لهن گرین ماهان 17 0 0 0 آرش قربانی تویلی قربانی
62 هدینگ بری م لهن گرین هدینگ پست 8 0 0 0 لنا زنوزی احمدی عبدالرحیم چپرلی
63 کاپیتان ریو ن لهن گرین مزوپتیما 1 0 0 0 سرکارخانم رادان عبدالرحمن کلته
64 آرتاک ن لهن گرین سیندرلا 16 0 0 0 محمد عدنان چپرلی غفور خوجملی
65 ریبرمن ن لهن گرین ویکتوریا 11 0 0 0 یوسف ایری حاج امان تیرغم
66 مدالیوم ن لهن گرین پرین 7 0 0 0 وحید عراقی خان محمد چپرلی
67 ثانیه م لهن گرین دبورا 18 0 0 0 کمال الدین شیرمحمدلی آق اویلی صداقت
68 فان فارو م لهن گرین نگار 14 0 0 0 حاج ابوالفضل سعادتمندکیا خلیل جاهدی
69 پالونیا ن لهن گرین افشانک 22 0 0 0 حاج عیسی جرجانی امانگلدی خوجملی
70 کاکل م لهن گرین افشانه 24 0 0 0 عرفان و شروین کردی بهرام خانقلی زاده قزل
71 نازی ناز م لهن گرین نادیا 1 0 0 0 شادروان جلال لدین زاودی نورمحمد اونق
72 ویمبلدون م لهن گرین شرباد 5 0 0 0 سید علی حافظی غفور خوجملی
73 شانگهای ن لهن گرین بای بای شاد 12 0 0 0 حاج یوسف و سای هان جرجانی امید جرجانی
74 هیرکان هورس ن لهن گرین آلماباش 15 0 0 0 وهاب وحمید کشیری احمد قلی قربانی
75 رضوانه م لهن گرین مرزبان 8 0 0 0 رضوانا وعلیرضا کر امان قلیچ کر
76 اخلاص2 ن لهن گرین گل سیجوال 7 0 0 0 سونای چوگان عبدالمجید کم
77 کایلین م لهن گرین کاتلین 6 0 0 0 محمد جرجانی عید قلی قربانی
78 داز قره بلاق م لهن گرین دازناز 2 0 0 0 حاجی مشهد گلدی خان نظری نصرت ا... خوجملی
79 لهارا م لهن گرین دل آرا 5 0 0 0 بهروز ایری جمشید جرجانی
80 آل توماچ ن لهن گرین لازیکا 8 0 0 0 عبدالعزیز رجب نژاد یوسف رجب نژاد
81 تک استار م لهن گرین تکرو 3 0 0 0 طاهر امیری عبدالناصر قربانی
82 مهدیارطلایی ن لهن گرین آث میلان 17 0 0 0 حاج ایمان بدخشان ارازبای مرجانی
83 دازگلاب2 م لهن گرین دازگلاب 1 0 0 0 کریم کر بهروز ایری
84 همهمه م لهن گرین حورا 8 0 0 0 فرزانه خراسانی مجید خوجملی
85 ملیکا1 م لهن گرین شایا 10 0 0 0 سخی جبار صداقت بهمن صداقت
86 مگاتو ن لهن گرین منگلی 1 0 0 0 محمدرضا عارفی صدر امانگلدی توماچ
87 رکورد ن لهن گرین آرنیکا 1 0 0 0 پرویز حسن قاسمی عبدالخالق ایری
88 اسکای بت ن لهن گرین شادیاد 6 0 0 0 حمید تیرغم حمید تیرغم
89 پاورفول ن لهن گرین دازطاهر 6 0 0 0 حاج عبدالله توماچ فیض الله رجال
90 النازخانم م لهن گرین سپیده 2 9 0 0 0 اویس دوگونچی حکیم سوقی
91 مونیک م لهن گرین آی جهان 21 0 0 0 طاغن یلمه طواق یلمه
92 آل پهلوان ن لهن گرین دلبرناز 10 0 0 0 فرزاد توماچ ومهندس قربانی امانگلدی توماچ
93 فرنیا م لهن گرین بانوشتاب 28 0 0 0 حاج نورمحمد طعنه بهمن صداقت
94 شریف خان ن لهن گرین گیتا 18 0 0 0 قاریقدی وعبدی سقر اراز زارعی کسلخه
95 دازسالار ن لهن گرین دازمهین 19 0 0 0 میکائیل پقه شهرام خوجملی
96 کاسترا ن لهن گرین قاسوا 16 0 0 0 ایوب پورتوماچ قربان محمد اودک
97 آنیسا م لهن گرین ماه ناز 7 0 0 0 عبدالناصر صانعی ناز محمد قره داشلی
98 آلو م لهن گرین پیشناز3 7 0 0 0 ایلتای اسماعیلی عبدالباسط مخدومی
99 میرانا ن لهن گرین ویانا 0 0 0 0 نادر موحد عید قلی قربانی
100 اسکانیا ن لهن گرین هانهل 20 0 0 0 یعقوب میرابی محمد شریف تاتاری
101 دنجرهورس م لهن گرین گل آفرین 3 0 0 0 آنجان کردی اراز زارعی کسلخه
102 گلهان م لهن گرین کاترینا 11 0 0 0 حاج قادیر میرابی اراز قربان اونق
103 گلشاه م لهن گرین دازمزرعه 14 0 0 0 جلیل نیازی و مجید اونق عبدالعظیم اونق
104 کوئین هورس م لهن گرین دشت بانو 7 0 0 0 حاج عاشور وایوب امیری اراز زارعی کسلخه
105 کاپیتان ن لهن گرین میترا 26 0 0 0 داود میرابی عبدالقیوم اونق
106 روهام ن لهن گرین گوهر 2 0 0 0 حاج ارازقلی صداقت رسول صداقت
107 نورشهاب ن لهن گرین نسا 11 0 0 0 سلما و نساء زاودی خسرو برزین
108 مهگرین م لهن گرین مها 7 0 0 0 غلامعلی نانچی خلیل اونق
109 آرزوی میلان م لهن گرین آث میلان 10 0 0 0 حاج آنه شاه ایری حکیم سوقی
110 آی تک یزدانی ن لهن گرین تاکی 2 0 0 0 عبدالعزیز یزدانی نظرمحمد گوگ نژاد
111 ایل تای ن لهن گرین الیکا 3 0 0 0 عبدالغفار پنق میکائیل توماچ
112 شیربانو م لهن گرین شیرمایه 2 0 0 0 ایمان وسحر کتوکی دوردی حاجی عطایی
113 ماه سلطان م لهن گرین آی مایام 24 0 0 0 مهرشاد و متین توماچ رحیم بردی مهرانی
114 آلی چارمنز م لهن گرین گلستان 7 0 0 0 بنیامین پورقاز عبدالرحمان پرویز
115 رومیا م لهن گرین الکام بندر 12 0 0 0 یاسمین گلشاهی طواق بردی خوجه پور
116 گلدن استورم ن لهن گرین ارازگل 7 0 0 0 عوض خوجملی عوض خوجملی
117 صوت شکن ن لهن گرین اولدوز 10 0 0 0 اویس دوگونچی حکیم سوقی
118 دازمیلا م لهن گرین گل آیناز 7 0 0 0 علی پاکزاد رشید عطایی
119 فیلادلفیا ن لهن گرین مژگان 6 0 0 0 عبدالقیوم دولتخواه الیاس زارعی کسلخه
120 طاهاهورس ن لهن گرین ایلنازخانم 17 0 0 0 90 غفار باستان محمداسلم محمدی
121 آزالیا م لهن گرین آی سل 14 0 0 0 67 نوروزقلی و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده
122 گهرمان م لهن گرین یادگارقهرمان 1 0 0 0 حاجی قاریقدی حسن قاسمی اراز زارعی کسلخه
123 خان سیجوال ن لهن گرین گل پرویز 2 0 0 0 حاج قره کردی رحیم کم
124 سبیت خاطر ن لهن گرین آردجول 12 0 0 0 74 سینا و محمد امین پقه سبحان پقه
125 دازمارال م لهن گرین یادغضنفر 20 0 0 0 110 احسان و ایمان غراوی احمد ایری
126 کالوندرا ن لهن گرین فیروزه 8 0 0 0 حامد قابل غفور خوجملی
127 دی ماریا ن لهن گرین گیسو طلا 7 0 0 0 نعمان مهروز الیاس زارعی کسلخه
128 شیرین صحرا م لهن گرین شیتل 9 0 0 0 همراه و حمزه صداقت اراز زارعی کسلخه
129 آیدینا م لهن گرین دلبرناز 7 0 0 0 کاکا و حاجی قربان پقه رجب محمد گوگ نژاد
130 سافیرا م لهن گرین پاپیلا 8 0 0 0 مرحوم حاج الله قلی قابل قربان دردی تیرغم
131 قاصده م لهن گرین ایده آل 6 0 0 0 عبدالوهاب مهرانی احمد ایری
132 تابنده ن لهن گرین پرشین تاج گل 8 0 0 0 نادر طعنه کاکا بنداد
133 ناناز م لهن گرین ارازگل 11 0 0 0 37 تارا نعیمی مسعود خوجملی
134 اجم جان م لهن گرین نور3 2 0 0 0 عبدالغفور ایری طواق بردی خوجه پور
135 گل آشورآباد م لهن گرین امیدآشورآباد 9 0 0 0 60 حاج علی یمودی بهروز کمی
136 جانان م لهن گرین پرستو 3 0 0 0 35 محمد صفا طاطاری سلیم خوجملی
137 گل نسیم م لهن گرین نسیم 11 0 0 0 65 محمد سالاری عبدالرحمان مختومی
138 داغ مایه ن لهن گرین یادگارآق مایه 15 0 0 0 54 محمد علاقی اویس رنجبر
139 تارادیس ن لهن گرین ورونیکا 2 0 0 0 وهاب کم ابراهیم بدویزاده
140 اوزان ن لهن گرین گل زبیده 18 0 0 0 88 احمدرضا دوجی و محمدرضا طعنه اراز زارعی کسلخه
141 چیتانو م لهن گرین پرشین ماه گون 13 0 0 0 44 طاهر واحمد شیرمحمدلی احمد ایری
142 آتام ن لهن گرین شیرمایه 6 0 0 0 57 حاج خلیل مختومی رضا کمالی
143 آریس گلد م لهن گرین ناندینا 17 0 0 0 67 حاج نورگلدی پساوند عثمان پساوند
144 تولفر م لهن گرین کوانتم لیب 0 0 0 0
145 تولفر م لهن گرین کوانتم لیب 1 0 0 0 حاج گلدی آخوند تراچ منصور بای پور
146 گل آقا ن لهن گرین سرسر 1 0 0 0 ملا بشر حسینی و جعفر قزل رسول خرمالی
147 لواندوفسکی ن لهن گرین اشلی 0 0 0 0
148 انفجار ن لهن گرین گل سما 3 0 0 0 35 کاکا چوگان عبدالمجید کم
149 تری گر ن لهن گرین ویتالیا 5 0 0 0 51 شاه محمد شیر محمدی اراز زارعی کسلخه
150 سردار بندر ن لهن گرین هانهل 7 0 0 0 73 هادی یلقی نژاد و جلال مردانی اراز قربان اونق
151 به سیما ن لهن گرین نسیما 2 0 0 0 58 محسن بارگاهی منصور بای پور
152 تاسارا م لهن گرین فراری 7 0 0 0 56 مرحوم اورکت طعنه اراز زارعی کسلخه
153 گرین کاپ ن لهن گرین مای کاپ 3 0 0 0 38 مرحوم موسی قلی و یوسف ایری عبدالعزیز اونق
154 تک آث بندر م لهن گرین دشت بانو 7 0 0 0 تقان بردی ایری امان قلیچ کر
155 یاد کبریا م لهن گرین کبریا 1 0 0 0 35 ایمان و سیناو مسیح و محمد امین پقه سبحان پقه
156 هیراد ن لهن گرین حماسه 1 0 0 0 حاجی بگ خان و حاجی قربان بردی خانی دوردی کوچک نژاد
157 راسپینا م لهن گرین سی سی لیا 0 0 0 0 فرناز خراسانی نورمحمد کوچک نژاد
158 لیندا م لهن گرین لوکریس 0 0 0 0
159 پرویزخان ن لهن گرین سلطان بانو2 2 0 0 0 تاج محمد کردی میکائیل توماچ