لهن گرین نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1395 4 1 3 0 0.98 % 27
1394 23 12 11 22 4.02 % 3
1393 20 9 11 19 2.91 % 5
1392 13 5 8 13 1.82 % 8
1391 13 8 5 13 2.18 % 8
1390 2 0 2 1 0.46 % 37
1389 19 9 10 19 5.33 % 2
1388 5 2 3 4 1.67 % 17
1387 13 7 6 9 3.49 % 5
1386 15 5 10 15 3.78 % 2
1385 31 16 15 31 5.46 % 1
1384 2 1 1 2 0.48 % 31
مجموع 160 75 85 148
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 دازمارال م لهن گرین یادغضنفر 20 4 5 3 110 احسان و ایمان غراوی احمد ایری
2 اوزان ن لهن گرین گل زبیده 20 3 5 3 92 فخرالدین و مهدی یامپی قارمحمد گری
3 طاهاهورس ن لهن گرین ایلنازخانم 21 2 7 2 90 غفار باستان محمداسلم محمدی
4 آریس گلد م لهن گرین ناندینا 27 3 5 2 84 حاج نور گلدی پساوند عثمان پساوند
5 سردار بندر ن لهن گرین هانهل 11 3 3 1 80 رحمان قلی یلقی نژاد خلیل اونق
6 سبیت خاطر ن لهن گرین آردجول 15 1 2 1 74 سینا و مینا و یوسف پقه سبحان پقه
7 داغ مایه ن لهن گرین یادگارآق مایه 27 2 3 3 71 محمد علاقی اویس رنجبر
8 گل نسیم م لهن گرین نسیم 14 1 1 3 70 ابراهیم سالاری جبارصالح پور
9 تاسارا م لهن گرین فراری 11 1 1 1 70 امین پوری ناز محمد قره داشلی
10 آزالیا م لهن گرین آی سل 14 2 1 1 67 نوروزقلی و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده
11 چیتانو م لهن گرین پرشین ماه گون 13 1 1 0 64 طاهر واحمد شیرمحمدلی احمد ایری
12 راسپینا م لهن گرین سی سی لیا 4 1 0 0 64 فرناز خراسانی نورمحمد کوچک نژاد
13 انفجار ن لهن گرین گل سما 11 0 0 1 61 منصور تراچ و غفور آخوند پرهیز خدای بردی آرخی
14 گل آشورآباد م لهن گرین امید آشورآباد 9 0 2 0 60 حاج علی یمودی بهروز کمی
15 آتام ن لهن گرین شیرمایه 6 1 0 0 59 حاج خلیل مختومی رضا کمالی
16 به سیما ن لهن گرین نسیما 2 1 0 0 58 محسن بارگاهی منصور بای پور
17 تری گر ن لهن گرین ویتالیا 9 1 0 0 54 عمران و حسنا آل جلیل ناصر پقه
18 تک آث بندر م لهن گرین دشت بانو 8 0 0 1 41 تقان بردی ایری امان قلیچ کر
19 گرین کاپ ن لهن گرین مای کاپ 3 0 1 0 38 مرحوم موسی قلی و یوسف ایری عبدالعزیز اونق
20 ناناز م لهن گرین ارازگل 11 0 1 0 37 تارا نعیمی مسعود خوجملی
21 جانان م لهن گرین پرستو 3 0 0 0 35 محمد صفا طاطاری سلیم خوجملی
22 یاد کبریا م لهن گرین کبریا 1 0 0 0 35 ایمان و سیناو مسیح و محمد امین پقه سبحان پقه
23 قلیچ خان ن لهن گرین دازگلاب 69 8 15 15 مهندس نورمحمد کر آشجان قزل
24 پالونیا ن لهن گرین افشانک 22 8 5 4 حاج عیسی جرجانی امانگلدی خوجملی
25 فرنیا م لهن گرین بانو شتاب 28 5 6 6 حاج نورمحمد طعنه بهمن صداقت
26 ویس ن لهن گرین پامینا 29 4 4 6 امیر کلانتری ابراهیم خوجملی
27 آی تک م لهن گرین ماتیز 27 4 4 4 سامیه ساناز نهاد مهدی نوایی
28 شلیک ن لهن گرین بلیتون 26 1 10 3 مصطفی قربانی رحیم بردی مهرانی
29 کاماندر ن لهن گرین گلرقرق 31 4 3 4 جواد کارگر علیرضا سپهوند
30 دلتکین م لهن گرین دلبر 16 4 3 3 ایلیا نادرزاده حاجی محمد نوایی
31 اسپانول م لهن گرین ماشال 19 5 1 3 انیس بزمونه فرهاد خانقلی زاده قزل
32 ثانیه م لهن گرین دبورا 18 4 3 3 کمال الدین شیرمحمدلی آق اویلی صداقت
33 ماه سلطان م لهن گرین آی مایام 24 3 5 3 مهرشاد و متین توماچ رحیم بردی مهرانی
34 کاکل م لهن گرین افشانه 24 2 6 4 عرفان و شروین کردی بهرام خانقلی زاده قزل
35 کاکل2 م لهن گرین افشانه 21 5 1 0 ابراهیم کردی بهمن اونق
36 آرام ن لهن گرین نوبرجانم 34 3 4 2 اقبال و ایمان پورقاز شهرام خوجملی
37 جی پیک م لهن گرین ورونیکا 10 4 1 4 حاج یوسف جرجانی جمشید جرجانی
38 کوئیک هورس م لهن گرین آفرین 9 4 2 2 حاج داود آنه قره جه بهمن اونق
39 رون تون هورس ن لهن گرین الهام 30 2 6 0 رامین طهماسبی عبدالخالق ایری
40 ارم ن لهن گرین گلزار 16 2 4 3 سیدعباس حافظی جمال آموت
41 عقاب مهر م لهن گرین تیدآ 16 3 2 3 دکتر نظری مهر عبدالقیوم اونق
42 آث ن لهن گرین منگلی خان 22 3 3 0 حامدورسول تراج خلیل اونق
43 آگرو ن لهن گرین جهان آفرین 21 2 5 0 ارازمحمد ایشان استوار آرش ایری
44 ریوشاپ م لهن گرین پرشین شاپ 13 2 3 3 مهرسام کربلائی مراد رحیم بردی مهرانی
45 پلیس من ن لهن گرین گنج آور ایگدری 29 2 3 2 مختار ایگدری بهرام حاجی زاده
46 مهسا م لهن گرین دازثریا 13 3 2 0 محمدصفا کلته فرهاد خانقلی زاده قزل
47 زیباگل م لهن گرین کاپولا 17 1 3 5 مرحوم حاجی آق محمد زیرکی مصطفی عطایی
48 دوگل ن لهن گرین مجال 14 3 0 3 هادی قلیان مهدی صادقی
49 کینای ن لهن گرین ماتیز 25 2 1 5 آلمان دیده ور حمید کلته
50 کاسترا ن لهن گرین قاسوا 16 3 1 1 ایوب پورتوماچ قربان محمد اودک
51 کاپیتان ن لهن گرین میترا 26 2 2 3 داود میرابی عبدالقیوم اونق
52 لورسن دنجر ن لهن گرین سپیده2 24 2 2 2 حاجی محمد وقره جه شهبازی یعقوب زارعی کسلخه
53 جردن م لهن گرین گل الگا 16 3 1 0 مرحوم کاکش داز عبدالخالق ایری
54 نورسل م لهن گرین سویلی 9 3 1 0 فرزادومجید آتابای تویلی قربانی
55 کوه نور2 ن لهن گرین دازگلاب 13 2 1 3 کریم کر ابراهیم مهرانی
56 دانزیک م لهن گرین هایده 13 2 2 1 انیس بزمونه محمد بزمونه
57 گیومات ن لهن گرین گل شیدا 21 2 2 1 قاسم حسینی قاسم حسینی
58 ب ب تو ن لهن گرین گلچهره 20 2 1 3 آسیه ونادیا سوئین راد امید ایری
59 اخلاص2 ن لهن گرین گل سیجوال 7 2 2 1 سونای چوگان عبدالمجید کم
60 مهدیارطلایی ن لهن گرین آث میلان 17 2 2 1 حاج ایمان بدخشان ارازبای مرجانی
61 آنیسا م لهن گرین ماه ناز 7 3 0 1 عبدالناصر صانعی ناز محمد قره داشلی
62 لیدی اسکای م لهن گرین سانازخانم 17 2 2 0 حاج عبدالقیوم مرادچله احمد شیخ دوجی
63 پانیذ م لهن گرین افسانه 24 2 0 4 منصور بابانیازی یعقوب زارعی کسلخه
64 هیرکان هورس ن لهن گرین آلماباش 15 1 3 2 وهاب وحمید کشیری احمد قلی قربانی
65 دازسالار ن لهن گرین دازمهین 19 2 1 2 میکائیل پقه شهرام خوجملی
66 تابنده ن لهن گرین پرشین تاج گل 8 1 3 2 نادر طعنه کاکا بنداد
67 ناناز() م لهن گرین ارازگل 12 2 1 1 حاج سیدحسن سید حسنی نورمحمد اونق
68 اسکانیا ن لهن گرین هانهل 20 2 1 1 یعقوب میرابی محمد شریف تاتاری
69 مگنوم ن لهن گرین گلی تا 7 2 0 2 مصطفی قربانی ارازقلی ایری
70 رعد3 ن لهن گرین ماهان 17 2 0 2 آرش قربانی تویلی قربانی
71 شانگهای ن لهن گرین بای بای شاد 12 1 2 2 حاج یوسف و سای هان جرجانی امید جرجانی
72 گلشاه م لهن گرین دازمزرعه 14 2 1 0 جلیل نیازی و مجید اونق عبدالعظیم اونق
73 لیدا م لهن گرین گل زرینچه 17 2 0 1 نورمحمد چابک رحمت الله رجال
74 لایتینگ م لهن گرین نازلی 14 2 0 1 غفور سیدی غفور سیدی
75 لیان کای م لهن گرین شکیلا 19 0 4 1 محسن حاجی زاده و عمر کوچکی عبدالله یلقی
76 صوت شکن ن لهن گرین اولدوز 10 0 4 1 اویس دوگونچی حکیم سوقی
77 ماریا م لهن گرین هانیه 14 1 0 4 کاکاجان مارامایی ارازقلی ایری
78 بای برد م لهن گرین الگانس 13 2 0 0 ماتجان حاجی آتابای تویلی قربانی
79 بالستیک م لهن گرین رزا 18 1 2 0 الهام و الناز افشنگ حکیم حاجی زاده
80 سیلای م لهن گرین لیلی2 18 1 1 2 مجید کلته یوسف کلته
81 رومیا م لهن گرین الکام بندر 12 1 1 2 یاسمین گلشاهی طواق بردی خوجه پور
82 آیدینا م لهن گرین دلبرناز 7 1 2 0 کاکا و حاجی قربان پقه رجب محمد گوگ نژاد
83 الکام قرق م لهن گرین نازلرقرق 14 1 0 3 حاجی محمدقلی قلیچی قربان محمد قولرعطا
84 نورشهاب ن لهن گرین نسا 11 0 2 3 سلما و نساء زاودی خسرو برزین
85 دلاور ن لهن گرین زبیده 11 1 1 0 وحید اسماعیلی اراز زارعی کسلخه
86 الیزا م لهن گرین آرمیتا 7 0 3 0 بهرام آقا رجب نژاد آنه گلدی اونق
87 آرتاک ن لهن گرین سیندرلا 16 1 1 0 محمد عدنان چپرلی غفور خوجملی
88 ریبرمن ن لهن گرین ویکتوریا 11 1 0 2 یوسف ایری حاج امان تیرغم
89 فان فارو م لهن گرین نگار 14 0 1 4 حاج ابوالفضل سعادتمندکیا خلیل جاهدی
90 رضوانه م لهن گرین مرزبان 8 1 0 2 رضوانا وعلیرضا کر امان قلیچ کر
91 تک استار م لهن گرین تکرو 3 1 1 0 طاهر امیری عبدالناصر قربانی
92 ملیکا1 م لهن گرین شایا 10 1 0 2 سخی جبار صداقت بهمن صداقت
93 مونیک م لهن گرین آی جهان 21 0 2 2 طاغن یلمه طواق یلمه
94 گلهان م لهن گرین کاترینا 11 1 0 2 حاج قادیر میرابی اراز قربان اونق
95 کوئین هورس م لهن گرین دشت بانو 7 1 1 0 حاج عاشور وایوب امیری اراز زارعی کسلخه
96 گلدن استورم ن لهن گرین ارازگل 7 1 1 0 عوض خوجملی عوض خوجملی
97 مدالیوم ن لهن گرین پرین 7 1 0 1 وحید عراقی خان محمد چپرلی
98 کایلین م لهن گرین کاتلین 6 1 0 1 محمد جرجانی عید قلی قربانی
99 داز قره بلاق م لهن گرین دازناز 2 1 0 1 حاجی مشهد گلدی خان نظری نصرت ا... خوجملی
100 شریف خان ن لهن گرین گیتا 18 0 2 1 قاریقدی وعبدی سقر اراز زارعی کسلخه
101 شرمیلا م لهن گرین مهتاب 8 1 0 0 سعید محمد آلق جبار قلرعطا
102 ویندی م لهن گرین دلناز 5 1 0 0 امین ایگدری بهمن حاجی زاده
103 باربد ن لهن گرین طای ناز 6 0 2 0 حاج امان مشرقی ابراهیم بدویزاده
104 یاشار خان ن لهن گرین جرس 7 0 1 2 طاهر مامی پور قرنجیک حمید قلرعطا
105 بهار2 م لهن گرین گل کاملیا 8 0 2 0 مهندس رضایی حمید روشنی
106 ریونوبل م لهن گرین ریوفرمول 4 1 0 0 سیدمحمد یاسری رحیم بردی مهرانی
107 هدینگ بری م لهن گرین هدینگ پست 8 0 1 2 لنا زنوزی احمدی عبدالرحیم چپرلی
108 لهارا م لهن گرین دل آرا 5 1 0 0 بهروز ایری جمشید جرجانی
109 مگاتو ن لهن گرین منگلی 1 1 0 0 محمدرضا عارفی صدر امانگلدی توماچ
110 النازخانم م لهن گرین سپیده 2 9 1 0 0 اویس دوگونچی حکیم سوقی
111 آلو م لهن گرین پیشناز3 7 1 0 0 ایلتای اسماعیلی عبدالباسط مخدومی
112 آرزوی میلان م لهن گرین آث میلان 10 0 2 0 حاج آنه شاه ایری حکیم سوقی
113 دازمیلا م لهن گرین گل آیناز 7 1 0 0 علی پاکزاد رشید عطایی
114 قاصده م لهن گرین ایده آل 6 1 0 0 عبدالوهاب مهرانی احمد ایری
115 اجم جان م لهن گرین نور3 2 1 0 0 عبدالغفور ایری طواق بردی خوجه پور
116 ماندلا2 ن لهن گرین خوشقدم 12 0 1 1 مهرداد خادمی کر محمد اونق
117 همهمه م لهن گرین حورا 8 0 0 3 فرزانه خراسانی مجید خوجملی
118 میجر م لهن گرین رولینا 13 0 1 0 حاج احمد وجدانی آنه محمد حاجی زاده
119 کاپیتان ریو ن لهن گرین مزوپتیما 1 0 1 0 سرکارخانم رادان عبدالرحمن کلته
120 نازی ناز م لهن گرین نادیا 1 0 1 0 شادروان جلال لدین زاودی نورمحمد اونق
121 ویمبلدون م لهن گرین شرباد 5 0 1 0 سید علی حافظی غفور خوجملی
122 دازگلاب2 م لهن گرین دازگلاب 1 0 1 0 کریم کر بهروز ایری
123 اسکای بت ن لهن گرین شادیاد 6 0 1 0 حمید تیرغم حمید تیرغم
124 دنجرهورس م لهن گرین گل آفرین 3 0 1 0 آنجان کردی اراز زارعی کسلخه
125 روهام ن لهن گرین گوهر 2 0 1 0 حاج ارازقلی صداقت رسول صداقت
126 مهگرین م لهن گرین مها 7 0 0 2 غلامعلی نانچی خلیل اونق
127 کالوندرا ن لهن گرین فیروزه 8 0 1 0 حامد قابل غفور خوجملی
128 هیراد ن لهن گرین حماسه 4 0 0 2 جانان خانی و السا هلاکو دوردی کوچک نژاد
129 رف هان ن لهن گرین رف رف 2 0 0 1 حاج شاهین تراج ارازقلی ایری
130 آل ن لهن گرین منگلی خان 4 0 0 1 حاج گلدی آخوند تراج ارازقلی ایری
131 گودبای ن لهن گرین زنبق 4 0 0 1 فرهاد آتابای جمشید جرجانی
132 آل توماچ ن لهن گرین لازیکا 8 0 0 1 عبدالعزیز رجب نژاد یوسف رجب نژاد
133 آل پهلوان ن لهن گرین دلبرناز 10 0 0 1 فرزاد توماچ ومهندس قربانی امانگلدی توماچ
134 فیلادلفیا ن لهن گرین مژگان 6 0 0 1 عبدالقیوم دولتخواه الیاس زارعی کسلخه
135 دی ماریا ن لهن گرین گیسو طلا 7 0 0 1 نعمان مهروز الیاس زارعی کسلخه
136 سافیرا م لهن گرین پاپیلا 8 0 0 1 مرحوم حاج الله قلی قابل قربان دردی تیرغم
137 دانهیل دنسر ن لهن گرین نورمایه 0 0 0 0 زهرا نمازدوست خان محمد چپرلی
138 خوش ناز م لهن گرین خوشقدم 7 0 0 0 آنه محمد اونق خسرو برزین
139 آنابل م لهن گرین صحرا 2 0 0 0 مصطفی مختومی سلیم خوجملی
140 میکاسیو م لهن گرین شتاب 6 0 0 0 حاجی گوکی امانپور آنه گلدی اونق
141 اولتیماتوم ن لهن گرین گیتی 2 0 0 0 مهندس حاج امین فرزاد آق اویلی بشگرد
142 ایلماز ن لهن گرین جان سور 2 0 0 0 سعید ایگدری جمال آموت
143 رکورد ن لهن گرین آرنیکا 1 0 0 0 پرویز حسن قاسمی عبدالخالق ایری
144 پاورفول ن لهن گرین دازطاهر 6 0 0 0 حاج عبدالله توماچ فیض الله رجال
145 میرانا ن لهن گرین ویانا 0 0 0 0 نادر موحد عید قلی قربانی
146 آی تک یزدانی ن لهن گرین تاکی 2 0 0 0 عبدالعزیز یزدانی نظرمحمد گوگ نژاد
147 ایل تای ن لهن گرین الیکا 3 0 0 0 عبدالغفار پنق میکائیل توماچ
148 شیربانو م لهن گرین شیرمایه 2 0 0 0 ایمان وسحر کتوکی دوردی حاجی عطایی
149 آلی چارمنز م لهن گرین گلستان 7 0 0 0 بنیامین پورقاز عبدالرحمان پرویز
150 گهرمان م لهن گرین یادگارقهرمان 1 0 0 0 حاجی قاریقدی حسن قاسمی اراز زارعی کسلخه
151 خان سیجوال ن لهن گرین گل پرویز 2 0 0 0 حاج قره کردی رحیم کم
152 شیرین صحرا م لهن گرین شیتل 9 0 0 0 همراه و حمزه صداقت اراز زارعی کسلخه
153 تارادیس ن لهن گرین ورونیکا 2 0 0 0 وهاب کم ابراهیم بدویزاده
154 تولفر م لهن گرین کوانتم لیب 0 0 0 0
155 تولفر م لهن گرین کوانتم لیب 1 0 0 0 حاج گلدی آخوند تراچ منصور بای پور
156 گل آقا ن لهن گرین سرسر 1 0 0 0 ملا بشر حسینی و جعفر قزل رسول خرمالی
157 لواندوفسکی ن لهن گرین اشلی 0 0 0 0
158 لیندا م لهن گرین لوکریس 0 0 0 0 فرناز خراسانی نورمحمد کوچک نژاد
159 پرویزخان ن لهن گرین سلطان بانو2 7 0 0 0 ابوذر اکبری یعقوب کم
160 سوانا م لهن گرین لیوزا 1 0 0 0 سارینا خراسانی نورمحمد کوچک نژاد