Close
لهن گرین نریان تروبرد
مالک:
مربی:
سیلمی:
مادیان:
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1395 4 1 3 0 0.78 % 32
1394 23 12 11 22 3.77 % 3
1393 20 9 11 19 2.86 % 5
1392 13 5 8 13 1.79 % 8
1391 13 8 5 13 2.16 % 8
1390 2 0 2 1 0.46 % 37
1389 19 9 10 19 5.30 % 2
1388 5 2 3 4 1.66 % 17
1387 13 7 6 9 3.48 % 5
1386 15 5 10 15 3.75 % 2
1385 31 16 15 31 5.41 % 1
1384 2 1 1 2 0.47 % 31
مجموع 160 75 85 148
# اسب جنسیت سن سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 دازمارال م 5 لهن گرین یادغضنفر 20 4 5 3 110 احسان و ایمان غراوی احمد ایری
2 سردار بندر ن 4 لهن گرین هانهل 15 5 4 1 102 جلال مردانی خلیل اونق
3 اوزان ن 4 لهن گرین گل زبیده 20 3 5 3 92 فخرالدین و مهدی یامپی قارمحمد گری
4 طاهاهورس ن 5 لهن گرین ایلنازخانم 22 2 7 2 90 غفار باستان بهزاد پرویز
5 آریس گلد م 4 لهن گرین ناندینا 31 3 5 3 84 حاج نور گلدی پساوند عثمان پساوند
6 داغ مایه ن 4 لهن گرین یادگارآق مایه 34 3 4 3 80 محمد علاقی اویس رنجبر
7 تاسارا م 4 لهن گرین فراری 16 3 2 1 76 جلال و‌ مسعود مهروز اینچه برون ناز محمد قره داشلی
8 سبیت خاطر ن 5 لهن گرین آردجول 15 1 2 1 74 سینا و مینا و یوسف پقه سبحان پقه
9 گل نسیم م 4 لهن گرین نسیم 14 1 1 3 70 ابراهیم سالاری جبارصالح پور
10 آزالیا م 5 لهن گرین آی سل 14 2 1 1 67 نوروزقلی و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده
11 چیتانو م 5 لهن گرین پرشین ماه گون 13 1 1 0 64 طاهر واحمد شیرمحمدلی احمد ایری
12 راسپینا م 3 لهن گرین سی سی لیا 4 1 0 0 64 فرناز خراسانی نورمحمد کوچک نژاد
13 هیراد ن 3 لهن گرین حماسه 6 0 0 2 62 حامد اکبری مجید صالح پور
14 انفجار ن 4 لهن گرین گل سما 14 0 1 1 61 حسین ایری خدای بردی آرخی
15 گل آشورآباد م 4 لهن گرین امید آشورآباد 9 0 2 0 60 حاج علی یمودی بهروز کمی
16 آتام ن 4 لهن گرین شیرمایه 6 1 0 0 59 حاج خلیل مختومی رضا کمالی
17 به سیما ن 4 لهن گرین نسیما 2 1 0 0 58 محسن بارگاهی منصور بای پور
18 سوانا م 3 لهن گرین لیوزا 2 0 0 1 57 سارینا خراسانی نورمحمد کوچک نژاد
19 تری گر ن 4 لهن گرین ویتالیا 14 1 2 0 54 حسین پروانه ناصر پقه
20 تک آث بندر م 4 لهن گرین دشت بانو 8 0 0 1 41 تقان بردی ایری امان قلیچ کر
21 گرین کاپ ن 4 لهن گرین مای کاپ 3 0 1 0 38 مرحوم موسی قلی و یوسف ایری عبدالعزیز اونق
22 ناناز م 4 لهن گرین ارازگل 11 0 1 0 37 تارا نعیمی مسعود خوجملی
23 جانان م 4 لهن گرین پرستو 3 0 0 0 35 محمد صفا طاطاری سلیم خوجملی
24 یاد کبریا م 4 لهن گرین کبریا 1 0 0 0 35 ایمان و سیناو مسیح و محمد امین پقه سبحان پقه
25 قلیچ خان ن 11 لهن گرین دازگلاب 69 8 15 15 مهندس نورمحمد کر آشجان قزل
26 پالونیا ن 9 لهن گرین افشانک 22 8 5 4 حاج عیسی جرجانی امانگلدی خوجملی
27 فرنیا م 7 لهن گرین بانو شتاب 28 5 6 6 حاج نورمحمد طعنه بهمن صداقت
28 ویس ن 13 لهن گرین پامینا 29 4 4 6 امیر کلانتری ابراهیم خوجملی
29 آی تک م 12 لهن گرین ماتیز 27 4 4 4 سامیه ساناز نهاد مهدی نوایی
30 شلیک ن 13 لهن گرین بلیتون 26 1 10 3 مصطفی قربانی رحیم بردی مهرانی
31 کاماندر ن 12 لهن گرین گلرقرق 31 4 3 4 جواد کارگر علیرضا سپهوند
32 دلتکین م 13 لهن گرین دلبر 16 4 3 3 ایلیا نادرزاده حاجی محمد نوایی
33 اسپانول م 11 لهن گرین ماشال 19 5 1 3 انیس بزمونه فرهاد خانقلی زاده قزل
34 ثانیه م 9 لهن گرین دبورا 18 4 3 3 کمال الدین شیرمحمدلی آق اویلی صداقت
35 ماه سلطان م 5 لهن گرین آی مایام 24 3 5 3 مهرشاد و متین توماچ رحیم بردی مهرانی
36 کاکل م 9 لهن گرین افشانه 24 2 6 4 عرفان و شروین کردی بهرام خانقلی زاده قزل
37 کاکل2 م 13 لهن گرین افشانه 21 5 1 0 ابراهیم کردی بهمن اونق
38 آرام ن 12 لهن گرین نوبرجانم 34 3 4 2 اقبال و ایمان پورقاز شهرام خوجملی
39 جی پیک م 12 لهن گرین ورونیکا 10 4 1 4 حاج یوسف جرجانی جمشید جرجانی
40 کوئیک هورس م 10 لهن گرین آفرین 9 4 2 2 حاج داود آنه قره جه بهمن اونق
41 رون تون هورس ن 13 لهن گرین الهام 30 2 6 0 رامین طهماسبی عبدالخالق ایری
42 ارم ن 13 لهن گرین گلزار 16 2 4 3 سیدعباس حافظی جمال آموت
43 عقاب مهر م 11 لهن گرین تیدآ 16 3 2 3 دکتر نظری مهر عبدالقیوم اونق
44 آث ن 13 لهن گرین منگلی خان 22 3 3 0 حامدورسول تراج خلیل اونق
45 آگرو ن 11 لهن گرین جهان آفرین 21 2 5 0 ارازمحمد ایشان استوار آرش ایری
46 ریوشاپ م 10 لهن گرین پرشین شاپ 13 2 3 3 مهرسام کربلائی مراد رحیم بردی مهرانی
47 پلیس من ن 13 لهن گرین گنج آور ایگدری 29 2 3 2 مختار ایگدری بهرام حاجی زاده
48 مهسا م 12 لهن گرین دازثریا 13 3 2 0 محمدصفا کلته فرهاد خانقلی زاده قزل
49 زیباگل م 11 لهن گرین کاپولا 17 1 3 5 مرحوم حاجی آق محمد زیرکی مصطفی عطایی
50 دوگل ن 10 لهن گرین مجال 14 3 0 3 هادی قلیان مهدی صادقی
51 کینای ن 10 لهن گرین ماتیز 25 2 1 5 آلمان دیده ور حمید کلته
52 کاسترا ن 7 لهن گرین قاسوا 16 3 1 1 ایوب پورتوماچ قربان محمد اودک
53 کاپیتان ن 6 لهن گرین میترا 26 2 2 3 داود میرابی عبدالقیوم اونق
54 لورسن دنجر ن 13 لهن گرین سپیده2 24 2 2 2 حاجی محمد وقره جه شهبازی یعقوب زارعی کسلخه
55 جردن م 13 لهن گرین گل الگا 16 3 1 0 مرحوم کاکش داز عبدالخالق ایری
56 نورسل م 12 لهن گرین سویلی 9 3 1 0 فرزادومجید آتابای تویلی قربانی
57 کوه نور2 ن 13 لهن گرین دازگلاب 13 2 1 3 کریم کر ابراهیم مهرانی
58 دانزیک م 13 لهن گرین هایده 13 2 2 1 انیس بزمونه محمد بزمونه
59 گیومات ن 12 لهن گرین گل شیدا 21 2 2 1 قاسم حسینی قاسم حسینی
60 ب ب تو ن 11 لهن گرین گلچهره 20 2 1 3 آسیه ونادیا سوئین راد امید ایری
61 اخلاص2 ن 9 لهن گرین گل سیجوال 7 2 2 1 سونای چوگان عبدالمجید کم
62 مهدیارطلایی ن 9 لهن گرین آث میلان 17 2 2 1 حاج ایمان بدخشان ارازبای مرجانی
63 آنیسا م 7 لهن گرین ماه ناز 7 3 0 1 عبدالناصر صانعی ناز محمد قره داشلی
64 لیدی اسکای م 12 لهن گرین سانازخانم 17 2 2 0 حاج عبدالقیوم مرادچله احمد شیخ دوجی
65 پانیذ م 12 لهن گرین افسانه 24 2 0 4 منصور بابانیازی یعقوب زارعی کسلخه
66 هیرکان هورس ن 9 لهن گرین آلماباش 15 1 3 2 وهاب وحمید کشیری احمد قلی قربانی
67 دازسالار ن 7 لهن گرین دازمهین 19 2 1 2 میکائیل پقه شهرام خوجملی
68 تابنده ن 5 لهن گرین پرشین تاج گل 8 1 3 2 نادر طعنه کاکا بنداد
69 ناناز() م 13 لهن گرین ارازگل 12 2 1 1 حاج سیدحسن سید حسنی نورمحمد اونق
70 اسکانیا ن 6 لهن گرین هانهل 20 2 1 1 یعقوب میرابی محمد شریف تاتاری
71 مگنوم ن 12 لهن گرین گلی تا 7 2 0 2 مصطفی قربانی ارازقلی ایری
72 رعد3 ن 10 لهن گرین ماهان 17 2 0 2 آرش قربانی تویلی قربانی
73 شانگهای ن 9 لهن گرین بای بای شاد 12 1 2 2 حاج یوسف و سای هان جرجانی امید جرجانی
74 گلشاه م 6 لهن گرین دازمزرعه 14 2 1 0 جلیل نیازی و مجید اونق عبدالعظیم اونق
75 لیدا م 13 لهن گرین گل زرینچه 17 2 0 1 نورمحمد چابک رحمت الله رجال
76 لایتینگ م 11 لهن گرین نازلی 14 2 0 1 غفور سیدی غفور سیدی
77 لیان کای م 11 لهن گرین شکیلا 19 0 4 1 محسن حاجی زاده و عمر کوچکی عبدالله یلقی
78 صوت شکن ن 5 لهن گرین اولدوز 10 0 4 1 اویس دوگونچی حکیم سوقی
79 ماریا م 13 لهن گرین هانیه 14 1 0 4 کاکاجان مارامایی ارازقلی ایری
80 بای برد م 11 لهن گرین الگانس 13 2 0 0 ماتجان حاجی آتابای تویلی قربانی
81 بالستیک م 11 لهن گرین رزا 18 1 2 0 الهام و الناز افشنگ حکیم حاجی زاده
82 سیلای م 10 لهن گرین لیلی2 18 1 1 2 مجید کلته یوسف کلته
83 رومیا م 6 لهن گرین الکام بندر 12 1 1 2 یاسمین گلشاهی طواق بردی خوجه پور
84 آیدینا م 5 لهن گرین دلبرناز 7 1 2 0 کاکا و حاجی قربان پقه رجب محمد گوگ نژاد
85 الکام قرق م 12 لهن گرین نازلرقرق 14 1 0 3 حاجی محمدقلی قلیچی قربان محمد قولرعطا
86 نورشهاب ن 6 لهن گرین نسا 11 0 2 3 سلما و نساء زاودی خسرو برزین
87 دلاور ن 12 لهن گرین زبیده 11 1 1 0 وحید اسماعیلی اراز زارعی کسلخه
88 الیزا م 12 لهن گرین آرمیتا 7 0 3 0 بهرام آقا رجب نژاد آنه گلدی اونق
89 آرتاک ن 10 لهن گرین سیندرلا 16 1 1 0 محمد عدنان چپرلی غفور خوجملی
90 ریبرمن ن 10 لهن گرین ویکتوریا 11 1 0 2 یوسف ایری حاج امان تیرغم
91 فان فارو م 9 لهن گرین نگار 14 0 1 4 حاج ابوالفضل سعادتمندکیا خلیل جاهدی
92 رضوانه م 9 لهن گرین مرزبان 8 1 0 2 رضوانا وعلیرضا کر امان قلیچ کر
93 تک استار م 9 لهن گرین تکرو 3 1 1 0 طاهر امیری عبدالناصر قربانی
94 ملیکا1 م 8 لهن گرین شایا 10 1 0 2 سخی جبار صداقت بهمن صداقت
95 مونیک م 7 لهن گرین آی جهان 21 0 2 2 طاغن یلمه طواق یلمه
96 گلهان م 6 لهن گرین کاترینا 11 1 0 2 حاج قادیر میرابی اراز قربان اونق
97 کوئین هورس م 6 لهن گرین دشت بانو 7 1 1 0 حاج عاشور وایوب امیری اراز زارعی کسلخه
98 گلدن استورم ن 5 لهن گرین ارازگل 7 1 1 0 عوض خوجملی عوض خوجملی
99 مدالیوم ن 9 لهن گرین پرین 7 1 0 1 وحید عراقی خان محمد چپرلی
100 کایلین م 9 لهن گرین کاتلین 6 1 0 1 محمد جرجانی عید قلی قربانی
101 داز قره بلاق م 9 لهن گرین دازناز 2 1 0 1 حاجی مشهد گلدی خان نظری نصرت ا... خوجملی
102 شریف خان ن 7 لهن گرین گیتا 18 0 2 1 قاریقدی وعبدی سقر اراز زارعی کسلخه
103 شرمیلا م 13 لهن گرین مهتاب 8 1 0 0 سعید محمد آلق جبار قلرعطا
104 ویندی م 12 لهن گرین دلناز 5 1 0 0 امین ایگدری بهمن حاجی زاده
105 باربد ن 12 لهن گرین طای ناز 6 0 2 0 حاج امان مشرقی ابراهیم بدویزاده
106 یاشار خان ن 11 لهن گرین جرس 7 0 1 2 طاهر مامی پور قرنجیک حمید قلرعطا
107 بهار2 م 10 لهن گرین گل کاملیا 8 0 2 0 مهندس رضایی حمید روشنی
108 ریونوبل م 10 لهن گرین ریوفرمول 4 1 0 0 سیدمحمد یاسری رحیم بردی مهرانی
109 هدینگ بری م 10 لهن گرین هدینگ پست 8 0 1 2 لنا زنوزی احمدی عبدالرحیم چپرلی
110 لهارا م 9 لهن گرین دل آرا 5 1 0 0 بهروز ایری جمشید جرجانی
111 مگاتو ن 9 لهن گرین منگلی 1 1 0 0 محمدرضا عارفی صدر امانگلدی توماچ
112 النازخانم م 7 لهن گرین سپیده 2 9 1 0 0 اویس دوگونچی حکیم سوقی
113 آلو م 7 لهن گرین پیشناز3 7 1 0 0 ایلتای اسماعیلی عبدالباسط مخدومی
114 آرزوی میلان م 6 لهن گرین آث میلان 10 0 2 0 حاج آنه شاه ایری حکیم سوقی
115 دازمیلا م 5 لهن گرین گل آیناز 7 1 0 0 علی پاکزاد رشید عطایی
116 قاصده م 5 لهن گرین ایده آل 6 1 0 0 عبدالوهاب مهرانی احمد ایری
117 اجم جان م 4 لهن گرین نور3 2 1 0 0 عبدالغفور ایری طواق بردی خوجه پور
118 ماندلا2 ن 13 لهن گرین خوشقدم 12 0 1 1 مهرداد خادمی کر محمد اونق
119 همهمه م 8 لهن گرین حورا 8 0 0 3 فرزانه خراسانی مجید خوجملی
120 میجر م 13 لهن گرین رولینا 13 0 1 0 حاج احمد وجدانی آنه محمد حاجی زاده
121 کاپیتان ریو ن 10 لهن گرین مزوپتیما 1 0 1 0 سرکارخانم رادان عبدالرحمن کلته
122 نازی ناز م 9 لهن گرین نادیا 1 0 1 0 شادروان جلال لدین زاودی نورمحمد اونق
123 ویمبلدون م 9 لهن گرین شرباد 5 0 1 0 سید علی حافظی غفور خوجملی
124 دازگلاب2 م 9 لهن گرین دازگلاب 1 0 1 0 کریم کر بهروز ایری
125 اسکای بت ن 7 لهن گرین شادیاد 6 0 1 0 حمید تیرغم حمید تیرغم
126 دنجرهورس م 6 لهن گرین گل آفرین 3 0 1 0 آنجان کردی اراز زارعی کسلخه
127 روهام ن 6 لهن گرین گوهر 2 0 1 0 حاج ارازقلی صداقت رسول صداقت
128 مهگرین م 6 لهن گرین مها 7 0 0 2 غلامعلی نانچی خلیل اونق
129 کالوندرا ن 5 لهن گرین فیروزه 8 0 1 0 حامد قابل غفور خوجملی
130 رف هان ن 12 لهن گرین رف رف 2 0 0 1 حاج شاهین تراج ارازقلی ایری
131 آل ن 12 لهن گرین منگلی خان 4 0 0 1 حاج گلدی آخوند تراج ارازقلی ایری
132 گودبای ن 12 لهن گرین زنبق 4 0 0 1 فرهاد آتابای جمشید جرجانی
133 آل توماچ ن 9 لهن گرین لازیکا 8 0 0 1 عبدالعزیز رجب نژاد یوسف رجب نژاد
134 آل پهلوان ن 7 لهن گرین دلبرناز 10 0 0 1 فرزاد توماچ ومهندس قربانی امانگلدی توماچ
135 فیلادلفیا ن 5 لهن گرین مژگان 6 0 0 1 عبدالقیوم دولتخواه الیاس زارعی کسلخه
136 دی ماریا ن 5 لهن گرین گیسو طلا 7 0 0 1 نعمان مهروز الیاس زارعی کسلخه
137 سافیرا م 5 لهن گرین پاپیلا 8 0 0 1 مرحوم حاج الله قلی قابل قربان دردی تیرغم
138 دانهیل دنسر ن 13 لهن گرین نورمایه 0 0 0 0 زهرا نمازدوست خان محمد چپرلی
139 خوش ناز م 12 لهن گرین خوشقدم 7 0 0 0 آنه محمد اونق خسرو برزین
140 آنابل م 12 لهن گرین صحرا 2 0 0 0 مصطفی مختومی سلیم خوجملی
141 میکاسیو م 11 لهن گرین شتاب 6 0 0 0 حاجی گوکی امانپور آنه گلدی اونق
142 اولتیماتوم ن 11 لهن گرین گیتی 2 0 0 0 مهندس حاج امین فرزاد آق اویلی بشگرد
143 ایلماز ن 11 لهن گرین جان سور 2 0 0 0 سعید ایگدری جمال آموت
144 رکورد ن 7 لهن گرین آرنیکا 1 0 0 0 پرویز حسن قاسمی عبدالخالق ایری
145 پاورفول ن 7 لهن گرین دازطاهر 6 0 0 0 حاج عبدالله توماچ فیض الله رجال
146 میرانا ن 7 لهن گرین ویانا 0 0 0 0 نادر موحد عید قلی قربانی
147 آی تک یزدانی ن 9 لهن گرین تاکی 2 0 0 0 عبدالعزیز یزدانی نظرمحمد گوگ نژاد
148 ایل تای ن 6 لهن گرین الیکا 3 0 0 0 عبدالغفار پنق میکائیل توماچ
149 شیربانو م 6 لهن گرین شیرمایه 2 0 0 0 ایمان وسحر کتوکی دوردی حاجی عطایی
150 آلی چارمنز م 5 لهن گرین گلستان 7 0 0 0 بنیامین پورقاز عبدالرحمان پرویز
151 گهرمان م 5 لهن گرین یادگارقهرمان 1 0 0 0 حاجی قاریقدی حسن قاسمی اراز زارعی کسلخه
152 خان سیجوال ن 5 لهن گرین گل پرویز 2 0 0 0 حاج قره کردی رحیم کم
153 شیرین صحرا م 5 لهن گرین شیتل 9 0 0 0 همراه و حمزه صداقت اراز زارعی کسلخه
154 تارادیس ن 4 لهن گرین ورونیکا 2 0 0 0 وهاب کم ابراهیم بدویزاده
155 تولفر م 4 لهن گرین کوانتم لیب 0 0 0 0
156 تولفر م 4 لهن گرین کوانتم لیب 1 0 0 0 حاج گلدی آخوند تراچ منصور بای پور
157 گل آقا ن 4 لهن گرین سرسر 1 0 0 0 ملا بشر حسینی و جعفر قزل رسول خرمالی
158 لواندوفسکی ن 4 لهن گرین اشلی 0 0 0 0
159 لیندا م 3 لهن گرین لوکریس 0 0 0 0 فرناز خراسانی نورمحمد کوچک نژاد
160 پرویزخان ن 4 لهن گرین سلطان بانو2 7 0 0 0 ابوذر اکبری یعقوب کم