دزرت پرنس نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1394 1 1 0 0 0.00 % 112
1384 2 1 1 0 0.48 % 31
مجموع 3 2 1 0
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 هج پرنس ن متوهج دزرت پرنس 9 1 2 1 18 حاج نادر موحد احمد ایری
2 هکتور ن دزرت پرنس استمپ 1 0 0 0 0 سرکارخانم خراسانی نورمحمد کوچک نژاد
3 دنجر م دزرت پرنس داستراند 6 0 0 0 0 مکائیل دوجی ارازقلی ایری