گل امید نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1395 1 1 0 1 0.00 % 91
1394 1 1 0 1 0.00 % 168
1390 1 0 1 1 0.00 % 127
1388 1 1 0 1 0.33 % 54
1387 4 3 1 4 0.80 % 31
1385 3 2 1 3 0.35 % 37
مجموع 11 8 3 11
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 فینالیست ن نیوجرسی گل امید 2 0 0 1 58 فاروق گوگلانی وحید علایی قوجق
2 بارون ن تریفیک چلنچ گل امید 12 1 1 2 55 حاج عبدالکریم ناعمی بهمن اونق
3 آهو م کوپال گل امید 17 5 6 4 حاجی قربان کلته عبدالرحمان مختومی
4 ساریسا م سلتیک سایلنس گل امید 25 5 4 7 حاج بایرام قربان سلاق حاجی محمد نوایی
5 جوکی ن گل امید الیاس 18 3 3 1 حاج سیدحسین نبوی سید مجتبی نبوی
6 تی ان تی ن گل امید الیاس 14 1 3 4 محمد حسین لک احمد شیخ دوجی
7 آذین ن گل امید اودیسه 14 2 2 0 فرشید توکلی مجید ایری
8 گاتوزو ن گل امید جلوه ناز 12 2 1 0 علی رضا قوشلی پور بهروز کمی
9 غزال 1 م دلرد گل امید 1 0 0 1 قربان حاجی کلته خلیل جاهدی
10 اتابک ن گل امید چی توز 2 0 0 0 صادق ثنایی سبحان بردی حاجی قوجق
11 باباسلطان ن گل امید ناتاشا 1 0 0 0 سید احمد حسینی سید احمد حسینی