گل امید نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1394 1 1 0 1 0.00 % 113
1390 1 0 1 1 0.00 % 125
1388 1 1 0 1 0.33 % 54
1387 4 3 1 4 0.80 % 31
1385 3 2 1 3 0.35 % 38
مجموع 10 7 3 10
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 تی ان تی ن گل امید الیاس 14 0 0 0 محمد حسین لک احمد شیخ دوجی
2 گاتوزو ن گل امید جلوه ناز 12 0 0 0 علی رضا قوشلی پور بهروز کمی
3 آهو م کوپال گل امید 17 0 0 0 حاجی قربان کلته عبدالرحمان مختومی
4 اتابک ن گل امید چی توز 2 0 0 0 صادق ثنایی سبحان بردی حاجی قوجق
5 آذین ن گل امید اودیسه 14 0 0 0 فرشید توکلی مجید ایری
6 غزال 1 م دلرد گل امید 1 0 0 0 قربان حاجی کلته خلیل جاهدی
7 جوکی ن گل امید الیاس 18 0 0 0 حاج سیدحسین نبوی سید مجتبی نبوی
8 باباسلطان ن گل امید ناتاشا 1 0 0 0 سید احمد حسینی سید احمد حسینی
9 ساریسا م سلتیک سایلنس گل امید 25 0 0 0 حاج بایرام قربان سلاق حاجی محمد نوایی
10 بارون ن تریفیک چلنچ گل امید 12 0 0 0 55 حاج عبدالکریم ناعمی بهمن اونق