چهل ستون نریان عرب
مالک:
مربی:
سیلمی:
مادیان:
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1394 2 2 0 0 0.33 % 57
1391 1 1 0 0 0.16 % 84
1389 1 1 0 0 0.27 % 59
1388 1 0 1 0 0.33 % 54
1387 1 1 0 0 0.00 % 130
1385 2 2 0 0 0.34 % 37
1383 1 1 0 0 0.29 % 52
مجموع 9 8 1 0
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 یواس جی تی اس ن چهل ستون شهرت سزار 2 0 0 1 45 باشگاه آریا ترمه گردفرامرز سید احمد حسینی
2 شارلی ن چهل ستون زرافه 9 4 4 1 علیرضا کوثری جلال قلرعطا
3 گریز پا م چهل ستون شیرخان 5 0 1 1 فرامرز خجسته خو سید محمد میر حسینی
4 زمان ن چهل ستون والمیرا 5 0 0 2 احسان مجرب جلال قلرعطا
5 گوبین تک ن چهل ستون چکاوک عرب 5 0 1 0 باران بختیاری وامیرحسین امامی زین الدین جمشیدی
6 شاه بابا اشکذر ن چهل ستون بلقیس 3 0 0 0 سید ضیاء یزدی سید جمال میردهقان
7 قیام ن نصران چهل ستون 2 0 0 0 محمد علی برخشان مصطفی بدخشان
8 شارلاتان ن چهل ستون زرافه 1 0 0 0 کاظم اسلامی باشگاه آریا ترمه
9 یاشار رضوانشهر ن چهل ستون شهپر 2 0 0 0 عباس علی رفیعی رضوانشهر نفس بردی مختوم نژاد