کینگ او دسان نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1396 1 0 1 1 3.70 % 4
1395 25 15 10 25 6.56 % 1
1394 9 6 3 3 1.61 % 12
1393 16 11 5 13 2.33 % 8
1392 5 2 3 2 0.70 % 33
1391 25 12 13 24 4.21 % 1
1390 5 1 4 2 1.16 % 22
1389 9 4 5 8 2.52 % 7
1388 9 3 6 8 3.01 % 6
1387 8 3 5 4 2.15 % 10
1386 9 2 7 7 2.27 % 7
1385 10 4 6 10 1.76 % 13
1380 1 1 0 1 25.00 % 1
مجموع 132 64 68 108
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 کومانچی م کینگ او دسان زیبال 29 7 6 7 120 حاج قربان میرزاعلی ناز محمد قره داشلی
2 آکام ن کینگ او دسان کبری 16 7 3 1 117 بهروز نیازی جمشید روشنی
3 شه راد ن کینگ او دسان دازچشمه 30 4 7 5 103 محمد خوجملی شهرام خوجملی
4 آسپایر م کینگ او دسان گرازا 10 3 1 1 82 عبدالجلیل غراوی و حاج امان گلدی کر عبدالعزیز مهرانی
5 هامون ن کینگ او دسان هالیتا 7 3 0 2 82 مرحوم جعفر مهدوي عبدالباسط مخدومی
6 سفیرلرستان ن کینگ او دسان حماسه 9 2 1 2 82 محمد پورمانیان مسعود پورمانیان
7 جان دی وان ن کینگ او دسان گل زبیده 6 2 1 1 81 عبدالباسط و بنیامین پورقاز عبدالرحمن زارعی کسلخه
8 ابرو م کینگ او دسان گلسن ناز 13 3 1 1 80 اسما و حسنا آق و پرهام چراغی نورمحمد اونق
9 ویلسون ن کینگ او دسان سی سی لیا 18 3 3 2 78 فرناز خراسانی نورمحمد کوچک نژاد
10 دسپاینه ن کینگ او دسان آناهیتا 5 1 2 1 78 رئوف و ثنا مختومی رشید روشنی
11 کینگ آسیا ن کینگ او دسان میس آسیا 6 2 3 0 75 باشگاه سوارکاری اطلس آرخی نصرت ا... خوجملی
12 آی داز م کینگ او دسان گل گوزان 20 0 3 3 74 قولجان خوجم نظری ایل محمد غراوی
13 پدرام ن کینگ او دسان پیش ناز 12 3 1 1 69 پوشاک ورزشی دوبی اسپورت رجب محمد گوگ نژاد
14 کارول اسپید ن کینگ او دسان ریبلا 5 1 0 1 67 بهروز و شهروز اونق عوض خوجملی
15 تای گون م کینگ او دسان گل گیتی 9 0 1 2 63 جلال الدین و محمدرسول مهرانی عبدالجبار مهرانی
16 روجیک ن کینگ او دسان جینو 15 1 3 1 62 محمدیاسر مختوم نژاد نفس بردی مختوم نژاد
17 مینوسا م کینگ او دسان مینو 9 0 0 1 50 بنیامین آرمین و محمد امین اونق آنه گلدی اونق
18 دایان آتلان ن کینگ او دسان سکویاد 11 0 1 1 48 تیمور تمنی رمضان آچاک
19 تای سیز م کینگ او دسان سلاره 4 0 0 0 38 مجید علی بیگی ناز محمد قره داشلی
20 یادبابا ن کینگ او دسان زیبال 63 10 11 8 جواد رحیمی محمدرضا قربانی
21 رحما ن کینگ او دسان گل طوفان 36 6 6 7 امیرعلی هفت تنی فرهاد خانقلی زاده قزل
22 اسکارلت م کینگ او دسان استیل پتال 18 6 4 3 رامین و ریحانه قوجق نژاد امانقلی خوجملی
23 پانیل م کینگ او دسان جولان 18 6 2 4 مرحوم حاج کاکا بابا نیازی یعقوب زارعی کسلخه
24 کمینه ن کینگ او دسان اوراسیا 28 3 7 4 یعقوب کلته مجید صالح پور
25 سرور2 ن کینگ او دسان گل سیجوال 31 5 4 2 محمد طاها توماچ و امیر کلانتری اله قلی توماچ
26 لاریسا م کینگ او دسان حمیرا 22 4 5 3 حاجی دوجی حمید کلته
27 بیوسا ن کینگ او دسان راشل 20 5 2 4 حاج یوسف جرجانی جمشید جرجانی
28 اسکاتلند م کینگ او دسان راک ورنی 23 4 2 6 حاج مشهد قلی قرنجیک کمال قربانی
29 دانسینگ م کینگ او دسان گل آینام 13 4 4 1 شیرین افتخارنژاد غفور خوجملی
30 ویواسروین م کینگ او دسان وینر 10 5 2 0 سروان وهاب نظری آق اویلی بشگرد
31 ساقی م کینگ او دسان درفام 9 5 1 0 احمد موحد رحیم بردی مهرانی
32 آرسینه م کینگ او دسان دل آرام 14 3 3 4 خسرو دریانی مجید خوجملی
33 کینگ طلا ن کینگ او دسان دازطلا 18 4 0 4 ناصروعلیرضا بابایی جبار قلرعطا
34 ارکان ن کینگ او دسان رومینا 26 2 4 4 نورمحمدکورت ومحمدعزیز پاریخی یوسف کلته
35 سحر خاتون م کینگ او دسان پرنس لی 20 3 2 2 حاج غفور اسماعیلی علی خوجملی
36 بلیتون م کینگ او دسان ماشال 14 3 3 0 وحید خزینی محمد بزمونه
37 یوکسل م کینگ او دسان ارازگل 11 1 5 2 حاج ارازقلیچ هوزیاری جمشید جرجانی
38 دازمهین م کینگ او دسان داز سونا 19 3 1 2 عرفان-عارف-عادل پقه سبحان پقه
39 آنابلا م کینگ او دسان ایزابلا 13 2 3 2 مرحوم حاج ایل امان سیدنیازی عبدالرحمن قربانی
40 میس استورم م کینگ او دسان ژینوس 15 1 6 0 بنیامین وآرمین اونق آنه گلدی اونق
41 پرنسس اودسان م کینگ او دسان مانسون 19 2 2 3 حاجی دلشاد حکیم حاجی زاده
42 طائر ن کینگ او دسان طناز1 14 2 3 1 حسن وامیرحسین چراغی مراد بدوی زاده
43 سلطان2 ن کینگ او دسان پیشرو 18 2 2 2 طاهر امیری ابراهیم خوجملی
44 اوکتای ن کینگ او دسان گل بندر 18 0 6 1 مینا و ایوب رستگار تویلی قربانی
45 پری وش م کینگ او دسان فیلواش 13 2 1 3 مسعود دمیرچی مجید صالح پور
46 آی نورا م کینگ او دسان الگانس 7 3 0 1 غفار خوجه- جلال میرابی فرهاد خانقلی زاده قزل
47 نادی ناز م کینگ او دسان ماه آرا 10 3 0 1 زریف دوجی خسرو برزین
48 گلاریوس ن کینگ او دسان توتال 21 2 0 4 عبدااحد عطاگزلی حسن محمد قلرعطا
49 سیگل م کینگ او دسان گل شایلان 9 2 2 0 سلیم وسلمان ناظری آنه محمد حاجی زاده
50 پرنسس م کینگ او دسان مجال 19 2 1 2 پرهام و پانته آ یمین عبیدالله سخاوت
51 وزیر ن کینگ او دسان صایدجان 21 2 1 2 قربان قرنجیک وسلیمان رجال فیض الله رجال
52 کینگ ن کینگ او دسان دازطلا 17 2 1 2 ابراهیم قره داشلی ناز محمد قره داشلی
53 شیتیل م کینگ او دسان پری 15 1 3 1 صمدبردی صداقت عظیم بردی کم
54 نیکل م کینگ او دسان گل کاملیا 12 2 1 1 حمیدرضا نگهی شهرام روان
55 سپنتا ن کینگ او دسان گنج آور ایگدری 9 2 1 1 فائزه وآی سونا اسماعیلی احمد قلی قربانی
56 آتیس ن کینگ او دسان آی نور 10 2 1 1 ایوب محمدآلق عبیداله رجال
57 ستاره نظرخانی م کینگ او دسان کاپولا 6 1 2 3 یسنا ساجد ومحمدصفا نظرخانی نظر سرورلی
58 پرشین کینگ ن کینگ او دسان پرشین گیفت 10 1 3 1 سارینا رحیم خراسانی فرهاد خانقلی زاده قزل
59 هایدان های م کینگ او دسان امید آشورآباد 8 1 2 2 کاکاجان محمدانه کعبه ومعید کر عبدالرحمان مختومی
60 آدونای م کینگ او دسان سیندرلا 10 2 1 0 رضا حاجی زاده ومانی کبوتن سعدی سعدشیخی
61 هلیا م کینگ او دسان گریس1 10 2 0 2 دانیال طاهری رحیم بردی مهرانی
62 نوادا م کینگ او دسان آلماباش 13 1 2 1 منصور گلشاهی عبدالرحمان مختومی
63 ملیس م کینگ او دسان هایده 10 2 0 1 انیس بزمونه محمد بزمونه
64 کینگ توآ ن کینگ او دسان توآتوآ 15 1 1 2 مهرداد تائب حسن محمد قلرعطا
65 کینگ کیا ن کینگ او دسان یاکوزا 25 0 1 6 عبدالطیف حقیقی و مولام عطا عبدالرحمان حرک عطا
66 ایرانیکا م کینگ او دسان گیتی 7 1 1 2 عزیز الله کر اراز قربان اونق
67 دردونه م کینگ او دسان فتوس 16 1 1 1 محمد علی رحیمی طاهر صالح پور
68 ماه گون ن کینگ او دسان ماه منظر 13 1 1 1 مرحوم حاج یارجان جعفربای رحیم بردی مهرانی
69 بارسنال م کینگ او دسان مونیکا 17 0 2 2 مبینا آق جلال ایری
70 انعکاس م کینگ او دسان گل گتیر 15 0 2 2 رحمان بیک محمدی آق اویلی علایی قوجق
71 دازسوین م کینگ او دسان دازمرضیه 5 1 1 0 شادروان احمد وکمال پقه نورمحمد اونق
72 ویرجینیا م کینگ او دسان بجین جیل 4 1 1 0 سرکارخانم خراسانی کمال قربانی
73 هلن کلر م کینگ او دسان آینه 12 0 1 3 عبدالجلیل ایری عبدالمجید کم
74 سپاس ن کینگ او دسان ربکا 20 0 1 3 کریم قوجق نژاد و یاشار آق بهمن قربانی
75 پامینا م کینگ او دسان دانزیک 4 1 0 1 فرزاد و فاتح خداوردیان محمد بزمونه
76 گلدن کینگ ن کینگ او دسان دانسی 5 0 2 0 بابک مهرتاش غفور خوجملی
77 ملکه م کینگ او دسان گلناز15 5 1 0 0 عطاقلیچ تاجی زاده عنایت اله قول لرعطا
78 کاپرا م کینگ او دسان افشانه 11 0 1 2 ابراهیم کردی اراز زارعی کسلخه
79 کرال بوی ن کینگ او دسان مایساا 7 1 0 0 میثم نجمه طاغن رجال
80 تاتارعلیا ن کینگ او دسان گل وین 17 0 1 2 علیرضا ومحمد رضا حسین پور جمشید جرجانی
81 اندری ن کینگ او دسان رانی 6 0 2 0 نفس حاجی مهرانی تاج محمد گوگ نژاد
82 نادر ن کینگ او دسان نازنین 3 0 2 0 هیراد مظفری محمداسلم محمدی
83 امپراطور بندر ن کینگ او دسان گل نوبر 3 1 0 0 حاج خلیل اونق علی اونق
84 تکاور ن کینگ او دسان پیشتاز 4 1 0 0 حاج بردی محمد گوگلانی مخی مختوم نژاد
85 ماهفر م کینگ او دسان نفح 4 0 1 1 خانم خراسانی کمال جمشیدی
86 هیپو م کینگ او دسان همیلا 4 0 1 1 بهداد گلدوست نورمحمد کوچک نژاد
87 یاد ثریا م کینگ او دسان دازچشمه 4 0 1 1 صمد آخوند و احمد آخوند باشقره مهربان ایری
88 جنتل بوی ن کینگ او دسان ریوراوز 2 0 1 1 ایران توسعه سید احمد موسوی
89 نیرو ن کینگ او دسان تندیاز 6 0 1 0 طاهر امیری شهرام خوجملی
90 کینگ گلد م کینگ او دسان گلدینا 8 0 1 0 پرورش اسب کویر شاهرود عبدالوهاب قربانی
91 گابریل ن کینگ او دسان زبیده 3 0 1 0 بهزاد بابایی امید ایری
92 کینگ اسپارت ن کینگ او دسان استاتیلا 4 0 1 0 حاج رحمان مهرپرور داود جمشیدی
93 سیتا م کینگ او دسان سارا 10 0 1 0 سلیم قلرعطا حکیم بردی اندروا
94 حلما م کینگ او دسان ملمنا 6 0 1 0 محمدصفا عطایی خان محمد چپرلی
95 آی قیز م کینگ او دسان مرجانک 2 0 1 0 مرحوم کدخدا مسان وجدانی عبدالباسط مخدومی
96 داداشی ن کینگ او دسان مرجانک 5 0 0 1 متین قاری و مهران قربانی عید قلی قربانی
97 مهری ماه م کینگ او دسان الکساندر 4 0 0 1 عبدالعزیز شیرمحمدلی الیاس زارعی کسلخه
98 ریموند ن کینگ او دسان ملان 1 0 0 1 حمیدرضا گونجی زمان بابایی
99 پیوتال ن کینگ او دسان ربکا 6 0 0 1 بایا چوپانی عبدالرحیم چپرلی
100 واتر لو م کینگ او دسان ماه پیکر 1 0 0 0 آرین رهبری کمال جمشیدی
101 ای کل ن کینگ او دسان شالاچین 0 0 0 0 خسرو دریانی امید ایری
102 ماهنور ن کینگ او دسان دازصنم 1 0 0 0 قره یوز باشی شیرمحمدلی خداوردی طعنه
103 یاد نازی2 ن کینگ او دسان زیبال 0 0 0 0 زنده یادحاج نازمحمد شیرمحمدلی نورمحمد کوچک نژاد
104 بلوکینگ م کینگ او دسان بلوینگ 3 0 0 0 کاوه شیروانی شهرام روان
105 دازسند ن کینگ او دسان دازچشمه 0 0 0 0 طوی مراد پقه سبحان پقه
106 طاووس طلایی م کینگ او دسان طاووس 1 0 0 0 محمدامین وثوقی نیا و احمد آق رحمان اورگلی
107 نازمرضیه م کینگ او دسان نازعاطفه 1 0 0 0 حاج علی تهرانی حمید قلرعطا
108 سایناز م کینگ او دسان سونیا 0 0 0 0 محمد قرآن نویس یوسف چپرلی
109 آبی وامبک م کینگ او دسان کاتلین 1 0 0 0 عبدالرحیم پورقاز بهمن اونق
110 سام بوی ن کینگ او دسان یادگارگلهان 0 0 0 0 ارازبردی مهرانی اراز قربان اونق
111 جنتلمن ن کینگ او دسان بجین جیل 1 0 0 0 سرکارخانم خراسانی کمال قربانی
112 قوچ بدو ن کینگ او دسان عالم جهان 3 0 0 0 عبدالباسط و موسی بنمین خلیل اونق
113 تکنولوژی م کینگ او دسان فیونا2 2 0 0 0 عرشی وجدانی ارازقلی ایری
114 یادگار افشار ن کینگ او دسان شهلا 0 0 0 0 شادروان حسین افشاری عبدالرحمان مختومی
115 ماتیلدا م کینگ او دسان روژان 1 0 0 0 بهزاد پرویز بهزاد پرویز
116 هیروگیفت ن کینگ او دسان پرشین گیفت 1 0 0 0 سارینا رحیم خراسانی نورمحمد کوچک نژاد
117 کینگ آو اسپریت ن کینگ او دسان اسپیریت 1 0 0 0 حمید تهراچی حمید روشنی
118 شاه بابا ن کینگ او دسان رانیکا 2 0 0 0 رضوان و سلیم وجدانی فر حکیم سوقی
119 سلجوق خان ن کینگ او دسان جرسی 1 0 0 0 منصور تراج عبدالرحیم تاشلیانی کر
120 پادشاه ن کینگ او دسان گودایونت 0 0 0 0 عبدالطیف پورقاز و عبدالعزیز ایری یوسف قلی قربانی
121 زیباگزل2 م کینگ او دسان جردن 4 0 0 0 دکتر محمد شاهدوست عوض خوجملی
122 نازمژگان م کینگ او دسان مژگان 1 0 0 0 علی فیض عسگری عثمان ایری
123 ترزا م کینگ او دسان دازناز 2 0 0 0 عرفان دردایی حاجی مراد یلقی
124 کینگ بوی ن کینگ او دسان رها 4 0 0 0 میثم مهسا مهلا ایلخانی خلیل خوجملی
125 نیوسا م کینگ او دسان راشل 0 0 0 0 هوریه و هادیه پایمرد احسان جرجانی
126 ماه بندر م کینگ او دسان زنیاتا 0 0 0 0 یاسین و طاها اسماعیلی وآرمین وآیدا کریمی رضا کریمی
127 واویلا 2 م کینگ او دسان هدیه 1 0 0 0 نعمت الله و نعیمه حسن قاسمی غیاث غفوری
128 میراث گنبد ن کینگ او دسان گلچین 0 0 0 0 عبدالحی آغشته و یونس آق آتابای ابراهیم هوشمند
129 ویوشاه ن کینگ او دسان میس دنیس 1 0 0 0 قوجق قلی قوجق نژاد تقان قلیچ فداکار
130 داز ثروت ن کینگ او دسان دازبانو 3 0 0 0 کاکاجان سن سبلی امانقلی خوجملی
131 مارکوس ن کینگ او دسان دلتکین 0 0 0 0
132 کاپولا2 م کینگ او دسان ماه بالام 0 0 0 0