کینگ او دسان نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1395 12 8 4 12 6.38 % 2
1394 9 6 3 3 2.10 % 12
1393 16 11 5 13 2.46 % 8
1392 5 2 3 2 0.70 % 33
1391 25 12 13 24 4.26 % 1
1390 5 1 4 2 1.17 % 22
1389 9 4 5 8 2.52 % 7
1388 9 3 6 8 2.99 % 6
1387 8 3 5 4 2.15 % 10
1386 9 2 7 7 2.27 % 7
1385 10 4 6 10 1.76 % 13
1380 1 1 0 1 25.00 % 1
مجموع 118 57 61 94
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 یادبابا ن کینگ او دسان زیبال 63 10 11 8 140 جواد رحیمی محمدرضا قربانی
2 کومانچی م کینگ او دسان زیبال 29 7 6 7 94 حاج قربان میرزاعلی ناز محمد قره داشلی
3 رحما ن کینگ او دسان گل طوفان 36 6 6 7 86 امیرعلی هفت تنی فرهاد خانقلی زاده قزل
4 اسکارلت م کینگ او دسان استیل پتال 18 6 4 3 70 رامین و ریحانه قوجق نژاد امانقلی خوجملی
5 آکام ن کینگ او دسان کبری 14 7 2 1 66 عارف وعرفان نیازی جمشید روشنی
6 پانیل م کینگ او دسان جولان 18 6 2 4 64 مرحوم حاج کاکا بابا نیازی یعقوب زارعی کسلخه
7 شه راد ن کینگ او دسان دازچشمه 21 4 6 3 62 مرحوم آنه بای خوجم لی شهرام خوجملی
8 کمینه ن کینگ او دسان اوراسیا 28 3 7 4 60 یعقوب کلته مجید صالح پور
9 سرور2 ن کینگ او دسان گل سیجوال 31 5 4 2 60 محمد طاها توماچ و امیر کلانتری اله قلی توماچ
10 لاریسا م کینگ او دسان حمیرا 22 4 5 3 58 حاجی دوجی حمید کلته
11 بیوسا ن کینگ او دسان راشل 20 5 2 4 56 حاج یوسف جرجانی جمشید جرجانی
12 اسکاتلند م کینگ او دسان راک ورنی 23 4 2 6 52 حاج مشهد قلی قرنجیک کمال قربانی
13 دانسینگ م کینگ او دسان گل آینام 13 4 4 1 50 شیرین افتخارنژاد غفور خوجملی
14 ویواسروین م کینگ او دسان وینر 10 5 2 0 48 سروان وهاب نظری آق اویلی بشگرد
15 ساقی م کینگ او دسان درفام 9 5 1 0 44 احمد موحد رحیم بردی مهرانی
16 آرسینه م کینگ او دسان دل آرام 14 3 3 4 44 خسرو دریانی مجید خوجملی
17 کینگ طلا ن کینگ او دسان دازطلا 18 4 0 4 40 ناصروعلیرضا بابایی جبار قلرعطا
18 ارکان ن کینگ او دسان رومینا 26 2 4 4 40 نورمحمدکورت ومحمدعزیز پاریخی یوسف کلته
19 سحر خاتون م کینگ او دسان پرنس لی 20 3 2 2 36 حاج غفور اسماعیلی علی خوجملی
20 بلیتون م کینگ او دسان ماشال 14 3 3 0 36 وحید خزینی محمد بزمونه
21 یوکسل م کینگ او دسان ارازگل 11 1 5 2 32 حاج ارازقلیچ هوزیاری جمشید جرجانی
22 دازمهین م کینگ او دسان داز سونا 19 3 1 2 32 عرفان-عارف-عادل پقه سبحان پقه
23 آنابلا م کینگ او دسان ایزابلا 13 2 3 2 32 مرحوم حاج ایل امان سیدنیازی عبدالرحمن قربانی
24 میس استورم م کینگ او دسان ژینوس 15 1 6 0 32 بنیامین وآرمین اونق آنه گلدی اونق
25 پرنسس اودسان م کینگ او دسان مانسون 19 2 2 3 30 حاجی دلشاد حکیم حاجی زاده
26 طائر ن کینگ او دسان طناز1 14 2 3 1 30 حسن وامیرحسین چراغی مراد بدوی زاده
27 آسپایر م کینگ او دسان گرازا 10 3 1 1 30 عبدالجلیل غراوی و حاج امان گلدی کر عبدالعزیز مهرانی
28 ابرو م کینگ او دسان گلسن ناز 13 3 1 1 30 اسما و حسنا آق و پرهام چراغی نورمحمد اونق
29 پدرام ن کینگ او دسان پیش ناز 12 3 1 1 30 پوشاک ورزشی دوبی اسپورت رجب محمد گوگ نژاد
30 سلطان2 ن کینگ او دسان پیشرو 18 2 2 2 28 طاهر امیری ابراهیم خوجملی
31 کینگ آسیا ن کینگ او دسان میس آسیا 6 2 3 0 28 باشگاه سوارکاری اطلس آرخی نصرت ا... خوجملی
32 اوکتای ن کینگ او دسان گل بندر 18 0 6 1 26 مینا و ایوب رستگار تویلی قربانی
33 پری وش م کینگ او دسان فیلواش 13 2 1 3 26 مسعود دمیرچی مجید صالح پور
34 آی نورا م کینگ او دسان الگانس 7 3 0 1 26 غفار خوجه- جلال میرابی فرهاد خانقلی زاده قزل
35 نادی ناز م کینگ او دسان ماه آرا 10 3 0 1 26 زریف دوجی خسرو برزین
36 گلاریوس ن کینگ او دسان توتال 21 2 0 4 24 عبدااحد عطاگزلی حسن محمد قلرعطا
37 سیگل م کینگ او دسان گل شایلان 9 2 2 0 24 سلیم وسلمان ناظری آنه محمد حاجی زاده
38 پرنسس م کینگ او دسان مجال 19 2 1 2 24 پرهام و پانته آ یمین عبیدالله سخاوت
39 وزیر ن کینگ او دسان صایدجان 21 2 1 2 24 قربان قرنجیک وسلیمان رجال فیض الله رجال
40 کینگ ن کینگ او دسان دازطلا 17 2 1 2 24 ابراهیم قره داشلی ناز محمد قره داشلی
41 شیتیل م کینگ او دسان پری 15 1 3 1 22 صمدبردی صداقت عظیم بردی کم
42 نیکل م کینگ او دسان گل کاملیا 12 2 1 1 22 حمیدرضا نگهی باشگاه درخشش
43 سپنتا ن کینگ او دسان گنج آور ایگدری 9 2 1 1 22 فائزه وآی سونا اسماعیلی احمد قلی قربانی
44 آتیس ن کینگ او دسان آی نور 10 2 1 1 22 ایوب محمدآلق عبیداله رجال
45 ستاره نظرخانی م کینگ او دسان کاپولا 6 1 2 3 22 یسنا ساجد ومحمدصفا نظرخانی نظر سرورلی
46 پرشین کینگ ن کینگ او دسان پرشین گیفت 10 1 3 1 22 سارینا رحیم خراسانی فرهاد خانقلی زاده قزل
47 هایدان های م کینگ او دسان امید آشورآباد 8 1 2 2 20 کاکاجان محمدانه کعبه ومعید کر عبدالرحمان مختومی
48 آدونای م کینگ او دسان سیندرلا 10 2 1 0 20 رضا حاجی زاده ومانی کبوتن سعدی سعدشیخی
49 هلیا م کینگ او دسان گریس1 10 2 0 2 20 دانیال طاهری رحیم بردی مهرانی
50 نوادا م کینگ او دسان آلماباش 13 1 2 1 18 منصور گلشاهی عبدالرحمان مختومی
51 ملیس م کینگ او دسان هایده 10 2 0 1 18 انیس بزمونه محمد بزمونه
52 آی داز م کینگ او دسان گل گوزان 20 0 3 3 18 قولجان خوجم نظری ایل محمد غراوی
53 کینگ توآ ن کینگ او دسان توآتوآ 15 1 1 2 16 مهرداد تائب حسن محمد قلرعطا
54 کینگ کیا ن کینگ او دسان یاکوزا 25 0 1 6 16 عبدالطیف حقیقی و مولام عطا عبدالرحمان حرک عطا
55 ایرانیکا م کینگ او دسان گیتی 7 1 1 2 16 عزیز الله کر اراز قربان اونق
56 ویلسون ن کینگ او دسان سی سی لیا 8 1 1 2 16 فرناز خراسانی نورمحمد کوچک نژاد
57 دردونه م کینگ او دسان فتوس 16 1 1 1 14 محمد علی رحیمی طاهر صالح پور
58 ماه گون ن کینگ او دسان ماه منظر 13 1 1 1 14 مرحوم حاج یارجان جعفربای رحیم بردی مهرانی
59 بارسنال م کینگ او دسان مونیکا 17 0 2 2 12 مبینا آق جلال ایری
60 انعکاس م کینگ او دسان گل گتیر 15 0 2 2 12 رحمان بیک محمدی آق اویلی علایی قوجق
61 دازسوین م کینگ او دسان دازمرضیه 5 1 1 0 12 شادروان احمد وکمال پقه نورمحمد اونق
62 ویرجینیا م کینگ او دسان بجین جیل 4 1 1 0 12 سرکارخانم خراسانی کمال قربانی
63 روجیک ن کینگ او دسان جینو 8 1 1 0 12 آرشام روان باشگاه درخشش
64 هلن کلر م کینگ او دسان آینه 12 0 1 3 10 عبدالجلیل ایری عبدالمجید کم
65 سپاس ن کینگ او دسان ربکا 20 0 1 3 10 کریم قوجق نژاد و یاشار آق بهمن قربانی
66 پامینا م کینگ او دسان دانزیک 4 1 0 1 10 فرزاد و فاتح خداوردیان محمد بزمونه
67 گلدن کینگ ن کینگ او دسان دانسی 5 0 2 0 8 بابک مهرتاش غفور خوجملی
68 ملکه م کینگ او دسان گلناز15 5 1 0 0 8 عطاقلیچ تاجی زاده عنایت اله قول لرعطا
69 کاپرا م کینگ او دسان افشانه 11 0 1 2 8 ابراهیم کردی اراز زارعی کسلخه
70 کرال بوی ن کینگ او دسان مایساا 7 1 0 0 8 میثم نجمه طاغن رجال
71 تاتارعلیا ن کینگ او دسان گل وین 17 0 1 2 8 علیرضا ومحمد رضا حسین پور جمشید جرجانی
72 اندری ن کینگ او دسان رانی 6 0 2 0 8 نفس حاجی مهرانی تاج محمد گوگ نژاد
73 نادر ن کینگ او دسان نازنین 3 0 2 0 8 هیراد مظفری محمداسلم محمدی
74 سفیرلرستان ن کینگ او دسان حماسه 4 0 1 2 8 مزرعه پرورش اسب حسین آباد مسعود پورمانیان
75 ماهفر م کینگ او دسان نفح 4 0 1 1 6 خانم خراسانی کمال جمشیدی
76 هیپو م کینگ او دسان همیلا 4 0 1 1 6 بهداد گلدوست نورمحمد کوچک نژاد
77 دایان آتلان ن کینگ او دسان سکویاد 8 0 1 1 6 حاج فریدون تمنی امید ایری
78 نیرو ن کینگ او دسان تندیاز 6 0 1 0 4 طاهر امیری شهرام خوجملی
79 کینگ گلد م کینگ او دسان گلدینا 8 0 1 0 4 پرورش اسب کویر شاهرود عبدالوهاب قربانی
80 گابریل ن کینگ او دسان زبیده 3 0 1 0 4 بهزاد بابایی امید ایری
81 کینگ اسپارت ن کینگ او دسان استاتیلا 4 0 1 0 4 حاج رحمان مهرپرور داود جمشیدی
82 سیتا م کینگ او دسان سارا 10 0 1 0 4 سلیم قلرعطا حکیم بردی اندروا
83 جان دی وان ن کینگ او دسان گل زبیده 2 0 1 0 4 مرحوم آرچه پورقاز اراز زارعی کسلخه
84 حلما م کینگ او دسان ملمنا 2 0 1 0 4 ملا حمید دولت خواه خان محمد چپرلی
85 جنتل بوی ن کینگ او دسان ریوراوز 1 0 1 0 4 ایران توسعه سید احمد موسوی
86 داداشی ن کینگ او دسان مرجانک 5 0 0 1 2 متین قاری و مهران قربانی عید قلی قربانی
87 مهری ماه م کینگ او دسان الکساندر 4 0 0 1 2 عبدالعزیز شیرمحمدلی الیاس زارعی کسلخه
88 مینوسا م کینگ او دسان مینو 9 0 0 1 2 بنیامین آرمین و محمد امین اونق آنه گلدی اونق
89 ریموند ن کینگ او دسان ملان 1 0 0 1 2 حمیدرضا گونجی زمان بابایی
90 پیوتال ن کینگ او دسان ربکا 2 0 0 1 2 دولت محمد نساری اسکندر خوجملی
91 دسپاینه ن کینگ او دسان آناهیتا 1 0 0 1 2 رئوف و ثنا مختومی رشید روشنی
92 واتر لو م کینگ او دسان ماه پیکر 1 0 0 0 0 آرین رهبری کمال جمشیدی
93 ای کل ن کینگ او دسان شالاچین 0 0 0 0 0 خسرو دریانی امید ایری
94 ماهنور ن کینگ او دسان دازصنم 1 0 0 0 0 قره یوز باشی شیرمحمدلی خداوردی طعنه
95 یاد نازی2 ن کینگ او دسان زیبال 0 0 0 0 0 زنده یادحاج نازمحمد شیرمحمدلی نورمحمد کوچک نژاد
96 بلوکینگ م کینگ او دسان بلوینگ 3 0 0 0 0 کاوه شیروانی باشگاه درخشش
97 دازسند ن کینگ او دسان دازچشمه 0 0 0 0 0 طوی مراد پقه سبحان پقه
98 طاووس طلایی م کینگ او دسان طاووس 1 0 0 0 0 محمدامین وثوقی نیا و احمد آق رحمان اورگلی
99 نازمرضیه م کینگ او دسان نازعاطفه 1 0 0 0 0 حاج علی تهرانی حمید قلرعطا
100 سایناز م کینگ او دسان سونیا 0 0 0 0 0 محمد قرآن نویس یوسف چپرلی
101 آبی وامبک م کینگ او دسان کاتلین 1 0 0 0 0 عبدالرحیم پورقاز بهمن اونق
102 سام بوی ن کینگ او دسان یادگارگلهان 0 0 0 0 0 ارازبردی مهرانی اراز قربان اونق
103 جنتلمن ن کینگ او دسان بجین جیل 1 0 0 0 0 سرکارخانم خراسانی کمال قربانی
104 قوچ بدو ن کینگ او دسان عالم جهان 3 0 0 0 0 عبدالباسط و موسی بنمین خلیل اونق
105 تکنولوژی م کینگ او دسان فیونا2 2 0 0 0 0 عرشی وجدانی ارازقلی ایری
106 یادگار افشار ن کینگ او دسان شهلا 0 0 0 0 0 شادروان حسین افشاری عبدالرحمان مختومی
107 ماتیلدا م کینگ او دسان روژان 1 0 0 0 0 بهزاد پرویز بهزاد پرویز
108 هیروگیفت ن کینگ او دسان پرشین گیفت 1 0 0 0 0 سارینا رحیم خراسانی نورمحمد کوچک نژاد
109 تای سیز م کینگ او دسان سلاره 3 0 0 0 0 محمد علی بیگی علیرضا سلیمانی
110 کینگ آو اسپریت ن کینگ او دسان اسپیریت 1 0 0 0 0 حمید تهراچی حمید روشنی
111 شاه بابا ن کینگ او دسان رانیکا 2 0 0 0 0 رضوان و سلیم وجدانی فر حکیم سوقی
112 سلجوق خان ن کینگ او دسان جرسی 1 0 0 0 0 منصور تراج عبدالرحیم تاشلیانی کر
113 یاد ثریا م کینگ او دسان دازچشمه 0 0 0 0 0
114 امپراطور بندر ن کینگ او دسان گل نوبر 1 0 0 0 0 کمال الدین نوری زاده قره جه ارازگلدی اونق
115 پادشاه ن کینگ او دسان گودایونت 0 0 0 0 0 عبدالطیف پورقاز و عبدالعزیز ایری یوسف قلی قربانی
116 کارول اسپید ن کینگ او دسان ریبلا 0 0 0 0 0
117 زیباگزل2 م کینگ او دسان جردن 1 0 0 0 0 محمد و مصطفی شاهدوست رضا کمالی
118 نازمژگان م کینگ او دسان مژگان 1 0 0 0 0 علی فیض عسگری عثمان ایری