کینگ او دسان نریان تروبرد
مالک:
مربی:
سیلمی:
مادیان:
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1396 11 4 7 10 5.26 % 3
1395 25 15 10 25 5.25 % 1
1394 9 6 3 3 1.50 % 12
1393 16 11 5 13 2.29 % 8
1392 5 2 3 2 0.69 % 32
1391 25 12 13 24 4.18 % 1
1390 5 1 4 2 1.16 % 22
1389 9 4 5 8 2.51 % 7
1388 9 3 6 8 2.99 % 6
1387 8 3 5 4 2.14 % 10
1386 9 2 7 7 2.26 % 7
1385 10 4 6 10 1.74 % 13
1380 1 1 0 1 16.66 % 1
مجموع 142 68 74 117
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 آکام ن کینگ او دسان کبرا 21 9 4 3 122 بهروز نیازی خدای بردی آرخی
2 کومانچی م کینگ او دسان زیبال 29 7 6 7 120 حاج قربان میرزاعلی ناز محمد قره داشلی
3 شه راد ن کینگ او دسان دازچشمه 29 4 7 5 103 محمد خوجملی شهرام خوجملی
4 جان دی وان ن کینگ او دسان گل زبیده 14 3 2 2 92 یونس پورقاز سبحان پقه
5 دسپاینه ن کینگ او دسان آناهیتا 8 2 2 2 89 رئوف و ثنا مختومی حمید روشنی
6 آسپایر م کینگ او دسان گرازا 10 3 1 1 82 عبدالجلیل غراوی و حاج امان گلدی کر عبدالعزیز مهرانی
7 هامون ن کینگ او دسان هالیتا 8 3 0 2 82 وحید مهدوي عبدالباسط مخدومی
8 ابرو م کینگ او دسان گلسن ناز 13 3 1 1 80 اسما و حسنا آق و پرهام چراغی نورمحمد اونق
9 ویلسون ن کینگ او دسان سی سی لیا 18 3 3 2 78 فرناز خراسانی نورمحمد کوچک نژاد
10 سفیرلرستان ن کینگ او دسان حماسه 9 2 1 2 77 محمد پورمانیان مسعود پورمانیان
11 کینگ آسیا ن کینگ او دسان میس آسیا 6 2 3 0 75 باشگاه سوارکاری اطلس آرخی نصرت ا... خوجملی
12 آی داز م کینگ او دسان گل گوزان 20 0 3 3 74 قولجان خوجم نظری ایل محمد غراوی
13 کارول اسپید ن کینگ او دسان ریبلا 9 2 0 1 72 حاج عبدالله اونق بهمن صداقت
14 پدرام ن کینگ او دسان پیش ناز 12 3 1 1 69 پوشاک ورزشی دوبی اسپورت رجب محمد گوگ نژاد
15 امپراطور بندر ن کینگ او دسان گل نوبر 10 2 0 0 66 محمد امین توماچ عبدالعزیز اونق
16 تای گون م کینگ او دسان گل گیتی 9 0 1 2 63 جلال الدین و محمدرسول مهرانی عبدالجبار مهرانی
17 روجیک ن کینگ او دسان جینو 15 1 3 1 62 محمدیاسر مختوم نژاد نفس بردی مختوم نژاد
18 کینگ بوی ن کینگ او دسان رها 7 1 0 0 62 مرحوم حاج یگن ایلخانی کر خلیل خوجملی
19 حلما م کینگ او دسان ملمنا 7 0 1 0 60 حمید دولتخواه فرهاد آق ارکاکلی
20 آی قیز م کینگ او دسان مرجانک 2 0 1 0 60 حاج احمد و نعمت وجدانی عبدالباسط مخدومی
21 زیباگزل2 م کینگ او دسان جردن 6 0 0 2 59 حاج رضا شاهدوست امید جرجانی
22 ترزا م کینگ او دسان دازناز 4 0 1 0 55 عرفان دردایی امان یلقی
23 مینوسا م کینگ او دسان مینو 9 0 0 1 50 بنیامین آرمین و محمد امین اونق آنه گلدی اونق
24 دایان آتلان ن کینگ او دسان سکویاد 11 0 1 1 48 تیمور تمنی رمضان آچاک
25 تای سیز م کینگ او دسان سلاره 5 0 0 0 38 مجید علی بیگی ناز محمد قره داشلی
26 یادبابا ن کینگ او دسان زیبال 63 10 11 8 جواد رحیمی محمدرضا قربانی
27 رحما ن کینگ او دسان گل طوفان 36 6 6 7 امیرعلی هفت تنی فرهاد خانقلی زاده قزل
28 اسکارلت م کینگ او دسان استیل پتال 18 6 4 3 رامین و ریحانه قوجق نژاد امانقلی خوجملی
29 پانیل م کینگ او دسان جولان 18 6 2 4 مرحوم حاج کاکا بابا نیازی یعقوب زارعی کسلخه
30 کمینه ن کینگ او دسان اوراسیا 28 3 7 4 یعقوب کلته مجید صالح پور
31 سرور2 ن کینگ او دسان گل سیجوال 31 5 4 2 محمد طاها توماچ و امیر کلانتری اله قلی توماچ
32 لاریسا م کینگ او دسان حمیرا 22 4 5 3 حاجی دوجی حمید کلته
33 بیوسا ن کینگ او دسان راشل 20 5 2 4 حاج یوسف جرجانی جمشید جرجانی
34 اسکاتلند م کینگ او دسان راک ورنی 23 4 2 6 حاج مشهد قلی قرنجیک کمال قربانی
35 دانسینگ م کینگ او دسان گل آینام 13 4 4 1 شیرین افتخارنژاد غفور خوجملی
36 ویواسروین م کینگ او دسان وینر 10 5 2 0 سروان وهاب نظری آق اویلی بشگرد
37 ساقی م کینگ او دسان درفام 9 5 1 0 احمد موحد رحیم بردی مهرانی
38 آرسینه م کینگ او دسان دل آرام 14 3 3 4 خسرو دریانی مجید خوجملی
39 کینگ طلا ن کینگ او دسان دازطلا 18 4 0 4 ناصروعلیرضا بابایی جبار قلرعطا
40 ارکان ن کینگ او دسان رومینا 26 2 4 4 نورمحمدکورت ومحمدعزیز پاریخی یوسف کلته
41 سحر خاتون م کینگ او دسان پرنس لی 20 3 2 2 حاج غفور اسماعیلی علی خوجملی
42 بلیتون م کینگ او دسان ماشال 14 3 3 0 وحید خزینی محمد بزمونه
43 یوکسل م کینگ او دسان ارازگل 11 1 5 2 حاج ارازقلیچ هوزیاری جمشید جرجانی
44 دازمهین م کینگ او دسان داز سونا 19 3 1 2 عرفان-عارف-عادل پقه سبحان پقه
45 آنابلا م کینگ او دسان ایزابلا 13 2 3 2 مرحوم حاج ایل امان سیدنیازی عبدالرحمن قربانی
46 میس استورم م کینگ او دسان ژینوس 15 1 6 0 بنیامین وآرمین اونق آنه گلدی اونق
47 پرنسس اودسان م کینگ او دسان مانسون 19 2 2 3 حاجی دلشاد حکیم حاجی زاده
48 طائر ن کینگ او دسان طناز1 14 2 3 1 حسن وامیرحسین چراغی مراد بدوی زاده
49 سلطان2 ن کینگ او دسان پیشرو 18 2 2 2 طاهر امیری ابراهیم خوجملی
50 اوکتای ن کینگ او دسان گل بندر 18 0 6 1 مینا و ایوب رستگار تویلی قربانی
51 پری وش م کینگ او دسان فیلواش 13 2 1 3 مسعود دمیرچی مجید صالح پور
52 آی نورا م کینگ او دسان الگانس 7 3 0 1 غفار خوجه- جلال میرابی فرهاد خانقلی زاده قزل
53 نادی ناز م کینگ او دسان ماه آرا 10 3 0 1 زریف دوجی خسرو برزین
54 گلاریوس ن کینگ او دسان توتال 21 2 0 4 عبدااحد عطاگزلی حسن محمد قلرعطا
55 سیگل م کینگ او دسان گل شایلان 9 2 2 0 سلیم وسلمان ناظری آنه محمد حاجی زاده
56 پرنسس م کینگ او دسان مجال 19 2 1 2 پرهام و پانته آ یمین عبیدالله سخاوت
57 وزیر ن کینگ او دسان صایدجان 21 2 1 2 قربان قرنجیک وسلیمان رجال فیض الله رجال
58 کینگ ن کینگ او دسان دازطلا 17 2 1 2 ابراهیم قره داشلی ناز محمد قره داشلی
59 شیتیل م کینگ او دسان پری 15 1 3 1 صمدبردی صداقت عظیم بردی کم
60 نیکل م کینگ او دسان گل کاملیا 12 2 1 1 حمیدرضا نگهی شهرام روان
61 سپنتا ن کینگ او دسان گنج آور ایگدری 9 2 1 1 فائزه وآی سونا اسماعیلی احمد قلی قربانی
62 آتیس ن کینگ او دسان آی نور 10 2 1 1 ایوب محمدآلق عبیداله رجال
63 ستاره نظرخانی م کینگ او دسان کاپولا 6 1 2 3 یسنا ساجد ومحمدصفا نظرخانی نظر سرورلی
64 پرشین کینگ ن کینگ او دسان پرشین گیفت 10 1 3 1 سارینا رحیم خراسانی فرهاد خانقلی زاده قزل
65 هایدان های م کینگ او دسان امید آشورآباد 8 1 2 2 کاکاجان محمدانه کعبه ومعید کر عبدالرحمان مختومی
66 آدونای م کینگ او دسان سیندرلا 10 2 1 0 رضا حاجی زاده ومانی کبوتن سعدی سعدشیخی
67 هلیا م کینگ او دسان گریس1 10 2 0 2 دانیال طاهری رحیم بردی مهرانی
68 کینگ لین م کینگ او دسان شایلین 3 2 1 0 بنیامین اونق حکیم تراچ و جلیل ستاری بهمن اونق
69 نوادا م کینگ او دسان آلماباش 13 1 2 1 منصور گلشاهی عبدالرحمان مختومی
70 ملیس م کینگ او دسان هایده 10 2 0 1 انیس بزمونه محمد بزمونه
71 کینگ توآ ن کینگ او دسان توآتوآ 15 1 1 2 مهرداد تائب حسن محمد قلرعطا
72 کینگ کیا ن کینگ او دسان یاکوزا 25 0 1 6 عبدالطیف حقیقی و مولام عطا عبدالرحمان حرک عطا
73 ایرانیکا م کینگ او دسان گیتی 7 1 1 2 عزیز الله کر اراز قربان اونق
74 دردونه م کینگ او دسان فتوس 16 1 1 1 محمد علی رحیمی طاهر صالح پور
75 ماه گون ن کینگ او دسان ماه منظر 13 1 1 1 مرحوم حاج یارجان جعفربای رحیم بردی مهرانی
76 بارسنال م کینگ او دسان مونیکا 17 0 2 2 مبینا آق جلال ایری
77 انعکاس م کینگ او دسان گل گتیر 15 0 2 2 رحمان بیک محمدی آق اویلی علایی قوجق
78 دازسوین م کینگ او دسان دازمرضیه 5 1 1 0 شادروان احمد وکمال پقه نورمحمد اونق
79 ویرجینیا م کینگ او دسان بجین جیل 4 1 1 0 سرکارخانم خراسانی کمال قربانی
80 هلن کلر م کینگ او دسان آینه 12 0 1 3 عبدالجلیل ایری عبدالمجید کم
81 سپاس ن کینگ او دسان ربکا 20 0 1 3 کریم قوجق نژاد و یاشار آق بهمن قربانی
82 پامینا م کینگ او دسان دانزیک 4 1 0 1 فرزاد و فاتح خداوردیان محمد بزمونه
83 گلدن کینگ ن کینگ او دسان دانسی 5 0 2 0 بابک مهرتاش غفور خوجملی
84 ملکه م کینگ او دسان گلناز15 5 1 0 0 عطاقلیچ تاجی زاده عنایت اله قول لرعطا
85 کاپرا م کینگ او دسان افشانه 11 0 1 2 ابراهیم کردی اراز زارعی کسلخه
86 کرال بوی ن کینگ او دسان مایساا 7 1 0 0 میثم نجمه طاغن رجال
87 تاتارعلیا ن کینگ او دسان گل وین 17 0 1 2 علیرضا ومحمد رضا حسین پور جمشید جرجانی
88 اندری ن کینگ او دسان رانی 6 0 2 0 نفس حاجی مهرانی تاج محمد گوگ نژاد
89 نادر ن کینگ او دسان نازنین 3 0 2 0 هیراد مظفری محمداسلم محمدی
90 تکاور ن کینگ او دسان پیشتاز 4 1 0 0 حاج بردی محمد گوگلانی مخی مختوم نژاد
91 کینگ بال م کینگ او دسان زرین ناز 3 1 0 0 مرحوم حاج امان و بایخان هیوه چی یوسف قلی قربانی
92 ماهفر م کینگ او دسان نفح 4 0 1 1 خانم خراسانی کمال جمشیدی
93 هیپو م کینگ او دسان همیلا 4 0 1 1 بهداد گلدوست نورمحمد کوچک نژاد
94 یاد ثریا م کینگ او دسان دازچشمه 4 0 1 1 صمد آخوند و احمد آخوند باشقره مهربان ایری
95 جنتل بوی ن کینگ او دسان ریوراوز 2 0 1 1 ایران توسعه سید احمد موسوی
96 نیرو ن کینگ او دسان تندیاز 6 0 1 0 طاهر امیری شهرام خوجملی
97 کینگ گلد م کینگ او دسان گلدینا 8 0 1 0 پرورش اسب کویر شاهرود عبدالوهاب قربانی
98 گابریل ن کینگ او دسان زبیده 3 0 1 0 بهزاد بابایی امید ایری
99 کینگ اسپارت ن کینگ او دسان استاتیلا 4 0 1 0 حاج رحمان مهرپرور داود جمشیدی
100 سیتا م کینگ او دسان سارا 10 0 1 0 سلیم قلرعطا حکیم بردی اندروا
101 داداشی ن کینگ او دسان مرجانک 5 0 0 1 متین قاری و مهران قربانی عید قلی قربانی
102 مهری ماه م کینگ او دسان الکساندر 4 0 0 1 عبدالعزیز شیرمحمدلی الیاس زارعی کسلخه
103 ریموند ن کینگ او دسان ملان 1 0 0 1 حمیدرضا گونجی زمان بابایی
104 پیوتال ن کینگ او دسان ربکا 6 0 0 1 بایا چوپانی عبدالرحیم چپرلی
105 داز ثروت ن کینگ او دسان دازبانو 4 0 0 1 ناصر عبدالله وند وحید علایی قوجق
106 های بات م کینگ او دسان آرزوحاجی مراد 2 0 0 1 یعقوب قاری و خلیل آخوند قره سارلی شهرام خوجملی
107 واتر لو م کینگ او دسان ماه پیکر 1 0 0 0 آرین رهبری کمال جمشیدی
108 ای کل ن کینگ او دسان شالاچین 0 0 0 0 خسرو دریانی امید ایری
109 ماهنور ن کینگ او دسان دازصنم 1 0 0 0 قره یوز باشی شیرمحمدلی خداوردی طعنه
110 یاد نازی2 ن کینگ او دسان زیبال 0 0 0 0 زنده یادحاج نازمحمد شیرمحمدلی نورمحمد کوچک نژاد
111 بلوکینگ م کینگ او دسان بلوینگ 3 0 0 0 کاوه شیروانی شهرام روان
112 دازسند ن کینگ او دسان دازچشمه 0 0 0 0 طوی مراد پقه سبحان پقه
113 طاووس طلایی م کینگ او دسان طاووس 1 0 0 0 محمدامین وثوقی نیا و احمد آق رحمان اورگلی
114 نازمرضیه م کینگ او دسان نازعاطفه 1 0 0 0 حاج علی تهرانی حمید قلرعطا
115 سایناز م کینگ او دسان سونیا 0 0 0 0 محمد قرآن نویس یوسف چپرلی
116 آبی وامبک م کینگ او دسان کاتلین 1 0 0 0 عبدالرحیم پورقاز بهمن اونق
117 سام بوی ن کینگ او دسان یادگارگلهان 0 0 0 0 ارازبردی مهرانی اراز قربان اونق
118 جنتلمن ن کینگ او دسان بجین جیل 1 0 0 0 سرکارخانم خراسانی کمال قربانی
119 قوچ بدو ن کینگ او دسان عالم جهان 3 0 0 0 عبدالباسط و موسی بنمین خلیل اونق
120 تکنولوژی م کینگ او دسان فیونا2 2 0 0 0 عرشی وجدانی ارازقلی ایری
121 یادگار افشار ن کینگ او دسان شهلا 0 0 0 0 شادروان حسین افشاری عبدالرحمان مختومی
122 ماتیلدا م کینگ او دسان روژان 1 0 0 0 بهزاد پرویز بهزاد پرویز
123 هیروگیفت ن کینگ او دسان پرشین گیفت 1 0 0 0 سارینا رحیم خراسانی نورمحمد کوچک نژاد
124 کینگ آو اسپریت ن کینگ او دسان اسپیریت 1 0 0 0 حمید تهراچی حمید روشنی
125 شاه بابا ن کینگ او دسان رانیکا 2 0 0 0 رضوان و سلیم وجدانی فر حکیم سوقی
126 سلجوق خان ن کینگ او دسان جرسی 1 0 0 0 منصور تراج عبدالرحیم تاشلیانی کر
127 پادشاه ن کینگ او دسان گودایونت 0 0 0 0 عبدالطیف پورقاز و عبدالعزیز ایری یوسف قلی قربانی
128 نازمژگان م کینگ او دسان مژگان 1 0 0 0 علی فیض عسگری عثمان ایری
129 نیوسا م کینگ او دسان راشل 0 0 0 0 هوریه و هادیه پایمرد احسان جرجانی
130 ماه بندر م کینگ او دسان زنیاتا 0 0 0 0 یاسین و طاها اسماعیلی وآرمین وآیدا کریمی رضا کریمی
131 واویلا 2 م کینگ او دسان هدیه 2 0 0 0 نعمت الله و نعیمه حسن قاسمی امید جرجانی
132 میراث گنبد ن کینگ او دسان گلچین 0 0 0 0 عبدالحی آغشته و یونس آق آتابای ابراهیم هوشمند
133 ویوشاه ن کینگ او دسان میس دنیس 3 0 0 0 حسام الدین و امیر محمد قوجق نژاد کاکش عطایی
134 مارکوس ن کینگ او دسان دلتکین 1 0 0 0 خوجه محمد سلاق امانقلی خوجملی
135 کاپولا2 م کینگ او دسان ماه بالام 1 0 0 0 حاج حالت قلی و عبدالمجید قره سارلی مراد بدوی زاده
136 اجی ناز م کینگ او دسان جانان 0 0 0 0
137 آتریسا م کینگ او دسان سی سی لیا 0 0 0 0
138 یلداناز م کینگ او دسان سلوی 1 0 0 0 کاکاجان طاها عبیدالله و عمران میرزاعلی آنه محمد خوجملی
139 پاشا خان ن کینگ او دسان گل هیهات 1 0 0 0 کاکا طالبی عوض خوجملی
140 لتس گو ن کینگ او دسان رانی 1 0 0 0 حاجی دوردی روحی و حاجی گوک زاده نوربردی اندروا
141 یوسین بولت ن کینگ او دسان جاویدان 2 0 0 0 محمد رسول و محمد امیر جرک قارمحمد گری
142 کینگ فلاورز ن کینگ او دسان یاددرگل 1 0 0 0