کینگ او دسان نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1395 21 12 9 21 7.21 % 1
1394 9 6 3 3 1.78 % 12
1393 16 11 5 13 2.38 % 8
1392 5 2 3 2 0.69 % 33
1391 25 12 13 24 4.22 % 1
1390 5 1 4 2 1.17 % 22
1389 9 4 5 8 2.52 % 7
1388 9 3 6 8 3.00 % 6
1387 8 3 5 4 2.15 % 10
1386 9 2 7 7 2.27 % 7
1385 10 4 6 10 1.76 % 13
1380 1 1 0 1 25.00 % 1
مجموع 127 61 66 103
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 کینگ طلا ن کینگ او دسان دازطلا 18 0 0 0 ناصروعلیرضا بابایی جبار قلرعطا
2 پانیل م کینگ او دسان جولان 18 0 0 0 مرحوم حاج کاکا بابا نیازی یعقوب زارعی کسلخه
3 گلاریوس ن کینگ او دسان توتال 21 0 0 0 عبدااحد عطاگزلی حسن محمد قلرعطا
4 اوکتای ن کینگ او دسان گل بندر 18 0 0 0 مینا و ایوب رستگار تویلی قربانی
5 یوکسل م کینگ او دسان ارازگل 11 0 0 0 حاج ارازقلیچ هوزیاری جمشید جرجانی
6 سیگل م کینگ او دسان گل شایلان 9 0 0 0 سلیم وسلمان ناظری آنه محمد حاجی زاده
7 پری وش م کینگ او دسان فیلواش 13 0 0 0 مسعود دمیرچی مجید صالح پور
8 دازمهین م کینگ او دسان داز سونا 19 0 0 0 عرفان-عارف-عادل پقه سبحان پقه
9 لاریسا م کینگ او دسان حمیرا 22 0 0 0 حاجی دوجی حمید کلته
10 شیتیل م کینگ او دسان پری 15 0 0 0 صمدبردی صداقت عظیم بردی کم
11 نیرو ن کینگ او دسان تندیاز 6 0 0 0 طاهر امیری شهرام خوجملی
12 یادبابا ن کینگ او دسان زیبال 63 0 0 0 جواد رحیمی محمدرضا قربانی
13 هلن کلر م کینگ او دسان آینه 12 0 0 0 عبدالجلیل ایری عبدالمجید کم
14 آنابلا م کینگ او دسان ایزابلا 13 0 0 0 مرحوم حاج ایل امان سیدنیازی عبدالرحمن قربانی
15 ساقی م کینگ او دسان درفام 9 0 0 0 احمد موحد رحیم بردی مهرانی
16 آرسینه م کینگ او دسان دل آرام 14 0 0 0 خسرو دریانی مجید خوجملی
17 واتر لو م کینگ او دسان ماه پیکر 1 0 0 0 آرین رهبری کمال جمشیدی
18 ویواسروین م کینگ او دسان وینر 10 0 0 0 سروان وهاب نظری آق اویلی بشگرد
19 نیکل م کینگ او دسان گل کاملیا 12 0 0 0 حمیدرضا نگهی شهرام روان
20 ماهفر م کینگ او دسان نفح 4 0 0 0 خانم خراسانی کمال جمشیدی
21 پرنسس م کینگ او دسان مجال 19 0 0 0 پرهام و پانته آ یمین عبیدالله سخاوت
22 ای کل ن کینگ او دسان شالاچین 0 0 0 0 خسرو دریانی امید ایری
23 گلدن کینگ ن کینگ او دسان دانسی 5 0 0 0 بابک مهرتاش غفور خوجملی
24 بارسنال م کینگ او دسان مونیکا 17 0 0 0 مبینا آق جلال ایری
25 انعکاس م کینگ او دسان گل گتیر 15 0 0 0 رحمان بیک محمدی آق اویلی علایی قوجق
26 ماهنور ن کینگ او دسان دازصنم 1 0 0 0 قره یوز باشی شیرمحمدلی خداوردی طعنه
27 یاد نازی2 ن کینگ او دسان زیبال 0 0 0 0 زنده یادحاج نازمحمد شیرمحمدلی نورمحمد کوچک نژاد
28 ملکه م کینگ او دسان گلناز15 5 0 0 0 عطاقلیچ تاجی زاده عنایت اله قول لرعطا
29 اسکارلت م کینگ او دسان استیل پتال 18 0 0 0 رامین و ریحانه قوجق نژاد امانقلی خوجملی
30 کاپرا م کینگ او دسان افشانه 11 0 0 0 ابراهیم کردی اراز زارعی کسلخه
31 بلوکینگ م کینگ او دسان بلوینگ 3 0 0 0 کاوه شیروانی شهرام روان
32 دانسینگ م کینگ او دسان گل آینام 13 0 0 0 شیرین افتخارنژاد غفور خوجملی
33 دازسند ن کینگ او دسان دازچشمه 0 0 0 0 طوی مراد پقه سبحان پقه
34 کرال بوی ن کینگ او دسان مایساا 7 0 0 0 میثم نجمه طاغن رجال
35 بیوسا ن کینگ او دسان راشل 20 0 0 0 حاج یوسف جرجانی جمشید جرجانی
36 پرنسس اودسان م کینگ او دسان مانسون 19 0 0 0 حاجی دلشاد حکیم حاجی زاده
37 وزیر ن کینگ او دسان صایدجان 21 0 0 0 قربان قرنجیک وسلیمان رجال فیض الله رجال
38 دازسوین م کینگ او دسان دازمرضیه 5 0 0 0 شادروان احمد وکمال پقه نورمحمد اونق
39 کینگ گلد م کینگ او دسان گلدینا 8 0 0 0 پرورش اسب کویر شاهرود عبدالوهاب قربانی
40 کینگ توآ ن کینگ او دسان توآتوآ 15 0 0 0 مهرداد تائب حسن محمد قلرعطا
41 داداشی ن کینگ او دسان مرجانک 5 0 0 0 متین قاری و مهران قربانی عید قلی قربانی
42 سپنتا ن کینگ او دسان گنج آور ایگدری 9 0 0 0 فائزه وآی سونا اسماعیلی احمد قلی قربانی
43 طاووس طلایی م کینگ او دسان طاووس 1 0 0 0 محمدامین وثوقی نیا و احمد آق رحمان اورگلی
44 کمینه ن کینگ او دسان اوراسیا 28 0 0 0 یعقوب کلته مجید صالح پور
45 آی نورا م کینگ او دسان الگانس 7 0 0 0 غفار خوجه- جلال میرابی فرهاد خانقلی زاده قزل
46 نازمرضیه م کینگ او دسان نازعاطفه 1 0 0 0 حاج علی تهرانی حمید قلرعطا
47 سایناز م کینگ او دسان سونیا 0 0 0 0 محمد قرآن نویس یوسف چپرلی
48 دردونه م کینگ او دسان فتوس 16 0 0 0 محمد علی رحیمی طاهر صالح پور
49 رحما ن کینگ او دسان گل طوفان 36 0 0 0 امیرعلی هفت تنی فرهاد خانقلی زاده قزل
50 ویرجینیا م کینگ او دسان بجین جیل 4 0 0 0 سرکارخانم خراسانی کمال قربانی
51 آتیس ن کینگ او دسان آی نور 10 0 0 0 ایوب محمدآلق عبیداله رجال
52 آبی وامبک م کینگ او دسان کاتلین 1 0 0 0 عبدالرحیم پورقاز بهمن اونق
53 هایدان های م کینگ او دسان امید آشورآباد 8 0 0 0 کاکاجان محمدانه کعبه ومعید کر عبدالرحمان مختومی
54 سلطان2 ن کینگ او دسان پیشرو 18 0 0 0 طاهر امیری ابراهیم خوجملی
55 تاتارعلیا ن کینگ او دسان گل وین 17 0 0 0 علیرضا ومحمد رضا حسین پور جمشید جرجانی
56 طائر ن کینگ او دسان طناز1 14 0 0 0 حسن وامیرحسین چراغی مراد بدوی زاده
57 میس استورم م کینگ او دسان ژینوس 15 0 0 0 بنیامین وآرمین اونق آنه گلدی اونق
58 آدونای م کینگ او دسان سیندرلا 10 0 0 0 رضا حاجی زاده ومانی کبوتن سعدی سعدشیخی
59 نوادا م کینگ او دسان آلماباش 13 0 0 0 منصور گلشاهی عبدالرحمان مختومی
60 ارکان ن کینگ او دسان رومینا 26 0 0 0 نورمحمدکورت ومحمدعزیز پاریخی یوسف کلته
61 کینگ ن کینگ او دسان دازطلا 17 0 0 0 ابراهیم قره داشلی ناز محمد قره داشلی
62 اسکاتلند م کینگ او دسان راک ورنی 23 0 0 0 حاج مشهد قلی قرنجیک کمال قربانی
63 ملیس م کینگ او دسان هایده 10 0 0 0 انیس بزمونه محمد بزمونه
64 سپاس ن کینگ او دسان ربکا 20 0 0 0 کریم قوجق نژاد و یاشار آق بهمن قربانی
65 نادی ناز م کینگ او دسان ماه آرا 10 0 0 0 زریف دوجی خسرو برزین
66 گابریل ن کینگ او دسان زبیده 3 0 0 0 بهزاد بابایی امید ایری
67 سحر خاتون م کینگ او دسان پرنس لی 20 0 0 0 حاج غفور اسماعیلی علی خوجملی
68 سرور2 ن کینگ او دسان گل سیجوال 31 0 0 0 محمد طاها توماچ و امیر کلانتری اله قلی توماچ
69 ستاره نظرخانی م کینگ او دسان کاپولا 6 0 0 0 یسنا ساجد ومحمدصفا نظرخانی نظر سرورلی
70 پامینا م کینگ او دسان دانزیک 4 0 0 0 فرزاد و فاتح خداوردیان محمد بزمونه
71 پرشین کینگ ن کینگ او دسان پرشین گیفت 10 0 0 0 سارینا رحیم خراسانی فرهاد خانقلی زاده قزل
72 کومانچی م کینگ او دسان زیبال 29 0 0 0 115 حاج قربان میرزاعلی ناز محمد قره داشلی
73 مهری ماه م کینگ او دسان الکساندر 4 0 0 0 عبدالعزیز شیرمحمدلی الیاس زارعی کسلخه
74 بلیتون م کینگ او دسان ماشال 14 0 0 0 وحید خزینی محمد بزمونه
75 سام بوی ن کینگ او دسان یادگارگلهان 0 0 0 0 ارازبردی مهرانی اراز قربان اونق
76 کینگ کیا ن کینگ او دسان یاکوزا 25 0 0 0 عبدالطیف حقیقی و مولام عطا عبدالرحمان حرک عطا
77 هلیا م کینگ او دسان گریس1 10 0 0 0 دانیال طاهری رحیم بردی مهرانی
78 کینگ اسپارت ن کینگ او دسان استاتیلا 4 0 0 0 حاج رحمان مهرپرور داود جمشیدی
79 هیپو م کینگ او دسان همیلا 4 0 0 0 بهداد گلدوست نورمحمد کوچک نژاد
80 سیتا م کینگ او دسان سارا 10 0 0 0 سلیم قلرعطا حکیم بردی اندروا
81 جنتلمن ن کینگ او دسان بجین جیل 1 0 0 0 سرکارخانم خراسانی کمال قربانی
82 آی داز م کینگ او دسان گل گوزان 20 0 0 0 71 قولجان خوجم نظری ایل محمد غراوی
83 اندری ن کینگ او دسان رانی 6 0 0 0 نفس حاجی مهرانی تاج محمد گوگ نژاد
84 آسپایر م کینگ او دسان گرازا 10 0 0 0 82 عبدالجلیل غراوی و حاج امان گلدی کر عبدالعزیز مهرانی
85 قوچ بدو ن کینگ او دسان عالم جهان 3 0 0 0 عبدالباسط و موسی بنمین خلیل اونق
86 ابرو م کینگ او دسان گلسن ناز 13 0 0 0 80 اسما و حسنا آق و پرهام چراغی نورمحمد اونق
87 پدرام ن کینگ او دسان پیش ناز 12 0 0 0 69 پوشاک ورزشی دوبی اسپورت رجب محمد گوگ نژاد
88 تکنولوژی م کینگ او دسان فیونا2 2 0 0 0 عرشی وجدانی ارازقلی ایری
89 شه راد ن کینگ او دسان دازچشمه 23 0 0 0 98 اسما و زینب خوجملی شهرام خوجملی
90 آکام ن کینگ او دسان کبری 16 0 0 0 117 بهروز نیازی جمشید روشنی
91 ماه گون ن کینگ او دسان ماه منظر 13 0 0 0 مرحوم حاج یارجان جعفربای رحیم بردی مهرانی
92 روجیک ن کینگ او دسان جینو 11 0 0 0 58 بایرام محمد تاجی زاده شهرام روان
93 یادگار افشار ن کینگ او دسان شهلا 0 0 0 0 شادروان حسین افشاری عبدالرحمان مختومی
94 ایرانیکا م کینگ او دسان گیتی 7 0 0 0 عزیز الله کر اراز قربان اونق
95 کینگ آسیا ن کینگ او دسان میس آسیا 6 0 0 0 75 باشگاه سوارکاری اطلس آرخی نصرت ا... خوجملی
96 مینوسا م کینگ او دسان مینو 9 0 0 0 45 بنیامین آرمین و محمد امین اونق آنه گلدی اونق
97 ماتیلدا م کینگ او دسان روژان 1 0 0 0 بهزاد پرویز بهزاد پرویز
98 ریموند ن کینگ او دسان ملان 1 0 0 0 حمیدرضا گونجی زمان بابایی
99 دایان آتلان ن کینگ او دسان سکویاد 10 0 0 0 48 تیمور تمنی سبحان پقه
100 نادر ن کینگ او دسان نازنین 3 0 0 0 هیراد مظفری محمداسلم محمدی
101 سفیرلرستان ن کینگ او دسان حماسه 4 0 0 0 70 مزرعه پرورش اسب حسین آباد مسعود پورمانیان
102 هیروگیفت ن کینگ او دسان پرشین گیفت 1 0 0 0 سارینا رحیم خراسانی نورمحمد کوچک نژاد
103 تای سیز م کینگ او دسان سلاره 3 0 0 0 محمد علی بیگی علیرضا سلیمانی
104 ویلسون ن کینگ او دسان سی سی لیا 12 0 0 0 68 فرناز خراسانی نورمحمد کوچک نژاد
105 کینگ آو اسپریت ن کینگ او دسان اسپیریت 1 0 0 0 حمید تهراچی حمید روشنی
106 جان دی وان ن کینگ او دسان گل زبیده 5 0 0 0 مرحوم آرچه پورقاز رسول پقه
107 حلما م کینگ او دسان ملمنا 3 0 0 0 عبدالغفور اسکندرلی خان محمد چپرلی
108 شاه بابا ن کینگ او دسان رانیکا 2 0 0 0 رضوان و سلیم وجدانی فر حکیم سوقی
109 پیوتال ن کینگ او دسان ربکا 5 0 0 0 محمد شریف و قربان علی گل چشمه عبدالرحیم چپرلی
110 سلجوق خان ن کینگ او دسان جرسی 1 0 0 0 منصور تراج عبدالرحیم تاشلیانی کر
111 یاد ثریا م کینگ او دسان دازچشمه 3 0 0 0 جبرئیل پقه شهرام خوجملی
112 امپراطور بندر ن کینگ او دسان گل نوبر 3 0 0 0 حاج خلیل اونق علی اونق
113 پادشاه ن کینگ او دسان گودایونت 0 0 0 0 عبدالطیف پورقاز و عبدالعزیز ایری یوسف قلی قربانی
114 کارول اسپید ن کینگ او دسان ریبلا 2 0 0 0 حاج عبدالله اونق و مرحوم کاکا مرادپور عوض خوجملی
115 زیباگزل2 م کینگ او دسان جردن 2 0 0 0 حاج غلامرضا شاه دوست سلیم خوجملی
116 نازمژگان م کینگ او دسان مژگان 1 0 0 0 علی فیض عسگری عثمان ایری
117 جنتل بوی ن کینگ او دسان ریوراوز 2 0 0 0 ایران توسعه سید احمد موسوی
118 دسپاینه ن کینگ او دسان آناهیتا 2 0 0 0 رئوف و ثنا مختومی رشید روشنی
119 هامون ن کینگ او دسان هالیتا 3 0 0 0 مرحوم جعفر مهدوي عبدالباسط مخدومی
120 ترزا م کینگ او دسان دازناز 1 0 0 0 صابر درداری نوریقدی یلقی
121 کینگ بوی ن کینگ او دسان رها 0 0 0 0 محمد ایلخانی و اسلام قره ئی نورقلیچ قربانی
122 تای گون م کینگ او دسان گل گیتی 4 0 0 0 آرمان و آرمین قزل رحیم بردی مهرانی
123 نیوسا م کینگ او دسان راشل 0 0 0 0 هوریه و هادیه پایمرد احسان جرجانی
124 ماه بندر م کینگ او دسان زنیاتا 0 0 0 0 یاسین و طاها اسماعیلی وآرمین وآیدا کریمی رضا کریمی
125 واویلا 2 م کینگ او دسان هدیه 0 0 0 0 نعمت الله حسن قاسمی غیاث غفوری
126 تکاور ن کینگ او دسان پیشتاز 1 0 0 0 حاج بردی محمد گوگلانی عبدالخالق ایری
127 میراث گنبد ن کینگ او دسان گلچین 0 0 0 0