سوبیسکی نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1391 1 0 1 0 0.17 % 81
1390 6 3 3 2 1.41 % 19
1389 3 2 1 2 0.84 % 28
1388 7 4 3 1 2.35 % 9
1387 8 2 6 1 2.15 % 10
1386 8 3 5 3 2.02 % 11
1385 17 4 13 12 3.02 % 6
مجموع 50 18 32 21
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 کاندولیزا م سوبیسکی وی وی ین 26 5 4 7 70 نوید نادیا زیتونلی احمد قلی قربانی
2 سیلوعت م سوبیسکی شالیمار 16 6 3 1 62 آوا صیرفی باشگاه صبای گنبد
3 سینیوریتا م سوبیسکی شباهنگ 34 4 3 7 58 سید عقیل سادات حسینی سید عقیل سادات حسینی
4 بالتیکا م سوبیسکی سلطانه 11 5 2 0 48 مهندس پولاد نیازی رحیم بردی مهرانی
5 اندی ن سوبیسکی آندالوزا 13 3 4 4 48 جعفر عابدینی مجید صالح پور
6 سیووا م سوبیسکی آوا 12 4 2 2 44 حسین شمسایی رحیم بردی مهرانی
7 ساراناطلایی م سوبیسکی ساکونی 12 4 3 0 44 حاج آقا آقازاده تویلی قربانی
8 سیلوانا م سوبیسکی صاعقه 16 4 2 0 40 حاج شاهین تراج فرهاد خانقلی زاده قزل
9 اندی ماری م سوبیسکی آندالوزا 9 4 1 2 40 جعفر عابدینی مجید صالح پور
10 بلودیاموند م سوبیسکی دان دانزیک 10 3 3 1 38 باقر هفت تنی رحیم بردی مهرانی
11 فالومی م سوبیسکی شالیمار 17 1 3 6 32 سلیمان آوری حکیم بردی اندروا
12 هاوین م سوبیسکی ساره 18 2 1 4 28 ویرا صنعت پارسه ابراهیم بدویزاده
13 سماگل م سوبیسکی ثروت 22 2 2 1 26 مرحوم عاشوربای ایگدری رحمان اورگلی
14 زبل خان ن سوبیسکی پایدار 14 2 1 2 24 پژمان زینالی مهدی صادقی
15 پیشوا ن سوبیسکی دان دانزینگ 15 1 3 2 24 محمدخان شهرکردی عبدالرحمان مختومی
16 رومانسکی م سوبیسکی گلبرگ 18 1 2 4 24 حاجی قوجق میرابی اراز قربان اونق
17 سیم سون م سوبیسکی دیدار 14 1 1 5 22 سعید ورامینی رضا کریمی
18 ریبلا م سوبیسکی سلیا 7 2 1 1 22 اسلام خرمالی عبدالخالق ایری
19 کارولینا م سوبیسکی اسکارلت 9 2 1 1 22 عبدالرحیم پورقاز ملا احمد تراج
20 رزیسکی ن سوبیسکی رزالین 12 1 2 3 22 بنیامین وآرمین اونق بهمن اونق
21 تراست می م سوبیسکی رویش 7 1 3 1 22 حاج قادر اوغانی امانقلی خوجملی
22 آرامه م سوبیسکی ثمر 14 1 2 2 20 سلیم ظفریان قربان دردی تیرغم
23 مسی ن سوبیسکی لیدی رانر 18 0 3 4 20 علی احمدی عبدالرحیم چپرلی
24 ویشار م سوبیسکی ویشکا 10 1 1 3 18 آرش و آرمان قربانی عید قلی قربانی
25 رسیسکی ن سوبیسکی رز 13 1 1 2 16 رامین میرزاعلی عید قلی قربانی
26 فیفا م سوبیسکی رویش 13 1 1 2 16 حسن رنگ بوی حاجی محمد نوایی
27 استاربوی ن سوبیسکی اسپیدو 11 1 2 0 16 جمشید زیبایی عبدالرحیم چپرلی
28 سرتینا م سوبیسکی رویش 10 0 2 4 16 ابوذر صحنه ومحمد رحیم آخوند جاور اسماعیل مهرانی
29 خاصبان طلایی ن سوبیسکی اسکای تک 4 1 0 3 14 حاج آقا آقازاده تویلی قربانی
30 سیلوان م سوبیسکی سامانتا 8 1 0 2 12 مسعود مجمع امیر جعفرپور
31 عسلک م سوبیسکی دازصنم 7 1 0 1 10 احمد جرجانی ناز محمد قره داشلی
32 یاد سوبیسکی ن سوبیسکی ربکا 9 1 0 1 10 نوذر صحنه حکیم سوقی
33 آرتیست بوی ن سوبیسکی یاسمین 19 0 0 4 8 بایرام محمد تاجی زاده پرورش اسب یاسین یاسر
34 شاتل م سوبیسکی شانل 6 0 2 0 8 جعفر عابدینی مجید صالح پور
35 وینسکی ن سوبیسکی ونوسه 5 0 1 2 8 شادروان حسین افشاری تویلی قربانی
36 گودایونت م سوبیسکی حیران3 9 0 1 2 8 حکیم مختوم نژاد ولطف الله تلنگ یوسف قلی قربانی
37 رایا م سوبیسکی روزالین 2 0 1 0 4 کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی
38 بابی سانس ن سوبیسکی دازشایلان 5 0 0 0 0 حاجی محمد قریشی قریشی
39 کوبابا ن سوبیسکی یاسمن 2 0 0 0 0 نازگل رضائی حامد حاجی بابایی
40 سان سیتی ن سوبیسکی سوقی 2 0 0 0 0 ناصرکلانتری عبدالرحمان تیرغم
41 پرسپولیس م سوبیسکی سرسبد 1 0 0 0 0 یونس گری امید ایری
42 دازگلم م سوبیسکی داز ایلیم 2 0 0 0 0 داوود پقه قربان دردی تیرغم
43 تانگو دنسر م سوبیسکی لانگ فارول 2 0 0 0 0 محمد و آیهان یگانه آنه بای خوجملی
44 شهریار ن سوبیسکی شانل 1 0 0 0 0 جعفر عابدینی فرهاد خانقلی زاده قزل
45 مریس دنسر ن سوبیسکی فری دام 0 0 0 0 0 شادروان حسین افشاری امین بدراق نژاد
46 سوبی ناز م سوبیسکی لیدی ناز 2 0 0 0 0 محسن علیزاده شهرام خوجملی
47 کارول2 ن سوبیسکی طای ناز 0 0 0 0 0 جواد رحیمی مرتضی ناظری
48 ترکش ن سوبیسکی نازشیدا 6 0 0 0 0 قربان توماچ امانگلدی توماچ
49 آدلیتا م سوبیسکی روپش 1 0 0 0 0 سارا سپهری نورمحمد اونق
50 لیدی سکرت م سوبیسکی ریوسکرت 0 0 0 0 0 سرکارخانم مبینا اکبرزاده بهمن اونق