سوبیسکی نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1391 1 0 1 0 0.17 % 84
1390 6 3 3 2 1.41 % 19
1389 3 2 1 2 0.84 % 28
1388 7 4 3 1 2.32 % 9
1387 8 2 6 1 2.15 % 10
1386 8 3 5 3 2.02 % 11
1385 17 4 13 12 2.99 % 6
مجموع 50 18 32 21
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 فالومی م سوبیسکی شالیمار 17 0 0 0 سلیمان آوری حکیم بردی اندروا
2 رایا م سوبیسکی روزالین 2 0 0 0 کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی
3 زبل خان ن سوبیسکی پایدار 14 0 0 0 پژمان زینالی مهدی صادقی
4 کاندولیزا م سوبیسکی وی وی ین 26 0 0 0 نوید نادیا زیتونلی احمد قلی قربانی
5 آرامه م سوبیسکی ثمر 14 0 0 0 سلیم ظفریان قربان دردی تیرغم
6 سیووا م سوبیسکی آوا 12 0 0 0 حسین شمسایی رحیم بردی مهرانی
7 سیم سون م سوبیسکی دیدار 14 0 0 0 سعید ورامینی رضا کریمی
8 ریبلا م سوبیسکی سلیا 7 0 0 0 اسلام خرمالی عبدالخالق ایری
9 بالتیکا م سوبیسکی سلطانه 11 0 0 0 مهندس پولاد نیازی رحیم بردی مهرانی
10 بابی سانس ن سوبیسکی دازشایلان 5 0 0 0 حاجی محمد قریشی قریشی
11 عسلک م سوبیسکی دازصنم 7 0 0 0 احمد جرجانی ناز محمد قره داشلی
12 ویشار م سوبیسکی ویشکا 10 0 0 0 آرش و آرمان قربانی عید قلی قربانی
13 کارولینا م سوبیسکی اسکارلت 9 0 0 0 عبدالرحیم پورقاز ملا احمد تراج
14 سماگل م سوبیسکی ثروت 22 0 0 0 مرحوم عاشوربای ایگدری رحمان اورگلی
15 سیلوان م سوبیسکی سامانتا 8 0 0 0 مسعود مجمع امیر جعفرپور
16 کوبابا ن سوبیسکی یاسمن 2 0 0 0 نازگل رضائی حامد حاجی بابایی
17 سینیوریتا م سوبیسکی شباهنگ 34 0 0 0 سید عقیل سادات حسینی سید عقیل سادات حسینی
18 سان سیتی ن سوبیسکی سوقی 2 0 0 0 ناصرکلانتری عبدالرحمان تیرغم
19 سیلوانا م سوبیسکی صاعقه 16 0 0 0 حاج شاهین تراج فرهاد خانقلی زاده قزل
20 سیلوعت م سوبیسکی شالیمار 16 0 0 0 آوا صیرفی باشگاه صبای گنبد
21 پرسپولیس م سوبیسکی سرسبد 1 0 0 0 یونس گری امید ایری
22 دازگلم م سوبیسکی داز ایلیم 2 0 0 0 داوود پقه قربان دردی تیرغم
23 آرتیست بوی ن سوبیسکی یاسمین 19 0 0 0 بایرام محمد تاجی زاده پرورش اسب یاسین یاسر
24 تانگو دنسر م سوبیسکی لانگ فارول 2 0 0 0 محمد و آیهان یگانه آنه بای خوجملی
25 خاصبان طلایی ن سوبیسکی اسکای تک 4 0 0 0 حاج آقا آقازاده تویلی قربانی
26 رسیسکی ن سوبیسکی رز 13 0 0 0 رامین میرزاعلی عید قلی قربانی
27 ساراناطلایی م سوبیسکی ساکونی 12 0 0 0 حاج آقا آقازاده تویلی قربانی
28 شاتل م سوبیسکی شانل 6 0 0 0 جعفر عابدینی مجید صالح پور
29 رزیسکی ن سوبیسکی رزالین 12 0 0 0 بنیامین وآرمین اونق بهمن اونق
30 فیفا م سوبیسکی رویش 13 0 0 0 حسن رنگ بوی حاجی محمد نوایی
31 اندی ماری م سوبیسکی آندالوزا 9 0 0 0 جعفر عابدینی مجید صالح پور
32 بلودیاموند م سوبیسکی دان دانزیک 10 0 0 0 باقر هفت تنی رحیم بردی مهرانی
33 شهریار ن سوبیسکی شانل 1 0 0 0 جعفر عابدینی فرهاد خانقلی زاده قزل
34 اندی ن سوبیسکی آندالوزا 13 0 0 0 جعفر عابدینی مجید صالح پور
35 مریس دنسر ن سوبیسکی فری دام 0 0 0 0 شادروان حسین افشاری امین بدراق نژاد
36 وینسکی ن سوبیسکی ونوسه 5 0 0 0 شادروان حسین افشاری تویلی قربانی
37 سوبی ناز م سوبیسکی لیدی ناز 2 0 0 0 محسن علیزاده شهرام خوجملی
38 تراست می م سوبیسکی رویش 7 0 0 0 حاج قادر اوغانی امانقلی خوجملی
39 گودایونت م سوبیسکی حیران3 9 0 0 0 حکیم مختوم نژاد ولطف الله تلنگ یوسف قلی قربانی
40 استاربوی ن سوبیسکی اسپیدو 11 0 0 0 جمشید زیبایی عبدالرحیم چپرلی
41 کارول2 ن سوبیسکی طای ناز 0 0 0 0 جواد رحیمی مرتضی ناظری
42 ترکش ن سوبیسکی نازشیدا 6 0 0 0 قربان توماچ امانگلدی توماچ
43 پیشوا ن سوبیسکی دان دانزینگ 15 0 0 0 محمدخان شهرکردی عبدالرحمان مختومی
44 رومانسکی م سوبیسکی گلبرگ 18 0 0 0 حاجی قوجق میرابی اراز قربان اونق
45 سرتینا م سوبیسکی رویش 10 0 0 0 ابوذر صحنه ومحمد رحیم آخوند جاور اسماعیل مهرانی
46 آدلیتا م سوبیسکی روپش 1 0 0 0 سارا سپهری نورمحمد اونق
47 یاد سوبیسکی ن سوبیسکی ربکا 9 0 0 0 نوذر صحنه حکیم سوقی
48 مسی ن سوبیسکی لیدی رانر 18 0 0 0 علی احمدی عبدالرحیم چپرلی
49 هاوین م سوبیسکی ساره 18 0 0 0 ویرا صنعت پارسه ابراهیم بدویزاده
50 لیدی سکرت م سوبیسکی ریوسکرت 0 0 0 0 سرکارخانم مبینا اکبرزاده بهمن اونق