گریکاس نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1391 6 4 2 4 1.01 % 24
1390 3 1 2 1 0.70 % 25
1389 8 3 5 0 2.24 % 11
1388 9 3 6 7 3.01 % 6
1387 18 8 10 17 4.83 % 1
1386 14 7 7 11 3.53 % 4
1385 2 2 0 0 0.35 % 37
مجموع 60 28 32 40
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 پاراکس ن گریکاس ساغر دریم 32 7 4 3 113 مهران و رسول نظر خانی مهربان ایری
2 ریو استالیون ن گریکاس مزوپتیما 22 6 3 5 شهروز قره قولپاقی عثمان ایری
3 هیدروژن م گریکاس گل قهرمان 28 4 7 5 کریم چوگان عبدالعظیم اونق
4 سیلورسین م گریکاس آفرین 20 6 4 1 حاج نورمحمد طعنه اراز زارعی کسلخه
5 نایس بلک م گریکاس بلوندی 20 5 2 5 مشهد یلمه وقاسم حسن قاسمی مجید ایری
6 جاوید داز ن گریکاس دازالماس 10 5 1 1 حاج صفر وحاج کوشی نظری جمشید جرجانی
7 هدیه م گریکاس ریحانه 20 5 0 3 حج علی حسن قاسمی اراز زارعی کسلخه
8 الکام دژ ن گریکاس استاروارز 20 4 0 5 حاج عزت الله دیزجی احمد قلی قربانی
9 گل وین م گریکاس وینر 13 3 2 3 محمدامین جرجانی جمشید جرجانی
10 سکرتریات ن گریکاس یادگار برنجی 17 3 3 1 علی صفری باهوش نوری قورچایی
11 آسیا ون بوی ن گریکاس کرونا 14 4 0 0 حاج رضا شریفیان ورضا تهرانی شهرام روان
12 زدایکس 14 ن گریکاس یادگاربرنجی 16 2 3 1 عارف و ملیسا جنگی قارمحمد گری
13 یومای لووا م گریکاس سلطانه 7 2 2 2 محمدمصطفی حاجی ابراهیم زاودی ستار مهرانی
14 هانتر ن گریکاس ثمر 15 1 4 1 مجتبی زواره اکبر گل محمدلو
15 گری بل م گریکاس سیبل جان 14 2 2 1 آرش بردبار رحیم بردی مهرانی
16 عالم آی م گریکاس شادناز 27 1 1 6 محمد یاسین ندیم رحیم بردی مهرانی
17 ایو م گریکاس شاناجیتا 27 2 1 2 هادی بختیاری ابوالفضل یوسفی
18 هرمینا م گریکاس نوردورا 12 1 3 2 مجید قره حسنلو محمداسلم محمدی
19 هانی م گریکاس موندنس 6 1 2 1 سیداحمد موسوی ایران توسعه
20 یاغی2 ن گریکاس سرکش 11 1 2 0 ثریا فرهمند کاکا سارلی
21 درگل م گریکاس آترین 3 1 1 0 امیر آرخی نصرت ا... خوجملی
22 دلبرناز م گریکاس قهرمان 9 1 0 2 حاجی قاریقدی حسن قاسمی الیاس زارعی کسلخه
23 آی هان قرق ن گریکاس گلرقرق 10 0 2 2 محمد بصیر قربانقلی حکیم بردی اندروا
24 ریس وینر ن گریکاس گل گل آلیا 12 1 0 1 عبدالحمید کوچکی رحمان بردی کوچکی
25 طغیان قرق ن گریکاس نازلرقرق 11 1 0 1 یونس جوهری محمدشریف تاتاری
26 گلنامه م گریکاس گلنام 7 0 2 1 شهرام خرمالی تویلی قربانی
27 کنت گرانوس ن گریکاس دانسینگ ایسا 7 0 2 1 نازنین ندرلو حمید روشنی
28 آکسور ن گریکاس زهره جان 13 0 1 2 حاجی نورجان طالبی قربان دردی تیرغم
29 رجینگ ن گریکاس سورینا 5 0 2 0 شاپور حسن قاسمی اراز زارعی کسلخه
30 نسا م گریکاس کاسل 5 1 0 0 مرحومان بهرام دوردی ودکترقربانی اراز قربان اونق
31 مارسی ن گریکاس پرنسس 7 0 2 0 مرتضی خسروشاهی شهرام روان
32 آلباتراس م گریکاس آدلا 12 1 0 0 قربان حاجی کلته رحیم بردی مهرانی
33 مجادله ن گریکاس آوا 8 0 2 0 پوریا کریمی احمد رجال
34 مینورام م گریکاس ایران طلا 6 1 0 0 جلال شیخ اراز قربان اونق
35 آرمیتی م گریکاس گل اختر 12 0 2 0 حاجی یول گلدی بابایی ابراهیم مهرانی
36 بریوهارت ن گریکاس یتال 9 0 1 2 کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی
37 دازلیلی م گریکاس دازالماس 8 0 1 2 محمدامین ومهندس مهرداد نظری جمشید جرجانی
38 شارولین م گریکاس درالیا 4 0 1 0 مرکز پرورش اسب پارتیان ابراهیم مهرانی
39 ساواش ن گریکاس زنبق 5 0 0 2 کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی
40 گری ناز م گریکاس خوشقدم 7 0 1 0 ملااحمد تراج ملا احمد تراج
41 هلما م گریکاس پاریس 4 0 1 0 حاج قره کردی آشجان قزل
42 گری سیبل م گریکاس سیبولتا 1 0 1 0 حاج عمرچوری و یعقوب آوری علی خوجملی
43 بلوندی م گریکاس بلوینگ 8 0 0 2 نوید جهانگرد شهرام روان
44 آشواریا م گریکاس فشن فایل 5 0 1 0 نوید جهانگرد شهرام روان
45 سار م گریکاس سونیا 5 0 0 1 محمدحسین و محمد ساوجی علی خوجملی
46 کارولین 2 م گریکاس روژن 1 0 0 0 شریناز بردبار مسعود پورمانیان
47 ریودوژانیرو ن گریکاس طلای سیاه 0 0 0 0 مرحوم ایمان حاجی قوجق سبحان بردی حاجی قوجق
48 سانتانا م گریکاس کیهان4 3 0 0 0 آرمان ونعمان کوچکی مراد تاجی زاده
49 موهاوی ن گریکاس سلیا 5 0 0 0 منصور بای پور منصور بای پور
50 نیولایف ن گریکاس درود 1 0 0 0 دکترنازمحمد و تواق قابل اینچه برون بهمن اونق
51 گری مور م گریکاس جمهور 5 0 0 0 محمد علی هاشملو اکبر گل محمدلو
52 شاه گل م گریکاس شاهدخت 1 0 0 0 مبین آیت الهی آنه محمد خوجملی
53 گیشن ن گریکاس گرانوش 0 0 0 0 احمد ترشیزی امید جرجانی
54 گل گری ن گریکاس گلوریا 5 0 0 0 حاج آقا مهدیان ابوالفضل یوسفی
55 شارمین ن گریکاس درآلیا 1 0 0 0 علی بردبار شهرام روان
56 گی ماس ن گریکاس گلاویش 2 0 0 0 جوادکربلایی عنایت اله قول لرعطا
57 گری سار م گریکاس گل سارا 2 0 0 0 علی اسماعیلی مراد تاجی زاده
58 حورا م گریکاس سحرناز 5 0 0 0 وحید شکیبا ابراهیم مهرانی
59 طوفان ن گریکاس لوژان 2 0 0 0 صفرمحمد دلیجه عطا عبدالرحمان مختومی
60 پاندرموند ن گریکاس لاکی دنسر 0 0 0 0 سیداحمد موسوی ایران توسعه