گریکاس نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1391 6 4 2 4 1.02 % 24
1390 3 1 2 1 0.70 % 25
1389 8 3 5 0 2.24 % 11
1388 9 3 6 7 2.99 % 6
1387 18 8 10 17 4.85 % 1
1386 14 7 7 11 3.54 % 4
1385 2 2 0 0 0.35 % 38
مجموع 60 28 32 40
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 ریو استالیون ن گریکاس مزوپتیما 22 0 0 0 شهروز قره قولپاقی عثمان ایری
2 شارولین م گریکاس درالیا 4 0 0 0 مرکز پرورش اسب پارتیان ابراهیم مهرانی
3 یاغی2 ن گریکاس سرکش 11 0 0 0 ثریا فرهمند کاکا سارلی
4 گل وین م گریکاس وینر 13 0 0 0 محمدامین جرجانی جمشید جرجانی
5 کارولین 2 م گریکاس روژن 1 0 0 0 شریناز بردبار مسعود پورمانیان
6 سکرتریات ن گریکاس یادگار برنجی 17 0 0 0 علی صفری باهوش نوری قورچایی
7 جاوید داز ن گریکاس دازالماس 10 0 0 0 حاج صفر وحاج کوشی نظری جمشید جرجانی
8 سیلورسین م گریکاس آفرین 20 0 0 0 حاج نورمحمد طعنه اراز زارعی کسلخه
9 آکسور ن گریکاس زهره جان 13 0 0 0 حاجی نورجان طالبی قربان دردی تیرغم
10 درگل م گریکاس آترین 3 0 0 0 امیر آرخی نصرت ا... خوجملی
11 دلبرناز م گریکاس قهرمان 9 0 0 0 حاجی قاریقدی حسن قاسمی الیاس زارعی کسلخه
12 ساواش ن گریکاس زنبق 5 0 0 0 کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی
13 عالم آی م گریکاس شادناز 27 0 0 0 محمد یاسین ندیم رحیم بردی مهرانی
14 ریس وینر ن گریکاس گل گل آلیا 12 0 0 0 عبدالحمید کوچکی رحمان بردی کوچکی
15 طغیان قرق ن گریکاس نازلرقرق 11 0 0 0 یونس جوهری محمدشریف تاتاری
16 رجینگ ن گریکاس سورینا 5 0 0 0 شاپور حسن قاسمی اراز زارعی کسلخه
17 هدیه م گریکاس ریحانه 20 0 0 0 حج علی حسن قاسمی اراز زارعی کسلخه
18 ریودوژانیرو ن گریکاس طلای سیاه 0 0 0 0 مرحوم ایمان حاجی قوجق سبحان بردی حاجی قوجق
19 نسا م گریکاس کاسل 5 0 0 0 مرحومان بهرام دوردی ودکترقربانی اراز قربان اونق
20 سانتانا م گریکاس کیهان4 3 0 0 0 آرمان ونعمان کوچکی مراد تاجی زاده
21 یومای لووا م گریکاس سلطانه 7 0 0 0 محمدمصطفی حاجی ابراهیم زاودی ستار مهرانی
22 مارسی ن گریکاس پرنسس 7 0 0 0 مرتضی خسروشاهی باشگاه درخشش
23 آلباتراس م گریکاس آدلا 12 0 0 0 قربان حاجی کلته رحیم بردی مهرانی
24 مجادله ن گریکاس آوا 8 0 0 0 پوریا کریمی احمد رجال
25 گلنامه م گریکاس گلنام 7 0 0 0 شهرام خرمالی تویلی قربانی
26 آی هان قرق ن گریکاس گلرقرق 10 0 0 0 محمد بصیر قربانقلی حکیم بردی اندروا
27 هانتر ن گریکاس ثمر 15 0 0 0 مجتبی زواره اکبر گل محمدلو
28 موهاوی ن گریکاس سلیا 5 0 0 0 منصور بای پور منصور بای پور
29 نایس بلک م گریکاس بلوندی 20 0 0 0 مشهد یلمه وقاسم حسن قاسمی مجید ایری
30 گری ناز م گریکاس خوشقدم 7 0 0 0 ملااحمد تراج ملا احمد تراج
31 آسیا ون بوی ن گریکاس کرونا 14 0 0 0 حاج رضا شریفیان ورضا تهرانی باشگاه درخشش
32 مینورام م گریکاس ایران طلا 6 0 0 0 جلال شیخ اراز قربان اونق
33 هیدروژن م گریکاس گل قهرمان 28 0 0 0 کریم چوگان عبدالعظیم اونق
34 گری بل م گریکاس سیبل جان 14 0 0 0 آرش بردبار رحیم بردی مهرانی
35 آرمیتی م گریکاس گل اختر 12 0 0 0 حاجی یول گلدی بابایی ابراهیم مهرانی
36 نیولایف ن گریکاس درود 1 0 0 0 دکترنازمحمد و تواق قابل اینچه برون بهمن اونق
37 هلما م گریکاس پاریس 4 0 0 0 حاج قره کردی آشجان قزل
38 زدایکس 14 ن گریکاس یادگاربرنجی 16 0 0 0 عارف و ملیسا جنگی قارمحمد گری
39 گری مور م گریکاس جمهور 5 0 0 0 محمد علی هاشملو اکبر گل محمدلو
40 شاه گل م گریکاس شاهدخت 1 0 0 0 مبین آیت الهی آنه محمد خوجملی
41 گیشن ن گریکاس گرانوش 0 0 0 0 احمد ترشیزی امید جرجانی
42 ایو م گریکاس شاناجیتا 27 0 0 0 هادی بختیاری ابوالفضل یوسفی
43 گل گری ن گریکاس گلوریا 5 0 0 0 حاج آقا مهدیان ابوالفضل یوسفی
44 گری سیبل م گریکاس سیبولتا 1 0 0 0 حاج عمرچوری و یعقوب آوری علی خوجملی
45 شارمین ن گریکاس درآلیا 1 0 0 0 علی بردبار باشگاه درخشش
46 بلوندی م گریکاس بلوینگ 8 0 0 0 نوید جهانگرد باشگاه درخشش
47 سار م گریکاس سونیا 5 0 0 0 محمدحسین و محمد ساوجی علی خوجملی
48 گی ماس ن گریکاس گلاویش 2 0 0 0 جوادکربلایی عنایت اله قول لرعطا
49 آشواریا م گریکاس فشن فایل 5 0 0 0 نوید جهانگرد باشگاه درخشش
50 گری سار م گریکاس گل سارا 2 0 0 0 علی اسماعیلی مراد تاجی زاده
51 هانی م گریکاس موندنس 6 0 0 0 سیداحمد موسوی ایران توسعه
52 کنت گرانوس ن گریکاس دانسینگ ایسا 7 0 0 0 نازنین ندرلو حمید روشنی
53 الکام دژ ن گریکاس استاروارز 20 0 0 0 حاج عزت الله دیزجی احمد قلی قربانی
54 هرمینا م گریکاس نوردورا 12 0 0 0 مجید قره حسنلو محمداسلم محمدی
55 حورا م گریکاس سحرناز 5 0 0 0 وحید شکیبا ابراهیم مهرانی
56 بریوهارت ن گریکاس یتال 9 0 0 0 کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی
57 پاراکس ن گریکاس ساغر دریم 32 0 0 0 113 مهران و رسول نظر خانی مهربان ایری
58 طوفان ن گریکاس لوژان 2 0 0 0 صفرمحمد دلیجه عطا عبدالرحمان مختومی
59 پاندرموند ن گریکاس لاکی دنسر 0 0 0 0 سیداحمد موسوی ایران توسعه
60 دازلیلی م گریکاس دازالماس 8 0 0 0 محمدامین ومهندس مهرداد نظری جمشید جرجانی