اسپشیال باند نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1395 14 8 6 13 7.44 % 1
1394 14 5 9 14 3.27 % 7
1393 27 15 12 27 4.16 % 2
1392 10 7 3 8 1.40 % 10
1391 11 6 5 5 1.87 % 13
1390 12 7 5 12 2.82 % 8
1389 9 5 4 8 2.52 % 7
1388 14 7 7 12 4.65 % 1
1387 6 3 3 5 1.61 % 14
1386 1 0 1 1 0.25 % 67
؟ 1 0 1 1 0.00 % 0
مجموع 119 63 56 106
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 اسپشیال ویو م اسپشیال باند ونیز 30 13 4 5 130 علی احمدی عبدالرحیم چپرلی
2 نبردلرستان ن اسپشیال باند ماریا 29 8 4 5 90 فرهاد پاکزاد رحیم بردی مهرانی
3 سردار ن اسپشیال باند دازثریا 30 6 5 2 72 حسین علیزاده بهروز ایری
4 المیرا م اسپشیال باند گوهر 25 3 5 3 50 گل محمد صداقت گل محمد صداقت
5 هیمالیا ن اسپشیال باند حماسه 14 5 1 3 50 بهداد گلدوست نورمحمد کوچک نژاد
6 فری ناز م اسپشیال باند سانازخانم 21 3 4 3 46 امیر عطا گزلی خلیل خوجملی
7 بابوی ن اسپشیال باند آرقاداغ 10 4 3 1 46 آرتین بهمنی صالح بردی گوگ
8 شگفتا م اسپشیال باند سوکاروس 13 3 4 2 44 مرحوم آرم ایری عبدالرحمان مختومی
9 میامی م اسپشیال باند فشن فایل 21 3 3 3 42 مهرداد عزیزی رشید روشنی
10 آناهیتا م اسپشیال باند گل مایسا 20 4 2 1 42 مرحوم بایرام بردی قورچای نوری قورچایی
11 آلکس ن اسپشیال باند بوسه 29 2 5 3 42 مهسان و مهرداد عسگریان بهمن حاجی زاده
12 ایمپرشیال ن اسپشیال باند امپرس کاسیا 13 2 5 2 40 هورس ایساتیس منصور بای پور
13 امیرپاشا ن اسپشیال باند دازگل 26 3 2 2 36 احمد کسلخه حکیم سوقی
14 شیر یلقی ن اسپشیال باند راشین 18 3 2 1 34 مهندس مصطفی شادمهرطوسی اسحاق یلمه
15 کانی میران ن اسپشیال باند ملیکا 19 2 3 2 32 سایا صوفیا و سرکارخانم غزاله نفر رمضان آچاک
16 پاریس2 ن اسپشیال باند آلباتراس 12 2 2 2 28 حاجی بایرام قربان سلاق امانقلی خوجملی
17 تای سوران م اسپشیال باند دازگلن 8 3 0 2 28 محمد سعید فیروزی و آرمین قزل رحیم بردی مهرانی
18 آپوئل ن اسپشیال باند بی باک 2 23 2 2 1 26 علیرضا قزل قلیچ قزل
19 فرنازگل م اسپشیال باند پرشین دانهیل 15 2 1 2 24 عبدالرحیم پورقاز بهمن اونق
20 طوبی ن اسپشیال باند هایده 15 2 1 2 24 حاج گلدی آخوند تراج عبدالطیف تمری
21 تهاجم ن اسپشیال باند آرمینا 9 1 3 2 24 آرجان حاجی پاریاب امانقلی خوجملی
22 سیندا ن اسپشیال باند ربکا 10 1 2 3 22 مرحوم بایرام بردی قورچای نوری قورچایی
23 اسپیدخان ن اسپشیال باند آرین2 15 1 2 3 22 آنه دردی صحبتی مجید خوجملی
24 ماسترسروین ن اسپشیال باند ماهرخ 18 2 1 1 22 نجمه زرجو عبدالرحیم چپرلی
25 گوهرناز م اسپشیال باند گوهر 14 1 2 3 22 جمال الدین ایری اراز قربان اونق
26 یادسونا ن اسپشیال باند دازسونا 11 2 1 0 20 قیوم وقیاس پقه سبحان پقه
27 هاریکا م اسپشیال باند رولینو 7 1 3 0 20 مرحوم شاه محمد قاضلی کر بهمن اونق
28 سیاتل ویو م اسپشیال باند گل هیهات 16 0 4 2 20 مرحوم خوجه محمد کوچکی رشید روشنی
29 تیارا ن اسپشیال باند کردلیا 11 1 0 5 18 نورجان امانی شهرام خوجملی
30 جیم بوم ن اسپشیال باند دازراضیه 15 2 0 1 18 پورمانیان و شاهوردی مسعود پورمانیان
31 تک گل ن اسپشیال باند مجال 9 2 0 1 18 عادل و کاکان جان طاطاری خان محمد چپرلی
32 بالستیک ن اسپشیال باند میکاسیو 7 1 2 1 18 مرحوم تاغی حاجی کر خسرو برزین
33 یاور ن اسپشیال باند گلسن ناز 4 2 0 0 16 قاسم چراغی نورمحمد اونق
34 ژوکند م اسپشیال باند ایتس مای بست 12 1 1 2 16 فرناز خراسانی نورمحمد کوچک نژاد
35 ال کلاسیکو ن اسپشیال باند الهام 16 1 0 3 14 شهرام گلی امید ایری
36 فارلاپ ن اسپشیال باند نازعارفه 5 1 1 0 12 حاج الله بردی مهرانی عظیم مهرانی
37 چشمه م اسپشیال باند ملیکا 10 1 1 0 12 عبدالوحید پوری مجید ایری
38 لادی گیزیا م اسپشیال باند هانیه 7 1 0 1 10 مبین وماریا کلته بهروز ایری
39 گل نوبر م اسپشیال باند نوبرجانم 10 1 0 1 10 محمد کم محمدشریف تاتاری
40 کورای ن اسپشیال باند پیش ناز 10 0 2 1 10 محمد گرگانی عبدالخالق ایری
41 مارال سروین م اسپشیال باند ونیز 7 1 0 1 10 علی احمدی عبدالرحیم چپرلی
42 سلوی ناز م اسپشیال باند سلوی 10 1 0 1 10 فرشاد اونق الیاس زارعی کسلخه
43 ویودنس ن اسپشیال باند میس دنیس 7 0 2 1 10 قوجق قلی قوجق نژاد عبدالرحمان مختومی
44 بروکسل ن اسپشیال باند ارازگل 2 1 0 0 8 نویدهوزیاری و ایلتای جزیده رحیم بردی مهرانی
45 یادغضنفر م اسپشیال باند غضنفر 5 1 0 0 8 حمید گرگانی نیا رحیم بردی مهرانی
46 پرسینگ م اسپشیال باند پیش ناز 8 0 1 2 8 سلیم گرگانی تویلی قربانی
47 تیروژ ن اسپشیال باند ستاره غرب 4 1 0 0 8 محمد میرزایی عبدالعزیز مهرانی
48 هیاهو م اسپشیال باند حورا 12 0 1 2 8 فرزانه خراسانی نورمحمد کوچک نژاد
49 سان گلد م اسپشیال باند کان تاج 6 1 0 0 8 عمران زیبایی تاج محمد گوگ نژاد
50 ال گانادور م اسپشیال باند آگوگ ناز 5 1 0 0 8 یعقوب و محمد رسول شیرمحمدلی علی اونق
51 کاپری کاترین م اسپشیال باند زنبق 6 1 0 0 8 دکتر جمهور آرخی ایل محمد غراوی
52 کهکشان ن اسپشیال باند کاترینا 6 1 0 0 8 طاهر کر فرهاد خانقلی زاده قزل
53 اکسیر 2 م اسپشیال باند افیر 3 1 0 0 8 حاج گلدی آخوند تراج علی خوجملی
54 گلدن داز ن اسپشیال باند رز بیوتی 4 1 0 0 8 حاج محمد پقه مجید ایری
55 دنیلا م اسپشیال باند میترا 6 0 2 0 8 رسول ارازگلدی زاده و بهرام قلی زاده اراز قربان اونق
56 گرداب ن اسپشیال باند دبورا 7 1 0 0 8 نوربردی و محمد قوین پرور رمضان آچاک
57 دیانا م اسپشیال باند لیا 1 1 0 0 8 آرمین و میثم قزل رحیم بردی مهرانی
58 ول کات ن اسپشیال باند ژینوس 2 0 1 1 6 حاج طاغن دردی کر آنه گلدی اونق
59 اسپید گل م اسپشیال باند بادلی قدم 2 0 1 1 6 نادر خوجملی احسان جرجانی
60 اسپینا م اسپشیال باند نازلی 18 0 1 0 4 عباس داستانی طاغن سیدی
61 پاناز م اسپشیال باند راشین 7 0 1 0 4 ارکین ارازلی رمضان آچاک
62 آی دفل ن اسپشیال باند شرگارناز 1 0 1 0 4 مرحوم حاجی رجب سرداری قربان محمد اودک
63 بارلی م اسپشیال باند گل بلقیس 3 0 1 0 4 ایمان مجیدی امانقلی خوجملی
64 هیلاری م اسپشیال باند همیلا 2 0 1 0 4 بهداد گلدوست نورمحمد کوچک نژاد
65 پرسیکا ن اسپشیال باند غنچه 3 0 1 0 4 عاشور لخی حمید فرود
66 بی اسکات ن اسپشیال باند لیدی اسکای 7 0 1 0 4 مختوم مراد چله احمد شیخ دوجی
67 ضد تری م اسپشیال باند آهو 5 0 1 0 4 دکتر رزیتا امیری فر عبدالسلام کلته
68 اورتگا ن اسپشیال باند اورتینا 1 0 1 0 4 حاج عبدالرحمن پوری ناز محمد قره داشلی
69 دازملیسا م اسپشیال باند دازمهین 1 0 1 0 4 آنه قلی اسماعیلی شهرام خوجملی
70 اسپیکاپ یزد ن اسپشیال باند کاپی کورن 9 0 0 1 2 شاه محمد دزداز یوسف دهش
71 براندو ن اسپشیال باند سپیده2 5 0 0 1 2 مراد و آنجان کردی اراز زارعی کسلخه
72 بارتون ن اسپشیال باند هایده 3 0 0 1 2 خلیل ایری عبدالمجید کم
73 نوند م اسپشیال باند تندیاز 7 0 0 1 2 طاهر امیری اراز زارعی کسلخه
74 امرهان ن اسپشیال باند گل آی سل 5 0 0 1 2 حاج نوروزقلی و سینا میرزاعلی محمد خوجملی
75 های لیدی م اسپشیال باند نسا 4 0 0 1 2 حاج آنه قربان زاوودی عبدالرحمان مختومی
76 نیک کنتس م اسپشیال باند هشت ممتاز 6 0 0 1 2 آرنیکا حسین زاده سیدنقی سادات حسینی
77 آی فر م اسپشیال باند لاله امانپور 1 0 0 1 2 حاجی گوکی امانپور نورمحمد اونق
78 بنیتا م اسپشیال باند کینو 5 0 0 1 2 مهندس محمد صدیق کر امید ایری
79 آل میدان ن اسپشیال باند نازکملر 1 0 0 1 2 محمدصفا و امیر حسین کردی ارازگلدی اونق
80 سیلور کلت م اسپشیال باند گونای 1 0 0 1 2 عارف کوسلی یوسف قلی قربانی
81 دازآرزو م اسپشیال باند دازطاهر 6 0 0 0 0 محمد پقه مجید ایری
82 گل گوزان م اسپشیال باند دازطلا 1 0 0 0 0 ارازقلیچ پقه نصرت ا... خوجملی
83 فتوس کید م اسپشیال باند فتوس 3 0 0 0 0 سارا آرخی عبدالرحمان مختومی
84 اولکام یلقی م اسپشیال باند گل شهناز 2 0 0 0 0 حاج نورمحمد سقر رسول خرمالی
85 کینگ دنسر ن اسپشیال باند آپامه 1 0 0 0 0 محمد حافظ ندیم عبدالقیوم اونق
86 رومینا2 م اسپشیال باند یل کن 2 0 0 0 0 مرحومه الناز سلاق رسول خرمالی
87 عادل خان ن اسپشیال باند آلماباش 1 0 0 0 0 گل محمد قاری کر رسول صداقت
88 سلطان بانو2 م اسپشیال باند پاریس 2 0 0 0 0 حاج قره کردی نصرت ا... خوجملی
89 ردباتلر ن اسپشیال باند سی کنتس 1 0 0 0 0 فرزاد جهانی رجب قلیچ گوگ نژاد
90 ذولجناح2 ن اسپشیال باند مجال 1 0 0 0 0 شهید یزدان لورنی بهمن اونق
91 ایبوپارس ن اسپشیال باند پرنس 6 0 0 0 0 آنجان ایری غیاث غفوری
92 آوش ن اسپشیال باند عقیق 5 0 0 0 0 0 مهندس حامد جعفری ابوالفضل یوسفی
93 ال قوش م اسپشیال باند ماهونیا 11 0 0 0 0 حاج عبدالخلیل بابایی ناصر حاجی زاده
94 لیوناز م اسپشیال باند لیوزا 3 0 0 0 0 سارینا رحیم خراسانی رحیم بردی مهرانی
95 یاپراک ن اسپشیال باند گلرقرق 2 0 0 0 0 دکتر عطا غفاری ابراهیم بدویزاده
96 مهرآسا م اسپشیال باند مهسا 2 0 0 0 0 علی ومحمدعلی تابنای ارازگلدی اونق
97 کمیسر ن اسپشیال باند اربل 0 0 0 0 0 اویس ارمین و ایوب کر تاج محمد گوگ نژاد
98 تک شعله ن اسپشیال باند شعله ور 4 0 0 0 0 هانیه مهرانی عظیم مهرانی
99 رویال باند ن اسپشیال باند هانهل 1 0 0 0 0 ابوبکر قرنجیک نورمحمد بشگرد
100 آواتار ن اسپشیال باند آرمینا 0 0 0 0 0 مهندس مسعود رستمی یونس حسنلو
101 کوزو ن اسپشیال باند گل آلیا 5 0 0 0 0 گل محمد قوبه اراز زارعی کسلخه
102 لاپریوس ن اسپشیال باند آدلا 2 0 0 0 0 حاج غفور سردست رمضان آچاک
103 کارول ن اسپشیال باند مرزبان 4 0 0 0 0 محمد کر و طواق بای قانقرمه میکائیل توماچ
104 تکرو2 م اسپشیال باند تکرو 2 0 0 0 0 طاهر امیری شهرام خوجملی
105 استیون ن اسپشیال باند بارسنال 0 0 0 0 0 فرزاد آق احمد قلی قربانی
106 هیگوتیا م اسپشیال باند دازچشمه 1 0 0 0 0 مهندس قربان دردی سلاق تاج محمد گوگ نژاد
107 اورتی باند ن اسپشیال باند اورتینا 2 0 0 0 0 آرمان سن سبلی اراز زارعی کسلخه
108 آندیا م اسپشیال باند نازی ناز 2 0 0 0 0 میلاد و علیرضا زاوودی بهمن اونق
109 وارث بندر م اسپشیال باند سوپربندر 0 0 0 0 0
110 بلزینگ استار م اسپشیال باند الهام 0 0 0 0 0 مرحوم حاج آق اویلی خجسته محمد ارمشی
111 گیت طای ن اسپشیال باند منگلی خان 3 0 0 0 0 رادوین ارازلی بهمن صداقت
112 مک سلن ن اسپشیال باند مهرناز 1 0 0 0 0 عبدالرحیم پنق حکیم سوقی
113 کاردیلن م اسپشیال باند مهسا 2 0 0 0 0 بهنام دیه جی عبدالرحیم چپرلی
114 هورس وین م اسپشیال باند سلامت 0 0 0 0 0
115 ارکین ن اسپشیال باند آرقاداغ 1 0 0 0 0 علی خزینی نورمحمد اونق
116 بن زما ن اسپشیال باند لاله امان پور 0 0 0 0 0 حاج گوکی امانپور مهدی نوایی
117 کرایس ن اسپشیال باند کاکل 1 0 0 0 0 ابراهیم کردی نورمحمد اونق
118 گل نسا ن اسپشیال باند نسا 1 0 0 0 0 ارازگلدی و شادروان جلال الدین زاودی خسرو برزین
119 اسپتیرا هورس م اسپشیال باند آنا کیند 0 0 0 0 0