المرام نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1395 9 6 3 8 3.65 % 7
1394 14 8 6 4 2.89 % 8
1393 15 11 4 10 2.25 % 9
1392 13 8 5 6 1.81 % 8
1391 24 12 12 8 4.08 % 3
1390 23 12 11 10 5.39 % 2
1389 11 5 6 6 3.08 % 5
1388 5 3 2 2 1.66 % 17
؟ 1 0 1 1 0.00 % 0
مجموع 115 65 50 55
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 بوگاتی ن المرام ایندین سانگ 31 0 0 0 امید جهانیان مجید صالح پور
2 اطلسی م المرام اسکارلت 7 0 0 0 مهندس پیمان وپژمان اسماعیلی اراز قربان اونق
3 مسترکی ن المرام شاهدخت 22 0 0 0 حسین آیت اللهی امانقلی خوجملی
4 ای پی استروم م المرام استروم رد 1 0 0 0 بهنام چاوش جمشید روشنی
5 اسپیریت ن المرام ثمر 27 0 0 0 مهدی عمارتی آنه محمد حاجی زاده
6 انیسه م المرام پرشینا 9 0 0 0 امیر عطار عباسی یعقوب نفس پور
7 گلدفایر م المرام آن دگو 18 0 0 0 حاج محمدرضا اختراعی موسی آق ارکاکلی
8 بابانوئل ن المرام دازگلهان 3 0 0 0 محمد خوجملی شهرام خوجملی
9 اسکورت ن المرام دلبر 8 0 0 0 حاجی داده قره ئی حاجی محمد نوایی
10 هوگر ن المرام سوپرناز 1 0 0 0 آرش عسگریان اکبر گل محمدلو
11 آریاناز م المرام ویساژ 2 0 0 0 سیدرضا نساج هورس ایران
12 کلاری گلد م المرام جیسی 0 0 0 0 کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی
13 جاست جونکر ن المرام جاست الیزا 33 0 0 0 ایرج جاجرمی امانقلی خوجملی
14 بای بای کوئین م المرام بای بای بن 9 0 0 0 حاج مسعود بابازاده هورس ایران
15 اورکاسیا ن المرام سوناتا 18 0 0 0 فاطمه ابوطالبی احمد ایری
16 گاداسپید ن المرام جوهر 12 0 0 0 فاطمه وفرزانه منصوری بهرام حاجی زاده
17 میراکل م المرام مجیک میلکام 1 0 0 0 دکتر کاوه شیرانی امانقلی خوجملی
18 الکساندرا م المرام کات کلاس 9 0 0 0 خلیل الله کر بهروز ایری
19 بوی فور ن المرام گلناز 1 0 0 0 کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی
20 رویال دلتا م المرام سرسام 0 0 0 0 کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی
21 پرشین لجند ن المرام پرشین مامبو 14 0 0 0 پرین باقری هورس ایران
22 تیرداد ن المرام صبا 14 0 0 0 رزا بای جمشید روشنی
23 ردگاست م المرام ایندین سانگ 4 0 0 0 مهندس سید امیررضا تقوی عبدالحی مهرانی
24 بای بای لیدی م المرام بای بای بن 14 0 0 0 سعید اسکندری جمشید روشنی
25 هیرو م المرام سرسام 6 0 0 0 فرامرز اتابای قربان محمد اودک
26 دازسورن ن المرام عسل 1 0 0 0 اوکتای پقه اراز زارعی کسلخه
27 کاترینا2 م المرام سارینا 2 0 0 0 محمد قرآن نویس مجید خوجملی
28 آلبرت ن المرام ساسی استفانی 11 0 0 0 سعید اسکندری هورس ایران
29 دوبی پاشا ن المرام گل تن 44 0 0 0 کمال یلمه تویلی قربانی
30 لوپیتا2 ن المرام گلزار 12 0 0 0 حسین آیت اللهی اراز قربان اونق
31 بای هان ن المرام آریستوفیلیا 22 0 0 0 امید ایگدری محمد هوشمند
32 رویال هورس ن المرام یولیا 17 0 0 0 عبداالله یلقی وعلی بیگ وردی نصرت ا... خوجملی
33 لیا م المرام لیلا ناز 1 0 0 0 حسین اتفاق نورمحمد اونق
34 آرتور ن المرام ویندمیلکام 10 0 0 0 دوران قره جه ارازقلی ایری
35 ویندی لایت م المرام پرشین دنسر 4 0 0 0 حاج محمدرضا اختراعی موسی آق ارکاکلی
36 بلیزار م المرام لیلی 8 0 0 0 حوریه ونوریا علاقی تاج محمد گوگ نژاد
37 گندم م المرام ویساژ 5 0 0 0 حاج عاشورمحمد سیدی ناصر حاجی زاده
38 میس الیزا م المرام جاست الیزا 12 0 0 0 محسن نوروزی احمد ایری
39 پانامرا ن المرام ایندین سانگ 23 0 0 0 118 حاج محمد سلطانی بهمن حاجی زاده
40 سامیا ن المرام ساینا 11 0 0 0 سعید اسکندری جمشید روشنی
41 سی آر سون م المرام استورم رد 9 0 0 0 بهنام چاوش عبدالرحمان مختومی
42 جاست این تایم ن المرام پرینسس آو موناکو 5 0 0 0 حمید نیکومنش مهدی نوایی
43 آترینا م المرام ماه پیشانی 14 0 0 0 پویا افراشته عبدالحمید قلرعطا
44 ویکتوریا2 م المرام بریکسون 7 0 0 0 ایلکای وآرشن نیک منش بهمن حاجی زاده
45 نازرمبو م المرام رمبو 6 0 0 0 غفور اسماعیلی مجید خوجملی
46 رابرت ن المرام ساسی استفانی 8 0 0 0 هورس ایران جمشید روشنی
47 کروزر ن المرام زمردیزد 18 0 0 0 باشگاه درخشش جلال قلرعطا
48 یادگارمرجانه ن المرام مرجانه 12 0 0 0 دکتر غفور مصدق ناز محمد قره داشلی
49 فینیش لاین ن المرام ساتین اسلیپرز 13 0 0 0 103 محسن نیلی فرهاد جرجانی
50 میس مامبو م المرام پرشین مامبو 13 0 0 0 عیدجان سوقی و امید ایگدری قارمحمد گری
51 اورژتو ن المرام رگال اکزاکتیو 4 0 0 0 مصطفی قربانی احمد ایری
52 بیداد2 ن المرام آلالیا 6 0 0 0 امیرعلی امیررضاهداوند ومهدی شیرازی فرهاد کریمی
53 ئادو ن المرام آیدن آی 1 0 0 0 مهسا گوگ نژاد تاج محمد گوگ نژاد
54 ایکس فاکتور ن المرام تیز سکرت 12 0 0 0 رقیه شاطری حاجی محمد نوایی
55 سونا سروین م المرام سوناتا 16 0 0 0 مرحوم حاج هادی هاشمی کمال قربانی
56 لیدی نایس م المرام گل آیم 2 0 0 0 شرکت توران هورس سعدی سعدشیخی
57 ایندی ویند م المرام ویند میلکام 6 0 0 0 حسین قرآن نویس جمشید روشنی
58 مسترپائولتا ن المرام شاهدخت 14 0 0 0 70 حسین آیت اللهی باشگاه درخشش
59 فرام م المرام فریال صبا 15 0 0 0 حاج ناصر نوروزی بهمن حاجی زاده
60 رامونا م المرام ویساژ 17 0 0 0 علیرضا رضوانی غفار مهرانی
61 سابرینا م المرام میس وریتی 19 0 0 0 دکتراوکتای یگان محمدی رحیم بردی مهرانی
62 الوس ن المرام لانسی 5 0 0 0 منصور عرشی مجید صالح پور
63 جی هان ن المرام دنا 14 0 0 0 آی نور والیسا آق ارکاکلی محمد آق ارکاکلی
64 مجیک ن المرام مجیک میلکام 4 0 0 0 هورس ایران جمشید روشنی
65 ام تیکو ن المرام شلفا 5 0 0 0 نیلوفر جاجرمی رسول خرمالی
66 آیلونیا م المرام پایونر 1 0 0 0 آرش حجازی فرشید امینی
67 حامی ن المرام گل طاهر 3 0 0 0 داوود شگفتی جمشید روشنی
68 آرتین ن المرام آربل 1 0 0 0 حاج طواق قلی ایری علی اونق
69 تامکت ن المرام فراکسیس 19 0 0 0 80 هلیا غفاری عوض خوجملی
70 مونالیزا م المرام مانیلیتا ال سور 0 0 0 0 احسان حیرانی جمشید روشنی
71 ارابل م المرام کاتالینا 10 0 0 0 سیدشهاب الدین شمس حجتی رشید روشنی
72 آپروند ن المرام گل افیر 3 0 0 0 مهدی عسگری امانقلی خوجملی
73 امتیس م المرام ماهونیا 5 0 0 0 حاج جلیل بابایی حمید روشنی
74 مالیشکا م المرام آلامون 5 0 0 0 مرحوم حاجی اردی مرجانی بهروز مرجانی
75 ویراژ ن المرام پینیگ فور لاو 5 0 0 0 محمد طوسی آنه محمد حاجی زاده
76 آل ویوا ن المرام ویواسروین 8 0 0 0 95 حاج شاپور ایزدی رشید روشنی
77 پرینسس آف پرشیا م المرام پرنسس آوموناکو 1 0 0 0 حمید نیکومنش حمید نیکومنش
78 گل مرام م المرام دازمزرعه 1 0 0 0 امان جان کردی امانقلی خوجملی
79 ماهرخ2 م المرام شنگو 1 0 0 0 امین شالیها جمشید مختومی
80 نیتروژن ن المرام گل قهرمان 9 0 0 0 53 محمد عدنان چپرلی احسان جرجانی
81 سهند110 ن المرام صبا 11 0 0 0 فیض الله رجال عبیداله رجال
82 ویلیام ن المرام الیندا 3 0 0 0 زینب و علیرضا و قاسم خوجملی محمد خوجملی
83 برن توران م المرام لاست این دبلاگ 6 0 0 0 حاج امیر حافظی کمال قربانی
84 تیرسان ن المرام آوا 0 0 0 0 سردار جعفری اسماعیل خوجملی
85 وای وای ن المرام نازعارفه 18 0 0 0 70 ابوذر اکبری یعقوب کم
86 پیت بول ن المرام کات گلاس 8 0 0 0 هورس ایران عبدالرسول روشنی
87 مهسانور م المرام هانا 12 0 0 0 مرحوم آنه چیره نور حمید روشنی
88 آلگرو ن المرام ساسی کوئین 2 0 0 0 60 هورس ایران تویلی قربانی
89 سانتا آنیتا م المرام شلفا 2 0 0 0 هورس ایران محسن خسروی
90 ای پی ایندی ن المرام فتوس کید 9 0 0 0 91 رامین و آرمین عرازنژاد امانقلی خوجملی
91 یاشار ن المرام چیتاچیف 7 0 0 0 62 بهرام و شهرام نشاط حاجی محمد نوایی
92 شایلان۲ م المرام دازگلهان 0 0 0 0
93 اسنایپر ن المرام یتال 1 0 0 0 محمد بهادری جلال حاجی زاده
94 ایپک م المرام اسکارلت 5 0 0 0 40 سام اسکندری جمشید روشنی
95 براون استار م المرام آناتا 4 0 0 0 رضا قربانی علیرضا سلیمانی
96 کاپوچینو ن المرام ثمر 8 0 0 0 51 باشگاه حسام مشهد تقان قلیچ فداکار
97 نفس ن المرام تیزسکرت 9 0 0 0 80 نفس قلي زاده مهربان ایری
98 پامادور ن المرام پیکولوبیب 7 0 0 0 83 سایا و صوفیا رضوانی امید ایری
99 ربکا زیبا م المرام فراکسیس 3 0 0 0 35 مسعود آسوده سلیم خوجملی
100 مهدیارهورس ن المرام تیکا 4 0 0 0 35 آمنه علیپور علیرضا سلیمانی
101 طاهانور ن المرام صوفیا2 6 0 0 0 66 ماهان طاها صفا و ارمیا چیره نور مهران خوجملی
102 نیک نیکیتا م المرام سینیوریتا 6 0 0 0 52 آرنیکا حسین زاده خلیل اونق
103 سالار بازرگان ن المرام تاکی ناز 2 0 0 0 35 آشور مراد شاکری یوسف دهش
104 فارلپ ن المرام سرورناز 3 0 0 0 35 ایل آی سیدقلی امانگلدی توماچ
105 بیب بیب م المرام کارتیه 1 0 0 0 35 خواجه محمدصفایی و دکتر امیررضا یوسفی ابراهیم مهرانی
106 ایل آی 2 م المرام هستی 1 0 0 0 مهندس نوید عنایتی فیض الله رجال
107 جوی وان ن المرام فستیوال 3 0 0 0 مهدي محمدطاها و علی بابایی قارمحمد گری
108 گان رانر ن المرام بای بای شاد 1 0 0 0 مرحوم حاج یوسف جرجانی مراد بدوی زاده
109 بامرام ن المرام گل مرام 0 0 0 0 دانیال و احسان نورمحمدی احسان جرجانی
110 پینتوریکو ن المرام لیلیوم 1 0 0 0 امید ایگدری قارمحمد گری
111 استانینگ ن المرام مزوپتیما 1 0 0 0 49 آرش و امین وطن دوست امیر جعفرپور
112 نهیر م المرام دازگلن 1 0 0 0 شادروان صلاح الدین پقه عبدالرحمان مختومی
113 حریف ن المرام برگوت 0 0 0 0 محمد خان شهر کردی رحیم بردی مهرانی
114 صر صر م المرام افیر 1 0 0 0 حاج گلدی آخوند تراج مهربان ایری
115 تانیلان ن المرام وستینگ ناز 1 0 0 0 حاج حمید یزدان پرست و وحید آق ارکاکلی امان بردی گوگ