Close
المرام 16 ساله نریان تروبرد
مالک:
مربی:
سیلمی:
مادیان:
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1396 5 1 4 3 1.90 % 15
1395 16 8 8 12 3.18 % 6
1394 14 8 6 4 2.29 % 8
1393 15 11 4 10 2.14 % 9
1392 13 8 5 6 1.79 % 8
1391 24 12 12 8 3.99 % 3
1390 23 12 11 10 5.34 % 2
1389 11 5 6 6 3.07 % 5
1388 5 3 2 2 1.66 % 17
؟ 1 0 1 1 0.00 % 0
مجموع 127 68 59 62
# اسب جنسیت سن سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 پانامرا ن 7 المرام ایندین سانگ 25 5 2 4 118 حاج محمد سلطانی بهمن حاجی زاده
2 فینیش لاین ن 7 المرام ساتین اسلیپرز 13 5 2 0 103 محسن نیلی فرهاد جرجانی
3 حریف ن 3 المرام برگوت 6 4 0 0 100 محمدخان شهرکردی رحیم بردی مهرانی
4 آل ویوا ن 5 المرام ویواسروین 8 4 2 0 95 حاج شاپور ایزدی رشید روشنی
5 نفس ن 4 المرام تیزسکرت 16 2 3 4 95 حاج سعید رضوانی مهربان ایری
6 ای پی ایندی ن 5 المرام فتوس کید 9 4 0 3 91 رامین و آرمین عرازنژاد امانقلی خوجملی
7 استینگر م 3 المرام غنچه 11 3 1 1 91 عاشور لخی خدای بردی آرخی
8 وای وای ن 5 المرام نازعارفه 18 2 1 6 88 ابوذر اکبری یعقوب کم
9 پامادور ن 4 المرام پیکولوبیب 7 2 2 2 87 سایا و صوفیا رضوانی امید ایری
10 طاهانور ن 4 المرام صوفیا2 12 4 3 1 86 مرحوم آنا چیره نور حمید روشنی
11 آلگرو ن 4 المرام ساسی کوئین 10 3 1 1 81 حمید شکوهی کورش بابازاده
12 تامکت ن 6 المرام فراکسیس 19 2 0 5 80 هلیا غفاری عوض خوجملی
13 سانتا آنیتا م 4 المرام شلفا 3 2 0 0 80 هورس ایران کورش بابازاده
14 یاشار ن 4 المرام چیتاچیف 10 0 2 1 72 بهرام و شهرام نشاط و جمال آخوندی مهران خوجملی
15 استانینگ ن 4 المرام مزوپتیما 7 0 2 0 72 آرش و امین وطن دوست امیر جعفرپور
16 مسترپائولتا ن 7 المرام شاهدخت 14 2 1 4 70 حسین آیت اللهی شهرام روان
17 تانیلان ن 3 المرام وستینگ ناز 6 1 2 2 69 مهندس عبدالحکیم آق ارکاکلی امان بردی گوگ
18 الی زیبا م 3 المرام استاروارز 3 1 0 0 68 غفوری چوری و صادق موحد قوجق مهربان ایری
19 ایل آی 2 م 3 المرام هستی 7 1 1 1 67 عارف کسلکه فیض الله رجال
20 نهیر م 3 المرام دازگلن 8 0 1 3 67 حکیم پقه مهربان ایری
21 بیگ رد ن 3 المرام ریومادمازل 5 1 0 0 67 پرورش اسب اخوان مهدی نوایی
22 لیدی المیرا م 3 المرام لیدی آگوگ 4 1 0 1 62 پارسا و آوا عارف رحیم بردی مهرانی
23 صر صر م 3 المرام افیر 3 0 1 1 62 حاج گلدی آخوند تراج ابراهیم بدویزاده
24 پانیک م 3 المرام پیچک 6 0 1 0 58 حمید توصیفیان عیسی خوجملی
25 جوی وان ن 3 المرام فستیوال 10 0 0 2 57 مرحوم حاج ارازقربان بابایی شهرام خوجملی
26 پینتوریکو ن 3 المرام لیلیوم 5 0 0 1 56 تایلان و امین اونق سیدنقی سادات حسینی
27 نیتروژن ن 5 المرام گل قهرمان 9 1 0 1 53 محمد عدنان چپرلی احسان جرجانی
28 ایپک م 4 المرام اسکارلت 5 0 0 1 52 سام اسکندری جمشید روشنی
29 نیک نیکیتا م 4 المرام سینیوریتا 6 0 0 1 52 آرنیکا حسین زاده خلیل اونق
30 کاپوچینو ن 4 المرام ثمر 8 0 1 0 51 باشگاه حسام مشهد تقان قلیچ فداکار
31 سالار بازرگان ن 4 المرام تاکی ناز 4 0 1 0 50 آشور مراد شاکری رحمان یزدانی
32 فارلپ ن 5 المرام سرورناز 6 0 0 0 50 ایل آی سیدقلی بهمن حاجی زاده
33 ربکا زیبا م 4 المرام فراکسیس 3 0 0 0 35 مسعود آسوده سلیم خوجملی
34 مهدیارهورس ن 5 المرام تیکا 4 0 0 0 35 آمنه علیپور علیرضا سلیمانی
35 بیب بیب م 4 المرام کارتیه 1 0 0 0 35 خواجه محمدصفایی و دکتر امیررضا یوسفی ابراهیم مهرانی
36 دوبی پاشا ن 8 المرام گل تن 44 7 11 10 کمال یلمه تویلی قربانی
37 بوگاتی ن 9 المرام ایندین سانگ 31 9 9 4 امید جهانیان مجید صالح پور
38 مسترکی ن 9 المرام شاهدخت 22 7 9 1 حسین آیت اللهی امانقلی خوجملی
39 جاست جونکر ن 9 المرام جاست الیزا 33 8 4 4 ایرج جاجرمی امانقلی خوجملی
40 سابرینا م 7 المرام میس وریتی 19 6 4 6 دکتراوکتای یگان محمدی رحیم بردی مهرانی
41 پرشین لجند ن 8 المرام پرشین مامبو 14 6 4 1 پرین باقری کورش بابازاده
42 بای بای لیدی م 8 المرام بای بای بن 14 6 3 2 سعید اسکندری جمشید روشنی
43 اورکاسیا ن 8 المرام سوناتا 18 7 0 2 فاطمه ابوطالبی احمد ایری
44 بای هان ن 8 المرام آریستوفیلیا 22 5 4 2 امید ایگدری آی محمد هوشمند
45 لوپیتا2 ن 8 المرام گلزار 12 5 3 0 حسین آیت اللهی اراز قربان اونق
46 اسپیریت ن 9 المرام ثمر 27 4 2 3 مهدی عمارتی آنه محمد حاجی زاده
47 رویال هورس ن 8 المرام یولیا 17 2 4 4 عبداالله یلقی وعلی بیگ وردی نصرت ا... خوجملی
48 گلدفایر م 9 المرام آن دگو 18 2 3 5 حاج محمدرضا اختراعی موسی آق ارکاکلی
49 کروزر ن 7 المرام زمردیزد 18 1 5 5 باشگاه درخشش جلال قلرعطا
50 آرتور ن 8 المرام ویندمیلکام 10 3 2 2 دوران قره جه ارازقلی ایری
51 رامونا م 7 المرام ویساژ 17 2 3 4 علیرضا رضوانی غفار مهرانی
52 سونا سروین م 7 المرام سوناتا 16 2 4 1 مرحوم حاج هادی هاشمی کمال قربانی
53 برن توران م 5 المرام لاست این دبلاگ 6 3 2 1 حاج امیر حافظی کمال قربانی
54 آلبرت ن 8 المرام ساسی استفانی 11 2 3 1 سعید اسکندری کورش بابازاده
55 سی آر سون م 7 المرام استورم رد 9 2 2 2 بهنام چاوش عبدالرحمان مختومی
56 مجیک ن 6 المرام مجیک میلکام 4 3 1 0 هورس ایران جمشید روشنی
57 اطلسی م 9 المرام اسکارلت 7 3 0 1 مهندس پیمان وپژمان اسماعیلی اراز قربان اونق
58 بای بای کوئین م 9 المرام بای بای بن 9 1 4 1 حاج مسعود بابازاده کورش بابازاده
59 یادگارمرجانه ن 7 المرام مرجانه 12 2 2 1 دکتر غفور مصدق ناز محمد قره داشلی
60 جی هان ن 6 المرام دنا 14 2 2 1 آی نور والیسا آق ارکاکلی محمد آق ارکاکلی
61 ارابل م 6 المرام کاتالینا 10 2 2 1 سیدشهاب الدین شمس حجتی رشید روشنی
62 الکساندرا م 8 المرام کات کلاس 9 2 2 0 خلیل الله کر بهروز ایری
63 تیرداد ن 8 المرام صبا 14 1 2 4 رزا بای جمشید روشنی
64 رابرت ن 7 المرام ساسی استفانی 8 2 2 0 هورس ایران جمشید روشنی
65 ایکس فاکتور ن 7 المرام تیز سکرت 12 2 0 3 رقیه شاطری حاجی محمد نوایی
66 ایندی ویند م 7 المرام ویند میلکام 6 2 1 1 حسین قرآن نویس جمشید روشنی
67 اسکورت ن 9 المرام دلبر 8 1 2 2 حاجی داده قره ئی حاجی محمد نوایی
68 میس الیزا م 7 المرام جاست الیزا 12 0 3 3 محسن نوروزی احمد ایری
69 مهسانور م 5 المرام هانا 12 0 3 3 مرحوم آنه چیره نور حمید روشنی
70 جاست این تایم ن 7 المرام پرینسس آو موناکو 5 1 2 0 حمید نیکومنش مهدی نوایی
71 نازرمبو م 7 المرام رمبو 6 1 2 0 غفور اسماعیلی مجید خوجملی
72 میس مامبو م 7 المرام پرشین مامبو 13 0 3 2 عیدجان سوقی و امید ایگدری قارمحمد گری
73 فرام م 7 المرام فریال صبا 15 1 2 0 حاج ناصر نوروزی بهمن حاجی زاده
74 ردگاست م 8 المرام ایندین سانگ 4 1 1 1 مهندس سید امیررضا تقوی عبدالحی مهرانی
75 آترینا م 7 المرام ماه پیشانی 14 1 0 3 پویا افراشته عبدالحمید قلرعطا
76 سامیا ن 7 المرام ساینا 11 1 0 2 سعید اسکندری جمشید روشنی
77 سهند110 ن 5 المرام صبا 11 1 1 0 فیض الله رجال عبیداله رجال
78 پیت بول ن 5 المرام کات گلاس 8 0 2 2 هورس ایران عبدالرسول روشنی
79 هیرو م 8 المرام سرسام 6 1 0 1 فرامرز اتابای قربان محمد اودک
80 گندم م 8 المرام ویساژ 5 0 2 1 حاج عاشورمحمد سیدی ناصر حاجی زاده
81 سیرانوش م 3 المرام کاندولیزا 3 1 0 1 اسلام زیرکی عبدالستار توفیقی نژاد
82 گاداسپید ن 8 المرام جوهر 12 0 1 2 فاطمه وفرزانه منصوری بهرام حاجی زاده
83 میراکل م 8 المرام مجیک میلکام 1 1 0 0 دکتر کاوه شیرانی امانقلی خوجملی
84 ویندی لایت م 8 المرام پرشین دنسر 4 1 0 0 حاج محمدرضا اختراعی موسی آق ارکاکلی
85 بلیزار م 8 المرام لیلی 8 0 0 4 حوریه ونوریا علاقی تاج محمد گوگ نژاد
86 ام تیکو ن 6 المرام شلفا 5 1 0 0 نیلوفر جاجرمی رسول خرمالی
87 امتیس م 6 المرام ماهونیا 5 1 0 0 حاج جلیل بابایی حمید روشنی
88 شا دنسر ن 3 المرام شیک شا 7 0 2 0 مرحوم تاج بردی علاقی عبدالخالق ایری
89 انیسه م 9 المرام پرشینا 9 0 1 1 امیر عطار عباسی یعقوب نفس پور
90 آریاناز م 9 المرام ویساژ 2 0 1 0 سیدرضا نساج کورش بابازاده
91 ویکتوریا2 م 7 المرام بریکسون 7 0 1 0 ایلکای وآرشن نیک منش بهمن حاجی زاده
92 حامی ن 7 المرام گل طاهر 3 0 1 0 داوود شگفتی جمشید روشنی
93 آپروند ن 6 المرام گل افیر 3 0 1 0 مهدی عسگری امانقلی خوجملی
94 گان رانر ن 3 المرام بای بای شاد 1 0 1 0 مرحوم حاج یوسف جرجانی مراد بدوی زاده
95 بابانوئل ن 9 المرام دازگلهان 3 0 0 1 محمد خوجملی شهرام خوجملی
96 اورژتو ن 7 المرام رگال اکزاکتیو 4 0 0 1 مصطفی قربانی احمد ایری
97 بیداد2 ن 7 المرام آلالیا 6 0 0 1 امیرعلی امیررضاهداوند ومهدی شیرازی فرهاد کریمی
98 الوس ن 6 المرام لانسی 5 0 0 1 منصور عرشی مجید صالح پور
99 براون استار م 4 المرام آناتا 4 0 0 1 رضا قربانی علیرضا سلیمانی
100 ماه سروین م 2 المرام مارال سروین 2 0 0 1 مخدجان و میلاد چپرلی ابراهیم بدویزاده
101 ای پی استروم م 9 المرام استروم رد 1 0 0 0 بهنام چاوش جمشید روشنی
102 هوگر ن 9 المرام سوپرناز 1 0 0 0 آرش عسگریان اکبر گل محمدلو
103 کلاری گلد م 9 المرام جیسی 0 0 0 0 کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی
104 بوی فور ن 8 المرام گلناز 1 0 0 0 کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی
105 رویال دلتا م 8 المرام سرسام 0 0 0 0 کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی
106 دازسورن ن 9 المرام عسل 1 0 0 0 اوکتای پقه اراز زارعی کسلخه
107 کاترینا2 م 8 المرام سارینا 2 0 0 0 محمد قرآن نویس مجید خوجملی
108 لیا م 9 المرام لیلاناز 1 0 0 0 حسین اتفاق نورمحمد اونق
109 ئادو ن 8 المرام آیدن آی 1 0 0 0 مهسا گوگ نژاد تاج محمد گوگ نژاد
110 لیدی نایس م 7 المرام گل آیم 2 0 0 0 شرکت توران هورس سعدی سعدشیخی
111 آیلونیا م 8 المرام پایونر 1 0 0 0 آرش حجازی فرشید امینی
112 آرتین ن 6 المرام آربل 1 0 0 0 حاج طواق قلی ایری علی اونق
113 مونالیزا م 6 المرام مانیلیتا ال سور 0 0 0 0 احسان حیرانی جمشید روشنی
114 مالیشکا م 6 المرام آلامون 5 0 0 0 مرحوم حاجی اردی مرجانی بهروز مرجانی
115 ویراژ ن 6 المرام پینیگ فور لاو 5 0 0 0 محمد طوسی آنه محمد حاجی زاده
116 پرینسس آف پرشیا م 6 المرام پرنسس آوموناکو 1 0 0 0 حمید نیکومنش حمید نیکومنش
117 گل مرام م 5 المرام دازمزرعه 1 0 0 0 امان جان کردی امانقلی خوجملی
118 ماهرخ2 م 5 المرام شنگو 1 0 0 0 امین شالیها جمشید مختومی
119 ویلیام ن 5 المرام الیندا 3 0 0 0 زینب و علیرضا و قاسم خوجملی محمد خوجملی
120 تیرسان ن 5 المرام آوا 0 0 0 0 سردار جعفری اسماعیل خوجملی
121 شایلان۲ م 0 المرام دازگلهان 0 0 0 0
122 اسنایپر ن 5 المرام یتال 1 0 0 0 محمد بهادری جلال حاجی زاده
123 بامرام ن 3 المرام گل مرام 5 0 0 0 مرحوم حاج احمد نورمحمدی محمد آق ارکاکلی
124 کیم بلر م 2 المرام لورنزو 0 0 0 0
125 هوادار ن 2 المرام نایس دنس 1 0 0 0 دانیال کمالی و محمد مهرانی رضا کمالی
126 آریستو لیدی م 2 المرام آریستوفیلیا 1 0 0 0 دایانا قرنجیک فرهاد خانقلی زاده قزل
127 لیدی بیوتی م 2 المرام مادمازل 0 0 0 0