ایگلزوینگز نریان عرب
مالک:
مربی:
سیلمی:
مادیان:
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1394 2 1 1 0 0.33 % 57
1393 6 4 2 0 0.86 % 28
1392 5 3 2 0 0.69 % 32
1391 3 3 0 0 0.50 % 41
1388 2 2 0 0 0.66 % 33
1387 1 0 1 0 0.26 % 56
؟ 1 0 1 0 0.00 % 0
مجموع 20 13 7 0
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 گردباد رضایی ن ایگلزوینگز شاه بانو ضایی 12 3 2 1 87 یاسر دهقان سید اسماعیل حسینی
2 ویسانا وکیلی م ایگلزوینگز پریسا لرستان 6 2 1 1 81 امیر ارسلان وکیلی سید مهدی حسینی
3 یلو اسکای م ایگلزوینگز بی اس والنتینو 8 2 0 0 69 حجت سلطانی و علی غلامی سید احمد حسینی
4 ویکتور جعغریان ن ایگلزوینگز گلسا خرم 14 1 1 3 65 محمد دهقانی محسن فتاحی
5 والی خان پایدار ن ایگلزوینگز کسری پایدار 3 1 0 0 55 سید امیرعباس منتظری حامد آذر بیک
6 یزدانشاه کامران ن ایگلزوینگز کژال 2 0 1 0 55 کرامت ا... نقی پور منصور دهقانپور
7 مازیار آقامیر ن ایگلزوینگز فرشته 14 0 1 1 38 یزدان خضری سعید ناظم
8 ورده بدران م ایگلزوینگز فرخ لقا دانیال 1 0 0 0 38 هاشم بدران حاتم فرحانی
9 ویکتور وینگز ن ایگلزوینگز کیان دخت تفت 2 0 0 0 35 برادران میرجلیلی سعید ناظم
10 گیلانشاه ن ایگلزوینگز زیور 13 2 3 0 حاج علی مصدق اردکانی سید جمال میردهقان
11 کیخسرو ن ایگلزوینگز زرخش النور 7 1 2 0 مرحوم محمدجواد دهقانی سید جمال میردهقان
12 نابود گر برخورداری ن ایگلزوینگز غمزه گلاری 5 1 0 0 پوریا آسایش محمد آسایش
13 ونوس قنبری م ایگلزوینگز فیلیسی 3 1 0 0 حاج امین آهو صحرایی پهلوان حسن قانعی زاده
14 نامبروان عرب ن ایگلزوینگز کمندعرب زاده 4 0 1 0 ابوالفضل عرب زاده مرتضی دادار
15 کیدخت م ایگلزوینگز ضرب آهنگ 1 0 0 1 سعید کریمی زارچی سید جمال میردهقان
16 لنگرود ن ایگلزوینگز نسترن 1 0 0 0 سرکارخانم میرشمسی سید جمال میردهقان
17 نفس سالار م ایگلزوینگز غروب 3 0 0 0 دشتی حمید قندهاری
18 نادرشاه خاکسار ن ایگلزوینگز شیرین مصدق 1 0 0 0 سعید سالاری نبی ریگی
19 واتسپور ن ایگلزوینگز قیرات آریا 1 0 0 0 حسن کلانتری علی شریفات
20 لیلی مصدق م ایگلزوینگز چابک پورحیدری 0 0 0 0