متوهج نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1395 8 2 6 0 4.16 % 5
1394 12 9 3 2 2.77 % 9
1393 10 3 7 1 1.53 % 17
1392 9 4 5 0 1.26 % 14
1391 12 3 9 0 2.04 % 9
1390 10 3 7 0 2.35 % 9
1389 5 3 2 0 1.40 % 18
1388 1 1 0 0 0.33 % 54
مجموع 67 28 39 3
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 هچ دیو ن متوهج سونانت 39 15 10 5 170 جلیل قره جه عبدالرحیم چپرلی
2 هج کول ن متوهج کلکتبل 19 6 3 5 70 مهرسام کربلایی مراد رحیم بردی مهرانی
3 الدرادو م متوهج لادول سرا 16 6 4 2 68 فرشید نفر مجید ایری
4 فلاور هج م متوهج بال آف جوی 14 5 2 2 52 حاج نادر موحد احمد ایری
5 هج سنت ن متوهج سونانت 16 4 2 5 50 مکائیل ایری امید ایری
6 بالاهج م متوهج ترن بلاش 15 3 5 3 50 حاج غفور جرجانی رشید روشنی
7 اکشن هج م متوهج اکشن رز 13 3 5 1 46 امیر سلیمی حاجی محمد نوایی
8 پیکوهج م متوهج پیکولوبیب 14 4 2 2 44 هادی کر ابراهیم بدویزاده
9 هج استار ن متوهج حوریا 12 2 4 3 38 هاشمی و شیرازی جمشید روشنی
10 دایاناهج م متوهج گودی تابا 12 2 5 1 38 حاج طاهر جرجانی نوریقدی خوجملی
11 لیدی هج م متوهج لیدی گودیوا 14 2 3 5 38 پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته
12 اکسل هج م متوهج اکسلنس 9 2 5 1 38 داود مشرقی عبدالرحمن کلته
13 توماتو م متوهج توماتولوژی 6 4 0 1 34 شرکت سرخدشت قربان رنجبر
14 لیدیا م متوهج لیدی گودیوا 7 3 2 1 34 امیرمهدی هاشمی وعلیرضا شیرازی غفور خوجملی
15 لالا م متوهج لاله 6 3 2 0 32 مهرسام کربلایی مراد رحیم بردی مهرانی
16 سرخو م متوهج لاله سرخ 6 3 1 1 30 مهرسام کربلائی مراد رحیم بردی مهرانی
17 هج هوری ن متوهج هوریا 11 1 5 1 30 امیررضا و امیر علی هداوند فرهاد کریمی
18 هج مامبو ن متوهج کوکومامبو 15 2 1 5 30 تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته
19 هچ کوکو ن متوهج کوکومامبو 9 2 2 1 26 آیسان شیرازی عبدالخالق ایری
20 پراژا م متوهج اسمبلاژ 11 2 1 2 24 امیرحسین وایلیا صابری آنه محمد خوجملی
21 آناباهج م متوهج گودآنابا 10 2 0 3 22 صوفیا امیدزاده عبدالطیف تمری
22 تایم هج م متوهج تایم بل 7 2 1 1 22 پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته
23 رزاهج م متوهج اکشن رز 11 2 1 0 20 آیدین موحد حاجی محمد نوایی
24 فونگ هج م متوهج فونگ اسپیا 13 0 4 2 20 سردار آزمون احمد ایری
25 ابرسیاه ن متوهج گل گل 5 2 0 2 20 جعفر عابدینی رشید روشنی
26 سرخان هج م متوهج لاله سرخ 5 1 2 1 18 محمد هاشمی و رضا شیرازی جمشید روشنی
27 هج پرنس ن متوهج دزرت پرنس 9 1 2 1 18 حاج نادر موحد احمد ایری
28 شهباز ن متوهج لاله2 10 1 2 0 16 مهدی خدادادی نژاد مجید صالح پور
29 هج گو ن متوهج لیدی گودیوا 13 1 1 2 16 نادر موحد عید قلی قربانی
30 متوهش ن متوهج باول آف جوی 21 0 4 0 16 بهزاد عیسی خان ابوالفضل یوسفی
31 ماه هج م متوهج ماه نو 9 1 1 2 16 شرکت سرخدشت قربان رنجبر
32 تریتا م متوهج چیوا 11 1 2 0 16 فرهاد ترکمنی امید ایری
33 هج آس ن متوهج اسمبلاژ 7 1 2 0 16 محمد حسین طاهرخانی احسان جرجانی
34 کلکتی کت ن متوهج کلکتیبل 4 1 1 1 14 حسین دیزجی رشید روشنی
35 جمیرا م متوهج بالاف جوی 10 0 2 2 12 وحید تهرانچی رحیم بردی مهرانی
36 زری هج م متوهج لاله زار 5 1 1 0 12 شرکت سرخدشت قربان رنجبر
37 سرخ هج م متوهج لاله سرخ 2 1 0 1 10 شرکت سرخدشت شرکت سرخدشت
38 ترن هج م متوهج ترن بلاش 3 0 2 1 10 شرکت سرخدشت قربان رنجبر
39 آناباهج2 م متوهج گودانابا 2 1 0 1 10 شرکت سرخدشت قربان رنجبر
40 اکسلنت ن متوهج اکسلنس 6 0 2 1 10 رضا حاجی زاده محمد آق ارکاکلی
41 لاله هج م متوهج لاله 2 1 0 0 8 شرکت سرخدشت شرکت سرخدشت
42 کیت م متوهج نرگس 9 0 1 2 8 مهدی معاف امانقلی خوجملی
43 کت دنسر م متوهج بل دنسر 4 1 0 0 8 مسعود مشرقی عبدالرحمن کلته
44 باول هج م متوهج باول آوجوی 3 0 1 2 8 شرکت سرخدشت قربان رنجبر
45 اندی هج ن متوهج اندی ماری 3 0 2 0 8 عباس و جواد قدیری ابراهیم بدویزاده
46 هج شن ن متوهج اکشن رز 2 1 0 0 8 شرکت سرخدشت قربان رنجبر
47 کولکتی کت ن متوهج کلکتبل 2 0 1 1 6 شرکت سرخدشت قربان رنجبر
48 هج زار ن متوهج لاله زار 1 0 1 0 4 شرکت سرخدشت شرکت سرخدشت
49 بی بی هج م متوهج بیکولوبیت 1 0 1 0 4 شرکت سرخدشت قربان رنجبر
50 واویلا م متوهج گل گل 1 0 1 0 4 رئوف نوایی حاجی محمد نوایی
51 سرخه م متوهج لاله سرخ 2 0 0 1 2 امیرمهدی وامیرعلی هاشمی آنه محمد خوجملی
52 بل هج م متوهج بل دنسر 1 0 0 1 2 شرکت سرخدشت قربان رنجبر
53 هجبلاژ ن متوهج آسمبلاژ 1 0 0 0 0 شرکت سرخدشت شرکت سرخدشت
54 دلسراهج م متوهج لادونسرا 1 0 0 0 0 شرکت سرخدشت قربان رنجبر
55 آلوشاه ن متوهج باگوش 6 0 0 0 0 علی اکبر معروف خانی زین الدین جمشیدی
56 اکشن ن متوهج اکشن رز 1 0 0 0 0 شرکت سرخدشت قربان رنجبر
57 تیوا ن متوهج چیوا 0 0 0 0 0 فرهاد ترکمنی ابراهیم بدویزاده
58 گلدن ری ن متوهج ویانا 5 0 0 0 0 بهمن میرزاعلی رحیم بردی مهرانی
59 اسکار ن متوهج آندالوزا 0 0 0 0 0 جعفر عابدینی کمال قولرعطا
60 عقاب ن متوهج نازنین 5 0 0 0 0 مهرنیا خندان محمد آق ارکاکلی
61 دانسرهج م متوهج بل دنسر 2 0 0 0 0 پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته
62 هج دنسر ن متوهج فایتردنسر 1 0 0 0 0 حسین جهاندیده ابراهیم بدویزاده
63 اورهج م متوهج جرجیاری 1 0 0 0 0 جمیل عاشوری جمال آموت
64 زنیا م متوهج اندی ماری 0 0 0 0 0 امیر سلیمی حاجی محمد نوایی
65 هج روز ن متوهج لاله زار 0 0 0 0 0
66 هج آس 2 م متوهج اسمبلاژ 0 0 0 0 0
67 نواهج م متوهج ماه نو 0 0 0 0 0