جانادل نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1394 3 3 0 3 0.70 % 35
1393 6 3 3 3 0.92 % 27
1392 6 4 2 4 0.84 % 26
1391 6 5 1 1 1.02 % 24
1390 2 0 2 2 0.47 % 37
مجموع 23 15 8 13
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 مهاجم ن جانادل دریسه 16 4 3 5 54 فاطمه جمشیدی زین الدین جمشیدی
2 نجیب خان ن جانادل روفیان 18 4 3 2 48 کوروش خیری مهدی نوایی
3 آنیک م جانادل سیلوعت 17 2 3 3 34 امید و ایلیاد اوده حاجی محمد نوایی
4 تورقوش ن جانادل دازگلم 13 2 3 0 28 محمدابراهیم و محمدحسام فیروزخواه قربان محمد اودک
5 جاناری ن جانادل جرجیاری 14 2 0 3 22 علی اصغر زاهدی و حامد کامکار ایل محمد غراوی
6 رویال تاپ ن جانادل رویال چیپسی 12 1 2 2 20 نیکا توکلی زاده حکیم بردی اندروا
7 کایزر ن جانادل آگومیکس 16 0 3 3 18 مانی ترکان فرهاد کریمی
8 ناتی بوی ن جانادل برون هیلد 5 1 2 1 18 آیدا کردی امانگلدی خوجملی
9 یاددرگل م جانادل لولیتا 12 0 3 2 16 عاصف میکائیل ورئوف قوجق نژاد مجید ایری
10 کارا دل ن جانادل کاری ماما 7 2 0 0 16 حاجی آنه محمد پنق امین محمد نیکجو
11 گردباد م جانادل رزالین 8 1 1 0 12 محمدحسین صیرفی عبدالرحمن کلته
12 فراتون ن جانادل گری ناز 5 1 0 1 10 عبدالغفور و جبار چوگان اسماعیل کوچکی
13 مسترجی ن جانادل روفیان 4 1 0 0 8 اراز محمد و محمود محمد آلق حکیم بردی اندروا
14 فرانه م جانادل فرانک 5 1 0 0 8 عبدالغفار روشنی جمشید روشنی
15 کنتاکی ن جانادل دربرناق 1 0 1 0 4 احمد وحسام مهرانی عبدالرحمان پرویز
16 لادی هانی ن جانادل هانیه 2 0 1 0 4 مبین کلته محمداسلم محمدی
17 سوگل2 م جانادل گل مرام 4 0 0 1 2 سینا وشهریار گوگلانی حمید فرود
18 یونیک اسکای ن جانادل فتوس 1 0 0 1 2 حسان پورمعصوم وامید ابوالمعصومی اسماعیل نعلبند
19 واتو واتو م جانادل ماتیلدا 2 0 0 0 0 ناصر سارلی اسماعیل مهرانی
20 اویان ن جانادل کاتلینا 4 0 0 0 0 امیرعلی نجفی فرشید امینی
21 گون نورا م جانادل امپریال بیگدار 0 0 0 0 0 جلال الدین میرابی عبدالرحمن کلته
22 دان سولو م جانادل دانتل 5 0 0 0 0 طاها ومتین اندورا نوربردی اندروا
23 کلاتین ن جانادل عالم جهان 4 0 0 0 0 حاج گلدی آخوند پرویز بهزاد پرویز