تاواش نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1395 5 3 2 4 2.65 % 12
1394 9 7 2 6 2.10 % 12
1393 14 5 9 8 2.16 % 10
1392 28 14 14 12 3.93 % 1
1391 20 7 13 13 3.41 % 4
1390 7 2 5 4 1.64 % 15
مجموع 83 38 45 47
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 فوندا م تاواش آوا 23 5 5 3 66 آیلین غراوی نصرت ا... خوجملی
2 بلک بوگاتی م تاواش افیر 18 4 7 3 66 حاج گلدی آخوند تراج اراز قربان اونق
3 مشکل ن تاواش داز ایلیم 22 4 5 4 60 عبدی پقه احمد ایری
4 کاواکا کووا ن تاواش میس بیوتی 16 5 2 4 56 مسعود مشرقی عبدالرحمن کلته
5 اوهایو ن تاواش پرشین دنسر 32 3 6 3 54 یونس آق و طاهر حاجی راد قربان محمد قولرعطا
6 گلاسکو ن تاواش پروانه 11 6 1 1 54 عاشور قربانپور احمد ایری
7 فولیا م تاواش سلیا 23 4 4 2 52 حسین آقا غراوی نصرت ا... خوجملی
8 کلودیاهورس ن تاواش سرسام 24 4 3 1 46 خلیل حاجی و جبارحاجی میرزایی کمال قربانی
9 ارسلان ن تاواش رزالین 22 2 4 7 46 محمود نعیمی عبدالرحمن کلته
10 ساواش ن تاواش سرسام 23 4 2 3 46 کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی
11 تایتانیوم م تاواش امپریال بیگدار 11 3 5 0 44 مسعود مشرقی عبدالرحمن کلته
12 گلدلیدی م تاواش پرشین گلد 15 4 2 2 44 دانیال کردی عبدالعزیز مهرانی
13 کرایس لر ن تاواش فتوس 21 2 4 5 42 علیرضا تارک حمید صالح پور
14 لیزا م تاواش جلیسکا 20 2 3 4 36 امید بدراقی جلال قلرعطا
15 گلدبرتولین م تاواش جیسی 11 2 3 2 32 متین سالاری رحیم بردی مهرانی
16 تاتلیس م تاواش تکتم 8 2 4 0 32 حاجی بگ جان سالاری رشید روشنی
17 مورگانا م تاواش بیتا 11 3 1 1 30 احسان قاسمی امید ایری
18 بنتلی م تاواش ایندین سانگ 9 2 3 1 30 درسا کردی تویلی قربانی
19 چندو ن تاواش کاتیا 15 2 1 5 30 مرحوم حاج طاغن قلی موحد قوجق مصطفی کریمی
20 بروسا ن تاواش کاندولیزا 14 1 3 4 28 یاسر قربانی و نوید زیتونلی احمد قلی قربانی
21 کاساندرا م تاواش دریسه 14 1 4 2 28 ایل شن داوودی پور بهرام حاجی زاده
22 ویش ناز م تاواش ویشار 15 2 2 1 26 آرمان قربانی کمال قربانی
23 گلدناز م تاواش جیسی 23 2 1 2 24 کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی
24 دبی استار ن تاواش دبی رویال 11 3 0 0 24 ایلهان و سینان نیازی احمد قلی قربانی
25 تاتیانا م تاواش کلاری گلد 9 3 0 0 24 کاوه اختراعی مجید صالح پور
26 تاوالیزا م تاواش کاندولیزا 12 2 0 3 22 محمد طاها مهدیخانی رسول خرمالی
27 گیورگی ن تاواش خواری 11 2 0 3 22 امید بدراقی رسول خرمالی
28 آیرون لیدی م تاواش آلامون 17 1 3 0 20 عبدالعزیز یلمه قربان دردی تیرغم
29 رای هارد ن تاواش پرشین دنسر 12 1 3 0 20 پرورش اسب رایبد هورس فرهاد خانقلی زاده قزل
30 آژدر ن تاواش سیلوانا 11 2 0 2 20 مراد پناهی سقلی عبدالعزیز اونق
31 عسل بانو م تاواش دازگلم 8 1 2 1 18 دکتر عاشری جمشید جرجانی
32 آلتن کارا م تاواش تپش 13 2 0 1 18 کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی
33 تاتیا م تاواش آن د گو 6 1 2 1 18 کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی
34 سامین ن تاواش گل وین 4 1 2 1 18 محمد امین جرجانی آنه محمد خوجملی
35 سام ن تاواش پیشرو 9 1 2 1 18 طاهر امیری رحیم بردی مهرانی
36 تاوامیکس ن تاواش آگومیکس 4 2 0 0 16 اشکان عبدی حمید روشنی
37 تاوامیست م تاواش ریومیست 5 1 1 2 16 محمد امین جرجانی جمشید روشنی
38 صودا م تاواش سویتا 10 1 1 2 16 امید بدراقی رسول خرمالی
39 کینگ فایر ن تاواش فایراستار 8 1 1 2 16 علیرضا چرکزی اسکندر خوجملی
40 بلک مستر م تاواش پارتی تایم 6 1 1 1 14 نیکا توکلی زاده نوربردی اندروا
41 ماه بالام م تاواش ماه منظر 10 1 1 1 14 محمدرضا قره سارلی وجمشید قوانج زاده اراز قربان اونق
42 تاوانتیا م تاواش منتیا 14 1 0 3 14 باشگاه کاسپین یزد ابراهیم قلرعطا
43 ایلیا ن تاواش رادیکا 6 1 0 3 14 سردار و سولماز آزمون کمال قربانی
44 آرت بوی ن تاواش آرت جول 9 1 0 2 12 عبدالوهاب وفرهاد هوزیاری عبدالخالق ایری
45 توادله م تاواش دل آرام 3 1 1 0 12 سلیمان آوری عبدالرحمان مختومی
46 آتنا گل م تاواش لولیتا 8 1 0 2 12 خلیل باستان و ادریس پقه محمداسلم محمدی
47 آگلین م تاواش برند هیلد 7 0 2 1 10 نیلوفر جاجرمی محمدشریف تاتاری
48 یاس تریپ ن تاواش سویتا 7 0 2 1 10 سارای بابائی احمد ایری
49 چکامه م تاواش روزالین 8 0 2 1 10 سرکار خانم گلدوست علیرضا شیری
50 ردرام ن تاواش جرجیاری 3 0 2 0 8 باشگاه صبای گنبد کمال جمشیدی
51 نایس دریم م تاواش عسلک 7 1 0 0 8 ابراهیم و وهاب پقه مجید ایری
52 آناستازیا م تاواش مایا 9 1 0 0 8 قلجان جرجانی مخی مختوم نژاد
53 اف بی جی م تاواش آرماق 9 0 1 2 8 مهران شهرتی حاجی محمد نوایی
54 کوکوشانل م تاواش میس وریتی 5 1 0 0 8 علی علیمحمدی رحیم بردی مهرانی
55 بیگدار م تاواش امپریال بیگدار 4 1 0 0 8 محمدحسین صیرفی مسعود حصیریان
56 فانتستیک ن تاواش پرشین دنسر 1 1 0 0 8 کاوه اختراعی مجید صالح پور
57 شسلی وا م تاواش سویتا 2 1 0 0 8 امان بدراقی رسول خرمالی
58 نازقورام م تاواش نازنوشین 1 1 0 0 8 مرحوم نازدردی نوشین امیر مختومی
59 کادنزا ن تاواش بانی 1 1 0 0 8 مرحوم عطا پناه و آماد آتابای مهدی نوایی
60 گلناز م تاواش امرسای 7 0 0 3 6 کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی
61 آشیل ن تاواش راشل 2 0 1 0 4 عادل عثمانی عبدالخالق ایری
62 کلاریدا م تاواش تکتوم 5 0 1 0 4 کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی
63 گل سرخ م تاواش رمبو 1 0 1 0 4 فریدون شیرمحمدلی تویلی قربانی
64 الطویلا م تاواش آن دگو 7 0 1 0 4 کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی
65 شهاب ن تاواش رزالین 2 0 1 0 4 حاج کریم علی محمدی صلاح الدین ومرجان سارلی امانقلی خوجملی
66 کی دو ن تاواش شاریس 2 0 1 0 4 مبین حنفی بهرام حاجی زاده
67 رها م تاواش الیکا 4 0 0 1 2 آرمین جیواد جمشید روشنی
68 شاتگان م تاواش سروناز 2 0 0 1 2 باشگاه سوارکاری آراسپ حسن محمد قلرعطا
69 یاقوت ن تاواش فالومی 2 0 0 1 2 محمدرئوف و عارف چوری بهرام حاجی زاده
70 چیپسی کینگ ن تاواش رویال چیپسی 3 0 0 1 2 اشکان عبدی محمداسلم محمدی
71 جاست استار م تاواش جاست الیزا 2 0 0 1 2 نیلوفر جاجرمی امانقلی خوجملی
72 فایر فلای ن تاواش سیلوعت 2 0 0 1 2 محمد رضا نوری حمید صالح پور
73 پملابیچ م تاواش جرجیاری 2 0 0 0 0 حاج داود آوری عبدالرحمان مختومی
74 فرسام ن تاواش فرانک 2 0 0 0 0 محمد امین جرجانی جمشید روشنی
75 شهیال ن تاواش گری ناز 1 0 0 0 0 مصطفی عرفانی تاج محمد زاهدی
76 بلیزینگ استار ن تاواش نیکتا 1 0 0 0 0 امیرمحمد واسماعیل قلیچی حکیم بردی اندروا
77 آت رو ن تاواش بتیس 1 0 0 0 0 امیر میرمحمدی حمید صالح پور
78 اسپرینتر ن تاواش پارتی تایم 1 0 0 0 0 عبدالبصیر توسلی رجب قلیچ گوگ نژاد
79 کاملیا م تاواش کاتالینا 3 0 0 0 0 مجتبی روشن عقل احمد خوجملی
80 آث رو ن تاواش بتیس 0 0 0 0 0
81 گریفین ن تاواش فایراستار 1 0 0 0 0 خانم تکتم اسلامی امید جهانیان
82 وی واش ن تاواش وی وین 1 0 0 0 0 حاجی بردی و محمد رضا مهرانی بهزاد پرویز
83 آلتون تاش م تاواش آلتون کایا 0 0 0 0 0 حاج مجید قوجق ناز محمد قره داشلی