پرایوت اجندا نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1395 5 1 4 5 2.63 % 12
1394 6 2 4 6 1.39 % 18
1393 2 2 0 0 0.30 % 59
1392 4 2 2 1 0.56 % 42
1391 1 1 0 1 0.17 % 83
1390 6 3 3 6 1.41 % 19
مجموع 24 11 13 19
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 گل مژگان م پرایوت اجندا مژگان 19 12 5 0 116 محمدرضا قاضلی کر رحیم بردی مهرانی
2 یونیک استار ن پرایوت اجندا ماه پیکر 37 3 8 7 70 مکائیل قزلجه حمید روشنی
3 اشکان خان ن پرایوت اجندا شانیکا 19 5 3 4 60 محمد پقه رمضان آچاک
4 نادال ن پرایوت اجندا گلدانه خانم 15 3 4 2 44 مهرداد عابدینی امانقلی خوجملی
5 رضوان ن پرایوت اجندا مرزبان 26 3 2 1 34 محمدطاها قره جه ودایان کلته شهرام خوجملی
6 نورگلستان م پرایوت اجندا گل راحله 15 0 4 3 22 کمک گلدی حاجی ارازی عبدالقیوم اونق
7 کارولین م پرایوت اجندا کان تاج 6 2 1 1 22 مرحوم علی یابنده صالح بردی گوگ
8 گل یوکابد م پرایوت اجندا یوکابد 11 0 3 3 18 هلیا غفاری سلیم خوجملی
9 اریس م پرایوت اجندا حیران 14 1 0 4 16 پرویز یوسف و رئوف مجنونی قارمحمد گری
10 رابو م پرایوت اجندا آی نور 7 1 1 0 12 گوهر مصطفوی رحیم بردی مهرانی
11 داداش خان ن پرایوت اجندا حالی خان 6 1 1 0 12 حاجی اراز قره قول اراز زارعی کسلخه
12 شازده ن پرایوت اجندا لیدی 4 0 1 2 8 مهدی رستمی امیر جعفرپور
13 سون استار ن پرایوت اجندا جانمی جان 3 1 0 0 8 محمد طاها آرتقی بهزاد خوجملی
14 مارادونا ن پرایوت اجندا نازلرقرق 2 0 1 0 4 فاطمه خوجه بهنام تاجی زاده
15 ستایش م پرایوت اجندا لی لی ناز 5 0 0 1 2 امین معتمدی مسعود پورمانیان
16 ترکمن بیوتی م پرایوت اجندا دازالماس 2 0 0 1 2 آرمان قریشی اسماعیل خوجملی
17 شیرشاه م پرایوت اجندا فراری 2 0 0 1 2 شاه محمد شیرمحمدلی قارمحمد گری
18 سریما م پرایوت اجندا سلوی 1 0 0 1 2 عبدالکریم آل هوز و ناصر تبریز یعقوب زارعی کسلخه
19 پرایوت سی ن پرایوت اجندا شارک دنسر 3 0 0 0 0 مهدی معاف کمال قولرعطا
20 بست لیدی م پرایوت اجندا بست او بست 0 0 0 0 0 آرین رهبری کمال جمشیدی
21 طوفان2 ن پرایوت اجندا روپژ 1 0 0 0 0 مهدی رستمی ایل محمد غراوی
22 قزل گل م پرایوت اجندا سامیه 2 3 0 0 0 0 ستار کارتی ناز محمد قره داشلی
23 میلوا م پرایوت اجندا روبوس 1 0 0 0 0 حیدر حسن قاسمی قارمحمد گری
24 بوی سان ن پرایوت اجندا حیران 0 0 0 0 0 علی آقایی ناز محمد قره داشلی