پرایوت اجندا نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1395 8 2 6 8 2.42 % 12
1394 6 2 4 6 1.16 % 19
1393 2 2 0 0 0.29 % 60
1392 4 2 2 1 0.55 % 42
1391 1 1 0 1 0.16 % 84
1390 6 3 3 6 1.40 % 19
مجموع 27 12 15 22
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 نادال ن پرایوت اجندا گلدانه خانم 16 3 4 2 98 مهرداد عابدینی امانقلی خوجملی
2 اریس م پرایوت اجندا حیران 19 2 2 5 80 پرویز یوسف و رئوف مجنونی حکیم سوقی
3 گل یوکابد م پرایوت اجندا یوکابد 14 1 4 3 77 هلیا غفاری سلیم خوجملی
4 کارولین م پرایوت اجندا کان تاج 6 2 1 1 73 مرحوم علی یابنده صالح بردی گوگ
5 سون استار ن پرایوت اجندا جانمی جان 6 1 0 0 54 عبدالحی صالحی و بهرام خجسته تیمور میرزاعلی
6 گل مژگان م پرایوت اجندا مژگان 19 12 5 0 محمدرضا قاضلی کر رحیم بردی مهرانی
7 یونیک استار ن پرایوت اجندا ماه پیکر 37 3 8 7 مکائیل قزلجه حمید روشنی
8 اشکان خان ن پرایوت اجندا شانیکا 19 5 3 4 محمد پقه رمضان آچاک
9 رضوان ن پرایوت اجندا مرزبان 26 3 2 1 محمدطاها قره جه ودایان کلته شهرام خوجملی
10 نورگلستان م پرایوت اجندا گل راحله 15 0 4 3 کمک گلدی حاجی ارازی عبدالقیوم اونق
11 بوی سان ن پرایوت اجندا حیران 6 1 1 1 رشید قانقرمه ناز محمد قره داشلی
12 رابو م پرایوت اجندا آی نور 7 1 1 0 گوهر مصطفوی رحیم بردی مهرانی
13 داداش خان ن پرایوت اجندا حالی خان 6 1 1 0 حاجی اراز قره قول اراز زارعی کسلخه
14 شیرشاه م پرایوت اجندا فراری 7 1 0 1 متین شیرمحمدلی امید ایری
15 شازده ن پرایوت اجندا لیدی 4 0 1 2 مهدی رستمی امیر جعفرپور
16 پواپوا م پرایوت اجندا شاراپووا 3 0 2 0 زین الدین بایلری و پارسا عالمی بهروز ایری
17 وولکان ن پرایوت اجندا ثانیه 6 1 0 0 باسط عطایی و بهروز علاقی عبدالرحیم تاشلیانی کر
18 مارادونا ن پرایوت اجندا نازلرقرق 2 0 1 0 فاطمه خوجه بهنام تاجی زاده
19 ستایش م پرایوت اجندا لی لی ناز 5 0 0 1 امین معتمدی مسعود پورمانیان
20 ترکمن بیوتی م پرایوت اجندا دازالماس 7 0 0 1 آرمان قریشی مهربان ایری
21 سریما م پرایوت اجندا سلوی 4 0 0 1 محمدرضا و طاها نیازی یعقوب زارعی کسلخه
22 پرایوت سی ن پرایوت اجندا شارک دنسر 3 0 0 0 مهدی معاف کمال قولرعطا
23 بست لیدی م پرایوت اجندا بست او بست 0 0 0 0 آرین رهبری کمال جمشیدی
24 طوفان2 ن پرایوت اجندا روپژ 1 0 0 0 مهدی رستمی ایل محمد غراوی
25 قزل گل م پرایوت اجندا سامیه 2 3 0 0 0 ستار کارتی ناز محمد قره داشلی
26 میلوا م پرایوت اجندا روبوس 4 0 0 0 عبدالطیف پورقاز و حاج عبدالعزیز ایری منوچهر قزل
27 لاله گل2 م پرایوت اجندا سامیه 2 0 0 0 0 عبدالناصر صانعی ناز محمد قره داشلی