پرایوت اجندا نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1395 7 2 5 7 2.84 % 11
1394 6 2 4 6 1.24 % 19
1393 2 2 0 0 0.30 % 59
1392 4 2 2 1 0.55 % 42
1391 1 1 0 1 0.17 % 84
1390 6 3 3 6 1.40 % 19
مجموع 26 12 14 21
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 رابو م پرایوت اجندا آی نور 7 0 0 0 گوهر مصطفوی رحیم بردی مهرانی
2 نورگلستان م پرایوت اجندا گل راحله 15 0 0 0 کمک گلدی حاجی ارازی عبدالقیوم اونق
3 داداش خان ن پرایوت اجندا حالی خان 6 0 0 0 حاجی اراز قره قول اراز زارعی کسلخه
4 رضوان ن پرایوت اجندا مرزبان 26 0 0 0 محمدطاها قره جه ودایان کلته شهرام خوجملی
5 اشکان خان ن پرایوت اجندا شانیکا 19 0 0 0 محمد پقه رمضان آچاک
6 گل مژگان م پرایوت اجندا مژگان 19 0 0 0 محمدرضا قاضلی کر رحیم بردی مهرانی
7 یونیک استار ن پرایوت اجندا ماه پیکر 37 0 0 0 مکائیل قزلجه حمید روشنی
8 ستایش م پرایوت اجندا لی لی ناز 5 0 0 0 امین معتمدی مسعود پورمانیان
9 نادال ن پرایوت اجندا گلدانه خانم 15 0 0 0 103 مهرداد عابدینی امانقلی خوجملی
10 شازده ن پرایوت اجندا لیدی 4 0 0 0 مهدی رستمی امیر جعفرپور
11 پرایوت سی ن پرایوت اجندا شارک دنسر 3 0 0 0 مهدی معاف کمال قولرعطا
12 بست لیدی م پرایوت اجندا بست او بست 0 0 0 0 آرین رهبری کمال جمشیدی
13 طوفان2 ن پرایوت اجندا روپژ 1 0 0 0 مهدی رستمی ایل محمد غراوی
14 کارولین م پرایوت اجندا کان تاج 6 0 0 0 73 مرحوم علی یابنده صالح بردی گوگ
15 اریس م پرایوت اجندا حیران 16 0 0 0 61 امیر ارسلان و شهریار قادر قارمحمد گری
16 گل یوکابد م پرایوت اجندا یوکابد 11 0 0 0 68 هلیا غفاری سلیم خوجملی
17 مارادونا ن پرایوت اجندا نازلرقرق 2 0 0 0 فاطمه خوجه بهنام تاجی زاده
18 قزل گل م پرایوت اجندا سامیه 2 3 0 0 0 ستار کارتی ناز محمد قره داشلی
19 سون استار ن پرایوت اجندا جانمی جان 3 0 0 0 50 محمد طاها آرتقی بهزاد خوجملی
20 ترکمن بیوتی م پرایوت اجندا دازالماس 4 0 0 0 حاجی محمد و حاج غوث الدین قریشی اسماعیل خوجملی
21 شیرشاه م پرایوت اجندا فراری 3 0 0 0 دکترمحمدامین ناظري مهربان ایری
22 میلوا م پرایوت اجندا روبوس 2 0 0 0 حیدر حسن قاسمی قارمحمد گری
23 بوی سان ن پرایوت اجندا حیران 3 0 0 0 عبدالناصر صانعی ناز محمد قره داشلی
24 سریما م پرایوت اجندا سلوی 2 0 0 0 تکه آل هوز وعبدی تبریز یعقوب زارعی کسلخه
25 پواپوا م پرایوت اجندا شاراپووا 1 0 0 0 زین الدین بایلری بهروز ایری
26 وولکان ن پرایوت اجندا ثانیه 1 0 0 0 صادق عطایی و ایمان علاقی اراز قربان اونق