لردبیشا نریان عرب
مالک:
مربی:
سیلمی:
مادیان:
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1394 1 1 0 0 0.16 % 76
1393 2 1 1 0 0.28 % 60
1392 2 2 0 0 0.27 % 82
1391 2 2 0 0 0.33 % 60
1389 2 2 0 0 0.55 % 35
1388 2 2 0 0 0.66 % 33
مجموع 11 10 1 0
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 گران مهر شریف ن لردبیشا سوران 13 4 3 3 88 علیرضا اسلامی جلال غفوریان
2 گلوری بیشاه ن لردبیشا سوران 9 0 0 3 88 سید ابوالفضل موسوی سید هاشم موسوی
3 گردان مهر فاتحی ن لردبیشا صحرابانو 3 1 0 0 68 مصطفی فاتحی سید جمال میردهقان
4 مراد شریف ن لردبیشا سارا 9 1 1 2 67 پوریا آسایش محمد آسایش
5 یاور طوس ن لردبیشا زمرد مشیر 4 0 1 0 55 مصطفی فلاح منصور دهقانپور
6 گیوتین شهاب ن لردبیشا شیوا 14 0 1 5 علیرضا خلعتی علی غمخوار
7 گیوشریف ن لردبیشا سارا 3 0 2 0 محسن بیات حاج امان تیرغم
8 لرد خان فاتحی ن لردبیشا صحرا بانو 2 1 0 0 مصطفی فاتحی ابوذر شریفی
9 لندکروز شریف ن لردبیشا خورشید 1 0 0 0 باشگاه زیدآباد سید اسماعیل چاکر العباس
10 والریا فرزاد م لردبیشا جهاندخت 2 0 0 0 محمد ماهان فلاح زاده علی غمخوار
11 وودی شریف ن لردبیشا یولندا 2 0 0 0 حاج امین آهوصحرایی علی قانعی زاده