ریومیلینیوم نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1394 4 2 2 4 0.93 % 31
1393 1 0 1 0 0.15 % 80
1392 1 0 1 0 0.14 % 116
1391 4 2 2 0 0.68 % 33
مجموع 10 4 6 4
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 الیسا م ریومیلینیوم شاهگل 18 4 5 6 64 امیر سلیمانی فرهاد خانقلی زاده قزل
2 ژورا م ریومیلینیوم ویتالیکا 11 3 1 2 32 تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته
3 ریواونجر م ریومیلینیوم دوئل امپرس 8 2 3 1 30 بهزاد حاجی زاده امیر جعفرپور
4 ریودژ ن ریومیلینیوم ریوکلاسیک 9 2 1 1 22 تولیدو پرورش اسب رادان امیر جعفرپور
5 آزالیسا م ریومیلینیوم آی سل 8 1 0 0 8 عبدالرحمن اونق و ایوب گلی نیا خداوردی طعنه
6 پایوتال جونیور ن ریومیلینیوم سیبولتا 3 0 0 0 0 حبیب قربانی زین الدین جمشیدی
7 لیدی ریو م ریومیلینیوم ریو دزرت 4 0 0 0 0 امیر سلیمی حاجی محمد نوایی
8 قوچ کراوغلی ن ریومیلینیوم یادغضنفر 1 0 0 0 0 احمد غضنفر رشید عطایی
9 یلدا بندر م ریومیلینیوم کاترینا1 7 0 0 0 0 حاج دوردی آق شهرام خوجملی
10 ساتوشا روم ن ریومیلینیوم سرورناز2 1 0 0 0 0 مهدی لطفی فیض الله رجال