سامردولدرومز نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1395 11 5 6 4 2.88 % 11
1394 7 3 4 3 1.25 % 16
1393 21 10 11 18 3.07 % 4
1392 15 3 12 4 2.10 % 7
1391 3 2 1 0 0.50 % 41
مجموع 57 23 34 29
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 ویمتو ن سامردولدرومز لرویا 26 9 4 9 122 محمد نعیم سن سبلی و روسل قوجق نژاد جمشید روشنی
2 عالم ناب ن سامردولدرومز تک عالم 27 6 8 9 116 ایوب خوجملی ابراهیم بدویزاده
3 لاکی بویز ن سامردولدرومز لاکی مون 19 3 4 3 107 عرفان وفرهان محمدی عبدالجبار مهرانی
4 برند ن سامردولدرومز خوشکل 17 4 4 2 106 دادجان اونق بهرام خانقلی زاده قزل
5 بازنوش قره بولاغ ن سامردولدرومز کلودیا 22 3 5 4 105 امید و عبدالله میرابی محمد شریف تاتاری
6 ماه مارال ن سامردولدرومز ماه محل 9 3 5 0 99 آرین رهبری کمال جمشیدی
7 ریو کوئین م سامردولدرومز میدنایت کالر 7 2 3 1 90 فرهاد قائمی مهربان ایری
8 سامرسا م سامردولدرومز آی سا 17 3 5 6 85 حاج سیروس کمی فرشاد قلرعطا
9 تام لیدی م سامردولدرومز تانیا 6 2 2 1 83 شرکت تام پارسه کویر شاهرود کمال قربانی
10 سیگان ن سامردولدرومز سلویه 16 3 0 1 82 مهدی کر محمد نظری
11 فرسام2 م سامردولدرومز فریال صبا 25 1 4 4 81 علیرضا و نصیر نوروزی تقان قلیچ فداکار
12 مگارا م سامردولدرومز لاله زارنو 8 1 3 1 81 امین تاتار محمد شریف تاتاری
13 ریو کومو ن سامردولدرومز ریوگلد 5 1 3 1 80 مرتضی زمین پرداز ایل محمد غراوی
14 رویال دیاموند م سامردولدرومز رویال چیپسی 9 1 1 3 74 محمدتقی و میثم بابالویی حمید روشنی
15 بست مموری م سامردولدرومز بست او بست 5 1 1 0 74 آرین رهبری کمال جمشیدی
16 بن ریو جانی رو ن سامردولدرومز ریوکازوی 2 1 0 0 74 دکتر کامیار بزرگ نژاد بهرام خانقلی زاده قزل
17 بلک حمید ن سامردولدرومز تارا 18 1 1 2 70 باشگاه پرورش منوچهر ایري بهنام گلچین
18 اسکای کویین م سامردولدرومز اسکیپی 19 1 4 1 69 سلیمان قلی کر بهروز کمی
19 الدورادو ن سامردولدرومز دریفت 5 0 0 3 69 علی زینلی بهمن حاجی زاده
20 المینا م سامردولدرومز المیرا 16 2 1 2 68 یاسمین گلشاهی رسول صداقت
21 رای خان ن سامردولدرومز ریوشاپ 4 1 1 0 68 رایبد هورس احسان جرجانی(کاکاجان)
22 ماوی م سامردولدرومز ساوینا 4 1 0 1 60 بنیامین بسیم نورقلیچ قربانی
23 استیو ن سامردولدرومز خوش ناز 5 0 1 1 51 احمد بالاخان نوری قورچایی
24 ال سامر ن سامردولدرومز ستاره 3 0 0 0 45 محمد علیکاهی ابوالفضل یوسفی
25 ریواورهان ن سامردولدرومز ریوامپلیکیشن 8 6 0 1 تولیدو پرورش اسب رادان امیر جعفرپور
26 ریومنتو م سامردولدرومز شرمین 15 5 2 0 آرمان قزل رحیم بردی مهرانی
27 ریو کین م سامردولدرومز سرن پارتی 13 4 2 1 تولیدو پرورش اسب رادان رشید ایری
28 ماه مهر م سامردولدرومز شه مهر 8 3 2 0 مومن چوگان عبدالرحمان مختومی
29 ریوونتورا م سامردولدرومز اشبل 10 1 6 0 حاجی قربان کدخدا قائمی امیر جعفرپور
30 ریوسیلوا م سامردولدرومز سیلوان 11 2 3 2 تولیدو پرورش اسب رادان امیر جعفرپور
31 ریوچندو ن سامردولدرومز ریوتاپ 11 2 1 1 حاج غفور جرجانی رشید روشنی
32 سل اشتون م سامردولدرومز ریبا 13 2 1 0 مرحوم حاج اردی مرجانی بهروز مرجانی
33 ریوداستی م سامردولدرومز پایا 8 1 2 1 تولیدو پرورش اسب رادان رشید ایری
34 ریوگیفت م سامردولدرومز ریودزرت 9 0 2 4 حاجی نازدردی سوقی تویلی قربانی
35 آپیک ن سامردولدرومز هلن کلر 3 1 1 1 محمدامین و حسام معید و نصیر ایری اراز قربان اونق
36 نیو دنسر م سامردولدرومز دوبی کلاسیک 5 1 1 0 سپنتا و سالار اسماعیلی مهربان ایری
37 ریوبل م سامردولدرومز ریونویل 3 1 0 0 رایبد غلامی امیر جعفرپور
38 گلرو م سامردولدرومز افشانه 3 1 0 0 شروین و عرفان کردی عبدالطیف تمری
39 ریومیرا م سامردولدرومز ریوناز 2 1 0 0 آرش و امین وطن دوست امیر جعفرپور
40 ریو پرنسس م سامردولدرومز ریوکریستال 1 1 0 0 امین رادان فرهاد خانقلی زاده قزل
41 مای بلک بوی ن سامردولدرومز دل آرام 4 0 1 0 غفور آق ابراهیم بدویزاده
42 چیتا شهباز م سامردولدرومز نینو 3 0 1 0 حسین نوروزی و صالح کر مراد بدوی زاده
43 آسپین ن سامردولدرومز اقبال 7 0 0 2 نایب نایبی آتا نفس انفاس
44 ریو فورد ن سامردولدرومز میدنایت کالر 1 0 1 0 امین رادان رشید روشنی
45 پرنیان م سامردولدرومز ماهم جان 1 0 1 0 گلدوست و مقصودی ناصر حاجی زاده
46 میس ونوسه م سامردولدرومز ونوسه 3 0 0 1 سلیمان آوری عبدالرحمان مختومی
47 ریوسام ن سامردولدرومز دیزی درایمر 5 0 0 1 آرمین نگهی امیر جعفرپور
48 اورتاپ م سامردولدرومز ریو تاپ 1 0 0 1 پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته
49 سامرتاپ م سامردولدرومز هدینگ تاپ 5 0 0 0 امیرحسین اسلام کیش رشید روشنی
50 آنتونی ن سامردولدرومز ریور 1 0 0 0 رحیم جعفری بهمن قربانی
51 نازهان م سامردولدرومز دلتکین 1 0 0 0 علی محمد نادرزاده حاجی محمد نوایی
52 سامره م سامردولدرومز گل شهناز 2 0 0 0 بایرام اسماعیلی رسول خرمالی
53 پرشین گلوری م سامردولدرومز سکرت پرمیس 1 0 0 0 حاج محمد سلطانی مهران علائی قوجق
54 گل بهارجان م سامردولدرومز بهارجان 1 0 0 0 فاروق و محمد امین سقر اسماعیل کوچکی
55 دشت یلقی م سامردولدرومز دشت ناز 2 0 0 0 حاج غفور و حاجی قریشی امانگلدی توماچ
56 ضدتو ن سامردولدرومز ریولوکس 5 0 0 0 سعید زارع حاجی محمد نوایی
57 ریو پلاس م سامردولدرومز ریو دزرت 2 0 0 0 فرزان فیض عسگری جمشید روشنی