سامردولدرومز نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1395 10 5 5 4 3.43 % 7
1394 7 3 4 3 1.38 % 16
1393 21 10 11 18 3.13 % 4
1392 15 3 12 4 2.09 % 7
1391 3 2 1 0 0.50 % 41
مجموع 56 23 33 29
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 مای بلک بوی ن سامردولدرومز دل آرام 4 0 0 0 غفور آق ابراهیم بدویزاده
2 ریو کین م سامردولدرومز سرن پارتی 13 0 0 0 تولیدو پرورش اسب رادان رشید ایری
3 ریوگیفت م سامردولدرومز ریودزرت 9 0 0 0 حاجی نازدردی سوقی تویلی قربانی
4 میس ونوسه م سامردولدرومز ونوسه 3 0 0 0 سلیمان آوری عبدالرحمان مختومی
5 ریوداستی م سامردولدرومز پایا 8 0 0 0 تولیدو پرورش اسب رادان رشید ایری
6 ماه مهر م سامردولدرومز شه مهر 8 0 0 0 مومن چوگان عبدالرحمان مختومی
7 ریومنتو م سامردولدرومز شرمین 15 0 0 0 آرمان قزل رحیم بردی مهرانی
8 ریوچندو ن سامردولدرومز ریوتاپ 11 0 0 0 حاج غفور جرجانی رشید روشنی
9 ریوونتورا م سامردولدرومز اشبل 10 0 0 0 حاجی قربان کدخدا قائمی امیر جعفرپور
10 ریواورهان ن سامردولدرومز ریوامپلیکیشن 8 0 0 0 تولیدو پرورش اسب رادان امیر جعفرپور
11 ریوبل م سامردولدرومز ریونویل 3 0 0 0 رایبد غلامی امیر جعفرپور
12 چیتا شهباز م سامردولدرومز نینو 3 0 0 0 حسین نوروزی و صالح کر مراد بدوی زاده
13 ریوسیلوا م سامردولدرومز سیلوان 11 0 0 0 تولیدو پرورش اسب رادان امیر جعفرپور
14 ریوسام ن سامردولدرومز دیزی درایمر 5 0 0 0 آرمین نگهی امیر جعفرپور
15 لاکی بویز ن سامردولدرومز لاکی مون 14 0 0 0 107 عرفان وفرهان محمدی رحیم بردی مهرانی
16 سل اشتون م سامردولدرومز ریبا 13 0 0 0 مرحوم حاج اردی مرجانی بهروز مرجانی
17 برند ن سامردولدرومز خوشکل 15 0 0 0 101 دادجان اونق فرهاد خانقلی زاده قزل
18 سیگان ن سامردولدرومز سلویه 17 0 0 0 68 مهدی کر میکائیل توماچ
19 سامرتاپ م سامردولدرومز هدینگ تاپ 5 0 0 0 امیرحسین اسلام کیش رشید روشنی
20 عالم ناب ن سامردولدرومز تک عالم 26 0 0 0 116 ایوب خوجملی ابراهیم بدویزاده
21 آنتونی ن سامردولدرومز ریور 1 0 0 0 رحیم جعفری بهمن قربانی
22 نازهان م سامردولدرومز دلتکین 1 0 0 0 علی محمد نادرزاده حاجی محمد نوایی
23 ویمتو ن سامردولدرومز لرویا 24 0 0 0 115 رحیم و رسول قوجق نژاد رشید روشنی
24 آسپین ن سامردولدرومز اقبال 7 0 0 0 نایب نایبی آتا نفس انفاس
25 استیو ن سامردولدرومز خوشناز 5 0 0 0 51 احمد بالاخان نوری قورچایی
26 گلرو م سامردولدرومز افشانه 3 0 0 0 شروین و عرفان کردی عبدالطیف تمری
27 المینا م سامردولدرومز المیرا 16 0 0 0 60 یاسمین گلشاهی رسول صداقت
28 بازنوش قره بولاغ ن سامردولدرومز کلودیا 22 0 0 0 90 یعقوب و عبدالله میرابی محمد شریف تاتاری
29 فرسام2 م سامردولدرومز فریال صبا 24 0 0 0 71 علیرضا و نصیر نوروزی تقان قلیچ فداکار
30 سامره م سامردولدرومز گل شهناز 2 0 0 0 بایرام اسماعیلی رسول خرمالی
31 اسکای کویین م سامردولدرومز اسکیپی 17 0 0 0 64 محمد اسماعیل و محمد معید کر یوسف کلته
32 مگارا م سامردولدرومز لاله زارنو 8 0 0 0 81 امین تاتار محمد شریف تاتاری
33 پرشین گلوری م سامردولدرومز سکرت پرمیس 1 0 0 0 حاج محمد سلطانی مهران علائی قوجق
34 رویال دیاموند م سامردولدرومز رویال چیپسی 9 0 0 0 74 محمدتقی و میثم بابالویی حمید روشنی
35 آپیک ن سامردولدرومز هلن کلر 3 0 0 0 محمدامین و حسام معید و نصیر ایری اراز قربان اونق
36 گل بهارجان م سامردولدرومز بهارجان 1 0 0 0 فاروق و محمد امین سقر اسماعیل کوچکی
37 سامرسا م سامردولدرومز آی سا 13 0 0 0 85 حاجی گراد دوجی اسماعیل بدویزاده
38 بلک حمید ن سامردولدرومز تارا 15 0 0 0 47 منوچهر ایري و علی مقدم بهنام گلچین
39 ماوی م سامردولدرومز ساوینا 4 0 0 0 60 بنیامین بسیم نورقلیچ قربانی
40 ماه مارال ن سامردولدرومز ماه محل 8 0 0 0 93 آرین رهبری کمال جمشیدی
41 ریومیرا م سامردولدرومز ریوناز 2 0 0 0 آرش و امین وطن دوست امیر جعفرپور
42 دشت یلقی م سامردولدرومز دشت ناز 2 0 0 0 حاج غفور و حاجی قریشی امانگلدی توماچ
43 ال سامر ن سامردولدرومز ستاره 3 0 0 0 45 محمد علیکاهی ابوالفضل یوسفی
44 ریو کوئین م سامردولدرومز میدنایت کالر 4 0 0 0 77 فرهاد قائمی نورقلیچ قربانی
45 ضدتو ن سامردولدرومز ریولوکس 3 0 0 0 بهنام و حامد چاوش جبارصالح پور
46 تام لیدی م سامردولدرومز تانیا 3 0 0 0 شرکت تام پارسه کویر شاهرود کمال قربانی
47 الدورادو ن سامردولدرومز دریفت 4 0 0 0 65 علی زینلی بهمن حاجی زاده
48 بست مموری م سامردولدرومز بست او بست 4 0 0 0 74 آرین رهبری کمال جمشیدی
49 بن ریو جانی رو ن سامردولدرومز ریوکازوی 1 0 0 0 دکتر کامیار بزرگ نژاد فرهاد خانقلی زاده قزل
50 ریو فورد ن سامردولدرومز میدنایت کالر 1 0 0 0 امین رادان رشید روشنی
51 ریو پرنسس م سامردولدرومز ریوکریستال 1 0 0 0 امین رادان فرهاد خانقلی زاده قزل
52 پرنیان م سامردولدرومز ماهم جان 1 0 0 0 گلدوست و مقصودی ناصر حاجی زاده
53 اورتاپ م سامردولدرومز ریو تاپ 1 0 0 0 پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته
54 ریو کومو ن سامردولدرومز ریوگلد 1 0 0 0 مرتضی زمین پرداز ایل محمد غراوی
55 رای خان ن سامردولدرومز ریوشاپ 1 0 0 0 باشگاه پرورش اسب رایبد هورس احسان جرجانی(کاکاجان)
56 نیو دنسر م سامردولدرومز دوبی کلاسیک 1 0 0 0 ستیلا اسماعیلی امید ایری