سامردولدرومز نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1395 7 3 4 2 3.72 % 7
1394 8 3 5 4 1.87 % 15
1393 21 10 11 18 3.24 % 4
1392 15 3 12 4 2.10 % 7
1391 3 2 1 0 0.51 % 41
مجموع 54 21 33 28
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 عالم ناب ن سامردولدرومز تک عالم 24 6 8 8 96 ایوب خوجملی ابراهیم بدویزاده
2 ویمتو ن سامردولدرومز لرویا 22 8 3 6 88 رحیم و رسول قوجق نژاد رشید روشنی
3 بازنوش قره بولاغ ن سامردولدرومز کلودیا 20 3 5 4 52 منان قزل محمد شریف تاتاری
4 ریواورهان ن سامردولدرومز ریوامپلیکیشن 8 6 0 1 50 تولیدو پرورش اسب رادان امیر جعفرپور
5 سامرسا م سامردولدرومز آی سا 12 3 4 5 50 حاجی گراد دوجی اسماعیل بدویزاده
6 ریومنتو م سامردولدرومز شرمین 15 5 2 0 48 آرمان قزل رحیم بردی مهرانی
7 ریو کین م سامردولدرومز سرن پارتی 13 4 2 1 42 تولیدو پرورش اسب رادان رشید ایری
8 لاکی بویز ن سامردولدرومز لاکی مون 13 3 2 3 38 عرفان وفرهان محمدی رحیم بردی مهرانی
9 برند ن سامردولدرومز خوشکل 12 2 4 1 34 دادجان اونق فرهاد خانقلی زاده قزل
10 ماه مهر م سامردولدرومز شه مهر 8 3 2 0 32 مومن چوگان عبدالرحمان مختومی
11 ریوونتورا م سامردولدرومز اشبل 10 1 6 0 32 حاجی قربان کدخدا قائمی امیر جعفرپور
12 ریوسیلوا م سامردولدرومز سیلوان 11 2 3 2 32 تولیدو پرورش اسب رادان امیر جعفرپور
13 فرسام2 م سامردولدرومز فریال صبا 22 1 4 3 30 علیرضا و نصیر نوروزی تقان قلیچ فداکار
14 ماه مارال ن سامردولدرومز ماه محل 5 2 3 0 28 آرین رهبری کمال جمشیدی
15 سیگان ن سامردولدرومز سلویه 15 3 0 1 26 محمد قلی آق عبدالمجید کم
16 المینا م سامردولدرومز المیرا 16 2 1 2 24 خدر کر رسول صداقت
17 ریوچندو ن سامردولدرومز ریوتاپ 11 2 1 1 22 حاج غفور جرجانی رشید روشنی
18 مگارا م سامردولدرومز لاله زارنو 8 1 3 1 22 امین تاتار محمد شریف تاتاری
19 سل اشتون م سامردولدرومز ریبا 13 2 1 0 20 مرحوم حاج اردی مرجانی بهروز مرجانی
20 اسکای کویین م سامردولدرومز اسکیپی 14 1 3 0 20 مرحوم آنا ولی خرمی عبدالخالق ایری
21 ریوداستی م سامردولدرومز پایا 8 1 2 1 18 تولیدو پرورش اسب رادان رشید ایری
22 رویال دیاموند م سامردولدرومز رویال چیپسی 9 1 1 3 18 محمدتقی و میثم بابالویی حمید روشنی
23 ریوگیفت م سامردولدرومز ریودزرت 9 0 2 4 16 حاجی نازدردی سوقی تویلی قربانی
24 بلک حمید ن سامردولدرومز تارا 13 1 1 2 16 منوچهر ایری عبدالرحمن زارعی
25 آپیک ن سامردولدرومز هلن کلر 3 1 1 1 14 محمدامین و حسام معید و نصیر ایری اراز قربان اونق
26 ماوی م سامردولدرومز ساوینا 4 1 0 1 10 بنیامین بسیم تویلی قربانی
27 ریوبل م سامردولدرومز ریونویل 3 1 0 0 8 رایبد غلامی امیر جعفرپور
28 گلرو م سامردولدرومز افشانه 3 1 0 0 8 شروین و عرفان کردی عبدالطیف تمری
29 ریومیرا م سامردولدرومز ریوناز 2 1 0 0 8 آرش و امین وطن دوست امیر جعفرپور
30 بن ریو جانی رو ن سامردولدرومز ریوکازوی 1 1 0 0 8 دکتر کامیار بزرگ نژاد فرهاد خانقلی زاده قزل
31 استیو ن سامردولدرومز خوشناز 5 0 1 1 6 احمد بالاخان نوری قورچایی
32 مای بلک بوی ن سامردولدرومز دل آرام 4 0 1 0 4 غفور آق ابراهیم بدویزاده
33 چیتا شهباز م سامردولدرومز نینو 3 0 1 0 4 حسین نوروزی و صالح کر مراد بدوی زاده
34 آسپین ن سامردولدرومز اقبال 7 0 0 2 4 نایب نایبی آتا نفس انفاس
35 بست مموری م سامردولدرومز بست او بست 2 0 1 0 4 آرین رهبری کمال جمشیدی
36 ریو فورد ن سامردولدرومز میدنایت کالر 1 0 1 0 4 امین رادان رشید روشنی
37 میس ونوسه م سامردولدرومز ونوسه 3 0 0 1 2 سلیمان آوری عبدالرحمان مختومی
38 ریوسام ن سامردولدرومز دیزی درایمر 5 0 0 1 2 آرمین نگهی امیر جعفرپور
39 الدورادو ن سامردولدرومز دریفت 2 0 0 1 2 علی زینلی مصیب میر شمسی
40 سامرتاپ م سامردولدرومز هدینگ تاپ 5 0 0 0 0 امیرحسین اسلام کیش رشید روشنی
41 آنتونی ن سامردولدرومز ریور 1 0 0 0 0 رحیم جعفری بهمن قربانی
42 نازهان م سامردولدرومز دلتکین 1 0 0 0 0 علی محمد نادرزاده حاجی محمد نوایی
43 سامره م سامردولدرومز گل شهناز 2 0 0 0 0 بایرام اسماعیلی رسول خرمالی
44 پرشین گلوری م سامردولدرومز سکرت پرمیس 1 0 0 0 0 حاج محمد سلطانی مهران علائی قوجق
45 گل بهارجان م سامردولدرومز بهارجان 1 0 0 0 0 فاروق و محمد امین سقر اسماعیل کوچکی
46 ماه مرال م سامردولدرومز ماه محل 0 0 0 0 0 آرین رهبری کمال جمشیدی
47 دشت یلقی م سامردولدرومز دشت ناز 2 0 0 0 0 حاج غفور و حاجی قریشی امانگلدی توماچ
48 ال سامر ن سامردولدرومز ستاره 2 0 0 0 0 محمد علیکاهی محمدشریف تاتاری
49 ریو کوئین م سامردولدرومز میدنایت کالر 2 0 0 0 0 فرهاد قائمی تویلی قربانی
50 ضدتو ن سامردولدرومز ریولوکس 2 0 0 0 0 بهنام و حامد چاوش مصطفی کریمی
51 تام لیدی م سامردولدرومز تانیا 0 0 0 0 0
52 ریو پرنسس م سامردولدرومز ریوکریستال 1 0 0 0 0 امین رادان فرهاد خانقلی زاده قزل
53 پرنیان م سامردولدرومز ماهم جان 0 0 0 0 0
54 اورتاپ م سامردولدرومز ریو تاپ 1 0 0 0 0 پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته