القاسی نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1396 2 2 0 2 3.07 % 7
1395 14 10 4 13 3.51 % 7
1394 9 3 6 1 1.57 % 12
1393 9 4 5 8 1.31 % 20
1392 8 4 4 8 1.12 % 21
1391 2 0 2 0 0.33 % 59
مجموع 44 23 21 32
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 ریوبندر ن القاسی آرچر 10 6 2 0 103 امین رادان رشید روشنی
2 ریوسانگ م القاسی ریو شیک 5 3 0 0 100 امین رادان رشید روشنی
3 ریوآچا م القاسی دریم آچا 13 4 3 3 97 مرحوم حاج قربان کدخدا قائمی عبدالوهاب قربانی
4 چشم آبی 2 م القاسی سلویه 5 2 0 1 81 مهندس آق محمد ارازلی بهمن صداقت
5 چه گوارا ن القاسی نازفر 26 2 3 7 75 سید مرتضی قاسمی حسین اونق
6 دازبهار م القاسی زبیده 13 2 0 3 74 عبدی پقه آق اویلی کارساز
7 اورکیشن ن القاسی ریوامپلیکیشن 6 1 0 2 69 پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته
8 ریو موناکو م القاسی ریو دریمز 2 1 0 0 69 ستاره و السا بزرگ نژاد رشید روشنی
9 هاکتان ن القاسی خوش ناز 4 1 0 0 65 عراز محمد و مهدیار صداقت کمال قربانی
10 ریو لیون م القاسی اشبل 7 0 1 1 65 مرحوم حاج قربان کدخدا قائمی نورقلیچ قربانی
11 شاه سوین م القاسی استارناز 18 1 3 2 61 امین سلیمانی امید ایری
12 کاراکو ن القاسی اسپانتیک 7 1 0 0 61 یوسف توماچ بهمن اونق
13 اورکریستین ن القاسی ریوکریستال 4 0 0 1 57 امیررضا و امیرعلی هداوند فرهاد کریمی
14 پاکی رو ن القاسی آی نور 23 0 2 2 51 مبین آرخی سلیمان آرخی
15 راحیل م القاسی افرودیت 7 0 0 2 47 ناصر متمکن رسول خرمالی
16 الیشیبا ن القاسی استاروارز 9 4 2 0 صادق موحد قوجق مجید ایری
17 کلین هورس ن القاسی مهرناز 14 2 5 1 مرحوم رجب سلاق اراز قربان اونق
18 ستیلا م القاسی دوربن 15 3 3 1 آی سا یلمه و میکائیل چپرلی امانقلی خوجملی
19 پانیل م القاسی افسانه 9 2 1 2 نورجان حاجی میرابی خدای بردی ایری
20 گل آیسا م القاسی آی سا 8 2 1 1 زریف دوجی ابراهیم بدویزاده
21 ریودیاموند م القاسی ریودریمز 5 2 0 0 علی حسینی امانقلی خوجملی
22 نیو کارناوال م القاسی صایدجان 9 1 2 0 امید ایگدری و مهندس یوسف گلشاهی مجید ایری
23 ریوماری م القاسی ریومادمازل 3 1 0 0 اسلام قره قولپاقی و رسول مرادی رشید ایری
24 رعنا م القاسی بادیان 7 0 1 1 اسماعیل دمبان و بلال ساری زاده اراز زارعی کسلخه
25 اسکافیلد ن القاسی گل پری 6 0 1 1 محمد طاها و طهورا طایلی پور بهمن اونق
26 آرتان ن القاسی دلفام 8 0 1 0 عاصف و بصیر خوجملی احمد خوجملی
27 سجیل ن القاسی مارالیم 7 0 1 0 عبدالمتین قزل عبدالرحیم تاشلیانی کر
28 گل آی جان م القاسی انم جان 2 0 0 1 محمد صدیق قره نژاد امیر مختومی
29 چارلی ن القاسی شانل 1 0 0 1 حسین عراقی آنه اراز صالح پور
30 سانیک ن القاسی بهارجان 1 0 0 0 عبدالوهاب سقر اراز زارعی کسلخه
31 جانان م القاسی ماه آرا 1 0 0 0 بهمن کلته عبدالمجید کم
32 ریولیکا ن القاسی ویتالیکا 0 0 0 0 تولیدو پرورش اسب رادان امیر جعفرپور
33 ایگل ن القاسی گل مرام 2 0 0 0 ماهور جعفر آقائی اسکندر خوجملی
34 لوتوس کینگ ن القاسی هدینگ تاپ 3 0 0 0 ایمان ناخدا جبارصالح پور
35 آس افغان م القاسی گل بهارک 5 0 0 0 سمیرسونیا و فرید محمدی محمداسلم محمدی
36 اورمون م القاسی ریومون 0 0 0 0
37 سلتیک هورس ن القاسی لیلی 2 4 0 0 0 مرحوم تاج دردی کرد عبدالقیوم اونق
38 جینی اژدری م القاسی نازگل 4 1 0 0 0 امیر سینا اژدری زاهد کمی
39 بای جهان ن القاسی دل سان 2 0 0 0 حاج رحمت الله کاظمی بایرام قلی نوایی
40 ویکی ن القاسی سیلای 1 0 0 0 بدیع الزمان بهرامی قارلی نفس قول لرعطا
41 به پا ن القاسی یادگارآق مایه 6 0 0 0 احمد پقه عوض خوجملی
42 دلبرم م القاسی دلبر 1 0 0 0 علیمحمد نادرزاده و طاها موحدقوجق ناز محمد قره داشلی
43 می هان ن القاسی ریوسی 0 0 0 0
44 آندرانیک ن القاسی هلن کلر 1 0 0 0 دکتر سید جواد حجازی ساری اونق