القاسی نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1395 9 7 2 9 4.78 % 4
1394 9 3 6 1 2.10 % 12
1393 9 4 5 8 1.38 % 19
1392 8 4 4 8 1.12 % 20
1391 2 0 2 0 0.34 % 59
مجموع 37 18 19 26
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 ریوبندر ن القاسی آرچر 11 6 2 0 56 امین رادان رشید روشنی
2 چه گوارا ن القاسی نازفر 25 2 3 7 42 عزیز طعنه مهربان ایری
3 الیشیبا ن القاسی استاروارز 9 4 2 0 40 صادق موحد قوجق مجید ایری
4 کلین هورس ن القاسی مهرناز 14 2 5 1 38 مرحوم رجب سلاق اراز قربان اونق
5 ستیلا م القاسی دوربن 15 3 3 1 38 آی سا یلمه و میکائیل چپرلی امانقلی خوجملی
6 پانیل م القاسی افسانه 9 2 1 2 24 نورجان حاجی میرابی خدای بردی ایری
7 شاه سوین م القاسی استارناز 18 1 3 2 24 امین سلیمانی امید ایری
8 گل آیسا م القاسی آی سا 8 2 1 1 22 زریف دوجی ابراهیم بدویزاده
9 دازبهار م القاسی زبیده 13 2 0 3 22 عبدی پقه آق اویلی کارساز
10 ریوآچا م القاسی دریم آچا 7 2 1 1 22 فرهاد قائمی تویلی قربانی
11 ریودیاموند م القاسی ریودریمز 5 2 0 0 16 علی حسینی امانقلی خوجملی
12 نیو کارناوال م القاسی صایدجان 9 1 2 0 16 امید ایگدری و مهندس یوسف گلشاهی مجید ایری
13 پاکی رو ن القاسی آی نور 23 0 2 2 12 مبین آرخی سلیمان آرخی
14 چشم آبی 2 م القاسی سلویه 2 1 0 1 10 مهندس آق محمد ارازلی بهمن صداقت
15 ریوماری م القاسی ریومادمازل 3 1 0 0 8 اسلام قره قولپاقی و رسول مرادی رشید ایری
16 هاکتان ن القاسی خوش ناز 1 1 0 0 8 مرحومان حاج علی و حاج موسی صداقت امیر مختومی
17 ریوسانگ م القاسی ریو شیک 1 1 0 0 8 امین رادان رشید روشنی
18 ریو موناکو م القاسی ریو دریمز 2 1 0 0 8 ستاره و السا بزرگ نژاد رشید روشنی
19 رعنا م القاسی بادیان 7 0 1 1 6 اسماعیل دمبان و بلال ساری زاده اراز زارعی کسلخه
20 راحیل م القاسی افرودیت 7 0 0 2 4 ناصر متمکن رسول خرمالی
21 اورکیشن ن القاسی ریوامپلیکیشن 5 0 0 1 2 پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته
22 اورکریستین ن القاسی ریوکریستال 4 0 0 1 2 امیررضا و امیرعلی هداوند فرهاد کریمی
23 ریو لیون م القاسی اشبل 4 0 0 1 2 فرهاد قائمی تویلی قربانی
24 سانیک ن القاسی بهارجان 1 0 0 0 0 عبدالوهاب سقر اراز زارعی کسلخه
25 جانان م القاسی ماه آرا 1 0 0 0 0 بهمن کلته عبدالمجید کم
26 ریولیکا ن القاسی ویتالیکا 0 0 0 0 0 تولیدو پرورش اسب رادان امیر جعفرپور
27 ایگل ن القاسی گل مرام 2 0 0 0 0 ماهور جعفر آقائی اسکندر خوجملی
28 لوتوس کینگ ن القاسی هدینگ تاپ 3 0 0 0 0 ایمان ناخدا جبارصالح پور
29 آس افغان م القاسی گل بهارک 3 0 0 0 0 ثنا و نسا غراوی و سمیرو سونیا محمدی محمداسلم محمدی
30 اورمون م القاسی ریومون 0 0 0 0 0
31 سلتیک هورس ن القاسی لیلی 2 1 0 0 0 0 عارف یاسین و سروان شمشیری ارازگلدی اونق
32 کاراکو ن القاسی اسپانتیک 0 0 0 0 0
33 آرتان ن القاسی دلفام 1 0 0 0 0 ناصر سارلی احمد خوجملی
34 جینی اژدری م القاسی نازگل 4 0 0 0 0 0 امیر سینا اژدری دوردی حاجی عطایی
35 بای جهان ن القاسی دل سان 0 0 0 0 0 حاج رحمت الله کاظمی حاجی محمد نوایی
36 اسکافیلد ن القاسی گل پری 1 0 0 0 0 یعقوب طایلی پور خسرو برزین
37 ویکی ن القاسی سیلای 0 0 0 0 0