کامانگراند نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1394 1 0 1 1 0.22 % 55
1393 1 0 1 1 0.15 % 79
1392 3 2 1 2 0.42 % 55
1391 3 2 1 3 0.51 % 41
مجموع 8 4 4 7
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 والونیا م کامانگراند مای تیک 23 0 0 0 دکتر عبدالناصرایزدی محمدرضا تاتاری
2 استارلت ن کامانگراند جمهور 12 0 0 0 احمد علاقی اراز قربان اونق
3 سیت استارز ن کامانگراند گلاب 7 0 0 0 زلفا کوچکی بهمن اونق
4 آرتانیا ن کامانگراند سیبل جان 17 0 0 0 40 رضا کاظمی قربان محمد قولرعطا
5 آدمیرال ن کامانگراند کتی گرل 10 0 0 0 آریا پویان غفور خوجملی
6 بی سان م کامانگراند گلاب 3 0 0 0 طیب خانی عبدالرحمان پرویز
7 هانیل م کامانگراند شهناز 0 0 0 0 گلدی جان حاجی میرابی بهروز کمی
8 کوئین م کامانگراند بهارجان 8 0 0 0 44 کیارش بهرام پور رجب محمد گوگ نژاد