تیشتر نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1394 3 2 1 0 0.69 % 35
1393 3 1 2 2 0.46 % 42
1392 5 3 2 5 0.70 % 33
1391 7 3 4 6 1.19 % 21
مجموع 18 9 9 13
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 بال سایاد م تیشتر هیلا 16 0 3 3 18 احمد ومحمد رضا پنق عید قلی قربانی
2 ساوالون ن تیشتر ربکا 25 0 3 3 18 حاج عبدالمجید مهرانی ابراهیم مهرانی
3 مسترواندرفول ن تیشتر شاهدخت 20 0 2 5 18 حسین آیت اللهی باشگاه درخشش
4 ثریا م تیشتر پریسا 4 1 1 0 12 محمدرضا نصیری مصطفی عطایی
5 اولترا اسپید م تیشتر جی پیک 4 1 1 0 12 مرحومان نفس گل چشمه و کمک مرسه خان محمد چپرلی
6 دازمحل م تیشتر دازناز 8 1 0 1 10 حاجی مشهد گلدی خان نظری اراز قربان اونق
7 مسترچلنجر ن تیشتر تیبا 6 1 0 0 8 ارازبردی مهرانی محمد ارمشی
8 اسپیدهیرو ن تیشتر سلسله 9 0 1 2 8 علی اکبر هادیزاده بهابادی ابوالفضل دهقان
9 نفس جهان م تیشتر شاپری یزد 5 1 0 0 8 حاج علی حسن زاده عید قلی قربانی
10 تیش گل م تیشتر گلزار 2 0 1 0 4 حسین آیت اللهی ابراهیم قلرعطا
11 املیانو ن تیشتر کاتیا 3 0 1 0 4 سینا زارع مهدی نوایی
12 سلنا2 م تیشتر دربرنا 9 0 0 1 2 محمد غفاری جمشید جرجانی
13 صفاهورس ن تیشتر گل طوفان 9 0 0 1 2 پیرمحمد قلی پور پیرمحمد قلی پور
14 ریسر ن تیشتر آرژانتینا 2 0 0 0 0 محمد طاها خوجملی عبدالرحمان پرویز
15 پایا م تیشتر پایال 3 0 0 0 0 مجید باباعلی پرویز غراوی
16 لوکاس ن تیشتر لیان کای 3 0 0 0 0 مرتضی شیرازی غفور خوجملی
17 جان سینا ن تیشتر کاتیا 0 0 0 0 0 سینا زارع مهدی نوایی
18 یوز جینا م تیشتر جیجی ال کلاسیکو 1 0 0 0 0 سعیده سادات اقبالی محمدرضا نصیری زارچ