تریفیک چلنچ نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1395 3 1 2 1 1.77 % 16
1394 19 8 11 15 4.70 % 3
1393 22 16 6 10 3.44 % 3
1392 10 5 5 5 1.41 % 10
مجموع 54 30 24 31
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 پیربابا ن تریفیک چلنچ طلای بندر 14 9 4 0 88 محمدمهدی طلائی کمال قربانی
2 هیدروژن م تریفیک چلنچ آلینا1 29 5 3 6 64 عبدالمتین قزل منوچهر قزل
3 آلچی بای ن تریفیک چلنچ السا 18 4 5 3 58 رضا قره ئی احمد قلی قربانی
4 آرس ن تریفیک چلنچ ساتین اسلیپرز 25 3 5 4 52 دکتر رزیتا امیری فر کمال قربانی
5 سودانور م تریفیک چلنچ سیلورسین 13 5 1 3 50 دده وحاج حبیب وحاج امید چیره نور رحیم بردی مهرانی
6 ریحانا م تریفیک چلنچ ریحانا 14 4 3 2 48 مهندس پیمان و پژمان اسماعیلی رحیم بردی مهرانی
7 تامارا م تریفیک چلنچ هورا 9 5 0 3 46 فرهاد ترکمنی ابراهیم بدویزاده
8 خوش تیپ ن تریفیک چلنچ آوا 23 3 3 3 42 الیسا و آیلین و محمد غراوی احمد ایری
9 رویال کلاسیک ن تریفیک چلنچ بیونسه 13 4 1 2 40 امیرعلی و حلما عرب کمال قولرعطا
10 اسپرینگ م تریفیک چلنچ ثمر 8 4 1 1 38 عبدالله طاهری صالح بردی گوگ
11 مجستیک ن تریفیک چلنچ مجیک میلکام 12 2 4 3 38 بهنام و حامد چاوش رشید روشنی
12 سای چلنج م تریفیک چلنچ بالسای 13 2 2 5 34 بهروز سیدی قوجق فرهاد آق ارکاکلی
13 آلتون سا م تریفیک چلنچ آترینه 9 3 2 1 34 حاج طواق مراد آق عبدالرحمان مختومی
14 ویوابوی ن تریفیک چلنچ لاله گل 9 3 1 2 32 ایلهان سینان و آتلی نیازی کاکا سارلی
15 مک لارن م تریفیک چلنچ ایندین سانگ 12 2 2 2 28 سید امیر رضا تقوی بهمن حاجی زاده
16 کوچینی م تریفیک چلنچ تیزسکرت 11 2 1 2 24 امیر حسین اسلام کیش رحیم بردی مهرانی
17 لاست چلنچ ن تریفیک چلنچ لاست الیزا 7 2 1 1 22 جواد صلواتی مجید صالح پور
18 نارسیس ن تریفیک چلنچ نوا 8 2 0 2 20 هورس ایران تویلی قربانی
19 پایرسون ن تریفیک چلنچ فالومی 8 1 1 3 18 حاج آنه قلیچ و حاج گلدی آخوند میرزاعلی امید ایری
20 طهران م تریفیک چلنچ وی وی ین 5 2 0 1 18 عاشور قربانپور ابراهیم بدویزاده
21 تریفیک چلنجر ن تریفیک چلنچ فراکسیس 3 1 2 0 16 هستی سرمیلی عبدالناصر قربانی
22 بارون ن تریفیک چلنچ گل امید 12 1 1 2 16 حاج عبدالکریم ناعمی بهمن اونق
23 میس گلد م تریفیک چلنچ شرایتون 7 1 1 1 14 ناصر و نادر میکائیلی مصطفی کریمی
24 چلنجر ن تریفیک چلنچ ویندمیلکام 8 1 1 0 12 محمد حسین صادق زاده فرهاد جرجانی
25 یاشار2 ن تریفیک چلنچ مائده 14 1 1 0 12 متین آیتین و آیلین قزل منوچهر قزل
26 کارتیه م تریفیک چلنچ کات گلاس 5 1 0 0 8 شیدا خسروی جمشید روشنی
27 ساواش3 ن تریفیک چلنچ نلی 4 1 0 0 8 عسل کاشانی فرهاد جرجانی
28 اینفنیتی م تریفیک چلنچ رگال اگزاکتیو 2 0 2 0 8 حاجی رحمان سوقی کمال قربانی
29 اوفلیا م تریفیک چلنچ اندی ماری 8 1 0 0 8 ستار ساجدی جمشید مختومی
30 آراگورن ن تریفیک چلنچ آناستازیا 3 0 2 0 8 هورس ایساتیس کمال قربانی
31 تایکو ن تریفیک چلنچ گل زمرد 1 1 0 0 8 حاج سیدحسین نبوی سید مجتبی نبوی
32 رویال آکادمی ن تریفیک چلنچ کاتالینا 4 0 2 0 8 مرحوم حاج مراد امینی محمد آق ارکاکلی
33 آچیلای م تریفیک چلنچ آلباتراس 6 1 0 0 8 یاسین و حاجی محمد کلته ابراهیم مهرانی
34 تونیکس ن تریفیک چلنچ تاکسه وی 1 1 0 0 8 محسن نیلی تویلی قربانی
35 بنیتا گل م تریفیک چلنچ شرینا 1 1 0 0 8 فرشته شاهسونی محمد آق ارکاکلی
36 طلا م تریفیک چلنچ لیلی 7 0 1 0 4 کمال آقچلی وجمشید چوری مجید خوجملی
37 بای نا م تریفیک چلنچ دنا 5 0 1 0 4 حاجی قربان محمد سلیمه ی بهرام حاجی زاده
38 ماهان ترفیک ن تریفیک چلنچ سکوت 3 0 1 0 4 مجتبی روشن عقل احمد خوجملی
39 سان اسکای م تریفیک چلنچ لیدی اسکای 7 0 1 0 4 عابد و عامر مراد چله نوریقدی یلقی
40 مامبو م تریفیک چلنچ کبری 2 0 1 0 4 عاشور قربانپور ابراهیم بدویزاده
41 پرشین چلنج ن تریفیک چلنچ پرشین مامبو 1 0 0 1 2 هورس ایران جمشید روشنی
42 نیواستالیون ن تریفیک چلنچ رگال اکزاکتیو 5 0 0 1 2 رحیم ضیایی مهربان ایری
43 شاهیتا م تریفیک چلنچ آناهیتا 6 0 0 1 2 مرحوم بایرام بردی قورچای نوری قورچایی
44 کروم ن تریفیک چلنچ ایده آل 5 0 0 1 2 شمس الدین خاکپور قارمحمد گری
45 لورنزو ن تریفیک چلنچ کاتیا 0 0 0 0 0 هورس ایساتیس منصور بای پور
46 تای کو ن تریفیک چلنچ گل زمرد 1 0 0 0 0 حاج سیدحسین نبوی سید مجتبی نبوی
47 تاروک ن تریفیک چلنچ طلا 0 0 0 0 0 آنه شیرگرکز سید مجتبی نبوی
48 پژمان خان ن تریفیک چلنچ ریحانه 1 0 0 0 0 سردار آزمون و مریم شیرمحمدلی ابراهیم بدویزاده
49 آراگون ن تریفیک چلنچ آناستازیا 4 0 0 0 0 محمدمهدی طلایی کمال قربانی
50 مکس رویال م تریفیک چلنچ گل مرام 4 0 0 0 0 ماهور جعفر آقائی حمید روشنی
51 نازچلنج م تریفیک چلنچ نازشیدا 0 0 0 0 0 شهرام شهبازی محمداسلم محمدی
52 جیگه بوم ن تریفیک چلنچ رجیانا1 1 0 0 0 0 مهندس پیمان و پژمان و افشین اسماعیلی ابراهیم بدویزاده
53 آتروان ن تریفیک چلنچ پایدار 0 0 0 0 0 مزرعه طوبی یحیی ایزدی
54 بای بای چلنج م تریفیک چلنچ بای بای کوئین 0 0 0 0 0 بهروز سلاق عبدالخالق چپرلی