تریفیک چلنچ نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1395 5 1 4 1 2.03 % 17
1394 20 8 12 15 4.14 % 4
1393 22 16 6 10 3.30 % 3
1392 10 5 5 5 1.39 % 10
مجموع 57 30 27 31
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 آلچی بای ن تریفیک چلنچ السا 18 0 0 0 107 رضا قره ئی احمد قلی قربانی
2 آرس ن تریفیک چلنچ ساتین اسلیپرز 25 0 0 0 100 دکتر رزیتا امیری فر کمال قربانی
3 چلنجر ن تریفیک چلنچ ویندمیلکام 8 0 0 0 محمد حسین صادق زاده فرهاد جرجانی
4 ریحانا م تریفیک چلنچ ریحانا 14 0 0 0 مهندس پیمان و پژمان اسماعیلی رحیم بردی مهرانی
5 سودانور م تریفیک چلنچ سیلورسین 13 0 0 0 دده وحاج حبیب وحاج امید چیره نور رحیم بردی مهرانی
6 خوش تیپ ن تریفیک چلنچ آوا 24 0 0 0 96 الیسا و آیلین و محمد غراوی کمال جمشیدی
7 کارتیه م تریفیک چلنچ کات گلاس 5 0 0 0 شیدا خسروی جمشید روشنی
8 لاست چلنچ ن تریفیک چلنچ لاست الیزا 7 0 0 0 جواد صلواتی مجید صالح پور
9 طلا م تریفیک چلنچ لیلی 7 0 0 0 کمال آقچلی وجمشید چوری مجید خوجملی
10 پیربابا ن تریفیک چلنچ طلای بندر 15 0 0 0 129 محمدمهدی طلائی کمال قربانی
11 کوچینی م تریفیک چلنچ تیزسکرت 13 0 0 0 81 امیر حسین اسلام کیش امیر جعفرپور
12 لورنزو ن تریفیک چلنچ کاتیا 0 0 0 0 هورس ایساتیس منصور بای پور
13 اسپرینگ م تریفیک چلنچ ثمر 8 0 0 0 85 عبدالله طاهری صالح بردی گوگ
14 تریفیک چلنجر ن تریفیک چلنچ فراکسیس 3 0 0 0 هستی سرمیلی عبدالناصر قربانی
15 پرشین چلنج ن تریفیک چلنچ پرشین مامبو 1 0 0 0 هورس ایران جمشید روشنی
16 ساواش3 ن تریفیک چلنچ نلی 4 0 0 0 عسل کاشانی فرهاد جرجانی
17 هیدروژن م تریفیک چلنچ آلینا1 29 0 0 0 108 عبدالمتین قزل منوچهر قزل
18 اینفنیتی م تریفیک چلنچ رگال اگزاکتیو 2 0 0 0 حاجی رحمان سوقی کمال قربانی
19 تای کو ن تریفیک چلنچ گل زمرد 1 0 0 0 حاج سیدحسین نبوی سید مجتبی نبوی
20 بای نا م تریفیک چلنچ دنا 5 0 0 0 حاجی قربان محمد سلیمه ی بهرام حاجی زاده
21 اوفلیا م تریفیک چلنچ اندی ماری 8 0 0 0 55 ستار ساجدی جمشید مختومی
22 آراگورن ن تریفیک چلنچ آناستازیا 3 0 0 0 هورس ایساتیس کمال قربانی
23 مجستیک ن تریفیک چلنچ مجیک میلکام 12 0 0 0 87 بهنام و حامد چاوش رشید روشنی
24 ویوابوی ن تریفیک چلنچ لاله گل 9 0 0 0 84 ایلهان سینان و آتلی نیازی کاکا سارلی
25 رویال کلاسیک ن تریفیک چلنچ بیونسه 13 0 0 0 100 امیرعلی و حلما عرب کمال قولرعطا
26 تایکو ن تریفیک چلنچ گل زمرد 1 0 0 0 حاج سیدحسین نبوی سید مجتبی نبوی
27 تاروک ن تریفیک چلنچ طلا 0 0 0 0 آنه شیرگرکز سید مجتبی نبوی
28 ماهان ترفیک ن تریفیک چلنچ سکوت 3 0 0 0 مجتبی روشن عقل احمد خوجملی
29 پژمان خان ن تریفیک چلنچ ریحانه 1 0 0 0 سردار آزمون و مریم شیرمحمدلی ابراهیم بدویزاده
30 رویال آکادمی ن تریفیک چلنچ کاتالینا 4 0 0 0 مرحوم حاج مراد امینی محمد آق ارکاکلی
31 مک لارن م تریفیک چلنچ ایندین سانگ 12 0 0 0 92 سید امیر رضا تقوی بهمن حاجی زاده
32 آراگون ن تریفیک چلنچ آناستازیا 4 0 0 0 محمدمهدی طلایی کمال قربانی
33 بارون ن تریفیک چلنچ گل امید 12 0 0 0 55 حاج عبدالکریم ناعمی بهمن اونق
34 پایرسون ن تریفیک چلنچ فالومی 8 0 0 0 77 حاج آنه قلیچ و حاج گلدی آخوند میرزاعلی امید ایری
35 سای چلنج م تریفیک چلنچ بالسای 15 0 0 0 92 مرحومان قربانگلدی و بهمن سیدی قوجق خان محمد چپرلی
36 تامارا م تریفیک چلنچ هورا 9 0 0 0 102 فرهاد ترکمنی ابراهیم بدویزاده
37 آلتون سا م تریفیک چلنچ آترینه 9 0 0 0 90 حاج طواق مراد آق عبدالرحمان مختومی
38 مکس رویال م تریفیک چلنچ گل مرام 4 0 0 0 35 ماهور جعفر آقائی حمید روشنی
39 نارسیس ن تریفیک چلنچ نوا 8 0 0 0 65 هورس ایران تویلی قربانی
40 نیواستالیون ن تریفیک چلنچ رگال اکزاکتیو 5 0 0 0 55 رحیم ضیایی مهربان ایری
41 آچیلای م تریفیک چلنچ آلباتراس 6 0 0 0 55 یاسین و حاجی محمد کلته ابراهیم مهرانی
42 نازچلنج م تریفیک چلنچ نازشیدا 0 0 0 0 شهرام شهبازی محمداسلم محمدی
43 طهران م تریفیک چلنچ وی وی ین 5 0 0 0 66 عاشور قربانپور ابراهیم بدویزاده
44 شاهیتا م تریفیک چلنچ آناهیتا 6 0 0 0 45 مرحوم بایرام بردی قورچای نوری قورچایی
45 سان اسکای م تریفیک چلنچ لیدی اسکای 9 0 0 0 56 عابد و عامر مراد چله نوریقدی یلقی
46 یاشار2 ن تریفیک چلنچ مائده 17 0 0 0 65 متین آیتین و آیلین قزل عبدالرحیم تاشلیانی کر
47 جیگه بوم ن تریفیک چلنچ رجیانا1 1 0 0 0 35 مهندس پیمان و پژمان و افشین اسماعیلی ابراهیم بدویزاده
48 میس گلد م تریفیک چلنچ شرایتون 7 0 0 0 72 ناصر و نادر میکائیلی مصطفی کریمی
49 کروم ن تریفیک چلنچ ایده آل 5 0 0 0 48 شمس الدین خاکپور قارمحمد گری
50 آتروان ن تریفیک چلنچ پایدار 0 0 0 0 مزرعه طوبی یحیی ایزدی
51 مامبو م تریفیک چلنچ کبری 2 0 0 0 48 عاشور قربانپور ابراهیم بدویزاده
52 بای بای چلنج م تریفیک چلنچ بای بای کوئین 1 0 0 0 بهروز سلاق امانقلی خوجملی
53 تونیکس ن تریفیک چلنچ تاکسه وی 1 0 0 0 محسن نیلی تویلی قربانی
54 بنیتا گل م تریفیک چلنچ شرینا 1 0 0 0 فرشته شاهسونی محمد آق ارکاکلی
55 ساسی چلنج م تریفیک چلنچ ساسی کوئین 0 0 0 0 مهرناز اسدی حاجی محمد نوایی
56 آواز م تریفیک چلنچ فان تستیک برد 0 0 0 0 بهروز نیازی جمشید روشنی
57 چیتا چلنج م تریفیک چلنچ چیتاچیف 1 0 0 0 بهرام و شهرام نشاط حاجی محمد نوایی