بوکیتو نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1394 3 1 2 3 0.70 % 35
1393 11 3 8 10 1.69 % 15
1392 9 3 6 7 1.26 % 14
مجموع 23 7 16 20
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 النترا م بوکیتو گل مایه 13 3 4 3 46 حاج یوسف و حاجی بایرام محمد سوقی ابراهیم بدویزاده
2 الیف ناز م بوکیتو الکساندرا 16 4 1 3 42 ابراهیم محمد آلق قارمحمد گری
3 شکوه م بوکیتو غزاله 17 1 2 3 22 حاج بصیر رهبر مجید ایری
4 آی سارا م بوکیتو آی مایام 22 0 4 0 16 بهمن توماچ بهمن توماج
5 اورلیا م بوکیتو دازنسیم 11 2 0 0 16 خوجه قلی حاجی پقه ابراهیم بدویزاده
6 داکسی ن بوکیتو شهمیرزاد 19 0 3 2 16 دکتر حسین رحمانی بهمن صداقت
7 شمیلا م بوکیتو ماتیز 11 1 0 3 14 حاج عبدالله توماج رمضان آچاک
8 گزل شاه م بوکیتو بلموندیزد 10 1 1 1 14 حکیم ارازلی و جلال شریفی آشجان قزل
9 گل آی جهان م بوکیتو آی جهان 13 0 1 3 10 محمد امین و سینا ایری بهروز ایری
10 شنگول م بوکیتو یادگار قهرمان 13 1 0 1 10 محمد حسن قاسمی عبدالخالق ایری
11 تراول ن بوکیتو سورینا 12 0 0 4 8 محمد حسین و مصطفی لک نوری قورچایی
12 گل رومیصا م بوکیتو منگلی خان 9 1 0 0 8 آرمان سن سبلی اراز زارعی کسلخه
13 بوکی دی م بوکیتو سکرت دی 9 0 1 2 8 حکیم رجبی کلته یعقوب زارعی کسلخه
14 سدرا ن بوکیتو سها 4 0 0 3 6 ایوب جمالی امید ایری
15 تیهو م بوکیتو سانازخانم 8 0 1 1 6 محیصا و سلوا عطاگزلی حمید قندهاری
16 لاچین ن بوکیتو ویتالیا 5 0 1 0 4 حمید رزمگا سبحان پقه
17 دنسرکوئین م بوکیتو اسکیپی 3 0 0 0 0 حاج ساتلق قلیچ کم بهروز کمی
18 میناناز م بوکیتو گیسوطلا 2 0 0 0 0 مینا پقه سبحان پقه
19 تندر2 م بوکیتو بستان 1 0 0 0 0 شهریار دهباشی امانگلدی توماچ
20 گالیور ن بوکیتو آردجول 1 0 0 0 0 محمدرضا نصیری حمید صالح پور
21 آدرینا م بوکیتو سامیه 2 5 0 0 0 0 مرحوم خوجه اقلی یکدست بهمن صداقت
22 دیاکو ن بوکیتو رومینا2 1 0 0 0 0 رحمت الله سلاق فیض الله رجال
23 ناصر خان ن بوکیتو شهمیرزاد 2 0 0 0 0 ناصر چپرلی بهمن قربانی