بال ساید نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1393 2 1 1 0 0.30 % 59
1392 3 2 1 0 0.42 % 55
مجموع 5 3 2 0
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 قابوس ن بال ساید دورکوچک 20 2 1 4 28 یعقوب کمالی رضا کمالی
2 قاینار ن بال ساید گل چاپارقویمه 8 2 2 0 24 سام سابقی عثمان تاجی زاده
3 مادیان طلا م بال ساید شیرات صحرا 9 0 3 1 14 ناصر عباسی فرهاد آق ارکاکلی
4 چنار چپرقویمه ن بال ساید آیسن 4 0 0 0 0 حمید آق بهرام رجال
5 جی لو صحرا م بال ساید سلطان چپر قویمه 3 0 0 0 0 آسا سرمدی یوسف خوجملی