توسن 2 نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1393 1 0 1 0 0.15 % 80
1392 1 1 0 0 0.14 % 116
مجموع 2 1 1 0
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 کیوان سرمدی ن توسن 2 پامچال 16 2 2 1 26 یوسف سرمدی عبدالعزیز گوگ نژاد
2 ونوس سرمدی م توسن 2 گل براق 8 1 0 2 12 آسا سرمدی جمشید مختومی