سیتی لیدر نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1395 1 0 1 0 0.53 % 31
1394 17 5 12 15 3.98 % 5
1393 13 7 6 3 2.00 % 12
1392 3 1 2 0 0.42 % 55
مجموع 34 13 21 18
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 اوسین بولت ن سیتی لیدر لهارا 9 8 0 0 64 قربان گلدی حاجی رحمان و مهندس عبدالعزیز ایری یوسف قلی قربانی
2 جم استون ن سیتی لیدر ساغر دریم 9 7 0 1 58 محمود زمانی کاکا سارلی
3 پرگار م سیتی لیدر نازکملر 14 3 2 3 38 حاجی مراد کردی ارازگلدی اونق
4 سیتی دنسر ن سیتی لیدر لاله امان پور 15 2 5 0 36 محمد احمدی و سهیل کوسلی اراز قربان اونق
5 ریوکنزو م سیتی لیدر ریوکازوی 10 3 2 2 36 غزل رادان حمید روشنی
6 ریوگالکسی ن سیتی لیدر ریوکریستال 12 2 3 2 32 تولیدو پرورش اسب رادان حمید روشنی
7 ریورویس ن سیتی لیدر میدنایت کالر 8 2 3 1 30 امین رادان سعید جعفر پور
8 ایل طاها ن سیتی لیدر آی سا 17 2 2 3 30 خلیل نورانی کلته و ایوب ایگدری بهمن اونق
9 آی گل م سیتی لیدر شایلان۲ 8 3 0 3 30 تویلی حاجی قرنجیک نورمحمد اونق
10 ریوسیتی م سیتی لیدر ریوکیدز 8 1 2 2 20 تولیدو پرورش اسب رادان امیر جعفرپور
11 لیدی ناز م سیتی لیدر خوش ناز 13 0 4 2 20 حاج سارا و رحیم نیازی نورمحمد اونق
12 وروجک گمیشان م سیتی لیدر سیلای 14 0 5 0 20 شهید مهدی کلته یوسف کلته
13 نامینوس م سیتی لیدر نوردورا 3 2 0 0 16 ایران توسعه سید احمد موسوی
14 اورگیت ن سیتی لیدر برون هیلد 9 1 2 0 16 حسام شهرکردی و مبین مهرانی رحیم بردی مهرانی
15 سیتارا م سیتی لیدر تارا 15 1 0 3 14 یونس آق قربان محمد قولرعطا
16 سویلای م سیتی لیدر دلتکین 9 1 1 1 14 حاجی محمد سلاق امانقلی خوجملی
17 فریدا م سیتی لیدر سلویه 5 1 1 1 14 فرامرز آتابای ابراهیم بدویزاده
18 دلاور ن سیتی لیدر دوئل امپرس 9 0 2 1 10 یارا محمدزاده محمداسلم محمدی
19 شیدابن ن سیتی لیدر آریزونا 8 1 0 1 10 کاکا شیدایی امیر مختومی
20 سیتی گل م سیتی لیدر فیفا 5 1 0 1 10 محمد حسین گلستان پور مجید صالح پور
21 ریواورکید م سیتی لیدر ریوبیوتی 6 1 0 0 8 تولیدو پرورش اسب رادان امیر جعفرپور
22 ریونینا م سیتی لیدر پاریس 3 1 0 0 8 یوسف قزل رحیم بردی مهرانی
23 ریوهپی ن سیتی لیدر اشبل 4 0 2 0 8 امین رادان سعید جعفر پور
24 نازجرن م سیتی لیدر گل آیناز 5 1 0 0 8 احمد گرگانی نیا عبدالله قلرعطا
25 فریا م سیتی لیدر فرانک 2 1 0 0 8 محمد امین جرجانی آنه محمد خوجملی
26 لتوس تاپ م سیتی لیدر هدینگ تاپ 8 0 1 0 4 علیرضا امینی وعلی اصغر باقری ابوالفضل یوسفی
27 هیلاس ن سیتی لیدر همیلا 2 0 0 2 4 بهداد گلدوست نورمحمد کوچک نژاد
28 ریولیدر ن سیتی لیدر ریودریمز 0 0 0 0 0 تولیدو پرورش اسب رادان امیر جعفرپور
29 جانلی ن سیتی لیدر گلشن 1 0 0 0 0 ایران توسعه سید احمد موسوی
30 دوردونه م سیتی لیدر شفاخانم 2 0 0 0 0 هادی یلقی نژاد عبدالطیف تمری
31 النا م سیتی لیدر شاه گل 3 0 0 0 0 امیر سلیمانی فرهاد خانقلی زاده قزل
32 فلای م سیتی لیدر اسکیپی 4 0 0 0 0 محمود پقه و شایان پیر هادی ایل محمد غراوی
33 آرنکا م سیتی لیدر ریورز 1 0 0 0 0 بهنام چاوش و امیر خمسه مجید صالح پور
34 سلین م سیتی لیدر ماهان قرق 0 0 0 0 0