برق نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1395 5 2 3 5 2.63 % 12
1394 1 1 0 0 0.23 % 50
1393 5 3 2 0 0.76 % 33
مجموع 11 6 5 5
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 نیونایس م برق ریونایس 8 1 2 1 18 باشگاه سوارکاری زرین مجید ایری
2 ضدفور ن برق سلکشن 6 1 1 0 12 حامد چاوش عبدالرحمان مختومی
3 جاست جونی ن برق آناتا 5 1 0 1 10 رضا قربانی اسماعیل کوچکی
4 ریو گرین م برق ریوشاپ 4 1 0 0 8 محمدرضا خلاقی زاده امیر جعفرپور
5 دوبلین ن برق کاتلین 1 1 0 0 8 شادروان حاج عبدالرحیم پورقاز نورمحمد اونق
6 ریوبلک ن برق ریودریمز 1 0 0 0 0 تولیدو پرورش اسب رادان امیر جعفرپور
7 ملی دنسر ن برق ملیسا 1 0 0 0 0 شادروان حسین افشاری عبدالغفور جرجانی
8 لرد ناز م برق ریبا 2 0 0 0 0 بلال و خان جنید ایگدری ایوب ایگدری
9 بلک هورس م برق هانهل 0 0 0 0 0 حاج خلیل ایری اسماعیل بدویزاده
10 ادوار م برق ماه جوی 1 0 0 0 0 حاج گراد دوجی رسول صداقت
11 بادی فایو ن برق گل پرویز 1 0 0 0 0 حاج اتک فیروزخواه بهمن اونق