پرشین دریم نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1395 5 2 3 5 2.65 % 12
1394 6 2 4 6 1.40 % 18
1393 3 0 3 3 0.46 % 42
مجموع 14 4 10 14
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 میراث بندر م پرشین دریم وارث بندر 9 2 2 1 26 رئوف نوایی حاجی محمد نوایی
2 جیران م پرشین دریم شایلی 8 2 1 1 22 پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته
3 سای دریم م پرشین دریم بالسای 1 1 0 0 8 مرحوم حاج امانقلی سیدی قوجق طاغن سیدی
4 شیرین یلقی م پرشین دریم راشین 6 0 0 1 2 بهار جهاندار محمد نظری
5 لوگان ن پرشین دریم دنیز3 6 0 0 1 2 ناز قربان یلمه الیاس زارعی کسلخه
6 بالریانقاق ن پرشین دریم ملکه 11 0 0 1 2 محمد کر عید قلی قربانی
7 پرشین لیدی م پرشین دریم تگ گل 3 0 0 0 0 محمدامین ومتین جرجانی ارازگلدی سلامت
8 آیدا م پرشین دریم برایت مون 8 0 0 0 0 حاج حسین نعمتی عمر مهرانی
9 گل پرشین م پرشین دریم آرژانتینا 1 0 0 0 0 عمران بدراق نژاد رشید عطایی
10 ماه من م پرشین دریم برایت مون 1 0 0 0 0 علی و کاکا مهرانی ناصر مهرانی
11 اونیس ن پرشین دریم ون دنسر 0 0 0 0 0 خلیل و اسحاق جرجانی احسان جرجانی
12 مارال ایگدری م پرشین دریم دازشایلان 0 0 0 0 0 ابراهیم گوگ و آتلان ایگدری امید ایگدری
13 انتیگا ن پرشین دریم گل هیهات 1 0 0 0 0 جلیل اودک(قانقرمه) رحیم بردی مهرانی
14 لاولی شیروان م پرشین دریم رخسانا 1 0 0 0 0 حاج سید حسین نبوی سید مجتبی نبوی