لاودگاس نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1395 12 4 8 12 4.12 % 3
1394 13 9 4 12 2.57 % 9
مجموع 25 13 12 24
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 بلیزینگ هورس ن لاودگاس نیکیتا 3 0 0 0 مرحوم منصور خجسته عبدالرحیم چپرلی
2 اسکای لاو م لاودگاس البر 10 0 0 0 70 خان گلدی شکیبا ابراهیم بدویزاده
3 شهباد ن لاودگاس بگوناز 13 0 0 0 شهناز و آیدا زیتونلی امانقلی خوجملی
4 هاکان ن لاودگاس درنام 5 0 0 0 50 افسانه آموزگار موسی آق ارکاکلی
5 آل مرد ن لاودگاس ویواسروین 11 0 0 0 98 ملا احمد تراچ اراز قربان اونق
6 معرکه ن لاودگاس جی پیک 11 0 0 0 60 محمد رئوف جرجانی جمشید جرجانی
7 رزی گل م لاودگاس رزیلا 5 0 0 0 حاجی گوگ زاده و آرمان روحی کمال واج
8 تئو ول کات ن لاودگاس 22بهمن 3 0 0 0 60 محمدمهدي کر و عبدالرحیم تراج حلیم سرداری
9 فوردو ن لاودگاس تلاش 5 0 0 0 60 دکتر سید حمید حسینی جمشید مختومی
10 لان زا ن لاودگاس غنچه 16 0 0 0 69 کاکاجان و انیسا ایری منوچهر قزل
11 رونیکای م لاودگاس گل گوزان 4 0 0 0 اماد حاجی باشقره و مرحوم حاج رجب قریشی رحیم بردی مهرانی
12 من بولت ن لاودگاس انیس 4 0 0 0 محمد رئوف رجب زاده و فرهاد هادی نژاد اسماعیل خوجملی
13 توقای ن لاودگاس البر 3 0 0 0 رضا علیزاده نورقلیچ قربانی
14 رود ریگو ن لاودگاس نازمرضیه 1 0 0 0 حاج بهروز بهلکه فرهاد کریمی
15 میس بانو م لاودگاس میس آسیا 1 0 0 0 35 باشگاه سوارکاری اطلس آرخی نصرت ا... خوجملی
16 مایا گل م لاودگاس الیندا 3 0 0 0 50 عظیم کلته ابراهیم خوجملی
17 ملسه م لاودگاس مرسده 3 0 0 0 سید ابراهیم شفاعتی امان بردی گوگ
18 لالام 2 م لاودگاس لالام گل 1 0 0 0 مهدی سلامت ارازگلدی سلامت
19 ملورین م لاودگاس گل آی 2 0 0 0 امید نوروزی رشید عطایی
20 شامپیون گزل م لاودگاس رین دانس 2 0 0 0 ماسن گوگ مهدی نوایی
21 عروس ناز(حذف) م لاودگاس نیکیتا 0 0 0 0
22 عروس ناز م لاودگاس نیکیتا 2 0 0 0 حاج قیوم و اسماعیل قلیچی جمشید روشنی
23 ردوینز ن لاودگاس کرونا 2 0 0 0 حاج ملا ستار چوری کمال قربانی
24 وان پلاس ن لاودگاس راما 0 0 0 0
25 زیبا گل م لاودگاس سلاره 1 0 0 0 امیر جوادي و اسماعیل مسافر احمد ایری