لاودگاس نریان
سال تولید تعداد تولید مادیان نریان نژاد دوخون سهم کره های کورسی رتبه تعداد کره ها
1395 11 4 7 11 5.85 % 3
1394 12 8 4 11 2.81 % 9
مجموع 23 12 11 22
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 آل مرد ن لاودگاس ویواسروین 11 3 4 1 42 ملا احمد تراچ اراز قربان اونق
2 لان زا ن لاودگاس غنچه 13 2 1 0 20 کاکاجان و نورجان ایری منوچهر قزل
3 شهباد ن لاودگاس بگوناز 13 1 2 1 18 شهناز و آیدا زیتونلی امانقلی خوجملی
4 معرکه ن لاودگاس جی پیک 9 1 1 2 16 راضیه و مهسا جرجانی ابراهیم بدویزاده
5 اسکای لاو م لاودگاس البر 10 1 1 1 14 خان گلدی شکیبا ابراهیم بدویزاده
6 رزی گل م لاودگاس رزیلا 5 1 0 1 10 حاجی گوگ زاده و آرمان روحی کمال واج
7 هاکان ن لاودگاس درنام 4 1 0 0 8 سعید عبادتی مولام نفس قلرعطا
8 تئو ول کات ن لاودگاس 22بهمن 2 1 0 0 8 حاج عبدالرحیم تراچ و حاج خلیل کر عبدالعزیز اونق
9 من بولت ن لاودگاس انیس 1 1 0 0 8 محمد رئوف رجب زاده و فرهاد هادی نژاد اسماعیل خوجملی
10 مایا گل م لاودگاس الیندا 3 1 0 0 8 عظیم کلته ابراهیم خوجملی
11 بلیزینگ هورس ن لاودگاس نیکیتا 3 0 1 1 6 مرحوم منصور خجسته عبدالرحیم چپرلی
12 فوردو ن لاودگاس تلاش 5 0 0 1 2 دکتر سید حمید حسینی جمشید مختومی
13 رونیکای م لاودگاس گل گوزان 2 0 0 1 2 امید و جلیل اودک اراز زارعی کسلخه
14 توقای ن لاودگاس البر 1 0 0 0 0 رضا علیزاده تویلی قربانی
15 رود ریگو ن لاودگاس نازمرضیه 1 0 0 0 0 حاج بهروز بهلکه فرهاد کریمی
16 میس بانو م لاودگاس میس آسیا 1 0 0 0 0 باشگاه سوارکاری اطلس آرخی نصرت ا... خوجملی
17 ملسه م لاودگاس مرسده 0 0 0 0 0 سید ابراهیم شفاعتی امان بردی گوگ
18 لالام 2 م لاودگاس لالام گل 1 0 0 0 0 مهدی سلامت ارازگلدی سلامت
19 ملورین م لاودگاس گل آی 1 0 0 0 0 حاج نوربردی توسلی اسماعیل کوچکی
20 شامپیون گزل م لاودگاس رین دانس 1 0 0 0 0 محمد رضا گوگ صالح بردی گوگ
21 عروس ناز(حذف) م لاودگاس نیکیتا 0 0 0 0 0
22 عروس ناز م لاودگاس نیکیتا 0 0 0 0 0 حاج قیوم قلیچی جمشید روشنی
23 ردوینز ن لاودگاس کرونا 0 0 0 0 0 حاج عمر چوری کمال قربانی