دلار مادیان
# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 دراگل م پوملاتو دلار 24 2 2 4 32 وحید سرداری نورمحمد اونق
2 آیدفل سرداری م ریو میلینیوم دلار 6 1 3 1 22 محمد امین بفخم نورمحمد اونق
3 هیستوریا ن مای جوی دلار 15 1 1 3 18 امان تاتار محمد شریف تاتاری