Close
سیزاردا 14 ساله مادیان عرب
مالک:
مربی:
سیلمی:
مادیان:
# اسب جنسیت سن سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ IOR مالک مربی
1 وال دراما خان ن 6 براری سیزاردا 12 3 2 2 94 عطاا... آریانپورو ارشاد شهرویی سید علی میردهقان