جدول عملکرد اسب ها در فصل تابستان بندرترکمن

# اسب جنسیت سیلمی مادیان استارت م۱ م۲ م۳ امتیاز مالک مربی
1 آی گل م سیتی لیدر شایلان۲ 2 2 0 0 16 تویلی حاجی قرنجیک نورمحمد اونق
2 اوسین بولت ن سیتی لیدر لهارا 3 2 0 0 16 قربان گلدی حاجی رحمان و مهندس عبدالعزیز ایری یوسف قلی قربانی
3 آرای گزل م دلشاد روژان بهرام 3 2 0 0 16 محمد رضا جهان آرا و منصور دنکوب مهربان ایری
4 ویوابوی ن تریفیک چلنچ لاله گل 2 1 1 0 12 ایلهان سینان و آتلی نیازی کاکا سارلی
5 سای چلنج م تریفیک چلنچ بالسای 2 1 0 1 10 رامین قهرمانی و بنیامین سیدی قوجق فرهاد آق ارکاکلی
6 کورلین ن مای جوی الیکا 3 1 0 1 10 منصور تراچ منوچهر قزل
7 گل یار جاهد م یلقوش گلالک 1 1 0 0 8 امین نظر جاهد خان محمد چپرلی
8 لیدو م پایدار آرامه 1 1 0 0 8 سرهنگ اعظمی ابراهیم بدویزاده
9 کارا دل ن جانادل کاری ماما 1 1 0 0 8 حاج آنه محمد پنق امین محمد نیکجو
10 آی گل جرجان م دلدل2 بهاره 1 1 0 0 8 حاج حسن و هانیه جرجانی فرهاد اورگلی
11 بنیتا گل م تریفیک چلنچ شرینا 1 1 0 0 8 فرشته شاهسونی محمد آق ارکاکلی
12 شیمبو ن پایدار ژیوانا 1 1 0 0 8 آی نور متمکن رسول خرمالی
13 تاسارا م لهن گرین فراری 1 1 0 0 8 حمید سماعی اراز زارعی کسلخه
14 سون استار ن پرایوت اجندا جانمی جان 1 1 0 0 8 محمد طاها آرتقی بهزاد خوجملی
15 دوبلین ن برق کاتلین 1 1 0 0 8 شادروان حاج عبدالرحیم پورقاز نورمحمد اونق
16 دیانا م اسپشیال باند لیا 1 1 0 0 8 آرمین و میثم قزل رحیم بردی مهرانی
17 آریس گلد م لهن گرین ناندینا 1 1 0 0 8 حاج نورگلدی پساوند عثمان پساوند
18 کینگ ولف ن مای جوی الکام قرق 2 1 0 0 8 زینب و فاطمه خوجه بهنام تاجی زاده
19 دراگل م پوملاتو دلار 2 1 0 0 8 وحید سرداری نورمحمد اونق
20 ملوان ن ابوریجینی نسیم 2 1 0 0 8 ناصر آسایش و سرهنگ عارفی منش عبدالعزیز اونق
21 ترنادو ن دن هیل استار امرسای 2 1 0 0 8 حاج محمد رضا اختراعی مجید صالح پور
22 مشکل ن تاواش داز ایلیم 3 0 2 0 8 عبدی پقه احمد ایری
23 تکین 2 ن شایان طلا2 آی تکین یکه صعود 1 0 1 0 4 مهندس پیمان و پژمان اسماعیلی عثمان تاجی زاده
24 دازملیسا م اسپشیال باند دازمهین 1 0 1 0 4 آنه قلی اسماعیلی شهرام خوجملی
25 دمبرمز ن نیوجرسی استاروارز 1 0 1 0 4 ارکان و آرمان سن سبلی اراز زارعی کسلخه
26 مامبو م تریفیک چلنچ کبری 1 0 1 0 4 عاشور قربانپور ابراهیم بدویزاده
27 آلمازمهرپور م یلقوش مارال 39 1 0 1 0 4 برادران مهرپور نور محمد اوکش
28 اورتگا ن اسپشیال باند اورتینا 1 0 1 0 4 حاج عبدالرحمن پوری ناز محمد قره داشلی
29 ال فلامینو م گلداسفینکس بای برد 1 0 1 0 4 یاسین و سونیا موحد قوجق صالح بردی گوگ
30 آیدفل سرداری م ریو میلینیوم دلار 1 0 1 0 4 محمد امین بفخم نورمحمد اونق
31 تیر رئیسی ن خورشید ستاره 1 0 1 0 4 امیر حسین رئیسی عبدالعزیز گوگ نژاد
32 آرمانا پیمان ن مناضل اسپید فایر 1 0 1 0 4 عبدالغفور میرابی میکائیل توماچ
33 کارولین م پرایوت اجندا کان تاج 1 0 1 0 4 مرحوم علی یابنده صالح بردی گوگ
34 سیتی دنسر ن سیتی لیدر لاله امان پور 1 0 1 0 4 منصور تراچ اراز قربان اونق
35 آی سو سرمدی م آریادرویش خوشبخت پرونده 1 0 1 0 4 آسا سرمدی یوسف خوجملی
36 لوکاس 2 م گلدفیم سکویاد 1 0 1 0 4 مهدی غلامی علی اونق
37 واویلا م متوهج گل گل 1 0 1 0 4 رئوف نوایی حاجی محمد نوایی
38 لیدی ناز م سیتی لیدر خوش ناز 2 0 1 0 4 حاج سارا و رحیم نیازی عبدالطیف تمری
39 سرگل2 م نیوجرسی دوربن 2 0 1 0 4 حسام الدین و محمد صفا عطا سیدی یوسف قلی قربانی
40 ماریل م گلداسفینکس ایلنازخانم 2 0 0 2 4 میکائیل یارعلی ابراهیم قلرعطا
41 آنیک م جانادل سیلوعت 2 0 1 0 4 ایلیاد اوده حاجی محمد نوایی
42 بل ن هالتوشان آی بانو ایمان 2 0 0 2 4 اصغر قاید امینی رجب محمد گوگ نژاد
43 اوبلا م مای جوی سوپر نیاز 2 0 1 0 4 صابر دیوه عظیم مهرانی
44 آزادی ن الوسیوترادر خاطره 2 2 0 1 0 4 مرتضی نوری ابراهیم قلرعطا
45 سردار بندر ن لهن گرین هانهل 2 0 1 0 4 هادی یلقی نژاد و جلال مردانی اراز قربان اونق
46 یکران دشت ناز ن رزان باران پور 1 0 0 1 2 سید مهدی حقگو احمد ایری
47 آی گل م ابوریجینی گری ناز 1 0 0 1 2 حاج یاسین اونق بهروز مرجانی
48 اسپید گل م اسپشیال باند بادلی قدم 1 0 0 1 2 پهلوان حاجی وقاب خوجملی احسان جرجانی
49 کالیبر ن آمیگو نگار 1 0 0 1 2 سنجر سیاه پوش ادریس قلیچی
50 چشم آبی 2 م القاسی سلویه 1 0 0 1 2 مهندس آق محمد ارازلی کاکش عطایی
51 آلچی بای ن تریفیک چلنچ السا 1 0 0 1 2 رضا قره ئی احمد قلی قربانی
52 طهران م تریفیک چلنچ وی وی ین 1 0 0 1 2 عاشور قربانپور ابراهیم بدویزاده
53 پیوتال ن کینگ او دسان ربکا 1 0 0 1 2 دولت محمد نساری اسکندر خوجملی
54 وای وای ن المرام نازعارفه 1 0 0 1 2 یونس خانی عبیدالله سخاوت
55 گلد وینر م گلداسفینکس وینر 1 0 0 1 2 فرزاد بابایی سلیم خوجملی
56 شاو شاو ن مناضل دل آرام 1 0 0 1 2 سلما و مهرساد آق آتابای حسین اونق
57 اوزان ن لهن گرین گل زبیده 1 0 0 1 2 محمد امین یامپی و عبدالخلیل زارعی کسلخه اراز زارعی کسلخه
58 تامارا م تریفیک چلنچ هورا 1 0 0 1 2 فرهاد ترکمنی ابراهیم بدویزاده
59 شمبوم ن گلداسفینکس ژیوانا 1 0 0 1 2 ایمان و ایلیا چرکزی ناصر حاجی زاده
60 گل یوکابد م پرایوت اجندا یوکابد 2 0 0 1 2 هلیا غفاری سلیم خوجملی
61 میس گلد م تریفیک چلنچ شرایتون 2 0 0 1 2 ناصر و نادر میکائیلی مصطفی کریمی
62 آژدر ن تاواش سیلوانا 2 0 0 1 2 مرحوم حاج قلیچ حاجی تراچ اراز قربان اونق
63 سی کاس ن پایدار صایدجان 2 0 0 1 2 علیرضا آقایی میر فرهاد اورگلی