لهارا 8 ساله مادیان
لهن گرین
دل آرا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
بندرترکمن 3 1 1 33.33% 21,500,000
آق قلا 2 0 0 0.00% 0
مجموع 5 1 1 20.00% 21,500,000