Close
گل نوبر 8 ساله مادیان دوخون
مالک:
مربی:
مادیان: نوبرجانم
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 0 0 0.00% 0
بندرترکمن 1 1 1 100.00% 21,500,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
تهران 3 0 1 0.00% 5,850,000
مجموع 10 1 2 10.00% 27,350,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته بیستم بهاره - گنبدکاوس
1393/03/23
از 10 تا 44 محمد کم محمدشریف تاتاری عبداله قولرعطا 1000 50.0 7 / 11 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1393/02/11
از 8 تا 24 محمد کم محمدشریف تاتاری کمال دالی جه عطا 1550 51.0 6 / 7 1:46.470 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1393/02/05
از 10 تا 42 محمد کم محمدشریف تاتاری نادر صالح پور 1000 50.0 10 / 11 1:07.040 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1393/01/22
از 8 تا 60 محمد کم محمدشریف تاتاری 1000 51.0 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/07
از 8 تا 66 محمد کم رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1000 51.0 11 / 11 1:09.710 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1392/08/30
از 8 تا 90 محمد کم رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1000 51.0 7 / 12 1:08.150 -
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1392/07/19
سامردولدرومز کاپ محمد کم رحیم بردی مهرانی 1000 51.0 -
هفته دوازدهم تابستانه - تهران
1392/07/12
از 8 تا 60 محمد کم رحیم بردی مهرانی علی محمد غراوی 1000 51.0 -
هفته ششم تابستانه - تهران
1392/06/21
از 8 تا 90 محمد کم رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1400 50.0 3 / 6 1:37.300 -
هفته پنجم تابستانه - تهران
1392/06/15
از 8 تا 52 محمد کم رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1000 50.0 4 / 5 1:05.900 -
هفته سوم تابستانه - تهران
1392/06/08
از 8 تا 96 محمد کم رحیم بردی مهرانی 1000 50.0 -
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1392/04/14
از 8 تا 56 محمد کم رحیم بردی مهرانی 1500 50.0 -
هفته سیزدهم بهاره - بندرترکمن
1392/04/07
از 8 تا 60 محمد کم رحیم بردی مهرانی 1000 50.0 -
هفته دهم بهاره - بندرترکمن
1392/03/30
نبرده محمد کم رحیم بردی مهرانی نورمحمد بهادر 1000 50.0 1 / 9 -
هفته سوم بهاره - بندرترکمن
1392/02/19
نبرده محمد کم رحیم بردی مهرانی 1000 50.0 -
هفته دوم بهاره - آق قلا
1392/01/09
مبتدی محمد کم رحیم بردی مهرانی کمال دالی جه عطا 1000 50.0 4 / 8 1:03.660 -